Dr. Russell Blaylock waarschuwt voor gebruik van gezichtsmaskers door gezonde mensen

Dr. Russell Blaylock legt in onderstaand artikel uit dat gezichtsmaskers geen bescherming bieden tegen ziekten of infecties, maar dat ze voor de drager juist ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken. Het komt erop neer dat als je NIET ziek bent, je vooral geen gezichtsmasker moet dragen.

Gezichtsmaskers

Veel winkels laten geen klanten toe zonder het dragen van een gezichtsmasker.

Als je wilt reizen met het openbaar vervoer vanaf 1 juni ben je verplicht om een gezichtsmasker tedragen.

Is er enige logica of wetenschappelijke onderbouwing voor deze draconische maatregelen of is het dragen van een masker door gezonde mensen, net als de meeste lockdown maatregelen, onlogisch en juist schadelijk voor de gezondheid?
Tot zover deze inleidende opmerkingen. Nu volgt de tekst van dr. Blaylock.

Het dragen van gezichtsmaskers veroorzaakt ernstige risico’s voor gezonde mensen

Met de komst van de zogenaamde COVID-19 pandemie hebben we een aantal medische praktijken gezien die weinig of totaal geen wetenschappelijke onderbouwing hebben met betrekking tot het terugdringen van de verspreiding van deze infectie. Een van deze maatregelen is het dragen van gezichtsmaskers, ofwel een chirurgisch masker, ofwel een bandana of N95 beademingsmasker.

Toen deze pandemie begon en we weinig wisten over het virus zelf of over het epidemiologisch gedrag ervan, werd aangenomen dat het zich, in termen van verspreiding onder gemeenschappen, zou gedragen als andere respiratoire virussen. Na vele intensieve studies van dit virus en het gedrag ervan is er vrijwel niks gebeurd om deze perceptie te veranderen.

Dit is een beetje een ongewoon virus in die zin dat voor de overgrote meerderheid van de mensen die met het virus besmet zijn, men ofwel geen klachten (asymptotisch), ofwel zeer weinig gezondheidsklachten ervaart. Slechts een zeer klein aantal mensen loopt het risico op een mogelijk ernstige verloop van de infectie – vooral mensen met een onderliggende ernstige medische aandoening in combinatie met een gevorderde leeftijd en kwetsbaarheid, mensen met een immuun remmende aandoening en terminale verpleeghuispatiënten.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het behandelingsprotocol dat door het RIVM en/of het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) aan de behandelende artsen wordt verstrekt, – voornamelijk intubatie en gebruik van een ventilator (beademingsapparaat) – aanzienlijk kan hebben bijgedragen aan het hoge sterftecijfer bij deze geselecteerde personen.

Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt

Wat de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van gezichtsmaskers betreft, werd in een recent zorgvuldig onderzoek van de literatuur, waarin 17 van de beste studies werden geanalyseerd, geconcludeerd dat “geen van de studies een sluitend verband heeft aangetoond tussen het gebruik van een masker/respirator en de bescherming tegen influenza-infectie”[1].

Houd er rekening mee dat er GEEN studies zijn gedaan om aan te tonen dat een stoffen masker of het N95-masker enig effect heeft op de overdracht van het COVID-19-virus. Eventuele aanbevelingen moeten daarom gebaseerd zijn op onderzoek naar de overdracht van het influenzavirus. En, zoals u hebt gezien, is er geen overtuigend bewijs van hun efficiëntie in het beheersen van de overdracht van het griepvirus.

Het is ook goed om te weten dat de RIVM/ECDC tot voor kort niet aanraadde om een gezichtsmasker of bedekking van welke aard dan ook te dragen tenzij bekend was dat een persoon besmet was. Niet-geïnfecteerde mensen hoeven geen masker te dragen. Wanneer een persoon TB heeft, laten we hem of haar een masker dragen, niet de hele gemeenschap van NIET-geïnfecteerden. Dat is volkomen onlogisch. De aanbevelingen van de WHO zijn niet gebaseerd op enig onderzoek naar dit virus en zijn NOOIT gebruikt om een andere
viruspandemie of -epidemie in de geschiedenis in te dammen.

Hoofdpijn en erminderde bloedoxygenatie

Nu we hebben vastgesteld dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat het dragen van een gezichtsmasker ter preventie nodig is, zijn er dan gevaren aan het dragen van een gezichtsmasker, vooral voor lange periodes? Uit verschillende onderzoeken is inderdaad gebleken dat het dragen van een dergelijk masker aanzienlijke problemen met zich meebrengt. Dit kan variëren van hoofdpijn, verhoogde luchtwegweerstand, kooldioxide ophoping, tot hypoxie, tot ernstige levensbedreigende complicaties.

Er is een verschil tussen het N95 beademingsmasker en het chirurgische masker (doek of papieren masker) wat betreft de bijwerkingen. Het N95-masker, dat 95% van de deeltjes met een mediaan diameter >0,3 μm2 eruit filtert, belemmert de ademhaling meer dan een zacht masker en gaat vaker gepaard met hoofdpijn. In een onderzoek hebben onderzoekers 212 gezondheidswerkers (47 mannen en 165 vrouwen) ondervraagd over de aanwezigheid van hoofdpijn bij gebruik van een N95-masker, de duur van de hoofdpijn, het soort hoofdpijn en of de persoon al bestaande hoofdpijn had[2].

Ze ontdekten dat ongeveer een derde van de werknemers hoofdpijn ontwikkelde met het gebruik van het masker, de meeste hadden reeds bestaande hoofdpijn die werd verergerd door het dragen van het masker, en 60% had pijnmedicatie nodig voor de verlichting. Wat betreft de oorzaak van de hoofdpijn, terwijl riemen en druk van het masker oorzakelijk kunnen zijn, wijst het grootste deel van het bewijs in de richting van hypoxie en/of hypercapnie als oorzaak. Dat wil zeggen, een vermindering van de oxygenatie van het bloed (hypoxie) of een verhoging van het bloed C02 (hypercapnie).

Het is bekend dat het N95-masker, als het urenlang wordt gedragen, de bloedoxygenatie tot 20% kan verminderen, wat kan leiden tot een verlies van bewustzijn, zoals gebeurde met een volwassen man die alleen in zijn auto reed, zijn bewustzijn verloor, crashte en zware gewond raakte.

Ik ben er zeker van dat we verschillende gevallen hebben van ouderen of personen met een slechte longfunctie die flauwvallen en hun hoofd stoten wat in het slechtste geval tot de dood kan leiden.

Uit een meer recent onderzoek waarbij 159 gezondheidswerkers van 21 tot 35 jaar
betrokken waren, bleek dat 81% hoofdpijn kreeg door het dragen van een gezichtsmasker.[3]
Allemaal hadden ze het gevoel dat de hoofdpijn hun werkprestaties beïnvloedde.

Vooral ouderen lopen risico

Helaas vertelt niemand de kwetsbare ouderen en mensen met longziekten, zoals COPD, emfyseem of longfibrose, over deze gevaren bij het dragen van een gezichtsmasker van welke aard dan ook – wat een ernstige verslechtering van de longfunctie kan veroorzaken. Hieronder vallen ook longkankerpatiënten en mensen die een longoperatie hebben ondergaan, vooral bij een gedeeltelijke resectie of zelfs het verwijderen van een hele long.

Terwijl de meesten het erover eens zijn dat het N95-masker aanzienlijke hypoxie en hypercapnie kan veroorzaken, vond een andere studie van chirurgische maskers ook aanzienlijke verminderingen van de zuurstof in het bloed. In deze studie onderzochten de onderzoekers het zuurstofgehalte in het bloed bij 53 chirurgen met behulp van een oximeter.

Ze hebben zowel voor de operatie als aan het einde van de operatie de zuurstof in het bloed gemeten [4]. De onderzoekers vonden dat het masker het zuurstofgehalte in het bloed aanzienlijk verminderde. Hoe langer het masker wordt gedragen, hoe groter de daling van het zuurstofgehalte in het bloed.

Hypoxie verhoogt de kans op infectie

Het belang van deze bevindingen is dat een daling van het zuurstofgehalte (hypoxie) gepaard gaat met een verminderde immuniteit. Studies hebben aangetoond dat hypoxie het type van de belangrijkste immuun cellen die gebruikt worden om virale infecties te bestrijden, de CD4+ T-lymfocyt, kan remmen.

Dit komt omdat de hypoxie het niveau van een verbinding genaamd hypoxie induceerbare factor-1 (HIF-1) verhoogt, die T-lymfocyten remt en een krachtige immuun remmende cel, de Tregs, stimuleert. Dit verhoogt de kans voor het verkrijgen van een infectie met inbegrip van COVID-19 aanzienlijk, en maken de gevolgen
van die infectie bovendien veel ernstiger. In essentie, kan het dragen van masker een verhoogd risico van infecties opleveren met ook nog eens ernstigere gevolgen [5][6][7].

Mensen met kanker, vooral als de kanker is uitgezaaid, lopen nog meer risico op langdurige hypoxie omdat de kanker het best groeit in een zuurstofarme micro-omgeving. Een laag zuurstofgehalte bevordert ook ontstekingen die de groei, de invasie en de verspreiding van kanker kunnen bevorderen.[8][9]

Herhaalde episodes van hypoxie is voorgesteld als een significante factor in atherosclerose en verhoogt dus alle cardiovasculaire (hartaanvallen) en cerebrovasculaire (beroerten) ziekten [10].

Er is nog een ander gevaar voor het dragen van deze maskers op een dagelijkse basis, vooral als ze enkele uren worden gedragen. Wanneer een persoon besmet is met een respiratoir virus, zal hij/zij bij elke ademhaling een deel van het virus verdrijven. Als ze een masker dragen, vooral een N95-masker of een ander nauwsluitend masker, zullen ze de virussen voortdurend opnieuw inademen, waardoor de concentratie van het virus in de longen en de neusspiegels toeneemt. We weten dat mensen die het slechtst reageren op het coronavirus al vroeg de hoogste concentraties van het virus hebben. En dit leidde tot de dodelijke cytokine storm in een aantal gevallen.

Maskers verplaatsen uitgeademde virussen direct naar het brein

Het wordt nog angstaanjagender. Nieuw bewijs suggereert dat het virus in sommige gevallen de hersenen kan binnendringen [11][12]. In de meeste gevallen komt het de hersenen binnen via de reukzenuwen (reukzenuwen), die zich direct verbinden met het gebied van de hersenen dat te maken heeft met recent geheugen en geheugenconsolidatie. Door het dragen van een masker zullen de uitgeademde virussen niet kunnen ontsnappen en zich concentreren in de neusgangen, de reukzenuwen binnendringen en zich direct naar de hersenen verplaatsen [13].

Uit dit onderzoek blijkt dat er onvoldoende bewijs is dat het dragen van een masker, van welke aard dan ook, een aanzienlijke invloed kan hebben op het voorkomen van de verspreiding van dit virus. Het feit dat dit virus een relatief goedaardige en onschuldige infectie is voor het overgrote deel van de bevolking en het overgrote deel van de risicogroep het ook overleeft, zal, vanuit een besmettelijke ziekte en epidemiologisch oogpunt, door het virus te laten verspreiden door de gezondere bevolking, vrij snel groepsimmuniteit worden bereikt. Het dragen van maskers verstoort en vertraagt dit natuurlijke proces aanzienlijk.

Deze groepsimmuniteit maakt een einde aan de pandemie en verhindert de terugkeer in een volgende winter. Gedurende deze periode moeten we de vooral de risicobevolking beschermen door nauw contact te vermijden en hun immuniteit versterken met stoffen die de cellulaire immuniteit versterken.

Men moet degenen die ervoor gekozen hebben geen masker te dragen niet aanvallen en beledigen, want deze studies suggereren dat dit de verstandige keuze is.

Referenties

1. bin-Reza F et al. The use of mask and respirators to prevent transmission of influenza:
A systematic review of the scientific evidence. Influenza Other Respir
Viruses 2012;6(4):257-67. (PDF)
2. Zhu JH et al. Effects of long-duration wearing of N95 respirator and surgical
facemask: a pilot study. Journal of Lung, Pulmonary & Respiratory Research 2014:4:97-
100.
3. Ong JJY et al. Headaches associated with personal protective equipment – A crosssectional
study among frontline healthcare workers during COVID-19. Headache, The
Journal of Head and Face Pain 2020;60(5):864-877. (PDF)
4. Bader A et al. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during
major surgery. Neurocirugia 2008;19:12-126. (PDF)
5. Shehade H et al. Cutting Edge: Hypoxia-Inducible Factor-1 Negatively Regulates Th1
Function. Journal of Immunology 2015;195:1372-1376. (PDF)
6. Westendorf AM et al. Hypoxia Enhances Immunosuppression by Inhibiting CD4+
Effector T Cell Function and Promoting Treg Activity. Cellular Physiology and
Biochemistry 2017;41:1271-84. (PDF)
7. Sceneay J et al. Hypoxia-driven immunosuppression contributes to the pre-metastatic niche. OncoImmunology 2013;2:1 e22355. (PDF)
8. Blaylock RL. Immunoexcitatory mechanisms in glioma proliferation, invasion and
occasional metastasis. Surgical Neurology International 2013;4:15. (PDF)
9. Aggarwal BB. Nucler factor-kappaB: The enemy within. Cancer Cell 2004;6:203-208. (PDF)
10. Savransky V et al. Chronic Intermittent Hypoxia Induces Atherosclerosis. American
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2007;175:1290-1297. (PDF)
11. Baig AM et al. Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue
Distribution, Host-Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms. ACS
Chemical Neuroscience 2020;11:7:995-998. (PDF)
12. Wu Y et al. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other
coronaviruses. Brain, Behavior, and Immunity, In press. 30 Mar 2020 (PDF)
13. Perlman S et al. Spread of a neurotropic murine coronavirus into the CNS via the trigeminal and olfactory nerves. Virology 1989;170:556-560. (PDF)

Over de auteur

Dr. Russell Blaylock, auteur van The Blaylock Wellness Report nieuwsbrief, is een landelijk erkende neurochirurg, gezondheidswerker, auteur en docent. Hij bezocht de Louisiana State University School of Medicine en voltooide zijn stage en neurologische residentie aan de Medische Universiteit van South Carolina. Gedurende 26 jaar beoefende hij de neurochirurgie naast het hebben van een voedingskundige praktijk. Onlangs heeft hij zich teruggetrokken uit zijn neurochirurgische taken om zijn volledige aandacht te besteden aan het voedingsonderzoek. Dr Blaylock heeft vier boeken geschreven,

Excitotoxines: The Taste That Kills (1996, Overzicht)
Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life (2006)
Natural Strategies for Cancer Patients (2003)
Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders (Anna Strunecká, redacteur; 2010)

***

Bronartikel: Blaylock: Face Masks Pose Serious Risks To The Healthy

Vertaling: Willem Felderhof
Overgenomen van de website dutchanarchy.com

Foto: Pixabay, Alexas Photo

Gerelateerd

John Rappoport: ‘Er is geen goede reden om te geloven dat een VIRUS ziekte en dood veroorzaakt’

Straling is de oorzaak, virus het gevolg

Artsen spreken zich uit tegen viruspaniek

VIRUS MANIA: hoe het medisch-industriële kartel onze angsten exploiteert

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht.

Ook handig: maak met je mobiele telefoon een foto van je computerscherm en post daarna de foto. Of, als je mobiel internet gebruikt, maak dan een schermafdruk en stuur die rond met een omschrijving van de bron, maar niet met de link.

Loop je toch nog tegen problemen op? Laat het me weten!

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

20 reacties

 1. Marc schreef:

  Vandaag weer een nieuw dieptepunt in Nederland : De mondkapjesplicht. In Duitsland zijn er nu al 4 kinderen overleden door het verplicht dragen van een mondkapje. In Nederland nu ook al 1, en eentje kwam bijna om.
  youtu.be/CcntY-OPn2M Naast lichamelijke gevolgen hebben mondkapjes ook een enorm psychisch effect op de mensheid, en daar worden we ook niet gelukkiger en gezonder van. Zie jij nog veel blijheid en vrolijkheid als je in de ogen kijkt van mensen met een mondkap op ? Voel jij jezelf blij met deze bedekking ? Het geeft enkel schijn-veiligheid voor sommigen, maar wel met gratis kans op vervelende bijwerkingen. Dit is de zoveelste maatregel die de mensen knecht, en nu letterlijk de mond snoert ! Dit gaat ons allen nog veel meer ellende geven, en komt nog eens bovenop alle ellende van de Lockdowns. Social Distancing klinkt misschien mooi, maar is onmenselijk en misdadig. Er ontbreekt elk bewijs dat dit een ziekte zou voorkomen. Een mondkap opzetten zou je zogenaamd voor de ander doen. Ook hier ontbreekt elk bewijs, en het is gewoon morele chantage. Lieve mensen, wordt alsjeblieft wakker !!

 2. Karla schreef:

  Mensen laat je niets aanpraten: het onderzoek gaat over een ander soort masker dan we niet verzocht worden om te dragen.

 3. Germaans Roosje schreef:

  Mondmaskers zijn alleen voor gedragsbeïnvloeding.Een symbool van onderwerping. Aan Blaylock wordt door meer mensen getwijfeld, maar als je de moeite neemt om ook de andere referenties te onderzoeken, zul je inzien dat het voor virusverspreiding nagenoeg tot geheel geen invloed heeft. Kijk ook eens naar het recente geval van dat zorgcomplex in Maassluis waar heel veel bewoners én verzorgers besmet en ziek werden, die droegen wel mondmaskers! Wat daar is gebeurd is dat uit zuinigheid de lucht werd gerecirculeerd en gekoeld of verwarmd, zonder dat er voldoende verse lucht werd ingelaten. Juist de fijne deeltjes, de aerosolen, bleven zodoende in de ruimte, en de concentratie neemt toe. De mensen waren continu hun eigen ziekteverwekkers aan het inademen. Maskers werken niet doordat de openingen 3 x groter zijn dan de infectueuze deeltjes. En dat geldt voor alle virussen, niet alleen Sars-Cov-2 maar ook influenza, rhino of entero. In de buitenruimte vindt sowieso geen besmetting plaats, het buiten dragen van mondmaskers is totale nonsens.

  • Fred Teunissen schreef:

   Eens met de conclusie in uw laatste zin over mondkapjes.
   Maar… ook binnen zou ik ze niet opdoen, want dat ‘het virus’ door de lucht reist is onbewezen. En nog een stap verder: er zou eerst onomstotelijk aangetoond moeten worden dat dit virus bestaat. Dat is nog niet gebeurd. Al evenzeer is onbewezen dat het biologische materiaal dat covid-19 genoemd wordt een ziekteverwekker is (besmettelijk is).

   Dus: hoe kan iets dat niet bewezen is besmettelijk zijn en door de lucht reizen?

   Zie hiervoor mijn artikel Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen
   Wat er dan wel gebeurd is in Maassluis? Dat weet ik uiteraard niet. Dat zou diepgaand onderzocht moeten worden. Bijvoorbeeld of er een verband is met elektromagnetische straling. Want we weten sinds het begin van de coronacrisis wel dat er hoogstwaarschijnlijk een link is naar de combinatie van deze drie factoren:
   * slechte luchtkwaliteit
   * een mix van EMF-straling (met 5G en in het bijzonder de 60 GHz frequentie daarbinnen als ‘trigger’)
   * voorafgaande vaccinatie (bijvoobeeld de griepprik)
   Deze combinatie kwam voor in Wuhan, in Lombardije in Italië en mogelijk ook in Brabant.
   Mijn hypothese is dat daar waar deze combinatie voorkomt, ernstige longproblemen kunnen ontstaan.
   Zie hiervoor ook: Straling is de oorzaak, virus het gevolg

 4. De kerpel schreef:

  Ik vind een degelijk masker noodzakelijk,want de gevolgen van een besmetting zijn levenslange llttekens ,het is onverantwoord om te verkondigen dat de mondkapjes onnodig zouden zijn.

 5. trapper bayne schreef:

  Complete onzin, wat niet wetenschappelijk onderbouwd is. Deze Blayblock is geen gevaar voor iemand zijn gezondheid. Gelukkig worden deze post meestal verwijderd.

  Blaylock produces no evidence for his claim that wearing a face mask increases the risk of SARS-CoV-2 infection in the brain. His statement that the use of face masks leads to serious health risks is also unsupported. While face masks and cloth face coverings do not provide 100% protection from infection, they still play an important role in reducing the risk of disease transmission by reducing the dispersal of infectious droplets containing the virus, which is the main mode of COVID-19 transmission.

  www.truthorfiction.com/there…-pandemic/

  Critics were quick to point out that this argument made no scientific sense.
  geneticliteracyproject.org/glp-f…-blaylock/

  All of Blaylock’s claims are clearly bunk ->
  theoutline.com/post/…i=fumy4fhw

 6. Ad Streng schreef:

  Lang artikel, maar wie maakt er een potje van en benadeelt onze economie? De Staat of deze publicatie want ik vind beiden aanvaardbaar.
  Ben COPD patient en verder gezond maar wel bijna 75 jaar.
  Vraag hierbij middels een korte beschouwing welke “stroming” het dichtst bij een verantwoord gelijk zit.
  Alvast bedankt voor evt. reactie(s)

 7. Frederik.J. Bos schreef:

  Dr Russel Blayback studeerde aan de universiteit van Louisiana en south Carolina. Beiden in de USA. Kijk wat er in de USA gebeurt, Mondkapjes niet nodig. Resultaat: nr ! op de besmettings en doden lijst. Ik woon in Thailand. Mondkapje 100% verplicht. Resultaat: nr 101 op de lijst met 58 doden en 3300 besmettingen. Natuurlijk, het mondkapje helpt U niet, maar als u ongemerkt drager van het virus bent wel degene waarmee u spreekt en andersom. Ik ben het ook niet met alle maatregelen eens, maar ben God dankbaar dat ik hier woon. Ik kan alleen maar zeggen: Mensen wees verstandig. Bescherm u zelf en anderen. Draag een mondkapje!!!

  • Ad de Nijs schreef:

   Als er 100% mondkapjesplicht in Thailand is waarom zijn er dan 58 doden en 3300 gevallen terwijl de densiteit buiten Bangkok heel laag is. Omdat de mondkapjes niet helpen. Niet voor jezelf, in tegendeel en ook niet naar anderen aangezien aerosolen niet door mondkapjes worden geremd. Verder is ieder verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid met daarbij een goed werkend immuunsysteem, En voor wie dat niet heeft of risico loopt is social distancing tot nu toe het enige wat de kans verkleint. Dus maak die mensen kenbaar en iedereen houdt daar afstand van.

 8. Clara schreef:

  de. Campbell is in de UK een gerenomeerd arts, zoiets als bij ons Moolenburgh was.
  Hier recente bevindingen van echte immuniteit.
  www.youtube.com/watch…3_wSU1JnTE 20 juli
  Long term immunity more likely dr john Campbell 23 min

 9. kskaug schreef:

  De inleiding van dit verhaal is al niet te best: “is het dragen van een masker door gezonde mensen, net als de meeste lockdown maatregelen, onlogisch en juist schadelijk voor de gezondheid?” Hoezo “net als de meeste maatregelen” onlogisch enz. Kom op zeg, wat wil je dan doen om het virus te stoppen?
  Dr. Blaylock is neurochirurg, geen viroloog. En zijn betoog zit vol tegenstrijdigheden. “Niet-geïnfecteerde mensen hoeven geen masker te dragen.” – dat is de grootste flauwekul. Het probleem is (1) dat veel geïnfecteerde mensen geen of weinig last hebben en het dus niet weten (asymptotisch) dat ze virus verspreiden; en (2) als je NIET geïnfecteerd bent kun je wel makkelijker besmet raken als je geen masker draagt. Super gevaarlijke beweringen maakt hij dus.
  Uiteindelijk rechtvaardigd hij het allemaal met “groepsimmuniteit”, waar ook al duidelijk niets van terecht komt.

  • Fred Teunissen schreef:

   Hier lopen twee gedachtenlijnen door elkaar:
   a) de vraag of het dragen van mondkapjes schadelijk is voor de gezondheid (dat is waar het betoog van dr. Blaylock over gaat)
   b) de vraag of virussen ziekteverwekkers zijn
   Mijn antwoord op deze vragen is:
   a) ja
   b) nee
   Het dragen van mondkapjes in publieke ruimten vind ik daarom onnodig en zelfs gevaarlijk. Het zou verboden moeten worden…

 10. Monique Verdegem schreef:

  Ik draag geen mondkapje.Ik vind het een beetje ver gaan.Als je niet ziek bent,of geen klachten hebt.Wij wonen 10 km van de Belgische grens,dus als we de grens over gaan,moeten we er een op sinds van de week,maar ik sta niet te springen.De Belgen zaaien graag panlek!De gezonde mensen krijgen ook minder weerstand volgens mij.Ik werk in een ziekenhuis bij de huishoudelijke dienst,en wij mogen er ook geen dragen.De dokteren,en de assistentes,die dichter bij de mensen komen,dragen ze natuurlijk wel.

 11. Vermeere schreef:

  Als een masker zo gevaarlijk waarrom dragen alle artsen en longartsen dit dan?

 12. Brigittr schreef:

  Ik ben een deel van me long kwijt door Longkanker en hou het nog geen 5 min vol met masker. Gelukkig hoef ik niet met ov want dan was ik dus echt aan huis gekluisterd

  • Vermeere schreef:

   Heb zware COPD en moet wel in het hospitaal 4 uur met masker oplopen zelfs onder de scanners geen alternatief

 13. Janneke schreef:

  Met een mondkapje op, kan je ook gezichtsuitdrukkingen slechter aflezen en je ben je slechter te verstaan, heb je dat niet zo snel in de gaten. Voor slechthorenden die het liplezen nodig hebben, is het ook moeilijk.
  Overigens geloof ik niet zo in de groepsimmuniteit. Denk dat op een bepaald moment mensen met een verminderde weerstand ziek worden en anderen niet en dat het vuurtje dan een beetje uitdooft. Geloof niet zozeer dat mensen immuun worden doordat een bepaald percentage ziek is geweest.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.