Nucleair chemicus Marvin Herndon: “Chemtrails bevatten vliegas”

Wat zit er nou precies in die chemtrails?
Kom daar maar eens achter…

Michael Murphy, de regisseur van twee befaamde chemtrail-films (*) wil in de aircrap gaan vliegen en dan monsters nemen. Het is een creatief plan, maar de vraag is hoeveel je zo kunt bewijzen. Op zijn best toon je ermee aan dat er in de betreffende chemtrail zus-en-zo stoffen zitten. Dat wil vervolgens nog helemaal niet zeggen dat die stoffen dan ook in (alle) andere chemtrails zitten.

Maar gelukkig is er ook nog de briljante en moedige actie van wetenschapper Marvin Herndon. Dr. Herndon woont in San Diego California en begon zich in het voorjaar van 2014 zorgen te maken over al die uitdijende sporen in de lucht. Hij verdiepte zich in het onderwerp en het viel hem op dat de stoffen die de laatste jaren in regenwater worden aangetroffen sterk lijken op de stoffen die worden weggefilterd uit de rook van energiecentrales die kolen verbranden. Dit materiaal wordt vliegas genoemd en daarin zit (onder meer) aluminium, barium en strontium. Precies de stoffen die zo’n prominente rol spelen in de hele chemtrail-discussie.

Herndon vond het een plausibel idee: vliegas is ultra goedkoop, heeft de juiste samenstelling voor ‘geoengineering doeleinden’, is in gigantische hoeveelheden voorhanden en constant beschikbaar. Zolang er kolencentrales zijn is er zo nooit een tekort. Wat een prachtige basis-stof voor het sproeien!

Herndon liet het niet bij een hypothese. Hij vergeleek de chemische bleuprints van monsters van regenwater met die van de filters van kolencentrales en ontdekte dat die eenzelfde signatuur hebben. Het legde deze chemische vingerafdrukken over elkaar heen en de overeenkomst is inderdaad opmerkelijk: een soort chemtrail DNA-match.

Zijn conclusie is dat dit een krachtige aanwijzing is dat de hypothese klopt: “The original research reported here provides strong evidence for the correctness of the hypothesis: Coal fly ash is most likely the aerosolized particulate sprayed in the troposphere by tanker-jets for geoengineering, weather-modification and climate-modification purposes.”

Het wetenschappelijke paper waarin Herndon zijn bevindingen samenvat is in augustus 2015 online gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health.
Direct daarna brak de pleuris uit. De auteur werd heftig aangevallen, waarna de redactie van het tijdschrift – zonder nader onderzoek – besloot om het artikel terug te trekken. Herndon reageertde daarop uitgebreid op 23 september 2015 op zijn website (pdf) en eiste herpublicatie van een door hem gecorrigeerde versie (pdf).

Ik vind Herndons paper een reuzenstap voor de benodigde opheldering rondom chemtrails. Al moeten we wel goed beseffen dat er niet alleen barium, strontium, aluminium en andere vliegasdeeltjes in zitten. Er zijn ook berichten over biologische en synthetische stoffen. En zelfs over lithium. Er kan van alles in die chemtrails zitten. Dat vliegas een soort basiselement is, een drager, lijkt mij wel heel plausibel.
Chapeau voor Herndon!

Hieronder een interview met Murphy en Herndon voor American Freedom Radio. Herndon komt daar op ongeveer de helft in en zegt bijzonder interessante dingen. Ook doet hij hier een dringende oproep aan piloten om met hun verhaal naar voren te komen. Ik zal deze delen van het interview later als transcript aan deze posting toevoegen.

Daaronder bovendien zeer recent videomateriaal over chemtrails boven het grondgebied van de VS. In deze video wordt ook op dr. Herndon en vliegas ingegaan (5:30).

(*)
What in de world are they spraying?
Why in the world are they spraying?

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.