Uiteindelijk krijgt iedereen een corona, een krans van Licht

Wat betekent het woord corona? Letterlijk een krans van Licht rondom de Zon of rondom het hoofd of het lichaam van Heiligen. Je ziet zo’n krans tegenwoordig steeds vaker rondom volwassenen en kinderen die op aarde zijn om te helpen in de overgang naar een hoger bewustzijn.

Mother of perpetual help - corona

Zij zeggen allemaal: ”Luister naar de stem van je hart. Je hart is de vertaler van de wensen van je ziel. Je hart weet!”

De boodschappen die uit het hart komen zijn altijd opbouwend en duidelijk. Andere mensen herkennen deze feilloos. Zij resoneren er onmiddellijk mee.

Coronische evolutie

De ontwikkeling van de mensheid naar steeds meer Lichtbewustzijn noem ik de coronische evolutie.
Aan het begin daarvan kun je het menselijke bewustzijn vergelijken met een atoom.
Dit is het stadium waarin het individu zijn eigen egocentrische leven leidt, dus redelijk narcistisch van aard is. Hij is geheel op zijn eigen (ik) evolutie ingesteld en op de uitwerking en ontwikkeling van de contacten die hij of zij aangaat. En is alleen vanuit eigen belang naar buiten gericht.

Deze zelfzuchtige en egocentrische staat van zijn schenkt weinig tot geen aandacht aan het welzijn van de groep, de omgeving, de Aarde, kortom aan al het leven op Aarde. Deze mensen kennen weinig compassie en mededogen. Zij hebben hun blik ingesteld op macht en verrijking.

Oneindig bewustzijn

Naarmate het bewustzijn zich verruimt en ontwikkelt gaan onze atomen en cellen via de corona, de krans van Licht, steeds meer Licht aantrekken. Het individu gaat reageren op het leven buiten zichzelf. Het gaat grotere energievormen aantrekken en zo worden al deze atomen elektronisch, radioactief alsook magnetisch van aard.

Deze individuen gaan anderen beïnvloeden en zo worden we groepsbewust. Van ik naar wij. Zij verlaten het Ik Ben stadium en gaan het Ik Ben Dat stadium aan, via zelfkennis, groeiend bewustzijn en reflectie.

Deze atomen beginnen te ervaren dat er een groter doel ligt en dat zij deel uitmaken van een groter collectief bewustzijn… een multi dimensionaal bewustzijn… Oneindig Bewustzijn.

Iedereen geraakt

Vanaf het moment dat dit gekend wordt, gaan de elektronen zich meer en meer inzetten voor het welzijn van het collectieve groepsbewustzijn, de menselijke familie, de natuur, de dieren en de aarde. Zij gebruiken de levenskracht die door hen heen stroomt niet enkel voor het uitwerken van hun eigen plannen maar voor het intelligent samenwerken met het grotere universele bewustzijn waarvan zij deel uit maken.

Vanaf dat moment gaat de kracht van de Geest en geestelijke ontwikkeling steeds sterker worden en leert deze mens zijn gaven en vermogens kennen om mee te werken aan een groter plan. Men ontdekt dat de wereld niet enkel om ‘het ik’ draait.

Deze bewustzijnsverruiming is een transformatieproces dat veel meer levensvreugde gaat geven, meer innerlijke balans, meer genieten, minder werken en meer innerlijke vrijheid ervaren.

Het mooie is dat iedereen uiteindelijk door dit Licht wordt geraakt en dat de atomen en cellen en ook de aura van alle mensen steeds meer Licht zal gaan uitstralen. Uiteindelijk krijgt iedereen een corona; een krans van Licht.

Enorme aanjager

Zo kunnen we meewerken aan dit proces en werkelijke veranderingen in de wereldsituatie gaan zien, ervaren en ook creëren. Dit alles is nu gaande. Het coronavirus is een enorme aanjager die we nu ook met andere ogen kunnen bekijken.

Het is nodig om alles te versnellen. Visualiseer elke keer als je het coronatekentje ziet – en dat is tegenwoordig overal aanwezig – dit als stralend Licht zodat dit tekentje getransformeerd wordt naar werkelijk uitstralend Licht, Levend Licht. Je transformeert het ter plekke. En daarmee jezelf en je omgeving.

Als wij te allen tijde groepsbewust zijn en actief onze energie gebruiken voor groepsplannen en onze focus richten op het welzijn van vele mensen gaan we het gouden tijdperk in. Deze tijd werkt als een grote aanjager…collectief.

Lieflijke invloeden

De 7 sterren van de Grote Beer , de 7 sterren van de Pleiaden (ook wel de 7 zusters genoemd) staan nu in een bijzondere verbinding met de zon Sirius. Waardoor hele andere magnetische verhoudingen ontstaan op Aarde. Dit leidt ons naar Oneindig Bewustzijn.

Bijzondere vergezichten openen zich. Er moeten altijd stoffelijke (materiële, 3D) aanjagers zijn. Het coronavirus is er een van.

Nu zullen de lieflijke invloeden van de Pleiaden en de grote Beer ons steeds meer gaan raken. Ze dragen bij aan de bezieling van de stof. Onze horizon verbreedt zich. We ontwikkelen een liefdevol groepsbewustzijn. We gaan ontdekken dat niet alles de mensheid dient. Dat er dingen gebeuren die voortkomen uit het valse licht. We worden wakker!

Afbeellding: Pixabay

 

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht.

Ook handig: maak met je mobiele telefoon een foto van je computerscherm en post daarna de foto. Of, als je mobiel internet gebruikt, maak dan een schermafdruk en stuur die rond met een omschrijving van de bron, maar niet met de link.

Loop je toch nog tegen problemen op? Laat het me weten!

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.