Vragen over ufo’s, energiewapens en breakthrough energy

Tijdens de GlobalBEM conferentie in oktober in Colorado bemande hij een boekenstand op het parkeerterrein bij het hotel. Op een gegeven moment zag ik hem een boek signeren, waardoor mij duidelijk werd dat hij ook auteur moest zijn.

Het zojuist gesigneerde boek bleek Evolution Through Contact van Don Daniels te zijn. Over ufo’s en contacten met ET’s. En over hoe je die contacten zelf kunt leggen. Een boek met een hoog woo-woo-gehalte, zoals de Amerikanen dat noemen. Ik schafte het aan, waarna Daniels het signeerde en er de aansporing ‘keep looking inward & upward’ aan toevoegde.

Tot zover de aanvliegroute.
Nu iets over de inhoud van het boek. Het begint met een persoonlijk relaas van Daniels, in het dagelijks leven piloot in de burgerluchtvaart, die met het bestaan van ufo’s wordt geconfronteerd en dan een uitgebreide zoektocht onderneemt.

Tussen de bedrijven door staan er interessante overdenkingen, verwijzingen en analyses in het boek. Bijvoorbeeld over het verband tussen ufo’s en breakthrough energy.
Daniels betoogt dat er zoveel geheimhouding rondom kennis van ufo’s bestaat, omdat ‘disclosure’ (openbaarmaking) direct de aandacht zou vestigen op de technologie van de voortstuwing van deze machines. Lees: op breakthrough energy (1).

Hij vermeldt verder dat er sterke aanwijzingen zijn dat deze ‘alien technology’ ook in mensenhanden is geraakt – reverse engineered na crashes van ufo’s of anderszins verkregen. Hij wijst daarbij met name op de ontwikkeling van elektromagnetische wapens (2).

Dat sommige van deze energiewapens toepassingen zijn van breakthrough energy lijkt mij goed denkbaar. En ook dat dit een extra reden kan vormen voor extreme geheimhouding rondom breakthrough energy technologieën.

Als Daniels’ veronderstelling klopt en er breakthrough energy toepassingen zijn in het militaire domein en als er geheime kennis is van ufo’s – en de aanwijzingen hiervoor zijn toch wel zeer sterk – zie de getuigenissen van insiders tijdens het Disclosure Project in 2001 – dan wordt de vraag:

Waarom wordt deze technologie niet voor vreedzaam doeleinden ingezet?

En vervolgens komen dan tal van andere vragen op, zoals:

Wat is de zin van al die inspanningen van uitvinders die in hun schuurtjes en garageboxen free energy devices ontwikkelen, als deze technologie allang bestaat en wordt toegepast (maar buiten ons bereik)? Waarom zouden we dit wiel opnieuw willen uitvinden als zowel sommige militaire grootmachten als ET’s er over beschikken?

En de centrale vraag:

Hoe zorgen we ervoor dat deze technologie in goede handen komt en blijft? En nog een laag dieper: hoe stel je in dit verband vast wat goede handen zijn?

(1) pagina 49, 50 en 51
(2) pagina 65

Zie verder Don’s website over het boek en die van het Disclosure Project.

evolution

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.