Pinksteren en het leven van Christus Jezus

In deze bijdrage reflecteert de auteur op de betekenis van Pinksteren en andere hoogtijdagen in de christelijke traditie. “Ik hoop me zover te ontwikkelen dat ik de feitelijke data via hoger schouwen in het geestelijke als waarachtig kan beleven.”

Onze jaartelling vangt aan met de geboorte van Jezus te Bethlehem. De ‘geboorte’ van Christus in Jezus van Nazareth vond plaats bij de doop in de Jordaan 30 jaar later op 5 Januari. De zoon van God incarneerde dus op 5 januari in het jaar 30 en hij leefde als Christus Jezus drie jaar en drie maanden en drie dagen want hij ging op de oer goede vrijdag drie april om drie uur ’s middags op de Calvarieberg door de dood in het jaar 33.

Hij was op dat moment volledig geïncarneerd en zijn incarnatie of afdaling ging verder door tot in het midden van de aarde vanwaar zijn wedergeboorte begon die hij op paasmorgen 5 april om twee uur bereikte. Het was dus op drie april op 15 uur dat de afdaling door de aarde begon. Van 15 tot 24 uur is 9 uur in de aarde op goede vrijdag, 24 uur op paaszaterdag en twee uur op paaszondag, dit is opgeteld 35 uren neer en op door de negen aardlagen.

1185 dagen onder de mensen

Het aantal dag-nacht dagen dat hij als Christus Jezus onder de mensheid vertoefde was in het jaar 30: 365 – 4 = 361. Dan 365 in het jaar 31 en 366 in het schrikkeljaar 32 en in het jaar 33: de 31 dagen van januari, de 28 van februari, de 31 van maart en de drie in april (op 9 uur na); dat is opgeteld 1185 dagen.

Na Pasen was hij onder zijn naasten zoals Maria Magdalena ervoer, zoals de Emmaüsgangers ervoeren en Thomas. Hij onderricht hen tot hij op Hemelvaartsdag afscheid nam en tien dagen later zodanig als inspiratie in hen leefde dat zij van hem getuigden op de oer Pinksterdag.

Oer Pasen zondag 3 april in het jaar 33. De oer Hemelvaartsdag 40 dagen na 3 April moet dan donderdag 13 Mei in datzelfde jaar 33 zijn en, volgens de kalenderrekening die we nu hanteren toegepast op toentertijd, tien dagen later de oer Pinksterdag zondag 23 mei in het jaar 33.

De wederkomst van Christus Jezus

Ik hoop me zover te ontwikkelen dat ik bovengenoemde feitelijke data via hoger schouwen in het geestelijke als waarachtig kan beleven. Als je, beste lezer, een of ander anders kunt dateren houd ik me warm aanbevolen voor je opmerkingen.

Waar ik in feite mee bezig ben is me in te leven in het leven van Jezus van Nazareth en van in het daarop voortbouwende leven van Christus Jezus. Zoon van God levend als Christus Jezus als mens onder mensen heeft hij een karma opgebouwd.

Valentin Tomberg spreekt hierover. Hij baseert zich daarbij op Rudolf Steiner plus eigen onderzoek in de geestelijke wereld. Je kunt het lezen in het boekje: De vier offers van Christus en zijn wederkomst in de etherische wereld Het hierin verwoorde is reeds in grote lijnen uitgewerkt in 1933, maar werd definitief vastgelegd in 1939 in Rotterdam.

Deze wederkomst wordt als het vijfde Christus Jezus offer beschreven. Dit vijfde offer bestaat uit het nieuwe deel plus de herhaling op nu mogelijke wijze van de voorafgaande offers vier tot en met een. Vijf lagen of stappen of uitingsvorming van het offer zoals het zich in de etherwereld ontrolt sinds circa 1936 zijn beschreven plus wat in de mens hiermee verandert en of metamorfoseert.

Ik volg de beschrijving van Valentin Tomberg die hij geeft van het verschijnen van de Christus Jezus in de etherwereld. Tomberg vertelt dat Christus Jezus bij zijn dood op drie april in het jaar 33 achtereenvolgens driemaal afzag en wel: van de Terugblik, van het Kamaloka en als derde van het opgaan in het Devachan.

Schouwen van het levenspanorama

Bij zijn sterven is de mens nog drie dagen verbonden met zijn etherlichaam waarbij hij rondom zich zijn levenspanorama schouwt. Dan lost het etherlichaam op in de algehele wereldether. Er blijft echter een kern behouden, die ten dienste staat van een volgende incarnatie).

Christus Jezus zag af, of anders gezegd hij offerde, zijn levenspanoramablik aan de mensheid die hem berecht had. Dit resulteert in de 20e en 21e eeuw en navolgende eeuwen daarin dat de mens een golf van elementaire kracht van het geweten ervaart. Dit gaat gepaard met gloeiende schaamtegevoelens. Zo kan men zeggen: het begin van het morgenrood van de verschijning in de etherische wereld van Christus zal het rood van schaamte zijn.

Herwaardering van alle waarden

De mensen zullen met onweerstaanbare kracht de teleurstelling in waarden beleven die zij als het ware, het schone en goede hebben behoed. Zij zullen in hun ziel een herwaardering van alle waarden moeten beleven.

Je herkent dit in het gevoel normalerwijze geen gangbaar medicijn of voedsel te kunnen gebruiken maar levende impulsen wilt; dit voelt zo voor alle gebieden van het leven. Dit is het gevolg van het afzien, het resigneren van Christus Jezus drie dagen na zijn dood van het Kamaloka gebeuren. Hierin beleef je zoals je door je daden, gevoelens en denken gewerkt hebt op de ander en op de wereld. De Kamaloka tijd is een derde van je jaartijd op aarde van de incarnatie. In de weg na de dood legt de mens in deze Kamaloka tijd het astraallichaam af dat ook opgenomen wordt in de algemene astraliteit.

Leven met Christus Jezus

In de Devachan tijd scheiden zich het ik en de geest maar in deze geestelijke middernachtelijke tijd begint ook de indeling voor een nieuwe incarnatie. Ook hierop resigneerde Christus Jezus. Dit resulteert nu in het steeds duidelijker worden voor steeds meer mensen dat zij zijn ‘aangeraakt’ door Christus Jezus. Hij kroont de mensen met opdrachten uit liefde. Dit wordt zowel individueel als in een ander geval groepsgewijs ervaren.

Steeds meer mensen zullen stukje bij beetje het verband beleven van een daad met de draden naar het verleden alsook de gevolgen voor de toekomst, het karma.

We zullen actief de Christus Jezus moeten zoeken en met hem leven want alleen in onze leeftijd hier op aarde kunnen wij het inzicht verwerven wat de dood van een mens als waarachtig geestelijk gebeuren met zich meebrengt.

 

Foto: Sabine_999

Gerelateerd

De moed van de waarachtige mens – Parrhésia als tegenkracht tegen de opgelegde realiteit

Bij de start van mijn protestwandeling van Groningen naar Den Haag: enkele gedachten over De Voetwassing als morele grondslag voor (crisis)management

Een tinteling van Licht

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.