‘Energie stroomt van de vierde naar de derde dimensie’

Al in de jaren ’30 van de vorige eeuw was volstrekt duidelijk dat breakthrough energy werkelijk bestaat, vertelt Tom Bearden, gepensioneerd luitenant kolonel van het Amerikaanse leger in deze bijzonder boeiende video-registratie van het Sirius Disclosure Project.

Er is een nieuw Manhattan Project nodig, betoogt hij, om de technieken die pioniers in hun schuurtjes en laboratoria sinds die tijd hebben uitgedokterd – maar die steeds weer met onderdrukking werden geconfronteerd – verder te ontwikkelen en breed maatschappelijk toepasbaar te maken.

Vierde dimensie
Bearden steekt technisch-wetenschappelijk van wal. Je kunt dit stuk overslaan, maar dan mis je wel een goede uitleg over hoe breakthrough energy wordt aangetrokken uit een andere dimensie en hoe daardoor de wet van behoud van energie nog steeds geldt, maar vanuit een ruimer perspectief (uitleg begint bij 6:30 min tot omstreeks 14:00 min).

Vrije toestroom gehinderd
Ook legt hij uit waarom stuwdammen, kolencentrales en andere gangbare energie-opwekkende installaties niet één Watt toevoegen aan het net, maar een proces op gang houden dat elektriciteit uit het vacuum aantrekt om dit vervolgens krakkemikkig, want zeer gedeeltelijk, aan het net door te geven. Ons hele systeem van energievoorziening hindert volgens Bearden de vrije toestroom van energie uit de vierde dimensie..

Nergens eerder heb ik deze gedachten zo helder verwoord gezien.

NB: deze video-opname is meer dan tien jaar geleden gemaakt, maar nog uitermate actueel. Het Sirius Disclosure Project voegde hem op 24 december 2013 toe aan Youtube.

Klik hier voor Tom Bearden’s website.

Onderwerpen op de tijdlijn
* efficiency present power systems is only 30 percent (7:50)
* overunity wirh permanent magnets (10:00)
* hystory of overunity systems (12:00)
* free energy from the vacuum (13:00)
* suppression of inventors (14:00)
* 50 inventors (16:00)
* parametric oscillators (17:00)
* cartels, corporate empires (17:30)
* suppression by means of deep pscychological profiling (20:00)
* suppression game plays and scenarios (21:00)
* no need for nuclear (28:00)
* mounting energy prices (29:00)
* prediction economic crisis in 2008 (29:00)
* nuclear waepons hidden in urban environments (31:00)
* danger of Armageddon (32:00)
* new Great Manhattan Project (33:00)
* survival of our civilisation is at stake (35:00)
* energy is global top priority (36:00)
* scientific community does not move yet (36:15)
* scientific community is working on the wrong problem (38:00)
* suppression by means of lawsuits (40:00)
* venture capital and licencing (41:00)
* Overunity: “atoms do this for 15 billion yesrs already” (44:00)

Dit vind je misschien ook leuk...

3 reacties

 1. Conrad Winkelman schreef:

  Het gehele verhaal van Tom Bearden dat 47 minuten duurde is een insult voor eerlijke wetenschappers. Hij raast maar door en haalt er “chickens and eggs” bij en gooit alle schuld van het falen van zijn systeem op de tegenwerking van de gevestigde machten in plaats van het te wijten aan zijn eigen falen om een echte functioneel systeem te produceren dat een commercieel haalbare zaak is. . . .Elke waterkrachtcentrale en Wind energie systeem produceert gratis energie voor zover je maar bereid bent om de generator te kopen en te onderhouden. . . de energie uit de omgeving(environment) of dat de wind, stuwdam water of vacuüm energie is doet niet terzake. . .Om energie op te wekken heb je alleen een en apparaat nodig waar een prijskaartje aan hangt en onderhoud nodig heeft. Hoe je het ook went of keert energie leveren uit het vacuüm gaat ook geld kosten. Het argument dat dergelijke energie gratis zou zijn is een Cull-Argument.
  Om op grote schaal energie te kunnen leveren is er een complex Distributie Systeem nodig om de elektriciteit te transporteren en te transformeren naar de gebruiker toe (waar het dan ook vandaan mag komen) en via Het Net naar de klant te leiden. . .uiteraard zijn dan ook Wattmeters nodig om te meten hoeveel energie er gebruikt wordt. Op zich zou er NIETS veranderen indien 100% van de elektrische energie uit het vacuüm geschakeld zou worden. . . .De huidige Infrastructuur zou onverminderde noodzakelijk zijn. Het is niet te doen om elke burger zijn eigen MEG te laten kopen voor de energie voorziening van een woning. . .Het kan wel. . . indien het apparaat een hoog rendement heeft en daardoor rendabel zou zijn. Wat dan nodig is, is een eenvoudig schakel systeem om een MEG op het huis aan te sluiten zodat de commerciële aansluiting vanuit het NET opgezegd kan worden. Iedereen kan dat nu doen en dan hoeft hij geen rekening meer te betalen maar dan moet hij zelf voor onderhoud zorgen. Voor Huurwoningen is er uiteraard een goedkeuring vanuit de woning eigenaar voor nodig en deze keuring zou moeten waarborgen dat het systeem niet minder veilig is dan energie levering vanuit Het Net. . allemaal praktische zaken die geregeld kunnen worden. . .INDIEN een MEG rendabel zou zijn.

  De Tirade van Tom Bearden is al vele jaren aan de gang. Ik ben bekend met de onderliggende basistheorie. . maar ben geen expert op het onderwerp. . . en waar het op neer komt is dat de originele Tensor beschrijving van Maxwell met 20 variabelen . . .voor zover dit op wetenschappelijke waarheid berust. . . (het is een vergelijkbare wiskundige formulering waarmee Einstein zijn Algemene Relativiteit Theorie heeft opgebouwd). . . waarin een Elektrisch veld in het vacuüm . . .Bearden noemt het “Het A-Veld” . . .”aangesproken” kan worden met een daarvoor ontworpen “Switching Techniek” zodat tijdens a deel van de totale elektromagnetische energie @ 50 Hz wisselwerking in het Externe Elektrische Circuit terecht komt. . .De “Load Side of the Generation Systeem” zoals Bearden het noemt . . . Zijn is de “Motionless Electric Generator”. . .of wel de MEG.

  Bearden schijnt hier al 30 jaar mee aan het stoeien te zijn maar kan het niet voor elkaar krijgen het rendabel voor de commercie te maken. Dit laat twee optie over: 1) De 20-variablen Elektromagnetische TENSOR Vergelijkingen zijn alsnog onjuist en zijn de latere versies van de Maxwell Vergelijkingen uiteindelijk de juiste, of 2) Tom Bearden, via zijn engineers (die hij zegt aan zijn MEG werken) is niet in staat om het Schakel Mechanisme dat nodig on de Elektrische Energie van het “A-Veld” zou kunnen “trekken” zodanig te perfectioneren dat zijn MEG in feite niet rendabel is. Dit zou betekenen dat het Concept wel juist is maar dat het technisch nog niet uitvoerbaar is en misschien op fundamentele gronden praktisch niet mogelijk is.

  Elke potentiële gebruiker die een MEG Prototype ziet werken en daar met hoog rendement elektrische energie mee kan opwekken op zijn boerderij of Landgoed zou dat net zo gemakkelijk kunnen installeren als een Windmolen en een Hydro-elektrische generator.

  Het grote probleem Bearden heeft is dat hij niet de eenvoudige wetenschappelijke kant van zijn TensorTheorie van het A-Veld en vereiste Schakel Techniek aanneembaar kan maken in een korte 10 minuten video en in plaats daarvan iedereen in de wereld er van beschuldigd dat zij roet in zijn eten gooien en een 37 minuten lang nonsens tirade over “kippen en eieren” dat geen zoden aan zijn dijk set. . .De grote hoeveelheid verbale nonsens, tussen eventuele wetenschappelijke waarheden, is leuke materie voor de Nul-Punt Energie Horde maar werkt afstotend op realisten die nuttige informatie nodig hebben. . .Een werkende MEG die economisch rendabel is.

  Bewijsmateriaal voor Bearden’s Idee ontbreekt volledig voor zover ik in het verleden heb kunnen nagaan.. . .(het efficiënt schak3len van de A-Veld energie naar het externe circuit lukte niet) Laar hem een systeem met hoog rendement. . .met een “Over Unity” Factor van 5, zoals hij stelt mogelijk is. . .aan meerdere universiteiten leveren om de Prototypen uit te testen. Indien Tom Bearden de wereld goedkope energie wilt geven moet hij zijn Uitvinding niet in een kluis verborgen houden maar het open en bloot demonstreren aan de Wetenschappelijke Wereld zoals alle uitvinders het proberen te doen. . . .wat ook niet altijs zoden aan de dijk zet.

  • Fred Teunissen schreef:

   Beste Conrad,
   Je doet Tom Bearden onvoldoende recht met je reactie, vind ik.
   Als ik hem goed begrepen heb is hij niet (meer) bezig met een eigen breakthrough energy project en wel omdat hij zijn lesje geleerd heeft. Wat hij in dit verband vertelt over verschillende vormen van repressie vind ik geloofwaardig. Het probleem is naar mijn idee dan ook niet dat de technologie er niet is, of dat er geen werkende modellen zouden zijn. Die zijn er en ze zijn er al meer dan een eeuw in overvloed geweest. Het lukt juist door die repressie nog niet een huiskamermodel (of liever een meterkastmodel, maar dan zonder meter) door te laten dringen op de wereldmarkt. Dat botst op zeer krachtige gevestigde belangen. Bearden legt dat heel goed uit, vind ik.
   Alleen als grote groepen mensen anders gaan denken, in het geweer komen en dit niet meer pikken kan hier verandering in komen.
   Je zegt dat de huidige complexe infrastructuur onverminderd noodzakelijk is bij een doorbraak in de toepassing van nulpuntenergie, maar dat lijkt mij overduidelijk niet het geval. Verderop in je betoog geef je zelf al aan dat de noodzaak van een complex energienet wegvalt als er een werkende MEG (Motionless Magnetic Generator) met een hoog rendement in onze gebouwen komt. Bovendien is er ook nog een andere ontwikkeling: die naar apparaten met ingebouwde krachtbron. Ik houd het er op dat we op den duur van die hele complexe energie-infrastructuur afscheid zullen nemen omdat er ‘self powering’ apparaten komen. IBM bijvoorbeeld schijnt bezig te zijn een extreem duurzame batterij te ontwikkelen die zich voedt aan de lucht. Dat lijkt mij de richting die het in de toekomst op zal gaan. Energie wordt dan niet langer van buitenaf aangevoerd, maar van binnenuit aangetrokken.
   Ik denk verder dat je met een beetje moeite alle kennis over hoe je een MEG bouwt op het web kunt vinden. Als er lezers zijn die goede tips hebben over zulke bronnen wil ik ze vragen die hier als reactie toe te voegen.
   Maar bezint eer je begint. Bearden en anderen hebben een hoge prijs betaald voor hun exploratiedrang. In sommige gevallen was dat hun leven of dat van iemand die hun dierbaar is.
   vriendelijke groet,
   Fred

   • Conrad Winkelman schreef:

    Hoi Fred,
    Hoi Fred,

    Ik weet niet of we elkaar ooit eens ontmoet hebben op een Nulpunt Energie Vergadering. . . het kan zijn maar dan was dan net zoals ik alle andere aanwezigen “ontmoet” heb, grotendeels met een kort gesprek en daarna nooit meer. Ik zag er dat 9 van de 10 mensen daar in sprookjes geloofden.

    Ik heb daar ooit eens een presentatie gegeven naar aanleiding van mijn interesse in het GEET Concept en heb vanuit mijn betrokkenheid met Plasma Chemical Conversion Technology waar ik mee bezig was daar ook een verhaal op hun website geplaatst over het Plasma Principe dat er achter zou liggen. Van het GEET Principe is er ook nooit iets uitgekomen op commercieel basis. . . Er werden grandioze voorspellingen gemaakt dat een verbrandingsmotor met een GEET installatie nagenoeg geheel op water kon draaien. Het klinkt mooi maar het is gewoon een grove leugen dan wel vanwege dat iemand in De Ban van de Waanzin zijn eigen en nonsens gelooft en hij daarmee goedgelovigen meesleept en soms zijn zakken met hun geld vult. Ik heb er geen juiste gegevens maar voor elk serieus technisch concept dat via het Nulpunt Energie Forum word gepresenteerd zijn er 10 dat “Loden Ballonnen” zijn. . .gewoon natte vingerwerk !

    Ik ben in 1974 afgestudeerd in Canada op UBC. . .Werktuigbouwkunde en ben sindsdien op allerlei gebieden geïnteresseerd geweest en heb daarin het Einstein Concept aangehouden: De Natuur laat wel zien wat wel en niet kan. . .Experimenten zullen altijd de eindfase zijn om een theorie te bevestigen of het neer te knallen. Iets kan in principe waar zijn maar in de praktijk niet rendabel genoeg zijn en dan lopen de investeerders we Even heel ruw gesteld, van alle uitvindingen die in principe op basis van een bevestigde theorie functioneren wordt er gemiddeld 1 een succes en de miljoenen ideeën die in zolderkamertjes dan wel op Universiteiten zijn bedacht. . plus de 99 van de 100 die het niet haalden blijven er een paar in een museum staan of op een zolder en verder vallen ze weg. Dat is de realiteit voor alle ideeën die in principe op basis van een geaccepteerde Theorie functioneer. De meeste Nulpunt Energie Systemen zijn niet gebaseerd op een theorie maar op een hypothese. Elke Hypothese moet op basis van grondige en professionele experimentele technieken getest worden en daaruit kan een Theorie ontstaan. Voor de meeste “zweverige” Free Energy concepten bestaat er geen theorie of zelfs geen hypothese maar slechts een zweverig verhaal waar NIETS aan vast te knopen is vanuit een wetenschappelijke aanpak. . .Autotijden op Water bijvoorbeeld. Er worden apparaten verkocht voor veel geld, geschermd met 30 tot 40 % brandstof besparing, de installatie verg veel tijd en vaal ook geldt maar 30 % besparing wordt NOOIT gehaald. Zelfs als systemen in principe een rendementverbetering op technische grond mogelijk is wordt vaal de beloften ook niet gehaald. Brandsof besparingen zijn gemakkelijk te 20% to4 25^te behalen door middel van Technisch Rijden op basis van een goed afgestelde motor. . tegenwoordig met Computer Bestuurde Ontsteking Beheer. . dat kost ook geld maar DAN heb je wat.

    Een motor kan ook met Water Injection uitgerust worden maar water is dan geen brandstof maar het betreft dan een Verbrandingsproces Optimalisatie. Een leek kan dan een oor aangenaaid krijgen en daarna gelooft hij heilig dat zijn auto op water loopt. Eerlijke techneuten dien dat niet.

    Nu de MEG van Tom Bearden
    Ík heb dit Concept/Hypothese/Theorie naar mijn gevoel a 20 jaar gevolgd. . het kan iets minder zijn. . .Ik heb d e-mails die ik met Tom Bearden heb uitgewisseld niet meer. Ount is dat ik het Tensor uitgangspunt dat Tom hanteert zeer interessant en ook zijn analogieën met warmtepompen vind ik prachtig . . .doe ik zelf ook vaak. Het is een zeer vernuftig proces waarmee je in principe gemakkelijk een COP van 10 kan halen als de Delta T maat klein is. . .Hoe groter de Delta T hoe kleineer de COP wordt. Een demonstratie die je dan natuurlijk niet met een COP van 0,3 maar van 5 of 8 om indruk te maken. Het GlidArc Plasma Systeem is ook een Warmte Pomp. Ook de Rangue-Hilsch Vortex Buis kan als warmtepomp ingezet worden. . Dus ook een MEG als een Elektrische Energie Pomp. . .indien die mooie Tensor Vergelijkingen met 20 variabelen echt hout snijden. . .je moet dan iemand die op dat gebied een expert is overtuigend mee laten spelen.

    Wat belt wie dan ook om een MEG te gaan verkopen aan een Boer, Tuinder , huis Huiseigenaar. . .allerlei zelfstandigen die Dokgraag een COP 3 of 4 zouden willen kopen. Bearden Stelt dat hij keihard kan aantonen dat zijn systeem werkt. Indien dat werkelijk zo is dan heeft de weg voor heb open gelegen om kleinschalig een verkoop systemen op te zetten om Kleine draagbare MEG de gaan verkopen op de zelfde manier als dat kan met een benzine motortje en een generalisten. . . een 230 Voeding van 1 kW er aan Ingang en een uitgang van 5 kW. Aan het start-up kan je een aantal Demos laten maken.Uiteraard als je een Machine gaat verkopen moet het ontwerp aan de CE-Machine Richtlijn voldoen.

    Natuurlijk is het zo indien iemand als techneut een belabberde verkoper is en iedereen tegen de schenen schopt en de gehele wereld en de gevestigde wetenschappers voor imbecielen uitmaakt dan wel ze domoren noemt en dat ze de werkelijkheid in de kiem zouden smoren. . .ik overdrijf wel eens. . .dan gaat het niet lukken. . .Dat is in grote lijnen 20 haar geleden deed en in de video was het precies zo. . . de video zou 10 jaar oud zijn.

    Laar ik wel toegeven het opzetten van een commerciële onderneming om MEG Generatoren te gaan verkopen is geen gemakkelijke taak en indien je geen geld hebt al helemaal, , ,Daar ligt het grote probleem. . Ik weet er alles van.. Ik ben zakelijk op die toer zakelijk geweest veel geld en tijd geïnvesteerd, twee messen in mijn rug gekregen, Mijn huis hebben moeten ten verkopen en de “messteken” heeft ons (mijn ex en ik) € 50000 gekost!

    Momenteel zit ik met een turbine ontwerp(afgeleide van een Tesla Turbine Principe waar als een CFF Run voor is uitgevoerd en vanwege gebrek aan geld blijft het ontwerp op de plank liggen. Technisch gezien is een 70% Efficiëntie haalbaar met perslucht . . . 67 % is met de CFD Test zonder optimalisatie al aangetoond.

    Probleem is:
    Geen geld. . .mijn partner ook niet
    Gasturbines zijn al 66 @ 67 % Efficiënt. . . we moet dus met zeg 70% de concurrentie gaan bestrijden en daar baal ik van. . . doe ik niet. Ik zou een Turbine Ontwerper als partner moeten vinden die een gat in de markt er voor ziet en het kost een berg geld om de uitontwikkeling te zetten en prototypen te bouwen. . .
    Ik ben geen Verkoper en geen markeer
    Ik heb een kruiwagen nodig en een zak met geld J

    Ik weet hoe het Niet werkt
    Hoe het wel werkt weet ik ook maar kan ik niet bolwerken. . .

    Dat de wereld vanuit een principe tegen Tom Bearden zou zijn verwerp ik volledig. Indien Tom bearden kan aantonen dat er geld met een MEG-Onderneming te verdienen is word zijn deur platgelopen. Uiteraard indien Tom Bearden zich zo opsteld dat zijn systeem voor een klant niets hoeft te kosten heeft hij zich zelf al uitgeschakeld!

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.