CO2: de grote nepvijand van de huidige tijd

Schat eens: hoeveel CO2 zit er in de lucht? Hoeveel van dat kwalijke broeikasgoedje? Enig idee? 5%? 10%? De meeste mensen schatten dit percentage veel te hoog in. Het is namelijk NUL komma NUL vier procent. En dat is nog naar boven afgerond. Exact is het 0,038%.
Wat een vijand! Te wapen allemaal!

We zetten hieronder de feiten over CO2 in tien punten voor je op een rijtje:

1. De lucht die wij inademen bestaat voor circa 78% uit: stikstof, voor ruim 21% uit zuurstof en voor circa 1% uit overigen, waaronder vooral edelgassen en een heel klein beetje CO2.

2. Het CO2-gehalte in de atmosfeer is nu ca. 0,04% (400 ppm of parts per million) en 50 jaar geleden was dat 0,032% (320 ppm). Er zijn overigens tijden geweest dat er aanzienlijk meer CO2 in de atmosfeer was zonder dat dit tot narigheid leidde.

3. Van deze 0,038% produceert de natuur zelf ongeveer 94 tot 96% als gevolg van de uitademing van alle dierlijk en menselijk leven en de reductie dan wel verbranding van koolstofhoudende materialen (dat wil zeggen dat deel van de overleden plantenwereld dan verbrandt of verrot aan de open lucht).

4. CO2 is essentieel voor de koolzuurassimilatie van groene planten en algen. Bij minder dan 0,015% (150 ppm) ’stikt’ de plantenwereld. Als het percentage CO2 stijgt dan is dat goed voor de plantenwereld.

5. De toename van ca. 0,032% naar 0,04% is grotendeels het gevolg van meer dierlijk en menselijk leven op de planeet in vergelijking met 50 jaar geleden. Dit komt door de bevolkingsgroei (van ca. 2, 5 miljard. in 1950 naar nu 7,6 miljard, ruim een verdriedubbeling) en de groei als gevolg van de intensieve veehouderij voor de vlees- en zuivelconsumptie (het gewicht van huidige hoeveelheid gefokte dieren wereldwijd is ongeveer 1 miljard ton).

6. De ademhaling van alle levende wezens produceert het merendeel van de CO2-uitstoot.

7. De bijdrage aan CO2-toename als gevolg van industriële activiteit is dus ca. 4% ergo 0,04 x 0,04% = 0,0016% toename CO2-uitstoot. Maatregelen om industriële CO2 uitstoot te reduceren hebben dus hoogstwaarschijnlijk geen enkel effect op het klimaat. Het klimaat is zo complex dat de ambitie om dit te reguleren tot op de 0,5 graad Celsius of Kelvin volstrekt hoogmoedig en absurd is.

8. CO2 uitstoot is niet hetzelfde als luchtverontreiniging en klimaat is helemaal niet hetzelfde als milieu. Bij verbrandingsprocessen kan echter wel veel fijnstof en ultrafijnstof vrijkomen. En dit zou zomaar het werkelijke probleem kunnen zijn voor de atmosfeer, maar daar spreekt men niet of nauwelijks over. Wat te denken van de enorme toename van het vliegverkeer en de aerosols die daardoor op grote schaal in de atmosfeer worden gespoten? En wat te denken van de verontreiniging door chemtrails?

9. Het klimaatakkoord is niks anders dan een list van de monetaire sector (lees: de financiële elite) om het laatste rendement uit de economie te persen ten koste van het milieu en de planeet. Dit gebeurt door met subsidie bepaalde industrie-, energie- en transport-sectoren te stimuleren. Daarbij gaat het om zeer grote bedragen. Onder het mom van investeringen in klimaat wordt het milieu opgeofferd. De windmolens slaan de vogels uit de lucht en het heilloze verbranden van biomassa reduceert het wereldwijde volume aan bos.

10. Het klimaat verandert want dat is altijd al zo geweest. De mens zou daar invloed op kunnen hebben maar we weten niet hoe. Mocht er straks in plaats van de zo gevreesde global warming (dat is nepvijand nummer 2 trouwens) een nieuwe ijstijd aanbreken dan zal wereldwijd alle groene politiek in één keer weggevaagd zijn wegens ongeloofwaardigheid. Tegen die tijd een prettig bijverschijnsel voor de financiële elite wellicht.

CO2 is 0,038%

Zie ook de onderstaande video van een college van Dr. Martin Hertzberg
(Climategate and Scientific Inquiry, lecture and Q&A at the Cafe Scientifique at the Summit meeting in Frisco, Colorado on April 27, 2010)

Dit vind je misschien ook leuk...

13 reacties

 1. Max Thijssen schreef:

  Ik denk dat klimaatverandering een natuurlijk proces is dat al jaren zo aan de gang is. En dat het mens- en dierlijk leven op aarde dit wellicht een beetje versnellen doordat wij CO2 uitademen. Maar we moeten niet allerlij absurde en dure maatregelen gaan nemen om vervolgens onze CO2 uitstoot te reduceren. We moeten eerder maatregelen nemen om ons te weren tegen een iets ander klimaat. Daarbij komen we waarschijnlijk over een aantal honderd jaar in een ijstijd terecht, (glaciaal). We leven nu in een interglaciaal, waarin het volkomen normaal is dat de aarde opwarmt en het CO2 gehalte toeneemt. Sterker nog zo’n 66 miljoen jaar geleden zat er zo”n ongeveer 1500 ppm CO2 in de lucht, (nu zo”n 450 ppm). zonder al die 7,6 miljard mensen op aarde en al die industriën. Gezien deze feiten denk ik dus dat al die absurd dure klimaatakkoorden zinsloos zijn om de klimaatverandering tegen te gaan, want klimaatverandering KUN JE NIET TEGEN GAAN. De aarde zal waarschijnlijk nog een tijdje blijven opwarmen. Met of zonder mens op aarde. Gevolgt door weer een ijstijd. Met of zonder mens op aarde. Ik denk dat het dus veel verstandiger is om al die miljarden die we investeren in het reduceren van CO2 en het opwekken van ”groene energie”, veel beter kunnen investeren in het beschermen van onze maatschappijen tegen hevigere weersomstandigheden, veel droogte op sommige plekken in de wereld waar dat voorheen misschien niet was, het stijgen van de zeespiegel enz. want al deze zojuist genoemde gevolgen zullen er toch gaan komen.
  Daarnaast ben ik van mening dat het investeren in CO2 reductie, ”Groene energie” en misschien wel een CO2 budget, kortom het tekenen van huidige klimaatakkoorden, ertoe gaat leiden dat overheden over de hele wereld en de allerrijkste mensen over de wereld steeds meer macht gaan krijgen, omdat ze weten dat klimaatverandering komen gaat en na het investeren in al deze klimaatakkoorden zullen ze zeggen, net als we nu zien met corona, dat we ons beter aan de maatregelen hadden moeten houden en dat het door de burgers komt dat er klimaatverandering gaande is omdat we dan volgens hun te veel CO2 uitstoten. En dan komen we, net als met corona, in een soort houdgreep terecht waarbij de staat, (met name de daadwerkelijke machtshebbers zoals o.a: Bill Gates en de Rockafellers), steeds meet macht naar hen toe trekken en stiekem gewoon streven naar een totale controle samenleving. Waarbij ze het alsmaar hebben over ”de volksgezondheid” en ”het welzijn van de burger” terwijl het in feite om hun eigen hagje gaat, net zoals dat bij het communisme zo was.

 2. Don schreef:

  Rekenen valt niet mee. De atmosfeer was redelijk in balans tot 150 jaar geleden.

  Opgenomen CO2 was redelijk gelijk aan afgegeven CO2. Vooral de laatste 50 jaar wordt er zoveel CO2 ontsloten door olieverbruik op vele manieren, maar ook door de kap van bossen. Waarbij in Indonesië bijvoorbeeld erg veel CO2 vrijkomt uit de veenlaag die op de bodem van de oerwoud LAG.

  De CO2 die opgesloten LAG in de olie is daar in miljoenen jaren weggestopt, en komt nu absurd snel vrij. Dit kan niet worden opgenomen door bossen en zeeën, niet in dit tempo. Daarbij zijn er steeds minder bossen die het kunnen opnemen, want gekapt.

  De zee is al aan het verzuren door hoger CO2. Gaat niet snel, maar alle leven in oceanen leven in smalle marges van allerlei dingen als temperatuur, Ph graad en dergelijke. Een kleine stijging van de zuurgraad kan enorme veranderingen veroorzaken in zeeën.

  En de zuurgraad zal de komende decennia steeds sneller oplopen. Waardoor visstanden en hoeveelheden schelpdieren dramatisch kunnen afnemen

  • Fred Teunissen schreef:

   Dag Don,
   CO2 is nog sfeeds een uiterst klein deel van de gasen in de atmosfeer. Dat hele broeikas-idee klopt dus niet.
   Wat het massale sterven vabn zeedieren betreft denk ik aan deze primaire oorzaken: 1- Fukushima 2- chemtrails 3- straling – alle drie taboe-onderwerpen.

 3. Antonius schreef:

  Uw kritiek is terecht, de invloed der oceanen is in het bovenstaande niet ter sprake gebracht. Beter was wellicht dat van de menselijke invloed op CO2 toename de ademhaling van mensen en vee een aanmerkelijk grotere rol speelt dan die als gevolg van bijvoorbeeld energie-opwekking. Er wordt wel beweerd dat ademhaling geen rol speelt omdat de daarin geproduceerde CO2 eerst door de geconsumeerde substantie is gebonden, maar een royale verdriedubbeling van een der onderdelen in een kringloopproces kan natuurlijk niet zonder gevolg blijven voor de andere onderdelen. Dank voor uw scherpte.

 4. Boudine Berkenbosch schreef:

  Beste Antonius,
  Op mijn eigen blog heb ik gereageerd op deze post:

  www.boublog.nl/2019/…ment-54179

  Met dank! 🙂

 5. Antonius schreef:

  Wat betreft de bronnen:
  Grotendeels zijn dit gegevens die we op de middelbare school hebben geleerd over de verhoudingen in de atmosfeer en eventueel is dit controleerbaar in de oude encyclopedie, de wikipedia enz. Wat betreft punt 7 ben ik weer op zoek gegaan maar heb nog geen bevestiging hiervan teruggevonden. Veel openbare lezingen van over het algemeen gepensioneerde en dus onafhankelijke wetenschappers zijn er op het web te vinden waaronder de in het artikel bijgesloten lezing van Hertzberg. En voor het overige is het gewoon een kwestie van logisch nadenken.

  • Marije Freeve schreef:

   Hoofdstuk 3 van het boek “Hemel onder vuur” van Fred Teunissen staat het ook uitgelegd met bronnenmateriaal erbij.

 6. Marije Freeve schreef:

  Namens Edwin van Rooyen, die zelf wetenschapper is, wil ik even het volgende berichtje dóórgeven:
  “Na het nodige eigen onderzoek heb ik er geen twijfel meer over dat het officiële klimaatverhaal van geen kanten klopt en het een bepaalde agenda dient. Ik had graag gezien dat Antonius bij elk punt zijn bronnen had genoemd (of heb ik iets gemist?). Nu kan ik niet goed beoordelen of ik helemaal met hem ‘mee’ kan”.

 7. Antonius schreef:

  En dan nog dit: Als uw redenatie waar zou zijn dan zou behalve de industriële uitstoot van CO2 ook nog ruim twee derde van al het menselijk en dierlijk leven geëlimineerd moeten worden om terug te keren naar het niveau van ca. 1950. Logisch nadenken levert over het algemeen ook meer op dan napraterij. En wat de grafiekjes betreft raad ik u aan om eens te lezen: “How to lie with statistics” van Darrell Huff. (zie link hieronder) Dit was het eerste boekje dat mijn hoogleraar statistiek destijds van zijn studenten eiste grondig te lezen.

  www.goodreads.com/book/…Statistics

 8. Antonius schreef:

  U maakt een denkfout in deze vergelijking want CO2 is volstrekt niet giftig in tegenstelling tot koolmonoxide (misschien bent u daarmee in de war?). Bovendien is al in 2009 gebleken dat wetenschappers die deze klimaathype propageren aan tunnelvisie lijden. Immers hun inkomen, hypotheek, welvaart enz. is van deze gekozen insteek ook afhankelijk. Sceptisisme is zelfs de opdracht van de wetenschap en om klimaat-sceptici (let op de framing) buiten de deur te houden is volstrekt onwetenschappelijk. Ik ben het met u eens dat nix doen geen optie is wellicht, maar dat geldt dan voor het milieu, daar kan en moet iets ondernomen worden. (en gelukkig gebeurt dat ook hoewel mondjesmaat helaas). De ambitie echter om eigenhandig het klimaat tot op de halve graad te beïnvloeden is volstrekt absurd. Daarvoor is het klimaat een veel te compex systeem. De maatregelen die nu worden voorgesteld zijn bovendien deastreus voor het milieu. Het verbaast me dat nog slechts zo weinigen dat inzien.

 9. Anoniem schreef:

  Dus omdat iets in een lage concentratie voorkomt, maakt het ongevaarlijk? Ik zou je afraden om een glas water te drinken waar “slechts” 300 ppm botulinetoxine in zit.

  In de laatste honderd jaar is de CO2 concentratie in de lucht gestegen van ongeveer 300ppm naar 400ppm. Dit is hoger dan het de laatste 1 miljoen jaar is geweest, en daarbij is de stijging ongekend hard. Zie het eerste grafiekje: www.climate.gov/news-…on-dioxide

  Tot een jaar of 100-200 geleden was de opname en afgifte van CO2 in de wereld in balans, maar dit evenwicht is verdwenen. Waar dit exact toe leidt is alleen op basis van modellen en historische data te voorspellen, en die voorspellen over het algemeen niet veel goed. We hebben dus 2 opties:

  1) Niks doen en afwachten. Als over 30 jaar blijkt dat we inderdaad in de problemen komen kost dit héél veel geld om met terugwerkende kracht te repareren. Als het al lukt.

  2) Nu de handen in elkaar slaan en maatregelen nemen. Hopelijk blijken de maatregelen voldoende, of zelfs overbodig. Er is dan wel een hoop geld aan uitgegeven, maar voorkomen is hier een stúk beter dan genezen.

  • Cranos67 schreef:

   Anoniem, je bent volkomen in de war en gehersenspoeld. 30 Jaar geleden publiceerde het IPCC een klimaatrapport. Volgens dat rapport had op dit moment de zeespiegel al met 20 meter gestegen moeten zijn en de temperatuur met een graad of 5. De werkelijkheid is dat de zeespiegel in die tijd met ongeveer 6 mm is gestegen, dat deze stijging de afgelopen 10 jaar geen versnelling heeft laten zien en dat de temperatuur met nog geen 0,1 graad is gestegen. En iedere keer komen ze weer met alarmerende vooruitzichten, gebaseerd op modellen die bewezen onjuist zijn. Je moet gewoon beseffen dat achter de hele klimaat-hetze een verdienmodel zit. Ze willen je poen en schuwen geen middel om het te krijgen. Wees gewoon kritisch naar alles wat de overheid en media zeggen. Geloof niet in al die crises. Stikstofcrisis, klimaatcrisis, coronacrisis en ga zo maar door. Doe je onderzoek je je zult zien dat het allemaal verzonnen is, ter diening van een andere agenda.

  • Kanaloa01 schreef:

   Een gegeven is dat de aarde met de marginale toename van Co2 in ieder geval 10% groener is geworden en daar profiteren veel mensen van. Het is waanzin om de opwarming van de aarde in de laatste 150 jaar van 1 graad toe te schrijven aan Co2.
   Als we in aanmerking nemen dat de zonneactiviteit fluctueert en daarmee ook de temp. op aarde dan is dat aannemelijker. Ook de toegenomen activiteit van vulkanen, zowel boven als onder water is van invloed. Ook het kantelen van de aardas zal invloed hebben en zo zijn er nog veel meer invloeden waar de mens geen enkele invloed op kan uitoefenen. Alleen simpele zielen en mensen met een dubbele agenda voeren C02 aan als opwarmer van de aarde. Zou het vertragen van onze warme golfstroom van 30% ook niet van invloed kunne zijn op de toegenomen neerslag, en niet zoals het KNMI beweert, een afname van de neerslag? Immers hoe langer water aan zonnestralen wordt blootgesteld hoe warmer het water, hoe meer verdamping.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.