POLITIE aan de deur vanwege een artikel?

Wellicht naar aanleiding van mijn artikel van een tijdje terug over zendmasten en corona kreeg ik gisteravond rond een uur of negen de politie (wijkagent plus collega) aan de deur. “Om eens te praten over het coronagebeuren”. Eén of ander ‘informatiepunt’ maakt zich zorgen over mij…

Ik zag vorige week het onderstaande filmpje al voorbijkomen.

En gisteren was het blijkbaar mijn beurt.

Nu ben ik qua intimidatie wel wat gewend, dus dit raakt me niet meer zo erg. Ik verspreid orgonite sinds 2005 en heb mijn dosis surveillance, intimidatie en voodoo (leg ik verderop uit) wel gehad.
Het is wel de eerste keer dat intimidatie openlijk en via ‘officiële’ weg gebeurt. Het is voor mij de aanleiding te schrijven over wat anderen ook meemaken of meegemaakt hebben, maar wat toch bij het grote publiek vooralsnog zeer onbekend is.

Collectieve verdwazing

Toen ik in 2005 van Don Croft en via de verhalen online te horen kreeg dat ‘geheime diensten’ mensen die op grote schaal orgonite verspreiden komen lastigvallen, kon ik dit maar moeilijk geloven.

Ik hoop dat ik door mijn verhaal hier te vertellen, ervoor kan zorgen dat sommige mensen zich gesteund voelen (neen, u bent niet gek) en dat anderen misschien een beter inzicht krijgen in hoe ‘conspiracy’ werkt. Dat onderwerp is echter vrij uitgebreid. Ik wil hier enkel aanstippen dat de meeste mensen die ‘complotdenken’ de fout maken te denken dat voltallige regeringen op grote schaal in achterkamertjes erop uit zijn de bevolking te muilkorven. In werkelijkheid speelt dit alles zich veel subtieler af (en zijn er veel minder ‘echte’ complotteurs).

Er wordt een soort collectieve verdwazing instandgehouden door middel van ‘zwarte magie’. Dat draait om brainwashtechnieken, mediamanipulatie, de entertainmentindustrie… waardoor ons wereldbeeld en de keuzes die we maken beïnvloed worden. Deze verdwazing zorgt ervoor dat er een bestendiging en voortschrijden van een dictatuur plaatsvindt. Tegelijkertijd ‘ontwaken’ ook steeds meer mensen geheel of gedeeltelijk uit deze verdwazing.

Stalking met helikopters

Wat er gebeurt als je als outsider buiten de lijntjes begint te kleuren en begint te ‘storen’ is dat je in het vizier van (minstens een sectie van) de veiligheidsdiensten terechtkomt, in binnen- en buitenland.
In Nederland is dat bij mijn weten de AIVD en MIVD, maar ook binnen de politie zijn er blijkbaar mensen met een ‘extra taak’…

De allereerste keer dat ik persoonlijk werd lastiggevallen was in 2005 door een zware politieheli in Amsterdam, kort nadat ik het Damplein gegift had en daarover online had gecommuniceerd. Die helikopter bleef mij langdurig en door de halve stad (ik kwam met de fiets vanuit Westerpark) volgen, kwam steeds lager vliegen en bleef uiteindelijk vlak boven het IJ hangen (ik was onderwijl op het pontje naar Amsterdam-Noord).

Mensen vroegen zich intussen af wat er aan de hand was. Ik voelde me wel wat opgefokt en onwerkelijk, Dit was immers waarover ik gelezen had.

Ik heb er uiteindelijk lang over gedaan vooraleer ik de werkelijkheid van het fenomeen durfde te omarmen en erover te praten. Telkens als ik een hoeveelheid zendmasten had ontstoord met orgonite (‘gegift’) kwam in de dagen erna (een paar keer zelfs ‘live’ op het terrein) een helikopter ‘langs’.

Dit zijn meestal ‘Apaches’ als ik me niet vergis. Op YouTube staan (of stonden) veel filmpjes van mensen die kort na of zelfs tijdens het giften of maken van orgonite helikopters boven zich krijgen rondcirkelen. Die komen dan op het terrein checken wat er met het subtiel energetisch veld gebeurt, of ze komen om angst aan te jagen.

Klik hier voor een voorbeeld van vorig jaar om u een beeld te geven hoe dat er uitziet.

Intimidaties

Dit ‘heli stalking’ is in het begin zeker intimiderend, maar het went en uiteindelijk helpt het ook om te weten dat je goed werk verricht hebt en dat anderen dit ook meemaken.
Zoals Don Croft dikwijls zei: “we’re not happy untill they’re not happy”.

Het had ook nogal wat consequenties: in deze tijd is het voor iedereen duidelijk dat camera’s en computers gehackt kunnen worden. Maar in 2005 was dat helemaal niet evident of ‘common knowledge’. Het wilde zeggen dat ze louter op basis van wáár welke masten ‘uitvielen’ (door mijn orgonite), geolocalisatie-gegevens van draagbare telefoon en internetverkeer hadden kunnen afleiden wie verantwoordelijk was en eens een lesje nodig had.

Gedurende een paar dagen in een periode van enkele weken stond er ook een zwart geblindeerd busje een beetje verder in de straat, dat telkens als ik de fiets nam tergend langzaam achter mij aan kwam rijden. Ik weet hoe het klinkt. Dat is overigens vrij snel opgehouden. De boodschap was blijkbaar overgebracht toen ik dat telkens met een brede grijns beantwoordde. Ik heb er achteraf altijd spijt van gehad niet gewoon erop afgestapt te zijn. Maar goed zo’n held was ik blijkbaar dan toch niet. 😉

Die helikopterintimidaties komen trouwens ook voor bij andere mensen die online of in boekvorm ongewenste informatie verspreiden. Dit is niet iets dat alleen bij orgonite gebeurt.
Ik laat de helikopters nu voor wat ze zijn.

Voodoo

Wat er in de dagen of beter gezegd nacht(en) na zo’n helikopterbezoek vaak gebeurt, is ook interessant maar veel minder ‘concreet’. De veiligheidsdiensten hebben getrainde ‘psychics’ (helderzienden) in dienst die ongewenste figuren en pioniers ‘bewerken‘. Doelwit zijn vaak ook artiesten die een te grote vrijheid en of politiek incorrecte meningen ten toon spreiden. Ook politieke tegenstrevers zijn wellicht het slachtoffer.

Met ‘bewerken’ bedoel ik het omgekeerde van ‘healen’. Je kunt op afstand het etherisch veld (de aura) van iemand bezoedelen, ervoor zorgen dat deze persoon makkelijker ziek wordt of persoonlijke problemen gaat ervaren, afhankelijk van wat zijn of haar zwakke plekken zijn. Ik noem dit vanaf nu gemakshalve’ voodoo’, omdat dat een term is die iedereen begrijpt.

Gedurende jaren heb ik samen met onder andere Don Croft, Carol Croft, Laura Weise (aka ‘Dooney’), Georg Ritschl, Andy Schwarm en een hoop andere ‘gifters’, wekelijks online healingsessies gehouden om die negatieve energie weer teniet te doen bij elkaar.

Door de daders etherisch op hun beurt te bewerken pakten we ze terug, maar dan met een healende intentie, die ik overigens niet ‘liefdevol’ wil noemen: terecht boos zijn is niet per se ‘negativiteit’.

In zijn boek ‘Stem van de Bron’ (‘The Messenger‘) schrijft healer Geoff Boltwood (‘Tareth‘) dat hijzelf gecontacteerd werd door een buitenlandse veiligheidsdienst om voor hen te gaan werken.

Deze voodoo wordt doorgaans uitgevoerd kort voor zonsopgang, omdat dan de aura blijkbaar het meest toegankelijk is voor negatieve beïnvloeding. Soms gaan ze echter de hele nacht door en dit kan behoorlijk zwaar zijn.

De beste methode is eigenlijk ermee leren omgaan door ofwel ‘live’ terug te vechten als je wakker wordt, ofwel ’s ochtends je aura schoon te maken en ook de veroorzaker wat energie te sturen. Na een tijdje komt dit in je systeem en wordt het voor hen moeilijker en moeilijker om je te’ raken’.

Maar bij voortslepende gezondheidsproblemen, zich herhalende ‘pech’, financieel of anderzijds, is het goed te beseffen dat dit het gevolg kan zijn van beïnvloeding van buitenaf. Leren hoe je jezelf kan healen is essentieel.

Dit onderwerp is vrij uitgebreid en ik moet het hierbij laten om het allemaal leesbaar te houden. Iemand als Frank Zappa bijvoorbeeld, was wars van elke politieke schroom en overleed vroegtijdig aan kanker. De kans dat dit bespoedigd werd door ‘voodoo’ is mijns inziens groot,

Er zijn andere voorbeelden van mensen die op hun manier te hard hun licht lieten schijnen en vervolgens aan een soort ‘vloek’ ten onder gingen.

Dit zijn de twee belangrijkste manieren waarop je ‘last’ kunt krijgen, in mijn ervaring.

Andere methoden

Maar er zijn er uiteraard nog veel meer. Ik wil er enkele noemen.
Ik ben ook bij herhaling online gecontacteerd door mensen die ‘vriendjes wilden worden’. Ik heb dit instinctief altijd afgehouden en uiteindelijk het standaard psychologisch protocol ervoor leren herkennen dat ze hanteren bij het contact zoeken. Door onbekenden uitgenodigd worden om op een zeiljacht op zee te gaan giften klonk wat omineus…

Een vriend van me die giftte is wel ooit op ingegaan op zo’n vriendschapsverzoek. Hij heeft door de ‘hulp’ van zijn ‘vriend’ (die hem vreemd genoeg ooit heeft verteld dat hij voor de AIVD werkte) zware problemen gekregen met de belastingdienst. Het laatste wat ik van hem weet is dat hij aan zware psychotrope medicatie zit. Hij gift niet meer….target neutralised.

Een vriendin van me die orgonite verspreidde en in een penitentiaire instelling werkte als humanitair counselor, werd op een dag bij haar baas geroepen en kreeg doodleuk te horen dat ze moest opletten met het soort sites dat ze thuis op haar computer bezocht.

Terloops werden haar ook details verteld uit vertrouwelijke gesprekken die ze met gevangenen had gehad… ze was zo ontdaan dat ze daar niets op heeft gezegd. Ze vertelde me dat het Openbaar Ministerie standaard alles afluistert en dat ze daar bewijzen voor had. Zij heeft een tijdje nadien alle contact verbroken en ik vraag me af wat er met haar gebeurd is.

Wat me brengt bij de meest botte methode: mensen vermoorden. Dit is niet iets waartoe ze snel overgaan. Ik vermoed dat dit toch consequenties heeft die sommigen ‘karmisch’ zouden noemen. Nochtans bestaan politieke moorden wel. Gehersenspoelde robots die ongewild mensen vermoorden zijn een realiteit en worden ook op grote schaal ingezet voor ’terroristisch aanslagen’, om het vuile werk op te knappen. Die blijken achteraf altijd al in het vizier van de veiligheidsdiensten te zijn geweest, maar door ‘een blunder’ (altijd hetzelfde verhaal) is er dan niets met de info gebeurd. In werkelijkheid hebben de veiligheidsdiensten het laten gebeuren en het zelf mee georganiseerd.

Extra veiligheid

Een belangrijke reden om deze oude en nieuwe gebeurtenissen nu van me af te schrijven is dat het ook wel deugd doet ermee naar buiten te treden. Ze zijn doorgaans niet blij met ‘exposure’. Het is ook een extra veiligheid voor me, en hopelijk een wake-up call of geruststelling voor veel mensen.

Het is ook best schrijnend dat sommige mensen het niet zoals ik allemaal een plaats hebben kunnen geven. De daders kunnen of konden die intimidaties ook gewoon uitvoeren, omdat iemand die zulke dingen meemaakt aan zichzelf zal beginnen twijfelen, en van zijn omgeving te horen zal krijgen dat hij of zij best eens langs gaat bij de psychiater.

Er zijn er die door dit soort intimidaties bang weggerend zijn voor orgonite (of waar ze ook mee bezig waren), en er zijn er ook die echt in de psychiatrie verzeilen. Een psychiatrische brochure over psychose van pakweg 15 jaar geleden leest zo ongeveer als de wikileaks van nu. Het is ondertussen geen teken meer van paranoia dat je – binnen bepaalde grenzen – achter elke computer of camera een ‘alziend oog’ vermoedt. Veel van de surveillance is trouwens geautomatiseerd, met wellicht geavanceerde spraakherkenningssoftware en dergelijke.

Daar houd ik het bij voor vandaag.

Gerelateerd

Zendmasten, corona en orgonite

Giften met orgonite: negatieve straling omzetten in positieve levensenergie

Re-energise Earth! (3): Georg Ritschl over healing met orgonite

VIDEO:, Orgone Energy, presentatie van Georg Ritschltijdens de Global Breakthrough Energy Movement Conference in Hilversum (2012)

zendmasten, corona en orgonite

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

17 reacties

 1. Herman Van Roey schreef:

  @ Janna: misschien was ie niet goed uitgehard, maar zover ik weet is een doffe uitslag in/door water normaal. Ik vermoed dat als je ‘m op een warme plek laat drogen, dat ie terug helder wordt. En voor zover ik weet, indien dat niet gebeurt, doet het niks af aan de werking ervan – tenzij het vwp helemáál doordrongen zou zijn van water…

  • dirk verelst schreef:

   Ik zou geen orgonite in mijn drinkwater doen. Je hoeft je geen zorgen te maken dat orgonite niet meer werkt als het verkleurt. Wat de verkleuring veroorzaakt weet ik niet, het is vast interessant, maar niet belangrijk voor de werking.

  • Janna schreef:

   Mogelijk was de orgonite inderdaad nog niet genoeg uitgehard.
   Omdat het wittig afgeeft, zoals krijt, heb ik het wat afgepoetst. Het is nu ietsje donkerder grijs geworden en ik kan de metaalsnippers weer een klein beetje zien glinsteren. Ik ben benieuwd of hij nog wat verder bij zal kleuren.
   Bij een volgende partij zal ik de stukken in ieder geval langer uit laten harden voor ik ze ga gebruiken.
   Het nieuwe artikel van vandaag van Dirk heeft me wel weer geïnspireerd om ermee verder te gaan. Er was even twijfel gerezen door dat verkleuren en verdoffen. Er zijn hier trouwens doelen genoeg in de omgeving.

   Hartelijke groet en dank voor je antwoord.
   Janna

   • Madeloes schreef:

    @Janna
    mischien een tip? om de helderheid van giethars( de minder dure voor buiten 😉 weer terug te krijgen gebruik ik cockpit spray (kruitvat) voor kunstwerken van giethars. Misschien te proberen? eerst op een klein oppervlak aangezien er verschillende gietharsen zijn.

 2. Janna schreef:

  Dirk, ik heb een praktische vraag.
  Naar aanleiding van jouw artikel heb ik orgonite besteld. Al jaren geleden had ik orgonite gekregen van een andere arts om het mastencluster op een terrein hier in de buurt te giften, maar dat is me toen niet gelukt. Er moeten meerdere masten staan, dat is te zien op het antenne-register, maar er staan gigantische hekken omheen en er staan in de verte kazerne-achtige aaneengeschakelde oude gebouwen. Waarschijnlijk oude fabrieksgebouwen. Ik moet destijds op alle camerabeelden hebben gestaan, want ik probeerde ergens een gaatje te vinden om dichterbij te kunnen komen….. om te zien waar die masten staan. Het was niet te zien. En ik kon er niet komen. Ik voelde me trouwens erg ongemakkelijk.
  Nu heb ik besloten om orgonite in mijn eigen tuin en huis te leggen. Ik woon binnen een straal van 200 meter van dat terrein. En dat helpt behalve mijzelf misschien meteen een heel stuk wijk.
  De vraag: Waar in huis kan ik de orgonite het beste leggen? In de hoeken op de vloer of kan het net zo goed op een vensterbank of waar dan ook? En is meer verspreid beter dan bij elkaar?
  En als je tips hebt voor dat gigantische omsloten terrein, om dat toch veilig te kunnen giften (ondanks alle camera’s), houd ik me aanbevolen. Ik moet dan wel moed verzamelen….

  Hartelijke groet,
  Janna

  • dirk verelst schreef:

   Hoi Janna,
   Vanzelfsprekend verzoek ik je om je aan de wet te houden, en anders zal de politie dat wel doen, als ze het niet te druk heeft 😉 Er rijzen bij het giften soms problemen, en 1 daarvan is inderdaad dat je niet dicht bij de target kunt geraken, of zelfs niet kunt zien. Googlemaps en de satellietfunctie kunnen helpen, de masten zijn er soms op te zien. Het best dan in combinatie met je eigen localisatie. Tot 2-300meter kun je zonder problemen het orgonite plaatsen/begraven. Als je verder bent dan zijn er toch oplossingen: meer orgonite plaatsen, de target omcirkelen met towerbusters, of eventueel een koperen buisje van 25-30cm begraven samen met het orgonite: recht naar boven wijzend, of je kunt het ook als een soort minikanon naar de target richten (het schuin begraven) Koper trekt subtiele energie aan. Toen ik begin dit jaar samen met Georg Ritschl van Orgonise Africa de Karoo-woestijn ben gaan giften, hebben we dat verschillende keren zo moeten doen.
   Hoe je je huis beschermt, daar heb ik geen duidelijke mening over. Klassiek wordt aangeraden in de 4 hoeken van je terrein een towerbuster te leggen, en een koperen buis de grond in met wat orgonite dat is wel een goeie. Verder is orgonite minder geschikt om op micro-niveau de atmosfeer in je huis aan te pakken, tenzij er grote verstoringen heersen. Bij de wifi, bij de microgolfoven (deze gooi je beter helemaal weg),…
   Succes!

   • Janna schreef:

    Dank voor je reactie, Dirk.

    Voor in huis ben ik dan maar op mijn eigen ingevingen afgegaan. Ik heb ze in de hoeken van mijn kamers, in de meterkast, bij de laptop en bij de planten gelegd.
    Toen ik ermee bezig was geweest en één kamer nog niet gedaan had, viel me op dat de energie daar minder licht was. Verbeelding? Ik meende dat het echt zo was.
    De tuin moet ik nog doen.

    Hartelijke groet van Janna

    • Dirk Verelst schreef:

     Janna, tijdens het giften gebeurt het regelmatig dat de atmosfeer lijkt op te lichten. Dat is een biofysiek proces, geen hocus pocus of verbeelding. Wilhelm Reich heeft daar interessant over geschreven.
     Groet

     • Janna schreef:

      Dirk, ik heb een rare ervaring en daardoor nog een vraag.
      Ik heb namelijk een van de orgonites in mijn r.v.s. drinkwater-voorraadtank gelegd en er niet meer naar gekeken. Toen ik er na een paar dagen weer naar ging kijken, was hij veranderd in een lichtgrijs blokje, waar geen metaalschitteringen meer in te zien waren. Het zag eruit als een rond blokje beton.
      Ik vond dat zeer eigenaardig, want ik had gelezen dat ze bij het giften ook in het water geworpen konden worden. Nu vraag ik me af of dat grijze orgonite nog wel werkzaam is. En ik vraag me ook af, hoe de orgonites die ingegraven worden eruit komen te zien, want in de grond worden ze ook nat!
      Achteraf vond ik het niet zo slim van mezelf om hem in het drinkwater te leggen, want die epoxiehars deelt zich misschien ook mee aan het water.

      Hopelijk kan je hier iets zinnigs over zeggen.
      Hartelijke groet,
      Janna

 3. Lara schreef:

  Net zoals we artsen moeten gaan herinneren aan de eed van Hippocrates die ze hebben gezworen – wordt het belangrijk de machthebbers en uitvoerders aan hun eed te herinneren.

  Ze hebben trouw gezworen – niet aan een foute regering – maar aan de grondwet. Ze zijn bij hun EED verplicht die te verdedigen. Eenieder die een ambtenaar op bezoek krijgt zou eigenlijk daar eens een gesprek over moeten aangaan: vanuit welke autoriteit staat u hier? Wie of wat dient u?

  Wanneer er aan het eind van deze periode een tribunaal is – want die komt er – hoe gaat u zich verantwoorden? Het opvolgen van orders is al 70 jaar geen excuus meer.

  Uit de beroepscode politie:

  “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land.”

  www.politie.nl/binar…n-2017.pdf

 4. hervaro schreef:

  Ik kan bij deze “getuigen” dat toen ik een cloudbuster in onze Antwerpse stadstuin gezet had, we plotsklaps bezoek kregen van helicopters. Na 2x een “naamloze”, kreeg de politie het plots heel druk in onze wijk, zodat we minstens 1x per 2 weken (vaak meer) onze oordopjes mochten bovenhalen om de geluidshinder van de choppers te minimaliseren…

 5. Margie schreef:

  Wat doet de krijgsmacht al maanden…

  debataafschecourant.wordpress.com/2020/…more-14347

 6. Madeloes schreef:

  Wat is er toch mis? mensen die op zoek zijn naar ‘waarheid’ omdat zij voelen dat er iets niet klopt of een lijn willen zien hetgeen er zich afspeelt, hun gezondheid willen beschermen en dat van anderen. Het is hetzelfde als wat zegt je gevoel, het lezen van een boek, film, theater, toneelstuk etc. het raakt je of raakt je niet, is het waarheid of niet? en soms wil je het delen. In religies zijn er bijeenkomsten om teksten uit te pluizen ‘wat is waarheid’, kaarsjes branden, hosties uitdelen, wierook slingeren, voedsel neerleggen, briefjes in muren peuteren etc. en nooit een heli, auto’s, etc….. gezien bij een kerk, moskee, synagoge etc zij delen ook info op allerlei gebieden gezien en ongezien. Waarom is deze info anders? Is deze info voor ‘anderen’ een zodanige bedreiging om op deze schaal velen te intimideren op deze manier? Waarom voelen zij zich bedreigd? Als alles in eerlijkheid, oprechtheid en openheid plaats vindt geeft dit een andere energetische lading en zou dit niet plaats hoeven te vinden. Deze situatie die geschetst wordt treffen velen. Degenen die de opdracht uitvoeren van hogerhand om te intimideren vraag ik mij af wat doet dit met jullie zelf?

  Dank voor het delen!

  • dirk verelst schreef:

   Hoi Madeloes en bedankt voor de reactie. Ik kan jammer genoeg enkel kort reageren, want het onderwerp is zeer uitgebreid. Deze info is anders omdat orgonite inwerkt op een onbewust niveau, de ether, de orgone, het collectief onbewuste etc… . Het verruimt het kader waarbinnen het menselijke bewustzijn zich kan manifesteren op een meer onafhankelijke, liefdevolle manier zonder dat de noodzaak gevoeld wordt anderen te controleren vanuit angst of de drang naar macht. Groet
   Dirk

   • Madeloes schreef:

    Hi Dirk

    elk woord wordt gewikt/gewogen/meegelezen en gekoppeld zoals jij en meerderen uit ervaring weten.. Stilte als er geen wind is maar zijn. Als iedereen los zou barsten in geluid wat zal dat een prachtig gezang geven en openheid.

    Dank voor jouw reactie.

    Lieve groet

 7. Robert schreef:

  Hoax, conspiracy en complotdenkers, maar vooral kritische journalisten verenigen zich in de NVVJ

  Zie DLMplus www.dlmplus.nl/2020/…n-de-nvvj/

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.