Zo doorbreek je de corona massahypnose: acht tips van ervaren hypnotherapeuten

Het dag-in-dag-uit aanhoudende bombardement van beelden en berichten die angst inboezemen laat zijn sporen na in onze psyche. We staan niet meer open voor andere opvattingen en gaan andersdenkenden als vijanden zien.
Yvette Rooding schreef in samenspraak met collega’s een heldere toelichting op het verschijnsel massahypnose en geeft acht tips om uit deze mentale boeien te breken.

Massahypnose corona

Een vriendin van mij is huisarts en haar man werkt bij de bank. Zij vertelt hem uiteraard alles over het virus en zo vertelt zij hem ook dat sommige maatregelen, zoals het mondkapje, niet werkelijk zin hebben. Toch loopt hij de hele dag met een niet werkend mondkapje op en gelooft hij zijn vrouw niet. Zij heeft hiervoor gestudeerd, ze zijn 25 jaar getrouwd en hij weet dat zij nooit tegen hem zou liegen. Hoe kan dat nu? Waarom gelooft hij Mark en Hugo en niet zijn eigen vrouw? Het antwoord is (voor ons) heel simpel: hij is gehypnotiseerd en is zich daar niet van bewust! Dit geldt voor vele andere mensen en ook zij zijn zich hier niet van bewust. Zij beseffen niet dat zij massaal gehypnotiseerd zijn en vastzitten in één zeer negatief en angstig verhaal.

Waarom denken wij dit te weten?

Uiteraard is dit onze visie maar waarom wij gezamenlijk deze visie delen is omdat wij als hypnotherapeuten twee zaken zien:

Wij zien hoe onze technieken uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en hypnose openlijk worden toegepast. En wij zien het, omdat wij deze technieken therapeutisch toepassen en als zodanig heel goed kennen en daardoor ook herkennen.

Wij zien hoe enorm veel mensen vol stress, woede en angst vastzitten in dit hypnotische verhaal van de overheid en niet meer open (kunnen) staan voor andere standpunten en ideeën.

Dit baart ons zorgen omdat wij, als geen ander, beseffen welke effecten dit op de langer termijn heeft voor deze mensen individueel. Zowel mentaal, emotioneel maar ook fysiek raken veel van deze mensen uitgeput. Maar wij hebben ook zorgen vanwege de polarisatie en afscheiding in de maatschappij die deze massahypnose te weeg brengt. En dus hebben wij besloten om onze ‘koppen bij elkaar te steken’ en als professionele hypnotherapeuten mensen in te lichten over hoe onze technieken, door onze overheid en in andere landen, ingezet worden. We hopen begrip te kweken én wellicht wat zaadjes te planten om mensen hierdoor bewust(-er) te maken van wat er, volgens ons, gebeurt.

De technieken

We zien hoe deze leiders heel bewust deze angstcultuur blijven handhaven door te ‘framen’. Zij vertellen het verhaal over het virus door specifieke woorden te gebruiken die afschuwelijke beelden in onze (toch al angstige) geest oproepen. Of je bijvoorbeeld zegt: “het is druk op de IC’s omdat vooral oudere mensen van boven de 80 jaar dit virus niet goed aan lijken te kunnen en een percentage overlijdt hier dan ook aan” zal een totaal ander beeld en dus gevoel oproepen dan als je bijvoorbeeld zegt: “De afschuwelijke hoeveelheid doden op de overvolle IC’s geven de overwerkte en onderbezette zorg enorme stress” Door deze laatste zin gaat ons eigen overlevingsmechanisme gelijk op tilt! “Wij kunnen er allemaal aan sterven, is er misschien geen ruimte op de IC, als ik ziek word waar moet ik heen”.

Je begrijpt dat de manier waarop je vertelt enorme impact heeft op de mens die luistert.
De herhaling van deze zinnen, de woorden in overtreffende trap, de koppelwoorden en de manier waarop zij zinnen afbuigen zorgen ervoor dat het opdrachten worden die direct in ons onderbewustzijn (kunnen) belanden. Wij zien met lede ogen aan dat in ons land (maar ook in andere landen) op een heel specifieke manier suggesties rechtstreeks in het onderbewustzijn van de mensen worden gezet.

Subliminale programmering

Wij gaan niet in op de achterliggende motivatie hiervan omdat we daar alleen naar kunnen gissen, maar het voelt in ieder geval niet oké voor ons. Door voortdurend deze angstige en vaak zeer overbodige priming, blijven mensen in hun Freeze-, Flight- of Fight-modus, wat zeer ongezond is voor ieder mens. Als deze heftige en zeer angstige concepten voortdurend herhaald worden door zowel de leiders als de reguliere media dan wordt het iemands waarheid, zonder dat diegene daar bewust voor kiest! Dat heet ook wel: Subliminaal Programmeren.

Wij, hypnotherapeuten, gebruiken ook deze technieken. Maar dan in overleg met de cliënt (!) én om positieve en helpende suggesties in iemands onderbewustzijn te creëren. Zo kan de cliënt uit zijn negatief hypnotische verhaal komen.

Wanneer ben je ontvankelijk voor hypnose?

Iedereen is in meer of mindere mate ontvankelijk. Immers als jouw moeder je twintig keer vertelde dat je iets op een bepaalde manier moest doen, dan zit dat als een programma in jouw onderbewustzijn en doe je die handeling nu nog steeds zo.

Hypnose betekent dat je suggesties aanneemt als ‘waarheid’. Dat gebeurt meestal heel gemakkelijk als je kind bent. Dan sta je open en vertrouw jij op jouw ouders en leraren/omgeving. Als je ouder wordt zal je pas nieuwe suggesties aannemen als je de ander vertrouwt. Vaak zijn dat mensen waar je tegenop kijkt. Artsen zijn zo’n mooi voorbeeld. Daar nemen we vaak zonder nadenken van aan, dat het klopt wat zij zeggen.

Daarnaast neem je heel gemakkelijk alles aan als je dus in een gehypnotiseerde staat bent (mits datgene, wat er tegen jou gezegd wordt, niet tegen jouw waarden en normen ingaat). Dan zal je suggesties onbewust opslaan en geloven.

Wat is een hypnotische staat?

Dat is een trance-staat. Een ontspannen toestand waarin je ontvankelijk bent voor de suggesties van de hypnotiseur. Het is een situatie waarin de kritische mind even zijn mond houdt en jouw brein-activiteit onder de 14 hertz zit. Je kunt deze hypnotische staat op (grofweg) twee manieren opwekken:

1 Door iemand diep te laten ontspannen
2 Door iemand schrik aan te jagen

Schrik werkt eigenlijk het beste. Als mensen schrikken kun je ze heel makkelijk en snel in een diepe hypnose krijgen. Hierdoor gaan zij helemaal open staan voor het aannemen van suggesties.

Naakte mensen in de zaal zien

Hoe sterk kan hypnose werken? Velen kennen wel de shows van Rasti Rostelli of andere hypnotiseurs. Een altijd geslaagde hypnosesuggestie is, dat de hypnotiseur tegen de gehypnotiseerde zegt dat de zaal vol met naakte mensen zit. Op vele filmpjes is terug te zien hoe zo’n persoon onwijs in de lach schiet en met het schaamrood op de kaken steeds weer opnieuw kijkt naar al die ‘naakte’ mensen.

Eenmaal in hypnose geloof je deze suggesties zo diep dat het werkelijkheid wordt voor jou. De gehypnotiseerde persoon is er niet meer vanaf te brengen. Hij zíet en ervaart écht een zaal vol met naakte mensen en heeft ook niet meer in de gaten dat hij gehypnotiseerd is. Pas als de hypnotiseur hem uit die hypnose haalt en de suggestie weer ongedaan maakt, dan zal deze persoon de mensen in de zaal weer gaan zien zoals ze zijn: namelijk, met kleding aan.

Enorme schrik

Zoals wij het zien is begin 2020 vrijwel iedereen in die hypnose-staat terecht gekomen door de enorme shock van de pandemie. Die schok was zo groot dat het bijna onvermijdelijk was. Ons onderbewustzijn stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken. Onmiddellijk werden we na die shock bestookt met negatieve framing, afschuwelijke beelden en angstige suggesties van de overheid en via de media. Hierdoor kon dit beangstigde hypnotische verhaal over het dodelijk virus zich, zonder dat velen zich ervan bewust waren, nestelen in hun onderbewustzijn. Door de vele herhalingen, iedere dag, ieder uur, al maandenlang is dit verhaal, deze ‘waarheid’ voor vele mensen dé waarheid geworden en kunnen ze het niet meer anders zien. Je zou kunnen zeggen: “zij zien een zaal vol met naakte mensen” (=dodelijk virus) en zij kunnen het niet meer ‘niet-zien’ omdat de hypnotiseurs blijven herhalen dat dit de waarheid is…

Wel of niet bevattelijk voor hypnose?

Niet iedereen is even bevattelijk voor hypnotische verhalen. Dus sommigen mensen kwamen er al snel weer uit, schudden hun hoofd en bekeken de zaak van alle kanten.
Dat kan komen door allerlei redenen. Sommige mensen zijn zich alweer snel op andere zaken gaan focussen. Sommige mensen hebben van nature een zeer kritische mind. Andere mensen zijn van nature geneigd om zaken altijd van alle kanten te bekijken.
En er zijn mensen die nieuwe hypnotische verhalen vonden waar zij zich in vastbeten. Weer anderen waren hypnotherapeut en doorzagen de technieken al snel

Wakker schreeuwen

Wat gebeurt er nu als mensen uit het hypnotische verhaal stappen en zien dat de pandemie toch enigszins anders in elkaar zit dan het in eerste instantie leek? Dan willen ze de (nog gehypnotiseerde) mensen dit ook vertellen. Maar die begrijpen hen niet. Zij zijn nog steeds gehypnotiseerd en zien echt nog steeds (als het ware) een zaal vol met naakte mensen! Oftewel, zij geloven nog steeds in het angstige verhaal over het dodelijke virus dat iedereen dood maakt. Zij kunnen het werkelijk (nog) niet anders zien door die hypnose.

Begrip hebben voor elkaar

Wij als hypnotherapeuten vinden het heel belangrijk dat mensen dit begrijpen, omdat juist deze kennis weer kan leiden tot verbinding. Het is geen onwil of dommigheid. Zij zijn (en worden) nog steeds gehypnotiseerd door onze overheid en de reguliere media (mainstream media). Vergeet niet dat jij en ik ook vast zaten in diezelfde hypnose!

Ieder mens heeft zijn eigen tijd en tempo waarop hij of zij uit die hypnose komt.
De manier waarop mensen normaal uit hypnose komen kan op twee manieren:

1 De hypnotiseur (=leiders van een land) haalt hen eruit (wij zijn bang dat dit nog even op zich laat wachten).
2 De persoon luistert niet meer naar de hypnotiseur en stapt er zelf uit. Dit kan doordat het verhaal als te belemmerend wordt ervaren. En vaker nog omdat mensen ineens een -hé-huh?-moment ervaren. Dat is het moment waarop zij uit die hypnose komen en de zaken kritisch kunnen onderzoeken.

Nu de maatregelen steeds gekker en buitenproportioneel worden zie je als vanzelf steeds meer mensen denken: “hé, huh”??? Dat is vaak het moment waarop ze uit deze massahypnose komen.

Wanneer ben je uit hypnose?

Dit is een onderwerp waar wij alleen al 25 blogs over kunnen schrijven. Dus voor nu kiezen we voor het volgende praatplaatje zodat het simpel blijft. Je zou kunnen zeggen dat je:

* UIT hypnose bent als je weer verschillende standpunten kunt innemen zonder al te heftige emoties om daarna bewust te kiezen voor datgene waar jij in wilt geloven. Vanuit vrije wil.

* IN hypnose bent als je gehecht bent aan jouw eigen verhaal en dat verhaal ziet als de énige waarheid.
Dat bemerk je vaak doordat je anderen ‘op de kop wil timmeren’ omdat zij jouw waarheid niet aannemen. En wij willen hierin eerlijk zijn: ook wij als hypnotherapeuten herkennen dat ook nog steeds bij onszelf.

Hoe kom je eruit?

We willen even focussen op dit specifieke hypnotische verhaal. Om hieruit te komen kun je het volgende doen:

STOP MET KIJKEN EN LUISTEREN NAAR DE HYPNOTISEURS! ZET DE TV/RADIO UIT EN LEES GEEN KRANTEN MEER.

Dit helpt velen al om los te komen.

Ga juist tegengestelde (!) meningen beluisteren ondanks al jouw weerstand. Doe dit net zo lang totdat je merkt dat jouw woede en weerstand vermindert. Zodra je daar bent zal je bemerken dat er weer ruimte is om zelf na te denken over jouw keuzes.

Voel je emoties die je voelt, ten volle. Stop ze niet weg! Voel wat je voelt en laat het er zijn, het mag er zijn, je bent mens! Vraag jezelf achter elkaar af:“Wat voel ik nu” en omschrijf daarna aan jezelf wat je voelt in één woord. Blijf deze vraag keer op keer op keer aan jezelf stellen en omschrijf iedere emotie welke in jou opkomt. (Soms is het vier keer hetzelfde gevoel; soms zijn het twintig verschillende emoties). Je doet dit totdat je ineens een soort van neutraal gevoel voelt. Dan ben je er doorheen.

Nieuwsgierigheid en ademtechnieken

Als de emoties te heftig worden is het altijd handig om aan iemand hulp te vragen uiteraard.
Nieuwsgierigheid is ook een geweldige sleutel om uit hypnose te komen. Door alle kanten te belichten en te bekijken, kun je alle standpunten innemen en eruit komen.

Adem diep door je boosheden en verdriet heen, ademtechnieken helpen om uit jouw emoties te komen.
Haal je focus af van datgene waar jij zo angstig, boos of verdrietig van wordt. Focus op alles wat er goed is. Kijk om je heen en benoem alles wat mooi en goed is! Dat beïnvloedt jouw positieve gevoel onmiddellijk!

Nieuwsgierigheid is misschien wel de beste kwaliteit in jezelf die je kunt aanboren om uit alle hypnotische verhalen te komen die jou niet dienen. Daarna kun je weer, met een helder hoofd helemaal zelf kiezen, waar jij in wilt geloven.

Wat als ik het verhaal blijf geloven?

Wij willen onderstrepen dat als je werkelijk oprecht het hypnotische verhaal inderdaad vanuit verschillende standpunten hebt bekeken, en je dan opnieuw kiest om te geloven dat we in een vreselijke en zeer dodelijke pandemie zitten, dit wat ons betreft helemaal oké is!
Dat is de vrijheid van meningsvorming, van de vrije wil, dat is zo mooi.

Hoewel wij persoonlijk niet in dit hypnotische verhaal geloven, laten wij uiteraard iedereen vrij om te geloven wat zij willen geloven. Ons doel als therapeuten en alsmede met dit stuk is om tools te geven waarmee ieder mens vanuit zijn éigen kritische denken en dus vanuit vrije wil, zijn of haar eigen standpunt in kan nemen. Daarvoor moet je wél eerst uit dit hypnotische verhaal stappen zodat je alle standpunten kunt innemen.

Laatste tip

Voel altijd of het verhaal jouw persoonlijke emotionele leven dient, dat mag jouw uitgangspunt zijn! Jouw leven is namelijk fijn en gelukkig als jij je fijn en gelukkig voelt. Het heeft niets met de buitenwereld te maken. Dus maakt het verhaal dat je gelooft jou verward of maakt het jou blij? En als je beseft dat je eigenlijk leeft in een wereld vol met verhalen, besef dan ook dat, als je toch mag kiezen, je mag kiezen voor het verhaal waar je het meest gelukkig en blij van wordt.

Auteur: Yvette Rooding,
in samenwerking met de volgende veertien hypnotherapeuten:

Mark Ringnalda
Monique Boevéé-Spijkers
Petra Niemeijer
Melany Van Oorsouw
Ilse Ruijgrok
Edwin Braker
Suzanne Buddiger
Annemie Derix
Sietske Hintzen
Len Ny
Thomas Scheers
Graziella Pieri
Marjo Verheij
Marion van Zijl

Dit artikel is op 27 november 2020 voor het eerst gepubliceerd op Facebook.

Illustratie: Nadzeya_Dzivakova

 

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

46 reacties

 1. A R. Mulder schreef:

  Interessante stof. De hypnose werkt twee kanten op. De mensen die heilig geloven dat er een wereldwijd plan is (great reset, build back better) die ons naar een nieuwe wereldorde (nieuw communisme) moet leiden waarin o.a. persoonlijk bezit niet meer gewenst is leven net zo goed in een hypnose, zo leer ik uit gesprekken. Zelf kijk ik met een kritische blik naar de maatregelen en zet er mijn vraagtekens bij. Gevoed door tegenstrijdige uitspraken van politici, virologen en medici en de buitensporige maatregelen maakt het me verward en moedeloos. Ik ben gevaccineerd (na lange twijfel) en nu moeten we boosteren….nee we moeten niets, maar het wordt ons onmogelijk gemaakt om nog aan allerlei zaken mee te mogen doen als we niet meegaan in dit verhaal. Het maakt me opstandig, maar ik wil weer naar het theater, ik wil weer met de caravan naar Frankrijk, ik wil dat mondkapje helemaal niet dragen…..maar hoe dan? Moet ik me deze zaken gewoon maar ontzeggen tot er ooit weer in een normale wereld leven? Moet ik me neerleggen bij wat men de k wat goed voor me is en die derde (en vierde, vijfde ..) prik gaan halen? Misschien is het wel gemakkelijk voor velen (en voor mij) om ‘veilig’ in de hypnose te blijven dan hoef je namelijk niet meer na te denken en bepalen anderen wel wat goed (of slecht) voor je is.

  • Fred Teunissen schreef:

   Dat zijn goede vragen.
   Hoe belangrijk is je persoonlijke integriteit voor je?
   Je gevoel voor moraliteit?
   Je zelfbeschikkingsrecht?
   Als ik je mag raden: laat je hart spreken en verbindt je met gelijkgestemden als je wordt buitengesloten.

  • Tinus schreef:

   Ik zit niet in hypnose ik lees alleen de feiten wat het WEF Great reset betreft 🤷🏻‍♀️ En daar zitten we toch echt wel midden in 💔

 2. oukjev schreef:

  “En als je beseft dat je eigenlijk leeft in een wereld vol met verhalen, besef dan ook dat, als je toch mag kiezen, je mag kiezen voor het verhaal waar je het meest gelukkig en blij van wordt.” Dat hebben jullie heel mooi gezegd! Gedachten hebben heel veel kracht! Kijk eens naar de fotos van Emoto, hoe water verandert bij blije, negatieve, enz. gedachten. Of Joe Dispenza. Mensen die spontaan totaal genazen bij een ‘liefdesorgasme.’ De Simonton therapie om kanker zo te genezen. Men wil een wereld van angst, om ons te controleren. Wij een wereld van Licht en Liefde, die angst kan oplossen ….en een andere wereld kunnen maken.

 3. Jolanda Robert schreef:

  Super artikel, Zelf nooit in de pandemie geloofd. Zat in januari in vliegtuig tussen de hoestende Chinezen van India naar Amsterdam. Mensen in India waren toen al bang van de Chinezen. Ons onderbewuste is al jaren voorbereid op deze pandemie doordat er elke keer kleine berichten waren door de jaren heen dat er een keer een grote uitbraak zou zijn. Daardoor was het onder bewuste m.i al aardig geprimed. Ik was wel voorzichtig ik werk tenslotte met mensen maar altijd met vol verstand alle kanten belicht.

 4. Mister M schreef:

  Is massahypnose meer of minder hetzelfde als indoctrinatie, al vermoed ik dat indoctrinatie een gevoelige lading heeft misschien?

 5. Esther schreef:

  Dank voor het heldere artikel en Siska dank voor de filmpjes.
  Ik zit al lang niet meer in het overheids-angstverhaal, maar wel in een vervangend verhaal, namelijk dat van the great reset. Naar mijn idee werkt dat ook als een hypnose, wat nu op zijn beurt angst in mij oproept en ik veel lees om zogenaamd controle te hebben. De uitdaging om me hiervan te bevrijden en werkelijk te komen tot innerlijke vrijheid, liefde en vertrouwen.

  • annaschrofer schreef:

   Hee Esther, herkenbaar. Ik merkte ook dat ik op een gegeven moment juist heel erg naar de andere kant doorschoot. Angst voor de overheid en Great Reset. Angst blijft angst waar je het ook voor voelt. Ondertussen ben ik ook uit de GR hypnose gestapt. Gestopt met alles daarover te willen lezen en als ik het wel doe, het van een afstand te bezien. Ik voel me veel lichter dan een paar weken geleden. Ik accepteer wat komen gaat, en begraaf me niet langer in de stortvloed van ellende. Of het nou om een virus gaat of de grote boze overheid

   • Esther schreef:

    Hoi Anna, dank voor je reactie. Fijn om te lezen🙏, en wat heerlijk dat je dat is gelukt! Ik jojo wat heen en weer, heb soms een paar dagen dat dat lukt en dan voel ik me inderdaad ook veel lichter, zo mag het zijn. Loslaten, overgave en waar nodig stappen zetten. In het hier en nu, niet al 10 stappen verder. Het is een continue training.

   • Marit Lotze schreef:

    Ja dat is precies wat ik een hele tijd terug, in de zomer, ook dacht. We moeten niet van de ene hypnose naar de andere gaan. Ik heb het ook op een bepaalde manier wat losgelaten. Minder in vastbijten. Ik lees idd nog steeds en kijk filmpjes en heb contact op social media etc, maar nu meer van een afstand. Er komt gigantisch veel op je af, maar ik hang niks aan en luister naar mijn intuïtie en denk gewoon logisch na. En bij alles hou ik het open….misschien is dit waar, misschien niet. Sommige dingen weet ik zeker, doordat er gewoon bewijzen en feiten zijn. De rest hou ik in mijn achterhoofd. Ja ik ben ook angstig, logisch toch? Het is ook reëel en niet irreëel. Maar ik besef mij wel in het hier en nu, op dit moment, dat die angst niet nodig is op die manier. Je weet nooit hoe dingen zullen gaan, bv morgen, volgende week, volgende maand. Ik probeer mij enigszins wel voor te bereiden, in te lezen etc, maar dat is gewoon wel zo slim. Maar gelukkig zit ik niet meer maanden vooruit te denken in gruwelijke angst en controle willen hebben.

    Het rare is ook, dat veel mensen in diepe schok zullen zijn wanneer ze gaan beseffen, maar ik, en dat terwijl ik mijn hele leven een gegeneraliseerde angststoornis heb gehad, niet. Op een of andere manier was het voor mij een opluchting een bevrijding, de waarheid, ik heb mijn hele leven al gevoeld dat er iets niet normaal was, maar dan denk je, het ligt aan mij.

    Ook besef ik mij dat mensen het Vaccin, de Overheid aanhangen als oplossing. Of juist weer, Q, Trump, Gesara, Aliens, God als oplossing. Ik noem dat aanhangen. Afhankelijk opstellen. Die, die of die gaan het oplossen en gaan je redden. Nee je moet het zelf doen. Zelf logisch nadenken en luisteren naar je intuïtie en open minded zijn en onderzoeken.

    Heel veel sterkte iedereen he.

    Samen ❤

  • Annette schreef:

   Ik heb echt precies hetzelfde. Ik ben sinds april verleden jaar ‘wakker’ en leef sindsdien in angst voor wat er komen gaat. Mijn hele lijf is 1 bonk zenuwen. In eerste instantie was ik 3 weken compleet in shock. Ik wist voor die tijd totaal, maar dan ook totaal niets wat er gaande was op de wereld. Ik leefde mijn leventje en vond het allemaal wel best. Na die 3 weken heb ik inderdaad een tijdje afstand genomen en dat werkte op zich zeker, maar je blijft toch nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren. Er gaat geen dag voor bij dat ik mij er weer in stort. Lijkt wel of ik dat niet kan stoppen. Kortom.. ik zal waarschijnlijk in die andere hypnose zitten en zou daar dan graag uitraken, alhoewel je toch niet kan ontkennen wat ons te wachten staat.

 6. Susanne schreef:

  youtu.be/caCkMX6YdYU
  Dit is de methodologie, uitgelegd in de tijd dat terrorisme nog de juiste definitie had (angst in de bevolking inboezemen om hen ontvankelijk te maken voor een regime)

 7. Tonia schreef:

  Dankje voor dit artikel.
  Zelf ben ik opgevoed en opgegroeid met een
  narcistische ouder. Je krijgt het pas door als je uit het net bent geglipt.
  Dat heeft jaren tijd gekost.
  2 jaar terug is bij mij een zeldzame bijnierziekte ontdekt waar ik tientallen klachten van heb gehad. Altijd werd ik weggestuurd met ” het zit tussen de oren” en met verschillende soorten medicatie.
  Daarom neem ik nu niets meer voor kennisgeving aan, onderzoek alles en volg mijn eigen gevoel en waarheid.
  Helaas zijn mijn naasten volkomen gebrainwashed.
  Zelf denk ik dat ze pas wakker worden als ze het in de portemonnee gaan voelen…en dat gaat niet lang meer duren..helaas.

 8. Hans Altena schreef:

  Dus wij moeten stoppen met kranten lezen en tv kijken, heb ik dit verhaal niet ook gehoord van Trump, de grootste leugenaar en volksmenner? Natuurlijk, ik zie ook dat het gevaar van massahysterie rond deze ziekte groot is… dat de regering teveel luistert naar RIVM en te weinig naar andere geluiden. Maar alle journalisten neerzetten als gehypnotiseerd? Er zullen kranten zijn die aan de leiband lopen, maar vele journalisten zijn het vak ingegaan met een waarheidsdrang, en nepverhalen worden vanzelf ontmaskerd, ‘You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time,” heeft Lincoln gezegd.

  • Maartje schreef:

   Er bestaat geen onderzoeksjournalistiek meer. De drie persbureaus zijn overgenomen door het grote geld. Het ANP is van John endemol. Alle kranten moeten wachten op de telegraaf om te mogen worden rondgebracht. En alle kranten zijn in het bezit van twee Belgische bedrijven. Die dienen Brussel. Welcome to China! Het probleem is dat iedereen aanneemt van een “expert”, gelieerd aan een gerenommeerd instituut. Deze instituten en ngo’s zijn volledig in de tang van het ultragrote geld. Dit ultra grote geld staat overigens zelfs boven de Chinese regering. Wetenschap en marketing is niet okay binnen de combinatie monsanto Bayer en biotech. Een dokter wordt opgeleid door big pharma. Pumped is gewijzigd de afgelopen jaren door big pharma. Wil je een standpunt kiezen in het midden, dan moet je de extremen kennen. Alle info via de pc en de nieuwe boeken is herschreven

  • Yvette Rooding schreef:

   Beste Hans,
   Uit directe persoonlijke contacten met journalisten in mijn vrienden en kennissenkring weet ik dat de journalisten niet perse allemaal gehypnotiseerd zijn maar vooral bang voor het kwijt raken van hun baan.

   Vanuit diezelfde eerste hand weet ik dat zij opdracht krijgen om alle kritische kanttekeningen te verwijderen. Ik ken zelfs editors van tv praatprogramma’s (ik kan niet zeggen welke omdat ik hen dan wellicht verraad) die alle kritische gasten eruit moeten halen.

   Dit wereldje schijnt zo ‘klein’ te zijn dat als je eruit stapt door jezelf wél kritisch op te stellen je ook nergens meer tussen komt. Dat maakt dat vele wél kritische journalisten maar hun hoofd buigen. Dat maakt het ook zo eng.

   Ook onder de info op alle social media zit onwijs veel troep, dus het is sowieso heel moeilijk om nog helemaal precies en exact te weten wat waarheid is.
   Terug naar onze intuïtie én de cijfers vermoed ik dan… 🙂

   De tip om zo min mogelijk tv en radio te luisteren is vooral gericht op mensen die nog helemaal in die angst zitten. Deze blijft gevoed worden door het steeds opnieuw herhalen van alle angstige berichten die vaak helemaal uit hun context zijn gehaald.

   Negatief nieuws verkoopt, positief nieuws moet je zelf opzoeken…

   Vriendelijke groet
   Yvette

   • Ilse schreef:

    Mooi gezegd Yvette en heel veel dank voor jullie heldere uitleg. De angst voor verlies van baan en status is een grote drijfveer om dan maar inderdaad te buigen en mee te gaan in het algemene grote verhaal en zie ik dagelijks op radio en tv gebeuren. En áls dan toch enig kritisch geluid te horen is, wordt het verhaal halverwege afgekapt zodat het uit de context wordt getrokken. Denk aan Barbara Baarsma die onlangs in het NOS journaal vertelde hoe de plannen van Herstel NL eruit zien. Prompt worden er dan mensen geïnterviewd die hierop negatief reageren. En dat in het liberale (toch?) en democratische Nederland! Ik zou nu best even in Zweden willen wonen, waar naar mijn idee op veel realistischer wijze wordt omgegaan met het virus.

  • Monique schreef:

   Je moet helemaal niks Hans, er wordt je een kans geboden om eens verder te kijken, je eigen onderzoek te gaan doen. Wereldwijd zijn alle, ja je leest het goed ALLE , kranten radio en tv zenders /main stream media in handen van slechts enkele personen.
   Als ik het goed heb zijn dat er 6, die allen ook weer op 1 lijn liggen wat betreft het nieuws, dat zij op hun manier en in hun eigen voordeel naar buiten willen brengen.

 9. Berg schreef:

  Goed stuk. Alleen als jullie beschrijven hoe je uit deze hypnose komt is dat nog steeds iets wat de gehypnotiseerde zelf moet willen. Dat is mij iets te lang wachten. Is er niet iets wat wij kunnen doen om mijn medemens uit deze vreselijke toestand te halen?

  • Hajo Dekhuijzen schreef:

   Ja ik had precies hetzelfde en zoek ook al langer naar “hoe krijg je gehypnotiseerde uit hun hypnose?”

   Hele artikel gaat uit van bewustzijn van de gehypnotiseerde dat hij of zij zich in een hypnose bevind. Dat lijkt mij een tegenstelling in zichzelf!

   Dus wat is de manier om, als de hypnotiseur het niet doet, mensen er uit te krijgen??

   Kunnen de auteurs daar eens iets over schrijven?

   • Tatjana schreef:

    Er is wel een methode, maar daar wordt je niet geliefd van en werkt niet altijd. Hangt af van de diepte van de hypnose en de tegenkracht die je zou uitvoeren. Die methode is namelijk hetzelfde als dat hugo en mark gebruiken. Namelijk angst. Maak mensen bang voor exact de andere kant. Maar het zal dan wel met een schokeffect moeten zijn anders lukt het niet. Ik gebruik deze methode zelf niet, want ik denk niet dat we kwaad met kwaad kunnen bestrijden. Wat dat betreft is inderdaad geduldig in liefde doorgaan beter.
    Want uiteindelijk is het zo, dat God ons gewoon vrijheid van keus heeft gegeven. En die keus ligt altijd bij de persoon zelf en niet bij ons. Dus niet bekeren, maar informeren. En als ze niet horen willen, gewoon accepteren hoe moeilijk dat ook is als je om mensen geeft.

    • Pepijn schreef:

     Ik denk dat er wel een methode is. En dat is mensen bewust laten worden van de impact van de maatregelen op de maatschappij. In mijn persoonlijke voorbeeld (vandaag, en wel 1,5u geleden) geweigerd bij de sportclub omdat ik niet een QR code kan laten zien. (Overigens wel corona gehad, maar te lang geleden voor een huidige code). Ik wilde maar één ding gezegd hebben: Waarom wordt mij verboden om op deze manier aan m’n gezondheid te werken. Iedereen heeft een keuze om dit te accepteren of niet.

  • Yvette Rooding schreef:

   Beste Hajo en Berg,

   Het grootste probleem met deze diepe vorm van hypnose is dat dit bijna niet te doen is.

   Als mensen na 1 jaar nog steeds helemaal geloven dat we in een pandemie zitten terwijl cijfers al lang laten zien dat dit niet meer zo is en dat ze menen dat NIET werkenden mondkapjes ineens toch echt heel goed werken en dat kinderen ineens een bedreiging zijn, dan weet je dat iemand helemaal in dit verhaal vast zit.

   De enige die hen eruit kan krijgen is de hypnotiseur (= Mark en Hugo) zelf óf omdat jullie en wij steeds opnieuw feiten en verhalen aanbieden (zonder te pushen) die helder zijn. Het kan zijn dat mensen daardoor ergens toch een HUH?-moment krijgen en dat haalt hen uit de hypnose.

   Gek genoeg zijn alle idiote regels die steeds gekker worden onze beste kans. Ik zie dat sommige mensen in mijn omgeving daardoor ineens wakker worden, omdat de grens bereikt is.
   Zelfs als hypnotherapeut kan ik mensen niet (zonder hen toestemming…en die geven ze natuurlijk niet) eruit krijgen.

   Dus het is heel moeilijk maar laat het los, laat mensen hun eigen pad lopen en zelfs een vaccinatie nemen (mijn eigen vader gaat dit ook doen). Dat is supermoeilijk maar de enige weg voor jullie zelf. Het kost je energie die echt nergens naar toe gaat.

   Blijf heldere feiten posten, dat werkt nog het beste.
   Hou verhalen over jezelf (ik neem geen vaccinatie want….)
   Vertrouw op de idiote maatregelen en wat die losmaken.
   En laat het verder los, doe wat goed is voor jou.

   Vriendelijke groet
   Yvette Rooding

 10. feloduo schreef:

  top artikel en waardoor ik meer ga begrijpen waarin mensen om ons heen blijven hangen, elke keer weer een beetje meer en erger roepen door de media en rutte en kornuiten, hopelijk knapt de bubbel bij meer mensen en kunnen we een front maken tegen deze hype

 11. Marit schreef:

  Ik was er zo uit, uit die hypnose.

  Eerst had ik voor de eerste keer een mondkapje op en toen ging er door mij heen……

  Neeeeee dit is niet goedddd…..dit is niet natuurlijk…….vrijheid weg……als je dit voor altijd zou moeten dragen…..nou echt nietttt……dan zie ik het wel…..maar een leven op deze manier, nee…..dan hoop ik en vertrouw ik op de natuur.

  Later zag ik op het journaal dat veel mensen naar het bos of strand gingen tijdens de eerste lockdown. Begrijpelijk dacht ik. Maar het journaal gaf meteen zo’n sfeertje alsof het erge mensen waren die zich niet aan de maatregels hielden. Dat vond ik zo stom. Het gaat toch per ongeluk.

  Weer wat later ging mijn vriend naar de bouwmarkt. En toen hij daar uit kwam stond NOS daar. Ze interviewde hem, en natuurlijk keken we in de avond naar het journaal. Ja want misschien kwam hij wel op tv. En idd hij kwam op tv. MAARRRRR ze hadden zodanig geknipt en geplakt dat het compleet tegenovergesteld over kwam dan hoe de werkelijkheid was. Ze hadden nl aan hem gevraagd…..was het druk in de bouwmarkt? Hij zei…..nee hoor, het was rustig. Toen vroegen ze aan hem…..vond je het niet vervelend om buiten eerst in de rij te moeten wachten? Hij zei…..nee hoor, het is toch mooi weer. En op het journaal lieten ze juist overkomen alsof het WEL druk was. Zijn zin dat het RUSTIG was hadden ze er uit geknipt. En aan het einde hoorde je mijn vriend…..het is toch mooi weer. Het leek op deze manier net alsof hij/iedereen lak aan de maatregels had omdat het toch mooi weer was. Echt onze mond viel open!

  En weer wat later keken we naar live streams op 21 juni 2020. En we zagen politie in burger opruiing aanstichten. En later op het journaal, bam er uit geknipt, telkens, waardoor het net leek alsof de demonstranten zo erg waren. Wattttt.

  En wakker was ik!!!!

  Ook heb ik een jaar of 2 daarvoor gebroken met een vriendin, die intimideerde, bedreigde etc etc. Ik ben toen gaan uitzoeken waar ik in gezeten had met haar. Psychisch onderzoek gaan doen. Ze bleek compleet een zware narcist te zijn. Ook herkende ik stockholmsyndroom, gaslighting, cognitieve dissonantie, echt alles. En bij elk kenmerk van een echte narcist kon ik meerdere voorvallen, gebeurtenissen voor de geest halen, herinneren bij haar. Veel hiervan herken ik echt nu, wat de overheid, overheden, doen.

  Ook ben ik van nature ook heel nieuwsgierig en ik bekijk altijd alles van alle kanten en ben open minded.

  Ik vind dit echt een heel goed artikel van jullie.

  Ik hoop dat de wereld er iets aan heeft. Ook mijn verhaal.

  • Yvette Rooding schreef:

   Wat goed dat jij het zo hebt kunnen zien en daardoor jezelf ook ‘wakker’ hebt kunnen krijgen en houden. Super!

  • Annette schreef:

   Er bestaat ook een filmpje, vraag me niet meer waar, over een journalist die aan Putin vragen wilde stellen over gevallen doden bij iets, weet niet meer precies wat. Het verhaal van de NOS was dat Putin arrogant doorliep en de journalist amper aan antwoord gaf. Het ware verhaal was dat Putin doorliep om zijn tolk er bij te halen. Hij heeft uiteindelijk 25 minuten de tijd genomen voor die journalist en alle vragen beantwoord. Hoe bedoel je Fake News Media!

 12. Alie schreef:

  Ik kijk al tijden niet meer naar de persconferenties en sindsdien voel ik me een stuk rustiger. Wat ik ook niet meer doe is naar het acht uur journaal kijken. Het lijkt wel of we gehersenspoeld worden, zelfs de reclame is bijna helemaal doordrenkt met corona. Een reclame over hoestdrank en keeltabletten is ook op corona aangepast.

 13. Nico Bellis schreef:

  Factcheckers zijn zeer hardnekkig en komen in meerdere vormen voor: factcheck, factchecker, faktcheckers, fakt check, etc….ik blijf ze blokkeren, maar ze blijven terugkomen. Is er een manier, om ze één keer voor altijd de toegang tot je fb account te weigeren? In welke vorm dan ook.

 14. Joke schreef:

  Goed artikel! Fijn dat we toch een mogelijkheid hebben om uit deze angstpsychose te komen. Ik zie het al heel lang, maar weet persoonlijk geen manier om anderen uit deze bubble te halen.

  • Jordi schreef:

   Wellicht met dezelfde tactiek? Eerst iets angstigs vertellen/ laten zien en vervolgens laten zien dat het meevalt? Of ervoor zorgen dat die persoon een week geen media te zien krijgt? Zou wellicht werken…

 15. Hennie schreef:

  Ze willen een wereld rang orde, dat kan alleen als je de hele middenstand weg vaagt. dan heb je alleen arm en rijk

 16. Hans Zijm schreef:

  Je kan je bij dit verhaal wel de vraag stellen wie nu werkelijk de hypnotiseurs zijn. Ik krijg steeds meer de indruk dat Rutte en de Jonge aan de leiband lopen van RIVM. Gevolg: een totaal onbestuurbaar land met de meest vreemde beslissingen.Eigenlijk beslissingen die op geen enkele manier bij Rutte c.s. (onverschillig of je nou pro of contra Rutte c.s. bent) passen.

  • Fred Teunissen schreef:

   Dat is een hele goede vraag. Inderdaad: premier Rutte en minister De Jonge lijken zelf af en toe ook wel onder een soort hypnose. Ze zitten in een verhaal vast van de WHO en het World Economic Forum. Dat is de leiband waaraan ze lopen. En dat dit verhaal blijkbaar zoveel kracht heeft, terwijl het niet op feiten berust (*) is zowel fascinerend als angstaanjagend.

   (*) er is geen nieuw virus aangetoond (geïsoleerd), er is niet aangetoond dat dit ‘virus’ besmettelijk, laat staan gevaarlijk is – om maar twee basisfeiten te noemen.

 17. Judith schreef:

  Zeer nuttig, hier kan ik wat mee richting mijn moeder. Slechts 1 aanmerking, waarom nu pas deze nuttige tip? Aangezien het al bijna een jaar speelt

  • ijbelina werkhoven schreef:

   waarom pas nu deze nuttige tip….misschien om eerst de eigen ‘weerstand’gevoelens te onderzoeken, tenminste zo heeft het bij mij gewerkt. Vanaf het begin werd ik boos op de verhalenverteller rond corona, geloofde er niets van. Nu kan ik mijn boosheid laten ‘varen’ en voel me meer neutraal. Dit artikel onderstreept het, dank je wel! Zit en blijf zitten in de eigen gezondheid en eigen verantwoordelijkheid, geen vaccin, geen test en geen ZH. Basta!!!

   • Yvette Rooding schreef:

    Wij hebben dit artikel vorig jaar al geschreven Judith, het is door Fred nu pas gezien en overgenomen.

    Iedereen had ook individueel al veel blogs geschreven en daarmee bereikten we maar een selecte groep.
    We kwamen er pas groots doorheen toen we dit gezamenlijke stuk schreven. Dit werd breed opgepakt.

    Beter laat dan nooit zeg ik altijd 😉

    Met vriendelijke groet
    Yvette Rooding

 18. Mevrouw Bouwer schreef:

  Bedankt voor al de informatie die ik via transitieweb heb gekregen!!
  Soms raak ik van alle narigheid die ik zie zo ontmoedigd.
  En soms word ik heel blij omdat er positieve geluiden te horen zijn.
  Maar met mooie informatie blijf ik geloven dat we uiteindelijk allemaal ontwaken.
  Dus, bedankt allemaal,
  Mevrouw Bouwer

  • Yvette Rooding schreef:

   Mevrouw Bouwer, hou die moed erin, wij zijn ook allemaal spiritueel en hebben toch echt een diep gevoel van dankbaarheid voor deze gekke tijd. Juist door deze tijd en wat er gebeurt zijn veel mensen aan het ‘wakker’ worden en de systemen aan het doorzien. Dus dat maakt het ook tegelijkertijd dus prachtig…

   Met vriendelijke groet
   Yvette Rooding

 19. Siska schreef:

  Hieronder 2 filmpjes van een hypnotiseur die je kan bekijken om de angstprogrammaties te deleten.
  youtu.be/U3o5HrfazoQ
  youtu.be/0F3_9ljDqnI
  Ondanks dat ik niet in het officiële verhaal ‘zit’, vond ik het nuttig, voor de zekerheid 😉

 20. Martien stoop schreef:

  Beste schrijvers,
  Heel herkenbaar, wat jullie schreven. Ik had het al direct door wat er speelde. In zag de tegenstrijdigheid door tussen, wat gesuggereerd werd en waarom. Zo hypocriet dat men ons vol angst ‘pompt’ en ons laat geloven dat dit voor ons bestwil, welzijn, gezondheid en veiligheid( angst vermindering) is.
  Ik heb er alle vertrouwen in dat dit angstbeleid gaat falen en daarom een doorbraak kan geven in het bewustzijn. De oplossing voor deze crisis, zijn niet de ( dwang) maatregelen en de vaccinaties, maar het vergroten van het bewustzijn. Daar zijn we hard aan toe. Martien

 21. Bart Desmet schreef:

  Zeer goed artikel.
  Dankjewel!

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.