Bedenkingen bij het MH17-onderzoek

Bij een normale rechtszaak doet het Openbaar Ministerie onderzoek en hangende het onderzoek worden geen mededelingen naar buiten gedaan, omdat dit afbreuk doet aan een goede rechtsgang. De uitkomsten van zo’n onderzoek worden na afronding eerst aan de verdediging gegeven en vervolgens op de zittingen(en) behandeld.

Bij het MH17-onderzoek zien we het omgekeerde. Terwijl het onderzoek nog in volle gang is zijn er door het onderzoeksteam nu al twee keer grootschalige media-events georganiseerd om ‘voorlopige resultaten’ naar buiten te brengen. Ik ben geen rechtsgeleerde, maar mijn gezonde verstand zegt me dat hier iets niet klopt.

Wat oiok niet klopt is dat er geen verdediging is. Dat kan ook niet, want er is geen rechtszaak aan de gang tegen personen of instanties die als verdachten zijn aangemerkt. En als er geen verdediging is – die het bewijsmateriaal toetst – kun je straffeloos van alles roepen en beweren.

Wat bovendien niet klopt is dat belangrijk Russisch bewijsmateriaal niet als zodanig is geaccepteerd door de onderzoekscommissie. De Russen beklagen zich daar al geruime tijd over. Evenals ooggetuigen op de grond, die naar eigen zeggen niet of nauwelijks zijn gehoord.

Als ik dit alles in aanmerking neem dan houd ik ernstig rekening met de mogelijkheid dat het hele JIT-onderzoek een cover-up operatie is van schuldige overheden.

Het feit dat één van de potentiele daders (de Oekraiense overheid) in de commissie zit is al een overduidelijke aanwijzing in die richting. Daardoor was vanaf het begin al geen onafhankelijk onderzoek mogelijk. Een tweede sterke aanwijzing voor een cover-up is dat de Amerikanen hun radargegevens niet hebben willen overhandigen, een feit dat naar mijn mening te weinig aandacht krijgt (zie ook de video onder deze posting en de noot die ik daar nog aan heb toegevoegd).

In plaats van deze broodnodige radargegevens schotelen de onderzoekers ons door Oekraine geleverde telefoontaps voor. Wie zegt mij dat er niet met dit materiaal is geknoeid? Welke experts (opgeroepen door de verdediging) hebben hun tanden daar in kunnen zetten om het waarheidsgehalte ervan te toetsen? Waarom wordt dit materiaal uberhaupt buiten de rechtszaal gepresenteerd?

Het bevreemd mij dat er tegen deze gang van zaken geen bezwaar is aangetekend door organisaties van vakjuristen. Kom op Hollandse Toga’s! Kan dit allemaal zomaar? Staat dit JIT-gedoe niet diametraal tegenover jullie beroepsethiek?

Voor de nabestaanden moet het zich alsmaar voortslepende onderzoek een kwelling zijn. Zij zijn gebaat bij helderheid en dus bij een onafhankelijke toets van het bewijsmateriaal. Zonder dat blijft er twijfel, onrust en extra pijn.

De nabestaanden zouden wellicht gebaat zijn bij een eigen onderzoek. Dat zal ook een lange weg zijn, maar het lijkt mij de enige manier om (een zo groot mogelijk deel van) de waarheid te achterhalen. Een soort beweging zoals de VS die kent met de Architects and Engineers for 9/11 Truth.

Tot zover mijn bedenkingen.

Ik heb de afgelopen dagen een handvol kritische geluiden verzameld als tegenwicht tegen het MH17-verhaal, zoals het JIT dat op 28 september presenteerde. Voor wie de moeite wil nemen de feiten van verschillende kanten te bekijken.

‘OM heeft nog geen begin van een zaak’
Joost Niemöller doet er op zijn blog De Nieuwe Realist goed aan te onderstrepen dat beweringen nog geen juridische bewijzen zijn. Hij vraagt zich af wat er in de rechtszaal overblijft van het JIT-rapport als zich daar een paar door de wol geverfde advocaten in vastbijten. En hij geeft een paar goede voorbeelden. Zijn conclusie: het OM heeft nog niet het begin van een zaak. Dat hoeft ook niet, denk ik dan, als het een cover-up operatie is, want dan is het doel niet waarheidsvinding en het doen van recht, maar de boel zo lang mogelijk rekken en vertroebelen.

‘VS weten het exact’
Volgens voormalig CIA-functionaris Ray McGovern weten de Amerikanen tot in de kleinste details wat er gebeurd is en is de vraag waarom ze dat niet willen bekendmaken (*).


Trump gelooft het niet

Zelfs Donald Trump gelooft niet dat ‘de Russen’ het gedaan hebben (wat de teneur is in de westerse berichtgeving). CNN kan dit nieuws alleen maar brengen door in de kop te zetten dat Trump met zijn uitlatingen bewijzen negeert….

Rusland: ‘geen bewijs’
De Russische zijde houdt vol dat er geen bewijs is dat er een raket vanaf de grond is afgeschotren (met een surface-to-air missile). Er zouden daarentegen nogal wat aanwijzingen zijn – waaronder getuigenverklaringen van mensen op de grond – die op een aanval van één of meer militaire vliegtuigen wijzen.

Air-to-air
Zie voor air-to-air scenario’s ook de posting op TransitieWeb van augustus 2014.
En deze uitgebreide analyse die blogger Erik Toonen maakte, precies één jaar na de gebeurtenissen. Curieus is dat deze auteur daarna bedreigd is en zijn blogactiviteiten heeft gestaakt.

Lavrov: ‘jumping to conclusions’
De Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov vindt dat er voorbarige conclusies worden getrokken door het JIT-team en hij beklaagt zich over het feit dat dit team het door de Russen overhandigde materiaal niet heeft gebruikt.
(video vanaf 20:00 minuten).

What really happened?
Dan vond ik nog een Engelstalig blog met veel informatie. De blogger is Nederlander en verkiest anoniem te blijven. Misschien is hij iemand uit de omgeving van de nabestaanden. In elk geval stelt hij de juiste vragen.

NB
(*) Veel discussie en beeldmateriaal concentreert zich op de vraag wat er zich op de grond heeft afgespeeld (is er wel of geen raket afgeschoten en vanaf welke positie, welk voertuig, enz), Mijn intuïtie zegt me dat we ons meer moeten concentreren op wat er in de lucht is gebeurd. Dat is immers waar onze aandacht van wordt afgeleid.

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.