Over de spirituele kracht van verzetsbewegingen

Nu steeds meer mensen inzien dat het schip van de staat een erg verkeerde kant op vaart, beginnen initiatieven in het kader van de ‘parallelle samenleving’ als kool te groeien. Hebben zij de potentie om een werkelijk nieuwe samenleving neer te zetten? Of stevenen we zo af op een upgrade van de bestaande wereld?

Overal in het land ontstaan lokale netwerken, voedselcoöperaties, inkoopcombinaties, thuisschool-initiatieven en regionale coördinatiegroepen. Sleutelwoord: verbinding. Dat is geweldig om te zien en een genot om aan deel te nemen, want zo ontstaat er een nieuw en beter economisch fundament in de samenleving.

De grote vraag is alleen of zo’n fundering duurzaam is als er niet tegelijkertijd en met evenveel enthousiasme aan de geestelijke fundering van deze nieuwe wereld wordt gewerkt.
Kijk bijvoorbeeld naar de door hoogleraar Bob de Wit en zijn team gelanceerde, op regionale decentralisatie gerichte beweging Society 4.0. Ontegenzeglijk een veel beter model dan het centralistische bestuursmodel dat door de EU wordt gehanteerd. Sympathiek en het navolgen waard.

Maar… als ik het werkboek Regio 4.0 met zijn negen domeinen (werkterreinen) doorblader, dan signaleer ik dat ik naar een wereld zonder ziel kijk. Het komt op mij als evengoed technocratisch over. Alleen regionaal technocratisch. En groen (circulair) technocratisch. Nog steeds top-down, maar op een lagere verdieping in het bestuursgebouw.
Dit is een alternatief bestuursmodel, zeker. Ik denk ook dat het veel beter zal werken dan het huidige. Maar willen we nog wel bestuurd worden? Is zelfbestuur en zelforganisatie niet een veel beter ‘model’?

En is niet het sleutelprobleem van de maatschappelijke ontsporing die zich nu voltrekt dat de ziel uit de samenleving is? Dat er geen goed werkzaam geestelijk en daarmee ook moreel fundament meer is?

Als deze gedachte correct is dan moet iedere vraag naar de nieuwe samenleving beginnen met de vraag naar de ziel daarvan en niet naar de organisatiestructuur. Als je de vraag naar de ziel overslaat, kun je niet anders uitkomen dan bij een variant van de bestaande wereld.

Hoe zou deze ziel van een nieuwe wereld er uit kunnen zien?
Welk geestelijk fundament kan de nieuwe economie duurzaam dragen?
Wat mij betreft zijn dit de vragen waar we ons de komende tien jaar druk over zouden moeten maken.

Meaning 3.0

Laat me dit verduidelijken aan de hand van een recent boek: ‘Recapture the Rapture’ van Jamie Wheal. De titel is vreselijk en betekent zoiets als ‘Een nieuw licht op verlossing’. De ondertitel is duidelijker: ‘Rethinking God, Sex and Death in a World That’s Lost Its Mind’. Het boek is bedoeld als aanzet voor een nieuwe cultuur. Ook Wheal ziet de geestelijke leegte waar we nu mee opgezadeld zijn als sleutelprobleem. Die leegte was er eerder niet, stelt hij, want lange tijd verleenden de christelijke religies de fundering. Zij voorzagen in zingeving. In een ziel in de samenleving. In verbondenheid naar hoofd en hart. Hij noemt deze periode ‘Meaning 1.0’.
Toen dit immense bouwwerk in verval raakte, maakte – nog steeds volgens Wheal – het liberale kapitalisme zich van dit vacuüm meester. Ook dat verschafte een groot deel van de samenleving een rode draad van zingeving. En dus draagvlak. En zo belandden we in ‘Meaning 2.0’.

Ook dit bouwwerk is inmiddels in verval geraakt en wat daar op moet volgen is uiteraard ‘Meaning 3.0’. Wheal meent dat je deze nieuwe wereld kunt ontwerpen aan de hand van de principes, zoals die in de wetenschappelijke discipline van het cultural design zijn ontwikkeld. Hij doet dat overigens op een aansprekende, goed leesbare manier, gebruikmakend van bevindingen uit tal van takken van wetenschap, zoals de antropologie en (vooral) de biochemie.

Maar waar zijn redenering spaak loopt is dat Meaning 2.0 in werkelijkheid de westerse wetenschap is en niet een economische visie die daaruit voortvloeide. Anders gezegd: Wheal ziet niet dat hij zelf onderdeel is van Meaning 2.0. Hij kijkt met een boogje om zichzelf heen. Hij is zelf ook ‘in verval’.

Chemisch geluk

Meaning 3.0 (om nog even in zijn termen te blijven, zie mijn PS) breekt met het geloof in de almacht van de wetenschap. Deze brengt de ziel immers niet terug in de samenleving. Integendeel. De moderne academische wetenschap is zielloos. Je kunt zelfs stellen dat de wetenschap er krachtig aan heeft bijgedragen om de ziel uit de samenleving te verdrijven.
Paradoxaal genoeg dragen de kerken de hoofdverantwoordelijkheid voor dit existentiële drama. Zij brachten immers steeds meer afstand aan tussen de individuele gelovige en God. Zij plaatsten zichzelf als brug tussen beide polen en maakten de afstand daartussen groter en groter. Totdat de wetenschap die brug uiteindelijk helemaal opblies en de plaats van de kerken innam.

Het is niet verwonderlijk dat Wheal – bevangen als hij zelf is in de zielloze academische doctrine – uitkomt bij chemische middelen die geluksbelevingen en ‘piekervaringen’ moeten veroorzaken. Heel zijn boek is doortrokken van deze hang naar chemisch geluk.
Het sluit daarmee aan bij de ayahuasca-mode en de pillencultuur onder disco-bezoekers. Mijn idee daarbij is dat dit de culturele inbedding gaat worden van de Great Reset: je bezit niets, bent gehoorzaam en neemt zo nu en dan een pilletje voor je piekervaringen.

Wheal draait oorzaak en gevolg om. Natuurlijk is het zo dat ‘piekervaringen’ een chemisch aspect hebben. Het lichaam reageert daar op een bepaalde manier op. Maar als je de biochemische reactie losmaakt van de bron, dan is er sprake van een surrogaat spiritualiteit. Letterlijk: opium voor het volk.

Canadese tranen

Als je de ziel van de toekomstige samenleving niet kunt ontwerpen, hoe kun je er dan achter komen hoe zo’n geestelijke fundering er bij benadering uit zou kunnen zien?

Mijn idee daarover: kijk naar de mensen in verzetsbewegingen. Zij zijn de dragers van de nieuwe wereld. Zij geven vorm aan rudimentaire verschijningsvormen van ‘Meaning 3.0′. Hier, aan de basis van de samenleving, hoor je echo’s van de toekomst.

Een heel goed voorbeeld hiervan is het Freedom Convoy Canada dat onlangs de regering van premier Trudeau aan het wankelen bracht. Het begon met een handjevol individuen die een daad wilden stellen tegen het desastreuze coronabeleid van de regering. Zij begonnen met hun trucks vanuit Vancouver in het Westen van Canada te rijden naar de hoofdstad Ottawa in het Oosten. Een dikke 3544 kilometer. Onderweg sloten zich meer en meer truckers bij hen aan. Over het uiteindelijke aantal zal nog lang gesoebat worden, maar vriend en vijand zijn het erover eens dat het er duizenden waren.

Overal werd dit konvooi – ondanks de bittere koude – met enorm enthousiasme begroet en met een enorme golf van ontroering. Drie woorden kwamen steeds terug: Freedom, Love en God. Opmerkelijk is dat God telkens weer werd genoemd. Zoals in ‘God bless you’ bij het afscheid nemen. Konvooideelnemers en steunbetuigers begonnen elkaar met ‘broeder’ aan te spreken.

Als mensen langs de kant of truckers probeerden uitdrukking te geven aan wat hen bewoog, dan kwamen er tranen, maar geen woorden. Ze waren niet goed in staat al die ontroering in woorden te vangen.
Ik heb tientallen video’s van dit konvooi gezien en als ik een poging doe kom ik op: broederschap, openheid, gemeenschapszin, dankbaarheid, opluchting, herkenning, je opgenomen in en gesteund voelen door het geheel, geluk, humor, vrolijkheid, vertrouwen, creativiteit, persoonlijke moed, individuele verantwoordelijkheid, vrijgevigheid, vastberadenheid, genegenheid, meelevendheid.
Je zou kunnen tegenwerpen dat dit allemaal manifestaties zijn van Meaning 1.0. De Canadezen zijn immers nog steeds een overwegend christelijk volk en grijpen in hun woordgebruik terug op de begrippen uit deze fundering. Maar ik zie en voel hier ook de echo’s van Meaning 3.0.

Gij zijt God

Op een wat hoger abstractieniveau kom ik uit op drie termen of principes:
Eerbied, Gij-zijt-God en Gemeenschap

Eerbied voor de Schepping staat tegenover het reductionisme van de wetenschap en de frontale aanval die de elite met het covid-beleid en de Great Reset wereldwijd op de gewone mensen en de Aarde heeft ingezet.

Gij zijt God gaat een stap verder dan ‘ik zie mezelf in jou’ of ‘jij bent een andere ik’. Het is de ander zien, eren en respecteren als representant en verschijning van het goddelijke principe. Dit wordt mooi verwoord inde SF-roman ‘Vreemdeling in een vreemd land’ van Robert Heinlein.

Gemeenschap is het totaal van samenwerkende verantwoordelijke Individuen. Zelforganiserend en zelfsturend. Decentraal.

De Canadese regering vervolgt de beweging van de truckers rabiaat. Ze wordt afgeschilderd als rechtsradicaal en terroristisch. Het is leerzaam (en benauwend) om te zien hoe fanatiek deze regering de spirituele basisbeweging bestrijdt. Hoe anti-spiritueel en anti-God Trudeau en de zijnen zijn. Een van de mensen in de video’s die ik zag zei terecht: “Zij voeren oorlog tegen God.”

Bezielde netwerken

Het voorbeeld van het truckers konvooi in Canada laat zien dat spiritualiteit niet iets anders is dan sociale beweging, want IN deze beweging krijgt nieuwe spiritualiteit een eigentijdse inhoud en vorm.

IN onze lokale netwerken ervaren we het ‘Gij zijt God’ en de enorme ondersteuning, collectieve intelligentie en scheppingskracht die uitgaat van een gemeenschap met een spirituele onderstroom (‘Wij zijn Scheppers’).

Bouwen aan lokale gemeenschappen is een eredienst.
Voedsel verbouwen voor de gemeenschap is een eredienst.
Healingen geven en ontvangen is een eredienst.
Kinderen thuisonderwijs geven is een eredienst.

Het hele leven is een eredienst.

PS
In dit artikel heb ik de versie-aanduidingen zoals 1.0 tot en 3.0 overgenomen, maar met tegenzin. Dit is immers de manier waarop verschillende versies van computerprogramma’s worden aangeduid. Onze cultuur is alleen geen computerprogramma, hoe graag sommigen dat ook zouden willen.

Literatuur

Jamie Wheal, Recapture the Rapture
Bob de Wit cum suis, Gids Regio 4.0
Robert Heinlein, Vreemdeling in een vreemd land

Dit artikel verscheen eerder in het maandblad Spiegelbeeld van juni 2022.

Gerelateerd

Hoe we de totalitaire machtsgreep weerstaan en UN Agenda 2030 het nakijken geven

Hoe willen we leven?

Het sacrament van de nieuwe wereld

De manifestatie van de Nieuwe Aarde

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

13 reacties

 1. Corine schreef:

  Ik ben heel blij dat in dit schrijven op zoek naar een andere wereldvorming de leegte wordt genoemd waar de mensheid in verkeert.
  Het grote lijden van ons mensen is de gedachte, afgescheiden te zijn van je Goddelijke Oorsprong, te geloven, niet te weten dat je dat gelooft, en als je ervan bewust wordt niet te weten hoe dan verder. Het steeds maar op zoek gaan naar vormen die deze leegte verbloemen in de vorm van consumeren, identiteits verwarring met status ect.ect. heeft gemaakt dat onze samenleving
  gedacht en gevormd wordt niet zozeer in liefde door en liefde voor, als wel als een continue overlevingspatroon, al lijkt en leek dit een continue genietend vorm gegeven leven voor velen.
  Het is niet eerst de leegte kennen en dan vorm geven het is m.i. al levend bewuster worden, stap voor stap echter worden, liefdevoller en van daaruit volgen samenlevingsstappen. Het zou mooi zijn bv. de tv eens een tijd stop te zetten alle zender op nul en ons werkelijk af te vragen wat willen wij elkaar voor wereld presenteren. Wat doen wij hier waarom zijn wij hier en kunnen we zo verder zoals het was. En al die zielen die ronddolen met drugs, met diepe ellende en armoede, die hierover natuurlijk helemaal niet kunnen nadenken of bewust van zijn, die luxe nu niet hebben maar nog meer moeten overleven, die wachten op al die zielen die dat wel kunnen.

 2. nicolevreeswijk schreef:

  Mooi geschreven en ben het zeker met je eens en het is vooral belangrijk om onze eigen energie hoog te houden (positief ieg) en erdoorheen te kijken. Het gaat om ons zielsplan en dit spel wat er gespeeld wordt is zoveel groter en veelomvattender dan dat menigeen denkt…

 3. Hansje Meursing schreef:

  Over Bob de Wit wil ik dit graag aanvullen:

  Zijn basis is de levende ‘medemenselijkheid’,dit is eigenlijk iets zéér spiritueels,
  het aller belangrijkste. Liefde en Vrijheid.

  Bob: Het belangrijkste is de ‘Medemenselijkheid’.
  (En welke soort spirituele gedachte er voor ieder van ons bij past, staat vrij.
  Hij voelt zich Rotterdammer, is een ‘doe-mens, zegt hij over zichzelf.

  We zijn allen zeer kundig, als we elkaar persoonlijk kennen en waarderen en samen alles doen waar we de capaciteiten voor hebben, bouwen wij per regio onze eigen samenleving op. Dit groeit organisch en op Medemenselijkheid bouwend.
  Hoe groot die regio wordt, blijkt wel.

  Mensen die op persoonlijk gewin uit zijn worden bijtijds ‘gecorrigeerd’, of mogen vertrekken.

  Hansje Meursing

 4. Tina schreef:

  De aorta wordt langzaam maar zeker doorgesneden.
  Het zuurstof gehalte in het bloed is gedaald.
  Over blijft de voedzame spirit.
  Een wereld die ons wordt voorgehouden bestaat niet.
  Je overziet de chaos in vrede.

 5. Rob Esser schreef:

  Helemaal eens met dit artikel. Fantastisch. “IN onze lokale netwerken ervaren we het ‘Gij zijt God’ en de enorme ondersteuning, collectieve intelligentie en scheppingskracht die uitgaat van een gemeenschap met een spirituele onderstroom (‘Wij zijn Scheppers’).
  Bouwen aan lokale gemeenschappen is een eredienst.
  Voedsel verbouwen voor de gemeenschap is een eredienst.
  Healingen geven en ontvangen is een eredienst.
  Kinderen thuisonderwijs geven is een eredienst.

  Het hele leven is een eredienst.”

  Veel dank voor deze woorden.

  Rob Esser

 6. Marga schreef:

  Wat een prachtig stuk! Heerlijk.om te lezen als je net wakker bent. Ben het helemaal met je eens,
  Met warme groet,
  Marga van Doorn

 7. rené schreef:

  geachte fred,
  Bedankt voor deze inspirerende woorden. Graag zou ik je als aanvulling willen wijzen op een boek van de Franse fysicus Phillip Guillemant , Le Grand virage l’humanité. ( De grote wending van de mensheid) waarin hij uiteen zet hoe wij als mensen voortdurend onze toekomst creëren. We doen dit echter op basis van ons verleden. Waardoor toch telkens weer de toekomst beinvloed wordt door het verleden waardoor we eigenlijk veel zaken eindeloos blijven herhalen. Een toekomst die al gecreërd is en leidt tot transhumanisme. Een toekomst zonder ziel. Hij noemt dit de fouture. Een Franse woordspeling op een toekomst die mislukt.
  Elk moment in het nu is er echter de mogelijkheid om binnen het veld van onbeperkte mogelijkheden te kiezen voor een toekomst onafhankelijk van ons verleden. Een keuze gemaakt in verbinding met hart, ziel en geest. Hij noemt deze toekomst de futé lumineux. Opnieuw een woordspeling wat zoveel wil zeggen als een intelligente verlichtte toekomst
  Willen we echt een nieuwe toekomst creëren dan zullen we moeten kiezen voor iets geheel nieuws op basis van hart, ziel en geest.
  rené

  • Fred Teunissen schreef:

   Dank je René, dat is een treffende aanvulling. Weet jij of er al een Engelse vertaling is van dit boek?

   • rené schreef:

    Geachte Fred,
    Er is geen vertaling van het boek in een andere taal. Bovendien is het geschreven door een hoog begaafde fysicus. Waardoor zelfs mijn Franse vrienden er hun tanden op stuk bijten. Ik behelp me met lezingen op youtube waarin hij de zaken toelicht. Ik zal kijken of ik een goede lezing kan vinden en je de link toesturen. Verschillende lezingen verdwijnen nog als eens van de gangbare media (youtube) omdat hij ook vaak tevens zijn deelname aan de Gune en de 6naps uiteenzet. Een alternatief betaalmiddel en 6naps is een platform om netwerken en lokale verbindingen te vormen om zaken uit te wisselen. Veel belovend maar ze kampen op dit moment met capaciteitsproblemen om aan de vraag te kunnen voldoen. De overheid vindt dit niet prettig vandaar dat hij nogal eens gecensureerd wordt

 8. Astrid schreef:

  Een fijn overzicht en het belangrijkst is wel dat we vanuit dat spirituele, de verbinding maken naar iets nieuws en niet van buiten af, alleen vanuit elk individu kan die beweging worden gemaakt, zonder die geestelijke kant erbij te betrekken zullen we altijd mank lopen. Is het niet een fantastische kans dit te gaan uitrollen, om die term nog eens te gebruiken maar dan in een andere, gezonde context.

 9. Pia schreef:

  Veel dank Fred dat je hier aandacht aan geeft. Moge we hiervan bewust zijn in alles wat we organiseren voor een ander bestaan. We zijn natuurlijk zo deel geweest van dat oude systeem, en nog, dat we nog niet beseffen wat we daarin los te laten hebben, onder ogen zien in onszelf.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.