Pandemiewet: in welk scenario zitten we?

De corona-ellende ligt achter ons en het leven lijkt min of meer zijn normale loop hernomen te hebben. Maar de pandemiewet die op stapel staat laat zien dat dit een illusie is. We bevinden ons in een soort bardo. Een tussenzone. De grote vraag is: wat komt er hierna?

Het eerste woord dat in mij opkomt om de huidige situatie te omschrijven is het woord illusie. Om mij heen zie ik hoeveel mensen de afgelopen twee-drie jaar als een boze droom ervaren hebben en min of meer geloven (of hopen) dat we daar nu uit zijn ontwaakt.

We hebben inderdaad eventjes lucht gekregen, alhoewel het bovengemiddelde sterven onverminderd doorgaat (1). Dat zou toch te denken moeten geven.

Een andere illusie is de gedachte dat alles op den duur beter zal worden als maar de juiste mensen in het parlement gekozen worden. Deze illusie leeft nog altijd sterk in de corona-kritische basisbeweging. Vaak neemt deze gerichtheid de vorm aan van pogingen (petities, brieven) om druk uit te oefenen op het parlement.

De leuze Stop de pandemiewet roept bij mij tegenstrijdige gevoelens op. Vanzelfsprekend wil ik ook dat die Wet niet doorgaat, maar ik wil niet de illusie voeden dat Den Haag wel bakzeil zal halen als we maar met genoeg mensen druk uitoefenen.
Deze visie gaat voorbij aan de machtsverschuiving die heeft plaatsgevonden na het aannemen van de spoedwet en het CETA-verdrag dat de WHO grote macht over de aangesloten landen geeft.

Huig Plug en zijn cameraman Pieter Parlevliet hebben met hun videoreportages vanaf het Binnenhof op onnavolgbare wijze laten zien waar vanaf het begin van de ‘coronacrisis’ de werkelijke macht in ons land ligt.

Plug beschreef wie er regelmatig uit de dienstauto’s stapten om met Mark Rutte te overleggen: een handjevol kabinetsleden, hoge ambtenaren, chefs van inlichtingendiensten, de coördinator NCTV,  hoge politie- en legerfunctionarissen en de voorzitter van de zogeheten veiligheidsregio’s (2). Kortom: een schaduwregering.

In eerdere postings noemde ik dit kleine, hechte netwerk een junta.
Plug bracht deze groep haarscherp in beeld. Het kwam hem op vervolging te staan.

Einde bardo

De pandemiewet zal zeer binnenkort (als hij wordt aangenomen en daar lijkt het op) een einde maken aan de eerste illusie. Aanname betekent dat we permanent in het Nieuwe Normaal van Rutte en de Jonge zijn beland. Einde bardo.

En mijn verwachting is dat de verkiezingen van maart volgend jaar met de tweede illusie zullen afrekenen.

Eerst nog iets over de gewraakte aanpassing van de Wet publieke gezondheid (aka de pandemiewet). Deze aanpassingen zijn een aanscherping in het kader van ‘versterkte pandemische paraatheid’. Ze maken het mogelijk om bij een door de WHO uitgeroepen pandemie of “een directe dreiging daarvan” aan de regering in de persoon van de Minister van Volksgezondheid dictatoriale bevoegdheden te geven.

They’re at it again!

Ik verwacht dat al snel een beroep zal worden gedaan op deze nieuwe wet. Er zit namelijk een nieuwe, goed voorbereide ‘pandemie’ in het WHO-vat. Er wordt al weer voor geoefend, net als destijds voor corona met Event 201. Ditmaal onder codenamen als Catastrophic Contagion. SARS COV 5, SEERS 2025 en Outbreak 24 (video 1) (video 2).

Bij de aftiteling van de eerste video verschijnt een banner met de slogan: ‘They’re at it again!’
De geschiedenis herhaalt zich; we krijgen een nette waarschuwing. Ze zijn zich weer aan het voorbereiden.

[Klik hier voor een goede kritische video over de Catastrophic Contagion oefeningen. NB hierin wordt ook het hele concept van publieke gezondheid stevig aan de kaak gesteld.]

Misschien wordt het ditmaal een vogelgriep-variant of het Marburg ‘virus’ of iets nog veel engers en ‘dodelijkers’ met een code-afkorting als XBB.1.33. Het optuigen van zo’n pandemisch quasi medisch (en media-) circus is de hefboom die de junta inzet om de bevolking te onderwerpen, op weg naar naar wat ik het ‘Vierde Rijk’ noem. Een wereldwijde (neo)fascistische dictatuur.
Het middel is het doel.

5G als trigger

Wat nog maar heel weinig mensen beseffen – en waar we hier op TransitieWeb al vanaf het voorjaar van 2020 benadrukken – is de link met 5G. Met behulp van dit netwerk kan namelijk iedere vorm van ‘pandemie’ worden veroorzaakt. Je moet daarvoor de juiste, schadelijke frequentie uitzenden.

Het 5G-netwerk is een frequentiewapen en is ontworpen voor totale onderwerping en controle van de bevolking. Het is geen toeval dat de uitrol van 5G en de ‘uitbraak’ van corona samenvielen.

Als er zometeen een nieuwe frequentie wordt ingeschakeld, krijgt ons bio-elektrische systeem opnieuw een zware schok te verduren. Sommigen zullen daar erg ziek van worden en voilà: die hebben XBB.1.33. Anderen met ‘milde symptomen’ (van stralingsziekte wel te verstaan) krijgen quarantaine opgelegd, enzovoort. We weten nu wel hoe dit ongeveer werkt.

Collega-website DLM Plus publiceerde hierover op 7 mei een bijdrage van Peter Blok. Daarin stelt hij dat een paar minuten blootstelling aan een specifieke frequentie voldoende is om iemand ziek te maken. Op grond daarvan voorziet hij een inktzwart scenario. Dit is de kern ervan:

“In het begin van 2025 zal via frequenties van mobiele telefoons bij een geselecteerd aantal mensen een ‘payload’ in het lichaam vrij komen. Tegelijkertijd komen in de media berichten van een nieuw virus. Binnen een maand is 10 % van de bevolking overleden.

Bij diegenen die gevaccineerd zijn tegen dit nieuwe virus zal de mobiele telefoon neutrale frequenties uitzenden. Bij de niet gevaccineerden gaat de mobiel volgens een protocol een specifieke frequentie uitzenden om de payload te activeren. Omdat de mobiel weet wie bij wie in de buurt is geweest kan dit protocol de suggestie van verspreiding van een virus geven.
Voor iemand die niet weet wat er precies gebeurt lijkt het erop dat de vaccins beschermen. Alle studies zullen dit aantonen. Alleen de ongevaccineerden worden ziek.”

Tor zover dit scenario voor een horrorfilm. Een plan-demie met de omvang van een wereldramp.

Ik vind dit scenario te zwart. Er zitten verschillende zwakke plekken in, maar het voert te ver om daar nu dieper op in te gaan. Het positieve ervan is vooral dat het onze aandacht weer vestigt op de gevaren van 5G en andere frequenties die ziekmakend en zelfs dodelijk kunnen zijn.

Vier scenario’s

Blok zette me met zijn horrorscript op het spoor om over de mogelijke ontwikkelingen na te denken in termen van scenario’s. Dat is een mooie manier om een veelheid van – vaak tegenstrijdige indrukken – in een logisch, samenhangend geheel onder te brengen.

De laatste weken zocht ik zo’n totaalbeeld en iedere keer lukte het me niet het te ‘pakken’. Steeds waren er weer tegengedachten en andere mogelijkheden. Dit komt waarschijnlijk omdat we nog in een bardo zitten. De vraag is wat daarachter ligt en of er nu al bepaalde signalen zijn die in een specifieke richting wijzen.

Eergisteravond, schreef ik in een Amsterdams café de volgende vier scenario’s op de achterzijde van een bierviltje:

1. Het Vierde Rijk en wereldoorlog
2. Het Vierde Rijk als regionale macht in een multipolaire wereld
3. Uiteenvallen van de westerse alliantie
4. Scenario X

Ik zal ze hieronder kort omschrijven.

In scenario 1 gaat het om wereldmacht.
De westerse alliantie onder leiding van supermacht VS zet alles op alles om globale dominantie (en dus plundering van hulpbronnen en knechting van economieën) te behouden. Dit betekent oorlog met Rusland en China en wie weet nog meer oorlogen met andere landen.

In scenario 2 gaat het om een nieuw evenwicht tussen regionale grootmachten. De plundering en knechting wordt beperkt en dit leidt tot een zware economische crisis in de landen die de westerse alliantie vormen. Er komen zeer ingrijpende hervormingen om dit op te vangen.

In scenario 3 valt de westerse alliantie uiteen. Zoals in 1991 de Sovjet Unie implodeerde. De macht wordt weer nationaal of zelfs, als de chaos compleet wordt, regionaal of lokaal. Dit leidt eveneens tot een economische crisis, maar deze zal minder heftig zijn dan in scenario 1 en 2.

Scenario X is een situatie die niet is voorzien. Het is verstandig daar altijd rekening mee te houden. Als er een reeks signalen optreden die bij geen van de eerste drie scenario’s passen, dan is dat een aanwijzing dat we in scenario X zijn beland.

Betekenisvolle signalen

Het mooie aan denken in scenario’s is dat je een open mind houdt en dat je actuele ontwikkelingen kunt duiden als signaal richting het ene of andere scenario.

Signalen dat we in scenario 1 zitten zijn onder meer:
– de neocons blijven aan de macht in de VS
– vergaand beperken van de nationale soevereiniteit van westerse landen
– hogere uitgaven voor de krijgsmacht, invoering actieve dienstplicht, actieve deelname van Europese landen aan de oorlog met Rusland
– repressie, uitschakeling van oppositie
– wereldwijde genocidale injectieprogramma’s

Signalen dat we in scenario 2 zitten zijn onder meer:
– Trump of iemand als Trump komt in de VS aan het roer
– vredesbesprekingen tussen Rusland en NATO
– afsluiting van nieuwe internationale verdragen voor beperking strategische wapens (SALT)
– spanningen tussen VS en westerse bondgenoten

Signalen dat we in scenario 3 zitten zijn onder meer:
– uiteenvallen van NATO en EU, herstel van nationale soevereiniteit
– het op brede schaal ontstaan van vormen van regionaal zelfbestuur
– ontmanteling van wereldwijde elektronische netwerken, overschakeling op lokale draadloze netwerken met minder schadelijke frequenties

Toenemende repressie

Mijn inschatting is dat we op dit moment in scenario 1 zitten. Het is niet fijn om dat te zeggen, maar als ik alles afweeg kan ik geen andere conclusie trekken. Heel de uitgebreide planning van WEF, VN en WHO is op dit scenario gericht. Ook de voortdurende escalatie in de oorlog tegen Rusland geeft aan dat we in dit scenario zitten.

De recente aanvallen van door het Westen gesteunde commando’s op Russisch grondgebied, zoals op het Kremlin, op de brug naar de Krim en op dorpen in het zuiden van Rusland zijn militair niet van grote betekenis, maar symbolisch des te meer. Ze onthullen de intentie van het Westen: Rusland aanvallen, uitschakelen als belangrijke geopolitieke factor en plunderen.

Kijk verder bijvoorbeeld naar het uitschakelen of ‘aanpakken’ van politieke tegenstanders (onder de vlag van het beschermen van de democratische rechtsstaat). Een paar recente voorbeelden:

* de voorbereidingen om oppositionele politieke bewegingen te verbieden (zoals FVD)
* advocaat Reiner Füllmich (juridisch vervolgd)
* Pieter en Jade Kuit, Huig Plug, Willem Engel (allen juridisch vervolgd)
* de arts Sucharit Bhakdi (juridisch vervolgd)
* Tucker Carlson, Fox News (ontslagen)
* Gonzalo Lira, blogger, gearresteerd en sindsdien is niets meer van hem gehoord
* Christian Westbrook (aka the Ice Age Farmer), in november vorig jaar van het web verdwenen, sindsdien weet niemand waar hij is en hoe het met hem gaat

Ook deze politieke en media-repressie wijst op scenario 1.
Waarbij ik aanteken dat we hier in scenario 2 eveneens mee te maken hebben.
Als er – wat ik hartgrondig hoop – vredesbesprekingen met Rusland komen, wie weet met Chinese hulp, dan kan de ontwikkeling van een fascistisch Vierde Rijk nog steeds voortgang vinden in het door de westerse alliantie gecontroleerde deel van de wereld. Met alle repressie van dien.

Hoofd- en bijzaken

Vanuit de bovenstaande analyse zie ik vier zwaartepunten voor de basisbeweging die zich inzet voor vrijheid, zelfbeschikking en zelfbestuur (om deze zo maar even te omschrijven):

1. Opkomen voor de vrede en dus verzet tegen de wapenleveranties
2. Verweer tegen genocide en onderwerping (5G en injecties)
3. Verzet tegen de opbouw van een fascistische wereldstaat
4. Versterking van lokale netwerken, zelfvoorziening, zelfbeschikking en zelfbestuur

Laten we dit de vier hoofdzaken noemen.

Als we die leggen naast de inhoud van enkele toonaangevende alternatieve media in ons taalgebied, dan valt op dat deze nauwelijks of geen aandacht besteden aan de twee eerstgenoemde hoofdzaken.

Het is schrijnend te zien hoe weinig focus er is op vredesacties, zoals vredesdemonstraties. En de link 5G-corona is op deze redacties – ook na drie jaar – nog altijd een no-go thema.

Dat betekent dat we bij de volgende ‘pandemie’ het risico lopen met lege handen te staan. Immers, om dan weerbaar te zijn moet de virusmythe weerlegd zijn. Dan zie je pas wat de werkelijke intenties zijn. De zogenaamd tijdelijke middelen zijn het verborgen doel.

Ook dat we met fascisme in een nieuw jasje te maken hebben (het Vierde Rijk), wordt lang niet overal even duidelijk gezegd.

Als bijzaken als hoofdzaken verschijnen en hoofdzaken onderbelicht blijven, dan vervaagt het onderscheid met de mainstream media. Dan kom je in een vaag tussengebied. In een geestelijk bardo. In mentale mist.

Overal illusies

Vooral de parlementaire illusies zijn alomtegenwoordig. Zo besloot J. Verschoor zijn artikel over de pandemiewet in Gezond Verstand nr. 65 met de volgende hilarische conclusie: “Alleen de Eerste Kamer kan ons nog redden.”

Maar ook de autonome mensbeweging bezie ik in dit illusoire licht. Het is een individuele juridische uitweg voor een collectief politiek probleem. Zoiets werkt niet. Het negeert het bestaan van de fascistisch geworden staat, die maling heeft (of te zijner tijd zal hebben) aan grondrechten of diplomatieke paspoorten.

Naar ‘veilige’ buitenlanden vluchten is al evenzeer een individuele uitweg voor een collectief probleem. Hoe weet je zeker dat zo’n plek veilig is? In een wereldoorlog is niks zeker. Wat nu relatief veilig is, kan morgen een brandhaard zijn. En ook op een nieuwe plek blijft hoofdzaak 4 van kracht: de basisbeweging als voorwaarde voor welke goede toekomst dan ook.

Naast parlementaire en emigratie-illusies hebben we tenslotte ook nog de illusie dat – als het echt te gek wordt – buitenaardsen ons te hulp zullen schieten. Hebben ze immers niet meermaals reddend ingegrepen op momenten dat er een atoomoorlog dreigde?

Dat laatste kan waar zijn, maar dat impliceert nog niet dat deze ‘goede kosmische krachten’ de maatschappelijke weg voor ons gaan effenen. We zullen dit zelf moeten doen. Niet door smekend of gebiedend naar Den Haag te kijken, maar door van onderaf een nieuwe samenleving op te bouwen. Hier in Nederland of elders in de wereld.

(1) Oversterfte in Japan, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, VS, VS (levensverwachting scherp gedaald)
(2) Samen met NCTV en Justitie de Nederlandse pendant van het Department of Homeland Security in de VS.

Gerelateerd

Hoe we de totalitaire machtsgreep weerstaan en UN Agenda 2030 het nakijken geven

Wat hangt ons boven het hoofd?

De bende van Davos gooit alle remmen los, maar wij zijn er ook nog

Houd rekening met de mogelijkheid van een continentale oorlog

De tragedie in Oekraïne dreigt een nog veel grotere omvang te krijgen – met toevoeging

De machtselite splijt de samenleving – dit vraagt om een razendsnelle ont-individualisering

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is. Dit komt, omdat er eerst moderatie plaatsvindt.

Als je reageert kun je aangeven dat je een seintje wilt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.

Wil je dit artikel delen met anderen?
Maak dan bij voorkeur gebruik van e-mail. Zo is de kans een stuk kleiner dat je bericht gecensureerd wordt.

 

Dit vind je misschien ook leuk...

6 reacties

 1. 5G en de vogelgriep schreef:

  Volgens dit artikel: www.niburu.co/gezon…-het-is-5g zijn zowel Corona áls de vogelgriep dekmantels van de enorm grote schade die door 5G wordt aangericht. Ik heb een sterk vermoeden dat dat nog klopt ook, want sinds de komst van 5G was er nog nooit zoveel vogelgriep in Europa. Lees: www.europa-nu.nl/id/vl…6ukzb3nnt0

  Straling werkt immers in op het immuunsysteem van zowel mens als dier, dus tsja…dan krijg je ziektes en dat past heel goed in het great reset plan van de globalisten, om alle boeren uit Nederland weg te bonjouren…

 2. Peter Rutjes schreef:

  Beste Fred en allen, voor iedereen om als trigger aanvullend te lezen:
  “zo meteen een nieuwe frequentie” is om precies te zijn: 3,5 GHz, dat deze zomer geveild wordt en vanaf december operationeel door het hele land. Deze specifieke hoge EM-frequentie wordt operationeel via ‘small cells’ en ‘slimme’ lantaarnpalen in het straatbeeld voor onze deur en penetreert door tot een paar mm in de huid. Hoe korter de microgolven, des te meer verstoring (of sturing) op de intra-cellulaire communicatieband van bacterieen (e.a. micro-organismen). ieeexplore.ieee.org/document/9771271

  Het ziekmakend vermogen vanuit de digitale infrastructuur wordt dus exponentieel vergroot met 3,5 GHz. Iedereen kent en draagt dit beestje: www.rivm.nl/staph…-infecties

  We zien dan meer systemische ontstekingsreacties, bloedvergiftiging en cytokine stormen ontstaan zoals we die konden waarnemen tijdens de ‘coronacrisis’. Tevens neemt diabetes dan toe en schimmelinfecties worden grotere plagen. RIVM waarschuwt inmiddels voor een schimmeluitbraak in het land dat ziekteverwekkend is en zelfs dodelijk kan zijn: www.gezondheidsnet.nl/medis…dida-auris
  Ook Candida wordt net als Lyme Borreliose opgejaagd door specifieke EM-frequenties en wil overleven waardoor het door straling zich extreem gaat vermenigvuldigen. Wat doet dat met de ‘slimme’ mens?

  Inzicht in het verband – en waar we hier op www.transitieweb.nl/stral…-evolutie/ -al vanaf het voorjaar van 2019 benadrukken – tussen microbiële groei en elektromagnetische straling is een cruciaal onderdeel van een complexe puzzel binnen de huidige digitale maatschappij en zogenaamde pandemieën.

  Men blijft 5G gewoon verder uitrollen zonder voorzorgsprincipe vanuit de Overheid en tegengeluid van de (stralingsbewuste) Nederlander. De macht ligt inderdaad letterlijk in ons eigen hand #ditchyoursmartphone. Wat mij betreft zitten we in scenario X Y Z “van ongehoorzaam zijn aan de digitale tirannie en ons bevrijden van het digitale panopticum. Immers, de digitale tirannie is mogelijk omdat we onszelf vrijwillig tot digitale slaven hebben gemaakt en onze vrijheid hebben opgegeven onder verwijzing naar de vooruitgang, het gemak, de efficiency, het horen bij de moderniteit.” – Prof. dr. Cees Hamelink: www.youtube.com/watch…d-jPULVHR0

 3. Marc schreef:

  Als je wilt weten wat er op ons afkomt in relatie tot de pandemiewet, dan moet je om je heen kijken of er ook dergelijke processen bezig zijn in de ons omringende landen en in alle andere landen.Daar zou dan een grafische weergave van gemaakt moeten worden en pas dan heb je een beetje zicht op de zaak.

 4. Fan van stop5gnl.nl schreef:

  Aanstaande zaterdag 20 Mei zal er een conferentie zijn over de tweede fase van de uitrol van 5G in Zeist. Aanmelden kan via www.stop5gnl.nl

 5. Ruud Karsten schreef:

  Natuurlijk ben ik er voor dat de oorlog tussen Rusland en het Westen op Oekraïens grondgebied gauw voorbij gaat.
  Maar tegelijk wens ik soms dat Rusland nu beter toch maar snel door pakt, en de globalisten in het Westen bij de lurven grijpt. Ik heb de indruk dat het onder de Russen beter leven zal blijken dan onder de globalisten.
  Overigens spreken Hemelse boodschappen (met name van de Heilige Maagd) erover dat het Westen door toedoen van Rusland uiteindelijk zal terugkeren naar de God Die zij over zovele eeuwen heeft gediend en onder Wiens inspiratie en met Wiens genade zij tot zo’n grootse beschaving kon uitgroeien!
  Dus wie weet!

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.