‘Het waarachtig goede is het overwonnen boze’

Begroeting van de zon

Hagen Jonker zegde in 1989 zijn baan als chirurg in de reguliere geneeskunde op om zich toe te leggen op holistische geneeswijzen. In deze bijdrage bespreekt hij de ontwikkelingsweg die wij als mensen moeten gaan om tegenkrachten tegemoet te treden en om te vormen.

Van jongs af aan ben ik opgevoed met antroposofie en de eerste zeven jaar van de lagere school heb ik op de Vrije School in Zeist doorgebracht. Een tijd die een grote invloed op mij heeft gehad.

Bij het Vrije School onderwijs gaat het er om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en niet om zoveel mogelijk feitenkennis aan kinderen toe te dienen.

Via de jaarfeesten, gebaseerd op het verloop van de seizoenen, krijgen kinderen het begrip dat zij deel uitmaken van een groter geheel. Hierbij hoort ook het idee van groeien, bloeien en verwelken en dat de gebeurtenissen in de natuur cyclisch en ritmisch verlopen.

Ritme heeft mij altijd geboeid. En ook de ideeën achter cijfers, de numerologie, astrologie, enzovoort hebben mij altijd geïntrigeerd, evenals het bestaan van cycli en kringlopen. Vandaar misschien dat voor mij een leven na de dood vanzelfsprekend was en is.

Een ander wezenlijk punt dat ik mij herinner is de gevoelens van eerbied voor zowel de natuur als voor bepaalde mensen die een rol speelden op school.
Zo is er een prachtige uitspraak in het boek van Rudolf Steiner. ‘Hoe krijgt men bewustzijn op hogere gebieden’. Deze luidt : “Wat op jeugdige leeftijd ervaren wordt als eerbied voor bvijvoorbeeld een bepaald persoon, kan later uitgroeien tot eerbied voor waarheid en kennis.”

Ik denk dat het altijd belangrijk blijft en dat het goed is om oprechte bewondering te hebben voor mensen die iets bijzonders op welk gebied dan ook tot stand brengen. Er zijn veel mensen, zeker ook op medisch gebied, die buiten de gebaande paden durven te denken en die ik bewonder.

Volgens mij is het goed om oprecht mensen of kunstwerken die ook echt waardevol zijn te waarderen als tegenwicht tegen het alles bekritiseren dat in deze tijd zo veel wordt gedaan.

Een prachtige spreuk die een diepe wijsheid weergeeft over de ontwikkeling die wij als mensen moeten gaan en die mij erg trof was de volgende van Friedrich Benesch, Duits natuurwetenschapper, schrijver, antroposoof en priester bij de Christengemeenschap (1907-1991):

De werkelijke waarheid
is niet de waarheid
maar de overwonnen dwaling.

En de ware werkelijkheid is
niet de werkelijkheid
maar de overwonnen illusie.

En de werkelijke reinheid is
niet de oorspronkelijke reinheid
maar de gelouterde onreinheid.

En het waarachtig goede is
niet het oorspronkelijk goede
maar het overwonnen boze.

Dat geldt voor het hele wereldal
ook voor de goden.

Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd
kan zich iets ontwikkelen
wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.

Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen
heeft Hij zichzelf gedwongen
Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openbaren
Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

Dit geeft naar mijn idee heel mooi weer dat er tegenkrachten, kwade krachten in de wereld zijn die wij moeten omvormen. Het idee dat de mens alleen maar goed is en dat wij niet naar het kwade moeten kijken lijkt mij naïef en zelfs gevaarlijk.

Dit gedicht spreekt mij zo aan omdat ik denk dat er in deze tijd veel krachten werkzaam zijn die niet altijd even goed voor de mensen zijn.

Maar als wij eerlijk zijn hebben wij zelf ook een duistere kant waaraan wij moeten werken. Wij moeten dan wel beginnen met deze te erkennen. En dat is niet altijd eenvoudig/ Jung stelt het zelfs heel extreem als hij zegt:

“Het is onmogelijk tot bewustzijn te komen zonder pijn. Mensen zullen echt alles doen, ongeacht hoe absurd ook, om niet oog-in-oog te komen met hun eigen Ziel.

Je wordt niet verlicht door je figuren van Licht voor te stellen, maar door het Duister bewust te maken.

Zelfs een gelukkig leven kan niet zonder een bepaalde mate van Duister. Want zo zou het woord ‘gelukkig’ zijn betekenis verliezen, wanneer het niet in balans is gebracht door verdriet.

Het is een stuk wijzer, de zaken te laten komen, vanuit geduld en in rust.

Je eigen Duister te leren kennen is de beste methode om te leren omgaan met het Duister van andere mensen. Tot het moment dat je het onbewuste bewust maakt, zal het onbewuste je leven dirigeren. En dat zal je dan ‘mijn lot’ noemen.”

Kort gezegd verbeter de wereld en begin bij jezelf. Jung was een vooruitstrevend psychiater die niet alleen materialistisch en mechanisch dacht, maar een veel breder perspectief hanteerde.

Meer informatie over zijn werk vind je bij de Stichting C.G. Jung Bibliotheek.

=====================
Zie ook van dezelfde auteur:

Over de heilzame werking van zeer hoge doses vitamine C

Wat iedereen moet weten over vaccinaties

Foto: Pixabay

Dit vind je misschien ook leuk...

2 reacties

  1. Marc Lohman schreef:

    Het citaat van Benesch is mooi en ik heb het originele Duitse gedicht er ook bijgepakt om te lezen hoe hij het oorspronkelijk heeft opgeschreven. Als je iets weet van zijn achtergrond en van zijn overtuigingen, dan kijk je wel anders tegen het citaat aan. Hij was langdurig aanhanger van nationaal socialistische ideeën.

    Maar het fragment is uit 2004, laat in zijn leven dus, en Benesch zal ook geleerd hebben van zijn fouten en zijn inzichten aangepast hebben. Hij zal geleerd hebben dat het waarachtig goede voortkomt uit het overwonnen boze.

  2. Marc Lohman schreef:

    Mooi, dank hiervoor.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.