Intensieve menshouderij: het tokomstideaal van het World Economic Forum

Sinds het begin van de coronacrisis houdt Rolf van Velthoven elke maand een stille protestwake voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Op dinsdagmiddag 4 april deed hij dit voor de 34ste keer. Ter gelegenheid daarvan schreef hij deze bijdrage.

We kennen allemaal het verschijnsel van de intensieve veehouderij of bio-industrie, waarbij teveel vee – meestal kalveren, varkens, kippen/kuikens en nertsen – opeengepakt zijn in een niet-natuurlijke omgeving. Meestal is dat een megastal.

De dieren leven er onder strikt geconditioneerde omstandigheden in een soort matrix. Bedoeling daarvan is dat binnen een zo kort mogelijke tijd het ‘product’ – het vlees of de plofkip – kan worden ‘geoogst’. Levende wezens zijn hier gereduceerd tot dingen waarmee naar believen kan worden gemanipuleerd.

Meerdimensionele matrix

Het ideaalbeeld dat  het World Economic Forum (WEF) van de samenleving heeft, vertoont grote gelijkenis met de aanblik van de bio-industrie. Daarom kwalificeer ik dit ideaal als: intensieve menshouderij. En omdat mensen nu eenmaal een veel groter gedragsrepertoire hebben in hun denken, voelen en handelen, heeft de matrix waarbinnen het WEF haar macht over ons wil doen gelden ook meer dimensies dan nodig is bij dieren. Voor ons is een grotere diversiteit aan maatregelen inodig!

Een wezenlijke karakteristiek van de aanpak van het WEF daarbij is – natuurlijk – de frontale aanval op onze mentale vermogens. Het is  een aanval op ons denken, voelen en handelen. Essentieel daarin is het aanwakkeren en gaande houden van angst. Want angst – dat weet eenieder uit eigen ervaring – vernauwt deze drie vermogens. Wanneer je bang bent ben je gemakkelijker te manipuleren. Bange mensen stellen geen vragen.

Het maakt niet uit met behulp van welke leugen onze angst wordt opgewekt. Het kan een virus zijn of ongehoord hoge stikstofpercentages of het klimaat of . . .

Genetische manipulatie

Alle zeventien zogenaamde Sustainable Development Goals (= SDG) van het WEF vervullen dezelfde functie: ons bang maken en daardoor ontvankelijk voor de ‘oplossingen’ die het WEF ons via onze politici – enkelen uitgezonderd – door de strot willen duwen. Oplossingen die allemaal toewerken naar de intensieve menshouderij.

Reuze handig in het verkleinen van de menselijke gevarieerdheid in denken, voelen en handelen is het gebruik van (psycho)famaca. Maar met behulp van farmaceutische middelen kan ook het aantal geboortes worden gereguleerd en kunnen mensen onvruchtbaar gemaakt worden.

Deze maatregelen passen in de WEF-wens om het aantal aardbewoners te reduceren tot 500 miljoen.
Verder moeten er zogemaande ‘voedsel-hubs’, komen. Dat zijn centrale punten waar mensen hun voedsel kunnen halen.

Met behulp van genetische manipulatie van voedsel kunnen ook de menselijke vruchtbaarheid en onze mentale vermogens beïnvloed worden. Het advies om insecten te gaan eten past hierbij. Het zodanig genetisch manipuleren van generaties insecten, dat zij voor de mens schadelijk worden, heeft een veel geringere ‘doorlooptijd’ dan een soortgfelijk proces bij mensen. De weg via de insectten leidt dus  sneller tot de door het WEF beoogde resultaten.

Megasteden

Ook onze fysieke leefruimte wordt beperkt door het creëren van giga-bevolkingscentra, zoals het plan voor een ‘tristate city’ die uiteindelijk 50 tot 70 miljoen bewoners zou moeten bevatten. Steden, waarin bovendien de bewegingsvrijheid van de bewoners verder beperkt wordt door zogenaamde 15-minuten zones. En er wordt gewerkt aan ‘smart cities’ door het overvloedig plaatsen van camera’s, zendmasten en sensoren. Ook neemt de EU, trouw opgevolgd door onze politici, maatregelen om ons zo controleerbaar mogelijk te maken en zo onze privacy aan te tasten door middel van het onmogelijk maken van contant betalen en het creëren van een centraal regisseerbare digitale munt.

Mediacontrole

Kenmerkend is ook de verschraling van de inhoud van het nieuws dat de mainstream media kenmerkt. Deze verschraling is het gevolg van centralisatie en controle. Zo gaf de Belgische hoogleraar Mark van Ranst tijdens een prsentatie aan het begin van de coronagekte het volgende advies mee aan zijn toehoorders: zorg dat je vanuit één punt de verspreiding van het nieuws kunt controleren.

En eenieder weet dat, wanneer jij je info alleen maar betrekt uit de reguliere media – dat wil zeggen uit de informatieruif die de regering jou voorschotelt –  je ook het beeld van de werkelijkheid zal krijgen dat de centrale regisseur wil dat jij hebt. Zo blijven wij bijvoorbeeld verstoken van nieuws over het openbaar worden van de bewust door de regering van het Verenigd Koninkrijk opgewekte angstpsychose tijdens de coronagekte. Ook van de omvangrijke protesten in Frankrijk  vernemen we dezer dagen maar zeer weinig via de centrale, gecontroleerde media.

Het zijn de alternatieve media die juist hierover aanvullend berichten. Wie deze info niet tot zich wil nemen, zal daarom geen fundamentele oppositie kunnen voeren. Die blijft keurig binnen de door de regisseur uitgezette beleidslijnen.

En zo worden wij langzaam maar zeker binnengevoerd in de intensieve menshouderij. Een toekomst met een klein aantal stinkendrijke personen die de bakens uitzetten en met politici die daaraan keurig gehoorzamen. Ik voel mij door deze lieden niet meer vertegenwoordigd, maar dat interesseert hen niet. Ook dit is een wezenlijk kenmerk van hun optreden: het doet er eigenlijk niet toe wat wij, gewone burgers, vinden.

Dai is inderdaad de situatie. Maar zij is niet eeuwig. Zij duurt tot het moment aanbreekt dat wij ons aantal tot gelding brengen en ze wegsturen

Wat te doen?

Ik wil afsluiten met een paar adviezen:

(1) Las elke dag tenminste drie keer een moment van bezinning in, bijvoorbeeld in de vorm van een korte meditatie of gebed. Het maakt jou minder ontvankelijk voor de waanzin van ‘de publieke opinie’.

(2) Stap in een onderzoekende levenshouding en ga ervan uit dat niets is wat het lijkt. Het houdt jou vrij van te snelle en te gemakkelijke oordelen en zienswijzen.

(3) Verbind je met anderen en ga aan de slag met het vormgeven van een andere, meer op de menselijke maat toegesneden samenleving. Bedenk dat de liefdevolheid van het eindresultaat zich al laat zien in de liefdevolheid van de weg ernaartoe.

(4) Blijf altijd respectvol naar degenen die het niet met jou eens zijn en ga in op de inhoud van de argumentatie, niet op de persoon. Blijft zacht naar de persoon, maar helder en ondubbelzinnig ten aanzien van het onderwerp van gesprek.

(5) Woorden doen ertoe, zeker woorden die de zaak w!aarom het gaat willen verhelderen, woorden van waarheidsvinding.
Laat je zien, laat je horen en blijf je uitspreken!

Gerelateerd

Waarheid, vrijheid en diversiteit: kernwaarden voor het leven in een oase van medemenselijkheid

Kernwaarden hebben onderhoud nodig

Vrij onderwijs als remedie tegen ik-loosheid

Dostojevski’s grootinquisiteur: rolmodel voor het WEF

Fransen staan op tegen de WEF-dictatuur van Macron – livestreams

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is. Dit komt, omdat er eerst moderatie plaatsvindt.

Als je reageert kun je aangeven dat je een seintje wilt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.

Wil je dit artikel delen met anderen?
Maak dan bij voorkeur gebruik van e-mail. Zo is de kans een stuk kleiner dat je bericht gecensureerd wordt.

 

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Maria schreef:

    Dag Rolf, het is net hierom allemaal waarom ik me afvraag hoe het komt dat er zo weinig bericht wordt over de WHO / International Health Regulations en Pandemic Treaties die al deels door de beslissingen geraakt zijn in mei 2022. Dit gebeurde achter de schermen zonder ons weten. Onze regeringen hebben nog 10 maanden de tijd om te zeggen dat ze NIET hun soevereigniteit willen opgeven maar dat gebeurt maar niet. 10 maanden hebben ze nog. Ik heb al 7 dringende en gedetailleerde emails hierover verstuurd naar onze Belgische ministers; Ik heb één antwoord gehad: ‘Mevrouw, u lijkt hier heel gepassioneerd over te zijn.’ Wie moet er hier eigenlijk erg gepassioneerd mee bezig zijn? Dat dacht ik toen. Deze verschillende Treaties zijn een hoofdmoot in het gaan naar de situatie die u hierboven beschrijft. Het is de trein via waar het mee gaat gebeuren. In Amerika en de U.K. zijn de mensen fantastisch vechtlustig aan het reageren hierop. (Met James Roguski). Hier niemand… Ik heb al tal van emails verstuurd naar de alternatieve media. Er wordt over bericht maar er komt geen verdere protest op gang. Ik vraag me af welk Europees parlementslid we zouden kunnen aanspreken. Ik heb Christine Anderson al geprobeerd. Er moet een Europese petitie ook komen. jamesroguski.substack.com/p/petition

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.