Fukushima: catastrofe zonder eindpunt

Zaterdag 11 maart was het zes jaar geleden dat de nucleaire ramp in Fukushima begon en zich binnen enkele dagen ontwikkelde tot een catastrofe zonder eindpunt en met een wereldwijde impact.

Na deze zes jaren is nog steeds niet in alle opzichten duidelijk wat er precies gebeurd is in maart 2011 en de maanden daarna. Er is vooral controverse over het lot van de afgewerkte brandstofstaven die in de zeven spent fuel pools van de centrale lagen opgeslagen.

Globale overneestemming is er over de volgende feiten:
* Drie meltdowns (unit 1, 2 en 3). Niemand weet hoe deze gesmolten kernen zich in de aarde gaan gedragen. Er wordt stiksof gespoten in de gaten, waarin ze verdwenen zijn, om het gevaar van waterstofexplosies te verkleinen.
* Er is een continue en grootschalige besmetting van de Stille Oceaan (en verder) met radioactief koel- en grondwater.
* Er hebben zich in vier units ontploffingen voorgedaan; de hevigste in unit 3.
* Er zijn verschillende branden geweest in reservoirs met afgewerkte brandstofstaven.
* De omgeving van Fukushima is onbewoonbaar geworden door de radioactieve fall-out. Desondanks laat de Japanse overheid bewoners die eerder geëvacueerd waren weer terugkeren.
* Het stof in de huizen van Tokio (32 miljoen inwoners) is radioactief en zou in het westen als radioactief afval aangemerkt worden.
* Er staan inmiddels 1000 (!) tanks met hoogradioactief koelwater op het terrein van de centrale. Het is niet bekend of deze tegen een nieuwe zware beving bestand zijn.

Tot zover de globale overeenstemming onder deskundigen. De meningen lopen vervolgens sterk uiteen waar het gaat over het lot van de reservoirs met afgewerkte brandstofstaven. Volgens Tepco en de Japanse overheid is het gelukt om alle staven uit het beschadigde reservoir van unit 4 te bergen. Critici zeggen dat dit een cover-up operatie is, omdat in werkelijkheid alle staven in deze unit in brand zijn gevlogen en na verdamping als een giftige nevel over de aarde zijn uitgewaaierd. Zie hiervoor de twee video’s van Dana Durnford onderaan deze tekst.

GE Mark 1 designWie de foto’s van de units 1, 3 en 4 ziet, kan ook weinig anders dan concluderen dat de locaties voor de afgewerkte brandstof – die zich bovenin de gebouwen bevinden, zie de rode cirkel in de afbeelding hiernaast – compleet ontploft (unit 1 en 3) dan wel zeer zwaar beschadigd zijn (unit 4).
[op de opname hierboven is unit 4 de meest linkse en unit 1 de meest rechtse]

Een ander heikel punt vormen de drie meltdowns. Het lijkt erop dat er daardoor permanent giftige damp in de atmosfeer komt. In Tsjernobyl is er een sarcofaag over de centrale gebouwd, waardoor deze werd afgesloten van de buitenlucht. Maar in Fukushima staan alle beschadigde gebouwen nogs steeds open en bloot op het terrein. Daarom zouden we ook moeten nagaan wat de waarden voor radioactiviteit zijn in het huisstof van Seattle, Londen, Berlijn en Amsterdam. Weten we die waarden eigenlijk wel?

Al met al begin ik te vermoeden dat de catastrofe in Fukushima nog vele malen ernstiger is dan ik de afgelopen jaren al dacht. In de spent fuel pools van de centrale lag 40 jaar aan nucleair bedrijfsafval opgeslagen, 600.000 staven in totaal, met een hoog gehalte aan plutonium en andere zeer giftige stoffen met vaak extreem lange halfwaardetijden. Als een aanzienlijk deel van deze staven daadwerkelijk verdampt is, dan is Fukushima een ramp van een omvang die het bevattingsvermogen te boven gaat.

Wereldwijd staan er nog altijd 440 kerncentrales te draaien. Stuk voor stuk tijdbommen à la Fukushima.

Op de luchtfoto van links naar rechts: de units 4, 3, 2 en 1. Opname is van 20 maart 2011 (met dank aan AP Photo/AIR PHOTO).
Afbeelding: dwarsdoorsnede van een centrale van het type dat in Fukushina in bedrijf was (General Electric Mark 1). De afgewerkte brandstofstaven bevinden zich boven de reactorkern (rode cirkel).

Zie ook
Spent fuel pools at Fukushima
How Much Spent Nuclear Fuel Does the Fukushima Daiichi Facility Hold?

Hieronder eerst interviews van Michael Welch van de website Global Research met twee prominente deskundigen: Arnie Gundersen van Fairewinds Associates (start 29:00) en Dr. Helen Caldicott (start 7:00). Gevolgd door twee video’s van activist Dana Durnford die op zijn eigen confronterende wijze een huiveringwekkende inkijk geeft in de ecocide die zich voltrekt in de Pacific Ocean. Durnford maakt aannemelijk dat er een cover-up operatie gaande is met betrekking tot de spent fuel pools van Fukushima. Hij is van mening dat Arnie Gundersen en Helen Caldicott bijdragen aan deze cover-up.

Interview Arnie Gundersen (radio):
Fukushima, Six Years Later: Nuclear Radiation and the Global Impacts of The Fukushima-Daichii Disaster

Interview Helen Caldicott (radio):
Fukushima Radiation, What Prospects for Humanity

Dana Durnford / The nuclear proctologist

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.