Twee bodembrieven uit Noorwegen (1)

Als alles al heel vaak is gezegd, terwijl de controverse aanhoudt. En als als de grenzen sluiten voor wie zich niet laat injecteren, dan worden een aantal vrienden, familieleden en bekenden fysiek- en soms misschien ook mentaal onbereikbaar. Wat doe je dan? Frank Gerritsen, die in Noorwegen woont en werkt, schreef speciaal voor hen twee ultieme teksten. Vandaag deel 1. Morgen deel 2.

NoorwegenOnafhankelijk meditatief denken en Vrij zijn in het Willen maakt ons tot Vrije mensen

De mensheid verkeert in een grote crisis, dat zullen de meesten onder ons zo ervaren ook al kan de individuele kijk op de oorzaak ervan erg verschillen.

Een crisis vraagt nogal krachtig om een eigen oriëntatie en daaruit volgende mogelijke keuzes. Gevolgtrekkingen, welke vooral samenhangen met ieders individuele verbindingen en de daaruit voortvloeiende ervaring van de eigen verantwoordelijkheid.

Oriëntatie vind ik zelf bij hen die zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en -behalve vanuit uiterlijk- ook innerlijk onderzoek- uitspreken. Een ander wezenlijk aspect vormt de wetenschap, zoals deze in de mensheidsontwikkeling ons ter beschikking is komen te staan. Ik doel hier uitsluitend op wetenschap (wetenschappelijkheid) welke zich door middel van strikte condities heeft ontdaan van willekeur en daarmee ook van een streven naar wetenschappelijke ‘consensus’ (een contradictio in terminis).

Een enorme gebeurtenis

Een crisis ervaart de mens in het algemeen in eerste instantie als iets ‘vervelends’, iets storends. Een crisis is ook een beeld van een situatie, dat zich in de mensheid iets nieuws wil manifesteren, wat zich nog niet eerder heeft voorgedaan en waardoor er grote veranderingen willen- en zullen gaan plaatsvinden. Veranderingen waardoor de wereld echt volledig anders door ons zal worden ervaren. Een enorme gebeurtenis dus, vergelijkbaar met een geboorte- of stervensproces of allebei tegelijkertijd.

Merkwaardigerwijze wordt precies dit ook zo aangeduid door het World Economic Forum (WEF) met het nieuwe begrip The Great Reset. Wat er door het WEF mee bedoeld wordt, is eenvoudig toegankelijk gemaakt op hun website, terwijl het voorbereidende werk onder meer te vinden is op de website van de Rockefeller Foundation (zie ook Lock Step).

De van hieruit verspreidde ideologie heeft het doel de mens als zielenwezen ‘af te schaffen’; dit zielenwezen wat de mens tot een autonoom- en onafhankelijk wezen maakt, handelend vanuit zelfbeschikking en tot in het diepst van zijn wezen VRIJ en SOEVEREIN; in zijn hoogste principe handelend vanuit de warmte en het licht van de liefde, steeds strevend naar dit hoogste principe en tot uitdrukking gebracht in zijn leven als economisch-, politiek- en cultureel ingebed wezen.

Van díe mens moet volgens deze ideologie in z’n volledigheid worden afgezien. Zie verder de verwoorde ideologie op de genoemde websites.

Vanzelfsprekend kàn dit eenvoudigweg nooit realiteit worden. Het is een volstrekt waanzinnige weg, een absurde vorm van waanzin. Maar de daardoor inmiddels aangerichte schade en schande aan de mensheid is onvoorstelbaar groot.

Doorbraak naar een hoger bewustzijn

Deze aangekondigde enorme gebeurtenis, waarin het erom gaat om het veelal nog ‘slapend’ menselijk bewustzijn geheel uit te doven en te vernietigen, geeft denk ik erg helder aan voor welke doorbraak in de mensheidsontwikkeling de mensheid in werkelijkheid staat: een doorbraak naar een hoger bewustzijn. Dàt is de èchte crisis en zoiets kan ook niet anders dan aanvankelijk een grote maatschappelijke crisis zijn, want het stelt de mens vanzelfsprekend voor enorme beproevingen.

In deze zin is het te begrijpen dat er een enorme vaart in de wetenschap en daaronder ook de geneeskunst wordt gezet achter bijvoorbeeld beïnvloeding van het menselijk zenuw-zintuigsysteem en het DNA. Want des te meer het bewustzijn van de mens verloren gaat, des te groter worden de mogelijkheden om het zenuw-zintuigsysteem te vullen met ‘functionele intelligentie’ in de plaats van de werking van de ziel in dit systeem, waarmee de aarde-mens tot oneindig groeiend inzicht in staat is.

Een centrale functie heeft de ziel vanuit dit inzicht op de ‘gezondheid’ van de mens en op de ontwikkeling van het individuele DNA, opdat de ziel steeds weer opnieuw een goed huis kan vinden in het lichaam, om zo op aarde werkzaam te kunnen zijn.
In deze zin is het ook te begrijpen dat de mensheid verscheurd lijkt te worden en wellicht ook zal worden.

Vrij willen vanuit inzicht

Een deel van de mensheid heeft zich zó vereenzelvigd met de materiële wereld en met het hieraan gebonden denken-, meebewegen- en handelen, dat het een vooruitgang is gaan zien in een ontwikkeling, welke bekend is geworden onder de naam transhumanisme. Dit is op de website van onder andere het WEF en de Rockefeller Foundation te vinden als het grote uiteindelijke en snel naderbij komende ideaal.

Een ander deel van de mensheid heeft zich, inmiddels ook mede door de crisis, met vaak grote kracht en met doorzettingsvermogen gericht op hetgeen hen LIEF is, wat het menselijke in de mens is en heeft zich steeds meer met behulp van het ons geschonken wereldlicht vrij gemaakt in de eigen denk-activiteit, welke zich in ‘de absoluut noodzakelijke(!) RUST in het denken’ kan ontvouwen.

Bij hen leeft wat de mens met Pinksteren viert, de mogelijkheid te ontwaken in het eigen denken; het waarnemen van het algemeen denken vanuit het eigen denken, waarmee het eigen denken een PERSPECTIEF ontwikkelt, waarin het de mogelijkheid vindt de mens een VRIJE WIL te bieden. Het perspectief van dit eigen denken ten opzichte van het denken in de wereld om ons heen maakt ons tot VRIJE MENSEN. Niet omdat we langs deze weg alles leren ‘weten’, maar omdat het ware ons kan doordringen vanuit de EIGEN denkactiviteit. Het VRIJE WILLEN is daarmee dan ook niet een willekeurig vrij willen, maar een vrij willen vanuit inzicht.

De doorbraak waar de mens zo voor staat spreekt eigenlijk zo voor zich. Het vrije willen vanuit inzicht is de weg vanwaaruit we deze crisis tegemoet kunnen treden en uiteindelijk achter ons kunnen laten. En dat gaat gebeuren. Daarom is het crisis! En ziet de mens niet dit vrije willen vanuit inzicht als crisiselement dan ziet het wel de contouren van het transhumanisme als zodanig. Vermoedelijk toch veelal beiden naast elkaar en tegelijkertijd.

Geestelijk inzicht als sleutel

De mensheid – wij(!) – staan pal voor een geweldig grootse- en alles bepalende verandering. De overgangstijd, de barensweeën en daarbij ook het stervensproces noemen we crisis. En hoe vreugdevol ook, gemakkelijk en zonder veel lijden zal het vermoedelijk niet kunnen gaan. Maar elk mens kan een belangrijke rol spelen in deze overgangstijd en het onvermijdelijke lijden hierin meedragen. Aan welke zijde de mens in deze strijd uiteindelijk staat, zal pas blijken als het er echt op aan komt, hoe zijn intenties aanvankelijk ook lijken te zijn.

Het vervolg op deze tekst – deel 2, dat morgen wordt gepubliceerd – is aanvankelijk het begin van deze brief geweest. Ik wil hierin duidelijk maken hoe belangrijk het is om ook tot inzicht te komen. Geestelijk inzicht komt voort uit ons VRIJE WILLEN. We zullen ons dus eerst de oorzaak van chaos eigen moeten maken om er zo los van te kunnen komen. Ook wetenschappelijk denken kan ons hierin behulpzaam zijn. En heeft de mens geen inzicht in zijn eigen denken, dan kan hij noch de oorzaak van de chaos vinden, noch tot een VRIJ WILLEN komen.

Frank Gerritsen is redacteur van de website Apokalypsnu.nl. Daarin belicht hij ‘geopolitieke ontwikkelingen vanuit een antroposofisch perspectief’.

Foto: Michelleraponi

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Hans Holtrop schreef:

    Ooit een wil gezien, die niet vrij is ? “Vrije wil is een pleonasme. Waar we in leven wordt beheerst door twee kernbegrippen : Kwaad en Vrijheid. Zonder Kwaad zouden we nooit het Goede te weten kunnen komen. Zonder Vrijheid zouden we automaten zijn geweest. Over de bron van Kwaad en Vrijheid heeft Nicolaj Berdjajew in zijn boek Geest en Vrijheid zeer duidelijke dingen geschreven. In onze tijd zien we het Kwaad welig tieren in het communisme, socialisme, Ook de groene wappies zijn er mee besmet.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.