Is een zombie-apocalyps de volgende stap in de plandemie?

De vraag is niet of, maar wanneer en hoe het volgende draconische hoofdstuk van de plandemie zich zal aandienen. In dit speculatieve artikel betoogt de auteur dat wat op het eerste gezicht een absurd scenario lijkt te zijn, dat recht van Netflix of Playstation werd geplukt, toch wel degelijk het onderzoeken waard is in het licht van recente en te verwachten ontwikkelingen.
zombies uit film living dead
Het aantal ‘besmettingen’ is volop dalende. In Nederland en ook internationaal worden gezamenlijk de teugels gevierd. Dit is naar alle waarschijnlijkheid slechts een voorspel op de volgende afstraffing: meer gevallen en overlopende ziekenhuizen.

Of een nog onbekend virusscenario waarbij wel steeds de conclusie zal zijn: ‘we zijn te laks geweest’, of ‘nu is het echt serieus’ (nieuwe variant). Het drogverhaal ‘lockdowns verminderen het aantal zieken’ vereist een volgende grote crisis. Een nieuw en spectaculair angstverhaal of onverwachte plottwist zou goed van pas komen in plaats van nog een keer een herhaling van hetzelfde patroon. Immers: vooral het onbekende jaagt angst aan.

Voor ons is dus van belang dat we van tevoren alle mogelijkheden onderzoeken. Dat we, zonder schroom of vrees voor lacherige reacties, een denkoefening durven doen in plaats van in het steeds heter wordend badwater van het officiële verhaal te blijven zitten.

Corona als stralingsziekte

In het epidemiologisch onderzoek van de virusuitbraken wordt de factor ‘plaats’ domweg weggelaten, terwijl die toch uitermate relevant is. Als mensen aan de ene kant van een dorp ziek worden, maar niet aan de andere – en dat beeld zien we met regelmaat – dan is dat een situatie die toch aan het denken zou moeten zetten. Wat bevindt zich aan de ‘zieke’ kant dat ontbreekt aan de ‘niet-zieke’ kant?

En dergelijke situatie ondersteunt de hypothese dat corona een stralingsziekte is die moedwillig wordt veroorzaakt met behulp van het alomtegenwoordige antennepark en misschien ook 5G-satellieten.

Zoals dr. Cowan in het verketterde boek ‘The Contagion Myth’ opmerkt (geparafraseerd): “Als je in een beek dode vissen ziet drijven denk je niet ‘oei, een virusuitbraak’, maar wel: ‘wie heeft hier vergif in de beek geloosd?”

Het is dus mogelijk dat de zendmasten en andere stralingsbronnen weer zullen worden gebruikt om mensen ziek te maken. Maar er zijn zeker ook andere scenario’s denkbaar. De impact van de PCR neus-test, mondkapjes en vaccinaties is vooralsnog een onbekende factor. Ook een combinatie van straling en bijkomende invloeden is plausibel, zoals hieronder verder zal worden uiteengezet.

Bij de neus genomen

Testen, testen, testen. De mantra wordt sinds begin 2020 ad nauseam herhaald, zonder dat er eigenlijk veel logische onderbouwing in zit. We worden letterlijk en figuurlijk bij de neus genomen.

Gaandeweg werden door steeds meer mensen vragen gesteld over de zeer invasieve en gespecialiseerde neustest, die blijkbaar al klaarlag op de plank voor een volgens zeggen toch geheel nieuwe en nog onbekende virusinfectie. Dat is uitermate vreemd en ook veelzeggend.

Bij mijn weten is het voor het eerst in de geschiedenis van de moderne geneeskunde dat er met een 15 centimeter lange wattenstaaf boven in de neusholte wordt gepeurd om een besmetting vast te stellen. Dat is vlakbij de zeer gevoelige bloedhersenbarrière. Voor geen enkele andere infectie gebeurt dit op deze manier.

Het valt ook niet te rijmen met de uitleg waarom mondmaskers nodig zouden zijn: wegens besmettelijke viruspartikels die uit de mond in het rond zouden vliegen. Als dat het geval is, waarom zou je ze dan bovenin de neusholte moeten ‘vangen’?

De meest logische verklaring voor deze tegenstrijdigheid lijkt te zijn dat er iets wordt ingebracht met de covid neustest. De vraag is wat dat dan kan zijn.

Reukzenuwen zijn de enige zenuwen die zowel afferente als efferente banen hebben. Dat wil zeggen: er gaan zowel impulsen náár de hersenen als ván de hersenen naar de reukreceptoren. Ze faciliteren dus een vorm van tweerichtingenverkeer.

Wordt er zo een soort brain-interface geïnstalleerd? Een soort afstandsbediening voor onze hersenen, ingebed op enkele centimeters van de hersenen in het algemeen en van het limbisch systeem in het bijzonder. Het limbisch systeem, waar de reukzenuw ook toe wordt gerekend is betrokken bij de centrale neurale controle over de expressie van emoties, instinctief gedrag: onze ‘drives’, motivaties en gevoelens.

Een brain-computerinterface?

De recent online geposte video (hieronder), waarin een PCR-wattenstaafje werd uitgeplozen, riep in eerste instantie enkel vragen op. Het lijkt wel alsof de vezels tekenen van leven vertonen. Maar andere onderzoekers hebben de standaard blauwe mondkapjes onder de microscoop gelegd en daarin zijn blijkbaar óók uit zichzelf bewegende draadjes te zien, die lijken op morgellons. Zouden dit nanopartikels kunnen zijn waarvan in sommige artikels sprake is?

Een artikel over het Amerikaanse DARPA waarin het gaat over het maken van een brain-computerinterface is in dit opzicht verhelderend en verontrustend tegelijkertijd.

In het artikel genaamd The Government Is Serious About Creating Mind-Controlled Weapons, staat de zin: “The particles will be injected or nasally administered.” Veel duideljker kan je het niet krijgen, dunkt me.

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie wil met deze neurale interface ‘de gedachten van soldaten kunnen lezen’. Een andere toepassing is het besturen van drones door middel van gedachten.
Andere geluiden die rondgaan behelzen de mogelijkheid om iemand door middel van dezelfde technologie op afstand gek te maken.

Radiogeleiding via elektroskelets

In het meest beangstigende scenario wordt bij een groot deel van de bevolking voortdurend op verschillende manieren nanoparticles ingebracht. Bijvoorbeeld met behulp van de swabtest, de met nanopartikels geïnfesteerde mondkapjes en vaccins (en misschien ook al langer via chemtrails).

Al deze in het lichaam rondzwervende nanopartikels, vloeibare kristallen en samengeklonterde ‘entiteiten’ in de vorm van morgellons ontwikkelen zich dan tot een soort inwendig elektroskelet, waaraan golven afkomstig van infrarood- of zendmasttechnologie kunnen aanhaken. Een interne ontvangende antenne die verweven is met het bewustzijn. Wat dan nog van jezelf afkomstig is aan ideeën of emoties en wat van een externe bron wordt dan moeilijker en moeilijker vast te stellen.

Zombificatie?

Reeds enige tijd terug werd de waanzinnige mogelijkheid van een aanstaande zombie-Apocalyps gesuggereerd door de Australische vlogger Max Igan. Hij verwees naar een bij de oude Egyptenaren in gebruik zijnde straf voor ongehoorzame slaven. Bij hen werd de bloed hersenbarrière met een ijzeren staaf doorboord. Dit leidde tot een encephalitis (hersenontsteking). Het gevolg daarvan was dat het slachtoffer binnen afzienbare tijd veranderde in een apathische ‘zombie’

Of dit verhaal klopt weet ik niet, maar het brengt het onderwerp wel verder onder onze aandacht.

Krijgen we binnenkort het verhaal voorgeschoteld dat een nieuwe mutatie encephalitis kan veroorzaken, zoals dat bij mazelen in zeldzame gevallen voorkomt? Met als gevolg een populatie van zieken die ongecontroleerd agressief gedrag vertoont?
Een encephalitis, die wordt uitgelokt met een druk op de 5G-knop in plaats van door een ‘besmettelijk virus’?

Dat ziekmakende straling beter kan aanhaken in een door nanotechnologie ‘geïmpregneerd’ zenuwstelsel klinkt helemaal niet zo vreemd. Ook de zware metalen die aanwezig zijn in vaccins zouden een rol kunnen spelen bij deze interactie.

De suggestie is misschien grotesk, maar we hebben hier te doen met zieke geesten, die er niet voor terugdeinzen mensen op te offeren voor een politieke agenda. Het gros van de beleidsmakers is van de werkelijke situatie uiteraard niet op de hoogte en hobbelt rustig mee of verdedigt plichtsgetrouw het officiële verhaal tegenover de gekke wappies en de steeds vaker als ‘gevaarlijk’ geframede ‘complotdenkers’.

Een zombie-apocalyps zou inderdaad de hierboven vermelde verrassing kunnen zijn die voor nieuwe paniek en een nieuwe fase in de plandemie gaat zorgen. Als straks grote groepen mensen in een soort hersendode staat geraken, zal er een vers angstklimaat ontstaan en zal het protest tegen de maatregelen grotendeels verstommen. De dictatuur zal dan nog strakker kunnen worden aangezet.

Een teken aan de wand

Tot slot wil ik nog vermelden dat de entertainmentindustrie, die soms op merkwaardige wijze de toekomst vooraf lijkt te spiegelen, reeds jaren losgaat op het onderwerp ‘zombies’. Al dan niet inclusief een dystopische surveillancemaatschappij die opgetuigd is als remedie voor het ‘gevaarlijke virus’.

Hier wordt vaak een gevaarlijke, gekmakende ziekte ten tonele gevoerd. Dat is bedoeld als horror-vermaak, maar ondertussen onbewust ook conditionerend en meer en meer inpassend bij de zich ontspinnende gebeurtenissen in de échte wereld.

Wordt zo de in het collectieve geheugen aanwezige horror uit films en games als The Walking Dead, Resident Evil en The Last of Us straks geactiveerd en politiek misbruikt? Vooral in deze laatste gamereeks, afkomstig van een grote Sony game-studio, zijn wel meer thema’s overduidelijk politiek geïnspireerd.

Opmerkelijk genoeg staat er zelfs op de website van het CDC (Amerikaans Centre for Disease Control) een pagina die regelmatig wordt uitgebreid en die gaat over Zombie Preparedness.

Mochten er straks geluiden opstijgen over een mutatie van corona die (vaker) hersenontsteking veroorzaakt, dan bestaat er dus een alternatieve uitleg. Een die niet berust op een virale oorzaak.

Bronnen

Encephalitis as a neurological complication of COVID-19: A systematic review and meta-analysis of incidence, outcomes, and predictors

Encephalitis as a neurological manifestation of COVID-19

How COVID-19 can damage the brain

Expert Alert: Encephalitis prevention another reason to receive COVID-19 vaccine

Een link tussen vaccinatie tegen encephalitis en corona

She Had COVID-19 and Never Knew. Then Encephalitis Set In

 

Foto: film review phantasasmagoria

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

7 reacties

 1. Nina Elshof schreef:

  Hollywood fungeert vaker als boodschapper en vooraankondiger. We nemen het niet serieus omdat het maar films zijn, maar ondertussen werken de beelden preparerend op het onbewuste. Dat kent namelijk enkel de beeldentaal. Films als Contagion (2011) en Pandemic (2016) sluiten aan op het artikel hierboven. Joker (2019) schets een mooi beeld van de eenling die ontspoort en representant wordt voor de onbewuste en onderdrukte verkniptheid veroorzaakt door het systeem waarin we leven en van de massa die genoeg heeft van dat systeem en slechts een kleine aanleiding nodig heeft om tot actie over te gaan. Maar weet dat je op dezelfde wijze ook tegengif tot je kunt nemen. Voor mij is dat de Lord of the Rings trilogie (2001). Het schetst een prachtig beeld van deze tijd: de doorgeschoten industrialisatie die de natuur en de aarde verwoest; het onbelichaamde kwaad (Sauron) dat groeit en in macht toeneemt; zijn vertegenwoordiger Saruman (grote man met macht die het gedachtegoed van Sauron ten uitvoer brengt) en die zegt “We only have to remove those wij oppose us”; de hersenloze Orks en Aardmannen die op instinct niveau opereren en als kanonnenvlees dienst doen…. Het is er allemaal al. Dus ook het tegenhangende beeld dat een oplossing aanreikt: de mensen die samenwerken met elfen (die de elementalen oftewel het irrationele en het archetypische vrouwelijke vertegenwoordigen); die elkaar vinden en hun individuele kwaliteiten inzetten en zich verenigen in de strijd tegen het kwaad en -bovenal- het kwetsbare individu dat vertrouwt op het goede in zichzelf, en dat weet heeft van de schim van kwaad die in het eigen onbewuste woont en die de kracht en moed vindt zichzelf en die schim te trotseren en te overwinnen. Het kwaad verdwijnt niet door weg te kijken maar door het in de ogen te zien.

  • Fred Teunissen schreef:

   Ja, dit is een heel waardevolle aanvulling!
   Ik heb het werk van Tolkien een kwart eeuw geleden gelezen en was er toen diep van onder de indruk. Ik vermoed dat de essentie ervan al die tijd bij me is gebleven. Toch ben ik heel benieuwd hoe mijn leeservaring nu zal zijn.
   Dank voor deze aansporing tot her-lezing.

 2. Jacob Schiphof schreef:

  Jaren geleden is men in Amerika al begonnen met de voorbereiding hoe om te gaan met een zombie uitbraak. Check maar eens op Conop 8888 of Conplan 8888.
  Ook de NOS heeft hier aandacht aan besteed. nos.nl/l/648351 en recent heeft het Amerikaanse leger hier voor geoefend.
  In de entertainment industrie doet men al jaren aan Prodictive Programming.
  We zijn gewaarschuwd.

 3. stukatotherescue schreef:

  Hier zie je een voorbeeld van een zombie 153news.net/watch…U7R936BM5M

 4. Bekkering-Tideman, Hulshorst schreef:

  Ik las net op Telegram bij : the final awakening een heel verhaal over de emails , die gevonden zijn van Fauci. Dus worden Fauci en Drosten beide opgepakt. En dan hebben we nog de Neurenberg 2 processen. Dan komt alles toch wel op tafel ?

 5. Marja schreef:

  Zie ook frontnieuws.com

 6. Marja schreef:

  Gods zegen op jullie goede werk.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.