Verplichte vaccinatie is onwettig, onverantwoord, onzinnig en verderreikend dan je denkt

Gastbijdrage van Hagen Jonker, arts voor homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde (niet praktiserend)


Verplichte vaccinatie is onwettig, want:

De Universele Verklaring over bio-ethiek en mensenrechten van de Unesco, vastgesteld in 2005, stelt in punt 1 van artikel 6:
“Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, gebaseerd op waarheidsgetrouwe informatie. De toestemming moet, waar passend, worden gegeven, en mag worden teruggetrokken door de betrokken persoon op elk willekeurig moment en om wat voor reden dan ook zonder dat dit de persoon benadeelt en zonder vooroordeel.”

Dat verplichte vaccinatie niet aan deze eisen voldoet is duidelijk.

Verplichte vaccinatie is onverantwoord, want:
Nooit is met een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek aangetoond dat vaccinatie veilig is. Die studies zijn er gewoon niet.

Door de politiek en de media wordt steeds maar weer de mantra herhaald dat vaccinaties veilig en effectief zijn. Studies die zouden moeten aantonen dat vaccins veilig zijn worden overgelaten aan de producenten daarvan.

Dat dit niet de goede weg is blijkt uit het feit dat twee virologen van Merck een proces tegen Merck hebben aangespannen, waarbij zij deze farmaceutische onderneming beschuldigen van fraude vanwege het vervalsen van cijfers die betrekking hebben op de werkzaamheid van het BMR-vaccin.

Merck is in het verleden al eens beboet met een bedrag van 650 miljoen dollar wegens fraude. (Bron: ‘Legaal maar fataal’ van Nicholas Freudenberg, uitgegeven door Lemniscaat)

Het is reeds lang bekend dat vaccinaties ernstige bijwerkingen kunnen geven. Het BMR-vaccin bijvoorbeeld kan encefalitis en andere neurologische problemen veroorzaken. Dit staat vermeld in de bijsluiter onder ‘Bijwerkingen’.

Encefalitis, veroorzaakt door BMR, staat op de schadelijst van het VAERS (Vaccinatieschade Compensatie Programma in Amerika), en vaccin-veroorzaakte encefalitis wordt in Amerika automatisch erkend en financieel gecompenseerd.

Op het moment zijn er in Amerika meer dan 7500 gevallen van aan het BMR-vaccin gerelateerde epilepsie, encefalitis en andere neurologische aandoeningen bij VAERS gemeld. Daarbij moet je weten dat minder dan 1% van zulke reacties wordt gerapporteerd (volgens het door de CDC gefinancierde Harvard Pilgrim onderzoek).

Deze rampzalige reacties zijn niet zeldzaam, maar de meldingen hiervan wel. (Bron: Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System)

Een dramatisch voorbeeld van het ontkennen van vaccinatieschade door het LAREB (meldpunt voor vaccinatieschade in Nederland) is te zien in de aflevering van EenVandaag van 14 december 2013. Daarin zien we ouders die onterechte worden beschuldigd van kindermishandeling (het shaken baby syndroom).

Vaccinatie schade is hier vrijwel zeker, omdat onafhankelijk arts en onderzoeker Jannes Koetsier bij bestudering van de medische documenten van de patiëntjes veranderingen vond bij de bloedplaatjes. Bij een tekort aan bloedplaatjes kunnen hersenbloedingen voorkomen die hersenbeschadigingen tot gevolg hebben.

Ondanks het feit dat dit op de bijsluiter van het vaccin vermeld staat wordt door de voorzitter van het LAREB glashard ontkend dat het vrijwel zeker is dat de vaccinatie de oorzaak is van de bloedingen in de hersenen. Het is verbijsterend. Te meer omdat er steeds meer betrouwbare studies aantonen dat ongevaccineerde kinderen minder chronische klachten en ziekten vertonen dan gevaccineerde kinderen.

Een paar voorbeelden:
1) De studie van het Robert Koch instituut in Duitsland. Deze wordt toegelicht in de onderstaande video (Duitstalig):

 

2) In September 2011 publiceerden Duitse onderzoekers onder leiding van dr. Andreas Bachmair, een Duitse klassiek homeopaat, een longitudinale studie bij 8000 ongevaccineerde kinderen, variërend in leeftijd van 0-19 jaar. De resultaten werden vergeleken met een andere Duitse studie (KiGGS) die een nog grotere groep gevaccineerde kinderen (17461) tussen de 0-17 jaar onderzocht.
Hieronder een aantal van hun bevindingen (blauw is gevaccineerd, roodbruin is ongevaccineerd).

Vaccinaties

3) Ongevaccineerde kinderen gezonder dan gevaccineerde. WantToKnow mei 2017.

4) Hier vind je verschillende andere verwijzingen naar studies die aantonen dat ongevaccineerde kinderen gezonder af zijn dan gevaccineerde kinderen.

5) Een studie over de gevolgen van de introductie van Diphtheria-Tetanus-Pertussis (DTP) en Orale poliovaccinatie (OPV) bij jonge zuigelingen in een stedelijke Afrikaanse gemeenschap. Conclusie: DTP ging gepaard met verhoogde mortaliteit; OPV kan het effect van DTP wijzigen.

Verplichte vaccinatie is onzinnig, want:
Toen men in Nederland met het vaccineren tegen mazelen begon was de mortaliteit reeds tot een minimum gedaald.
In Amerika bijvoorbeeld was het sterftecijfer 0,2 per 100.000 (volgens gegevens van de CDC) in het jaar voordat men met vaccinatie tegen mazelen begon (1962).
De daling voordat gevaccineerd werd wordt goed weergegeven door de onderstaande grafiek van de Amerikaanse overheid.

Vaccinaties

Duidelijk is te zien hoe de sterke afname van de mortaliteit reeds lang was begonnen voor het vaccineren. Betere voeding, huisvesting en sanitaire omstandigheden waren de hoofdoorzaak van de sterke daling van de mortaliteit.

Het kudde-argument ontzenuwd
De theorie van de kudde-immuniteit die men altijd aanvoert als argument voor een hoge vaccinatiegraad komt oorspronkelijk van de onderzoeker Hedrich die deze in 1933 opstelde.
Hij bestudeerde het ziektepatroon van mazelen tussen de jaren 1900-1931, jaren voordat er tegen mazelen ingeënt werd. En hij ontdekte dat er alleen maar epidemieën ontstonden wanneer minder dan 68% een natuurlijke immuniteit had ontwikkeld.
Dit was gebaseerd op het principe dat kinderen hun eigen immuniteit opbouwden na de ziekte te hebben doorgemaakt of er aan blootgesteld waren. Dus de kudde- immuniteit was in feite gebaseerd op een natuurlijk proces van het doormaken van mazelen en had niets te maken met vaccinatie.

Zijn conclusie: wanneer 68% van de populatie in staat wordt gesteld om zijn eigen natuurlijke weerstand op te bouwen treedt er geen uitgebreide epidemie op.

Later namen vaccinwetenschappers deze uitdrukking over en verhoogden de 68% naar 95%, zonder dit wetenschappelijk te onderbouwen. Ze stelden nu dat er 95% vaccindekking nodig is om immuniteit te verkrijgen. Zij gebruikten Hedrich’s studie en manipuleerden deze om de vaccinatieprogramma’s te promoten.

Conclusie
Kudde-immuniteit kan alleen optreden als de kudde levenslang immuun is. Dus na het doormaken van de ziekte. Antilichamen die niet levenslang aanwezig zijn (zoals bij vaccinatie) – en ook niet door herhalingsprikken opgewekt kunnen worden – kunnen niet resulteren in kudde-immuniteit.
Het zal daarom nooit lukken om de mazelen helemaal te laten verdwijnen, zelfs niet met een vaccinatiegraad van 100%

Geestelijke achtergrond
Het is goed om te bedenken dat als vaccinatie verplicht gesteld zou worden, precies datgene gebeurt wat Rudolf Steiner voorspelde in zijn voordracht van 7 oktober 1917 getiteld ‘De val van de Geesten van de Duisternis’.

Hij zei toen namelijk het volgende: “De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product. Vanuit een ‘gezonde’ levensbeschouwing zal men een vaccin vinden waardoor in het organisme dusdanig ingegrepen wordt, liefst zo jong mogelijk, als het kan direct na de geboorte, zodat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte kan komen ‘Er is een ziel en een geest’.”

Advies
Neem niets klakkeloos aan van wat je verteld wordt door de media. Lees ook dit artikel zeer kritisch. Informeer jezelf uitgebreid over de voor- en nadelen van vaccinatie en neem dan de verantwoordelijkheid je eigen beslissing te nemen om je kind wel of niet te laten vaccineren.

Gerelateerd

Nieuw onderzoek over verband tussen vaccinaties en psychische stoornissen

Wat iedereen moet weten over vaccinaties

Nieuw bewijs voor de link van autisme met aluminiumvergiftiging

 

Dit vind je misschien ook leuk...

8 reacties

 1. Michiel Slegten schreef:

  Gesprek met dr. Sherry Tenpenny en dr. Carrie Madej. Dr. Carrie is komen vertellen wat ze weet over deze covid-zwendel en hoe deze leidt tot gedwongen massale vaccinaties die ons voorgoed genetisch zullen veranderen. En daarmee onze medische, sociale en economische vrijheid doen verliezen. Volg deze twee artsen: www.brighteon.com/0fe40…5be37de2b7

 2. Albert de Louw schreef:

  De vaccinatie -special van Spiegelbeeld Magazine is nog actueel en kun je gratis downloaden op www.spiegelbeeld.nl

 3. jeanine schreef:

  zeer veel dank voor uw goede artikel. Verplicht vaccineren is een vergrijp tegen de Rechten van de MENS. Het wordt tijd dat wij massaal NEE zeggen tegen deze afschuwelijke gang van zaken.

 4. Jeanine Hoefnagels schreef:

  dank voor uw goede artikel omtrent vaccinaties. Ik ben blij dat ik destijds, in de jaren 70, mijn 2 kinderen niet heb laten vaccineren met BMR. Dankzij een zeer oplettende en kritische oom van mij. TOEN al……..

 5. Marije Freeve schreef:

  Zeer veel dank voor dit artikel!

  • Jeanine Hoefnagels schreef:

   ook van mij zeer veel dank. Ik heb destijds mijn 2 kinderen niet laten vaccineren met BMR en daar ben ik erg blij om.

 6. Hagen Jonker schreef:

  Peter Rutjes, dank voor de goede aanvulling.

 7. Peter Rutjes schreef:

  Dank Hagen Jonker voor wat je hier aanreikt inclusief het verder reikende gevolg. Uitstekend artikel en prima advies!

  Eigen verantwoordelijkheid >

  In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) staat dat een dokter je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal uit moet leggen inclusief de bijwerkingen, zowel mondeling als schriftelijk.

  Grondrecht het is

  Artikel 10: Iedereen is de baas over zijn lichaam.

  Artikel 10:1
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

  Artikel 11
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

  www.denederlandsegrondwet.nl/93530…rnblu821m2

  ” Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelingen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen.”

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.