Is de 5G kogel al door de kerk?

De traditionele paasmaand is begonnen, de lente wederom vervroegd, de lucht geïoniseerd grauw, het water (collectief bewustzijn) woelt en de zon schijnt af en toe.

Droogte heerst en we meten stijgende waarden van elekromagnetische frequenties en -velden binnen onze habitat onder deze klimaatveranderende omstandigheden. Bomen worden in deze lente en zomer massaal gekapt.  Dat stopt niet ondanks hevige protesten van buurtbewoners. Bomen houden water en aarde vast, absorberen straling en geleiden de elektrische lading de grond in.

Wanneer het grondwater zakt en de aardpen van ons huis in droge grond staat, kunnen we de elektriciteit en spanningsvelden niet goed afvoeren. We meten in onze leefomgeving steeds meer elektromagnetische straling en -velden, inclusief wervelstromen en extreem lage frequenties. Dat alles verstoort en schaadt ons fysiek- en psychisch-geestelijk lichaam.

De volle lading
Op sociale netwerken delen de mensen steeds meer hun zorgen over wifi (gepulste frequentie), 4G en later 5G. Verenigingen, stichtingen, stralingsbewuste platformen en andere netwerken hebben vrijwillig gewerkt aan het informeren en voorlichten van burgers, bedrijven, overheden en instellingen over de problematiek van electrosmog, laagfrequent geluid, UMTS-zendmasten, wifi, enzovoort.

Er is steeds meer een gezonde behoefte aan advies en (juridische) ondersteuning betreffende onder meer:
* te dichtbij geplaatste zendmasten bij woonwijken, scholen en sportvelden
* de rechten en mogelijkheden van elekrogevoelige werknemers die in de clinch liggen met het UWV, ziekenhuizen, zorgverzekeringen en artsen.
* WiFi binnen de kinderopvang.
* slimme meters, dect-telefoons of wifi overlast van de buren
* een brommend transformatorhuisje binnen de bebouwde kom
* een windmolenpark in de polder of zee
* de nieuwe warmtepomp en zonnepanelen
Het zijn slechts enkele voorbeelden uit het dagelijkse leven die de stralingsbewuste mensen tot verdere actie roepen.  Deze bovenstaande horden zijn nog lang niet weggenomen en vereisen juist de eerste aandacht en onderzoek voordat er weer iets (te) snel en slim op de markt komt wat niet gericht is op de volksgezondheid.

5G technologie en daarmee alles verbonden gaat het belastende probleem niet voor ons oplossen. Eerder versterken, versnellen, verbreden en vergroten, en vice versa, het dekt namelijk de volle lading aan alle kanten.

Image shows 5G network wireless systems and internet of things with man touching Abstract global with wireless communication network on space background .

Van 5g-Hype naar 5G-Race?
De 5G uitrol wordt nu gelanceerd en geimplementeerd. Het is een wereldwijde hype want het levert veel geld op en blijkbaar is er haast bij. Het Europese parlement zit er om te springen.

Economische belangen, veiligheid, anti-terreur, klimaatopwarming en ander gelegenheidsargumenten worden meteen gebruikt en benadrukt door onze beleidsvoerders zodra er een discussie dreigt te ontstaan.

Ook elders in de wereld is het 5G netwerk in volle gang.

De fundamenten voor 5G zijn er al tot in den hemel toe, we zien dat de digi-transitie door alle lagen er massaal doorheen wordt gedrukt.

Hieronder enkele van die lagen en nieuwsfeiten over de 5G roll-out van de afgelopen week:

Echt waar?
Op 1 april kwam het heuglijke nieuws over deze uitspraak van de moedige Brusselse milieuminister Céline Fremault:
“I cannot welcome such technology if the radiation standards, which must protect the citizen, are not respected, 5G or not. The people of Brussels are not guinea pigs whose health I can sell at a profit. We cannot leave anything to doubt.”

Na Brussel ook in Rome weerstand tegen 5G:

“The Rome resolution asks “the mayor to stop the 5G trial and not to raise the limit values ​​in the threshold of electromagnetic radiation avoiding the positioning of groups of mini-millimeter microwave antennas on homes, schools, day centers, recreation centers, street lamps and more.”

De poorten van het Vaticaan gaan dus wellicht dicht voor 5G. Dat scheelt ze daar een hoop doelgericht gehack en inbreuk op hun privacy. Tevens geen interfererende frequenties binnen het eigen krachtige radar en tv/radio-systeem!? Dit zijn zogeheten exclusion zones for non interference binnen het grotere plaatje.

We willen toch geen inbreuk op onze privacy, rust en slechte ontvangst?

Ik weet het; de wereld is omgedraaid.

Het Vaticaan zorgt goed voor zichzelf.

Evenals de ambtenaren in Brussel.

En bij ons?
In Nederland bleek notabene de AIVD een probleem te hebben met Chinese apparatuur binnen het 5G-netwerk. Het is Politiek zoals gewoonlijk, er spelen grootmachtige belangen, angst en waanideeen. De illusie van controle en het demoniseren van andere merken, landen, culturen en religies kennen we maar al te goed. Poli-tics as usual.

Het nieuws over de Chinese apparatuur werd in alle journaals uitgezonden.

Wie bespioneert wie? (kunnen we gekscherend concluderen) Echter, het is een relevante vraag binnen het kat en muis data-spel van de spindoctors, lobbyisten, het bedrijfsleven en de politiek in relatie tot onze technocratische samenleving. Als het zo door gaat zal dat uiteindelijk na twee generaties resulteren in een transhumanistische samenleving waarbij de natuur, voeding en gezondheid vervangen zijn door bio-synthetische technologie en programmering cq. sturing door microgolven.

Willen we dat? Ik zeg: 5G NEE, geen goed idee.

Hoe belangrijk is het dat de vicevoorzitter van de EU Frans Timmermans voldoende kennis bezit over de impact van 5G?  Bekijk daarvoor de onderstaande video die door co-creatie van wearechange.nl met 5GNee.nl tot stand is gekomen:

 

Nog meer goed nieuws
Veehouders in Friesland willen dat er een onderzoek komt naar de relatie tussen het 5G-netwerk en de paniek die dit mogelijk veroorzaakt bij koeien. Koeien hebben een gevoelig karakter.

Op 4 april was er via de kranten en ochtend-journaal goed nieuws voor de bewuste bezorgde burgers in Nederland. Wederom staat er een moedige vrouw op, ditmaal in eigen land: Laura Bromet, kamerlid van GroenLinks. Dit zei ze: “We weten nog altijd niet hoe het zit met de gevaren voor de volksge­zond­heid.”

Later op het op het avondjournaal is de berichtgeving plotseling verdwenen. Bromets uitspraak wordt niet meer uitgezonden.

Uiteraard houden we het allemaal bij en gaan we positief door met voorlichting, educatie en juiste informatie. Er zijn nog altijd plekken waar je het nieuws wel kunt vinden, zoals de website stopumts.nl. En op diezelfde dag bracht zelfs de Volkskrant dit bericht, zij het dan onder de kop dat de Kamer nader onderzoek naar 5G niet nodig vindt.

Wil de Kamer nu wel of geen nieuw onderzoek?

Of bedoelen ze misschien onderzoek met ons allemaal als levend laboratorium, zoals in Scheveningen, zonder daarbij het voorzorgsprincipe in acht te nemen, zonder grondwetten, zonder zicht op gezondheids-risico’s en biologische effecten voor mens, dier, milieu en natuur. Zonder toestemming of inspraak van de burger, ik krijg het er warm van;

Gek hè?

Wat zit er toch in al die namen van bedrijven en systemen? Het gaat zo tegen mijn gevoel in. Laten we even de namen en het geld volgen:

Hoe leven we in 2050? Deze vraag wordt gesteld aan het begin van de promo Brainport Smart District.

Willen we UNsense echt manifesteren?

De deelnemende steden zijn naast Helmond met Brainport Smart District: Breda, Dordrecht, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer, en een nog bekend te maken stad.

Eindhoven wil nog sneller en slimmer worden.

Jongerencentrum De Effenaar is door de Gemeente Eindhoven, Vodafone, Ziggo en Ericsson uitgekozen als testlocatie voor het uitrollen van 5G in heel Eindhoven. Andere testlocaties zijn onder andere het Catherina Ziekenhuis (!), de High Tech Campus en PSV”

Tja, allemaal geen slimme acties en let wel, uw gezondheid wordt geanalyseerd.

Er wordt duidelijk getest op doelgroepen. In de toekomst zal het wellicht duidelijker worden hoeveel schade er is aangericht, maar dan is het kwaad al geschiedt. De destructieve gevolgen, kosten en lasten zijn voor iedereen!

De EU geeft toe dat er met de eigen bevolking wordt geëxperimenteerd.

Hoe meer je van je eigen leven prijsgeeft, des te meer korting je krijgt op de huur. Dat is de premisse van een slimme wijk in Helmond. Minder betalen, maar wel een gemeentelijk handhaver die in je ontlasting neust en op basis daarvan ‘intervenieert’.

Vind je het gek dat er een moment komt dat we het ‘pappen en nathouden’ en politiek geneuzel niet meer zullen pikken en slikken.

We worden letterlijk nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd.

Ik kan je verzekeren dat het leven als elektrogevoelige geen pretje is.

De G van Gezondheid ontbreekt in alleszins, de andere G’s stralen intussen gewoon door en door.

Blijkbaar is de 5G-kogel allang door de kerk gegaan en laten we ons nog steeds om de tuin leiden.

Afgelopen zondag 7 april bracht het Journaal voor het grote publiek het nieuws dat er zwerm-satellieten worden uitgestrooid voor snel internet “vooral in afgelegen plattelandsgebieden, op zee en diep in de jungle.” (video vanaf 12:09 minuten)
Het bedrijf dat dit doet is nota bene ‘Amazon’. Blijkbaar hebben we weer last van die eeuwenoude goudkoorts.

“Data-informatie is de olie van de 20ste eeuw,” aldus Jeroen Rotteveel, directeur van Isis.

Dus we vervangen de ene vervuilende olie met die andere, nieuwe vervuilende olie?

Ik pas.

Pas op de plaats nodig
Als er niet iets ingrijpends gebeurt, zal straks vrijwel iedereen 5G gebruiken. Dat gebeurt nu ook al met de huidige ‘uitgerolde’ technologieën.

De grillige vibraties van deze technologieën zijn volkomen in strijd met de eigen frequentie van de aarde: de Schumann resonantie. Dat is de stem van Moeder Natuur en daar zouden we veel beter naar moeten luisteren.

Verontruste burgers en wetenschappers moeten zich NU verenigen en ervoor zorgen dat er een grondig wetenschappelijk biologisch onderzoek komt.

Het wordt tijd dat artsen, biologen, neurologen, natuurkundigen, klimaatwetenschappers, juristen, advocaten, meetspecialisten, meteorologen, bouwbiologen, burgers, zoals jij en ik om de tafel gaan zitten en zorg dragen voor onze Aarde met een welzijns-maatschappij waarin onze kinderen gezond kunnen opgroeien en vrij kunnen leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende keer zullen we kijken naar de grootse webplannen van bedrijven en hun satellietgebaseerde 5G-implementaties, wifi-pulsen en de verbonden netwerken binnen het spectrum van microgolven.

“SpaceX wil het equivalent van 5G leveren aan elke persoon op de planeet,” aldus de Amerikaanse auteur en activist Arthur Firstenberg.

Laten we geen overhaaste beslissingen nemen, intussen de regering ter verantwoording roepen en de bewindslieden bij voorbaat al aansprakelijk stellen.

Of zou het de moeite waard zijn om verder af te wachten en het aankomende debat over 5G te volgen?

Tot slot uit ons buurland
Er is beweging en actie in Duitsland. Een petitie aan het Duitse parlement om de verdeling van de 5G-frequenties te staken heeft 54.643 handtekeningen opgeleverd. Dat is boven de drempel voor inhoudelijke behandeling, meldt milieu-campagnegroep Diagnose: Funk. Het Duitse parlement kan besluiten om de procedure voor het toekennen van 5G-frequenties op basis van “wetenschappelijk gerechtvaardigde twijfels over de veiligheid van deze technologie” te schorsen, aldus het verzoekschrift.

 

Afbeelding 1: shutterstock, adobestock
Afbeelding 2: pixabay.com
Afbeelding 3: canstockphoto, shutterstock
Afbeelding 4: pixabay


Gerelateerd

Eerlijk over Straling, WiFi en de 5G-evolutie

5G: ‘een niet te overziene, onveilige en onomkeerbare technologie’

Welke acties kunnen wij ondernemen om te waarschuwen voor elektromagnetische straling en de opkomst van het 5G-netwerk?

 

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...

8 reacties

 1. Rinske Balsma schreef:

  Alvorens plaatsing toegestaan wordt door een gemeente, idem voor bomenkap, is er een verguning nodig, die ter inzage op een gemeentehuis moet komen te liggen. Tegen een afgofte van een dergelijke vergunning kan er bezwaar worden gemaakt. Dit als oud bestuurder graag ook onder de aandacht gebracht, informeren heel prima, maar om een spijker met een kop te slaan is die stap ook nodig.

  • Peter Rutjes schreef:

   Dank voor je reactie Rinske Balsma, je slaat de spijker op z’n kop!
   Op de volgende site kunnen we ons aanmelden om besluiten van de overheid betreffende onze leefomgeving te ontvangen.

   overuwbuurt.overheid.nl/?fbcl…jcVkbJ7edY

   “Je ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Je kunt zelf instellen welke berichten je wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor ben je constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.”

 2. Marc schreef:

  Dank Peter voor je mooie en uitgebreide artikel “Het wordt tijd dat artsen, biologen, neurologen, natuurkundigen, klimaatwetenschappers, juristen, advocaten, meetspecialisten, meteorologen, bouwbiologen, burgers, zoals jij en ik om de tafel gaan zitten en zorg dragen voor onze Aarde met een welzijns-maatschappij waarin onze kinderen gezond kunnen opgroeien en vrij kunnen leven”

  Ik ben het daar zo mee eens, heb zo een moeite met de kortzichtigheid die debt is aan de implementatie van dergelijke netwerken. Het is van belang dat we wereldwijd prioriteiten gaan stellen en inventariseren wat wel of niet goed is voor aarde, mens, dier en flora. Zo meteen worden er allerlei bomen gekapt omdat de 5G ontvangers/zenders anders niet goed werken. Dat is zo onnadenkend en tegen de wil van vele mensen.

 3. Peter Rutjes schreef:

  Wij vertrouwen op veel respons!
  Gezondheidsklachten door straling in beeld bij nieuw TV-programma Tim den Besten:
  Deze uitzending is ook belangrijk i.v.m. de huidige discussie in de Tweede Kamer inzake 5G en de gezondheidsrisico’s van straling.
  Inmiddels moeten 3 (!) ministeries (EZK + IW + VWS) nu eindelijk gaan uitleggen aan de Tweede Kamer hoe het zit en moet de Tweede Kamer begin mei een besluit inzake 5G nemen.
  Deel dit bericht derhalve en zorg dat de politiek de juiste beslissing neemt!
  sosstraling.nl/2019/…april-a-s/

 4. Peter Rutjes schreef:

  Toepassing voorzorgsbeginsel en beter onderzoek zijn nodig: www.medischcontact.nl/nieuw…MM0FwWFvOk

 5. Marij schreef:

  Koeien hebben een gevoelig karakter. Zo dus 5G werkt op het karakter.

  • Peter Rutjes schreef:

   Koeien zijn gevoelig voor het magnetisch veld van de aarde en stellen zich het liefst op met hun lichamen op een as van noord naar zuid of precies tegengesteld. Microgolf-telecommunicatie (1G tot en met 5G) laat onze hoofd ‘spinnen’: www.youtube.com/watch…3pXqY3X6c8 5G zal alle beschikbare spectra in beslag nemen.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.