HIGH ALERT voor de Biblebelt: negatieve berichtgeving wijst op targeting

Ze zouden zich onvoldoende aan de beperkende maatregelen houden en een brandhaard zijn in de verdere verspreiding van ‘corona’. Zo worden christenen in de Biblebelt tot zondebok gemaakt. De werkelijke oorzaak van het hogere aantal zieken in deze gemeenten is dat zij het doelwit zijn van een stralingsoffensief.

Van bij het begin van de coronasaga komen christelijke gemeenten regelmatig negatief in de media. Artikels gaan over besmettingscijfers die maar niet willen dalen en agressieve en weerbarstige jeugd. Meestal zijn deze berichten voorzien van foto’s van kerkgangers in zondagse kleding.

Voor de hoge besmettingscijfers in christelijke kring worden karikaturale redenen opgevoerd als ’gezinnen met veel kinderen’ en ‘Urkers komen graag en vaak bij elkaar over de vloer’ …in tegenstelling tot de mensen in de rest van Nederland.

Biblebelt: Staphorst Lichtmis

Staphorst, De Lichtmis

‘Corona’ is een stralingsziekte

Om beter te begrijpen wat er aan de hand is, herhaal ik dat er bij de MIVD en/of AIVD mensen achter de knoppen zitten van het toxisch antennepark dat als een deken over onze maatschappij ligt en dat naar believen kan worden gebruikt als stralingswapen.

Dat wil zeggen: men kan naar believen de zendmasten (en sinds kort ook geupgrade WIFI-routers in scholen en wellicht ook elders) opendraaien, waardoor de straling in een bepaalde regio of op plek – dit kan vrij gericht – fors oploopt, met als gevolg dat daar meer mensen last krijgen van coronasymptomen.

Coronasymptomen die, zoals u ondertussen misschien al weet, overeenkomen met de effecten van een verhoogde blootstelling aan gevaarlijke straling. Corona is een stralingsziekte, en wordt op grond van politieke motieven ingezet voor het doorvoeren van verschillende politieke agenda’s.

Dit gebeurt voor het grootste gedeelte niet met medeweten van beleidsmakers. Zij zien ook maar een stukje van het geheel en krijgen informatie op zogeheten need-to-know basis. Het is immers beter als de goegemeente overtuigd blijft van het heersende virus-narratief.

Jarenlange ervaring in het veld

In mijn vorige artikels hebt u kunnen lezen dat mijn overtuiging dat corona een stralingsziekte is niet gestoeld is op het lezen van één of andere ontspoord complotverhaal online. Ik werk al vijftien jaar op het terrein met orgonite, en heb acht maanden gewacht met het naar buiten komen van mijn observaties, omdat ik geen loze beweringen wilde doen gebaseerd op enkel maar een vermoeden.

De suggestie dat corona een stralingsziekte is,valt wel degelijk wetenschappelijk te verdedigen, ondanks het feit dat dat idee vanaf dag 1 en nog steeds regelmatig wordt weggezet als een van de pot gerukte veronderstelling.

Ik heb bij herhaling in het veld kunnen vaststellen dat corona’ hotspots’ steeds plekken bleken waar er een bijzonder hoge stralingsbelasting heerste, die verdween na het giften (achterlaten van orgonite).

Uitbraken indammen

Zoals ik heb uitgelegd zorgt het met orgonite onschadelijk maken van een zendmast voor het verdwijnen van de mogelijkheid dat die in de omgeving voor ziekte kan zorgen, vergelijkbaar met hoe een acupuncturist de ‘geblokkeerde chi’ weer doet stromen door op een bepaalde plek een naald in te planten zodat ziekte verdwijnt.

Zo waren er bij mij in de buurt in Apeldoorn, Groenlo en Twello uitbraken in vlees- en visverwerkende fabrieken. Voor wie op Transitieweb de posts volgt over wat er en in de pijplijn zit in verband met voeding: vlees is op weg naar de uitgang en ‘moet’ in ons dieet worden vervangen door genetisch gemodificeerd laboratoriumvlees of door insecten.

Voorheen was de opgevoerde reden daarvoor vooral dat de CO2 voetafdruk te groot zou zijn, maar nu dus ook omdat vlees en dieren ‘vies’ zijn en een bron van infectie vormen.

De zendmasten in de buurt van genoemde plekken worden dus expres opengezet zodat dit verhaal ‘echt’ lijkt: immers meer mensen worden dáár ziek. In dit verband is het ruimen van besmette nertsen ook het vermelden waard.

Tendentieuze artikelen in de media

Terug naar de titel van dit verhaal: de reden waarom christelijke gemeenten méér bestraald worden zodat daar méér mensen ziek worden, is omdat dat de basis legt voor een karikatuur van ‘de vaccinatieweigeraar’.

De eerste tendentieuze artikels over de houding van christenen ten opzichte van vaccinatie zijn al verschenen in de pers, en dit aantal zal alleen maar toenemen. Er zijn immers grote groepen mensen die onderwijl begrepen hebben dat het vaccin in het beste geval overhaast op de markt gebracht is en in het slechtste geval een gevaarlijk biowapen is (bijvoorbeeld om mensen onvruchtbaar te maken zodat Gates zijn wereldbevolking wat kan worden teruggedrongen).

In ieder geval is het animo in de bevolking niet van dien aard dat iedereen enthousiast voor ‘de prik’ gaat. De laatste groep twijfelaars en weigeraars zal over de streep moeten gehaald worden met dwang: de invoering van een vaccinatiepaspoort wat voor extra rechten zorgt.

Niet-gevaccineerden worden dan een soort moderne melaatsen die niet meer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarbij zal het in eerste instantie zaak zijn de sociale druk om toch een prik te halen zoveel mogelijk op te voeren.

Framing van vaccinatieweigeraars

Vandaar dat ‘de christenen’ nu al worden geframed als de typische niet meer-van-deze-tijd-zijnde weigeraar van de vooruitgang. Vandaar dat de christelijke gemeenten de volle laag krijgen. Ze moeten bij herhaling als ‘problematisch’ in het nieuws komen, zodat dat in het collectieve gevoel indaalt als het probleem dat de oplossing van corona tegenhoudt.

Als straks grotere groepen gevaccineerd zullen worden, zal dat nog meer worden uitvergroot in de media, zodat de roep steeds luider zal klinken om een verplichte vaccinatie voor deze groep van archaïsche burgers die zogezegd de gezondheid van ons allen in gevaar brengen.

In het publieke debat zal de ‘simpele gelovige’ die vertrouwt op God in plaats van de wetenschap worden opgevoerd als typevoorbeeld van de vaccinatieweigeraar.

Als tegenvoorbeeld zullen er in de media gemeentes voorbijkomen waar ‘bijna iedereen gevaccineerd is’ en waar de zendmasten ‘uit’ zullen gezet worden.

Overigens acht ik het niet onmogelijk dat de rellen in Urk en de onrust in Staphorst het gevolg zijn van technotronische ophitsing: de zendmasten grijpen in op de subtiele energie, en die is verbonden met ons bewustzijn. Zendmasten kunnen worden gebruikt voor brainwashing en het opruien van menigtes door ‘irritatie’ van deze subtiele energie.

‘Er hangt spanning in de lucht’ zegt men in de volksmond.

Stapeling van zware stralingsbronnen

Ik hoop dat u begrijpt dat het extra belangrijk is dat mensen met orgonite aan de slag gaan in de Biblebelt. Daar zijn de meeste slachtoffers gepland. Deze regio zal politiek misbruikt worden om er een algehele vaccinatieplicht door te drukken.

Ik ben in mijn vorige artikels over orgonite uitgebreid ingegaan op hoe dat in zijn gang gaat. Ik meende dat het belangrijk was het bovenstaande onder de aandacht te brengen

Voor de mensen die mijn vorige artikel gelezen hebben: ik heb intussen in Zutphen al de mij bekende scholen bezocht en gegift plus een flink aantal in Deventer. In driekwart van de gevallen voelde de energie rond deze scholen slecht aan door de recent geïnstalleerde wifi-routers.

Ik suggereerde net als andere oplettende bloggers online onlangs al dat de jeugd binnenkort ziek zal worden door deze WIFI, en het ‘voorbarige’ gerucht dat de Britse variant toch gevaarlijker is voor kinderen is dan ook makkelijker te begrijpen. Daarvoor
moeten ze dan natuurlijk wel op school zitten. Vandaar dat na 8 februari de scholen ‘zeker weer opengaan’ (dixit Hugo de Jonge).

De invloed van de schadelijke wifi-routers in de scholen reikt tot in nabijgelegen huizen (circa 100-150meter). Of de geupgrade wifi-routers op zichzelf krachtig genoeg zijn om mensen in het ziekenhuis te doen belanden of te doen overlijden is nog niet duidelijk. Maar in gebieden waar de zendmasten nog niet ontstoord zijn met orgonite (gegift) lijkt dit een evidentie: twee zware stralingsbronnen gesuperponeerd zullen meer schade berokkenen dan zendmasten of wifi alléén. Misschien is dat de reden voor de voorbarige aanname in de media dat de nieuwe variant dodelijker is.zendmasten giften met field orgonite

Actie vereist

Om deze nieuwe fase in de plan-demie te doorkruisen is het ‘giften’ van de complete Biblebelt – van Zeeland en Zuid-Holland,via de Utrechtse heuvelrug tot voorbij Staphorst – sterk aan te raden. Dit is mogelijk met vijf of tien ‘gifters’ die elk een deel van de Belt voor hun rekening nemen.

Moeilijk is het niet. De basisinstructies vind u hier op de website.

Headklines ter illustratie

Veel corona in biblebelt: negen van de tien coronabrandhaarden is christelijke gemeente (Hart van Nederland)

Besmettingspiek op de Biblebelt, komt het toch door kerkbezoek? ‘Corona heerst vooral onder de jongeren’ (De Gelderlander)

RIVM is bezorgd over corona op de Biblebelt. Oorzaak sociale contacten binnen hechte gemeenschappen (Nederlands Dagblad)

Heeft het virus vrij spel in de Biblebelt? ‘Als je tegen vaccineren bent, sta je hoger aangeschreven’ (Algemeen dagblad)

Het is allemaal de schuld van de Bible Belt (GeenStijl)

Gerelateerd

Zendmasten, corona en orgonite

Giften met orgonite: negatieve straling omzetten in positieve levensenergie

Tips en trucs om zelf aan de slag te gaan met orgonite

Lena Pu waarschuwt voor een tweede coronagolf door uitrol van 60 GHz wifi in onderwijsinstellingen

Lena Pu: “Haal alle wifi weg uit scholen!”

 

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

22 reacties

 1. Sakinah schreef:

  Check out Dr Tom Cowan re viruses / virology. Especially his interviews with Dr Stefan Lanka, Dr Andy Kaufman. Bitchute.com

  See also Dr Reiner Fuellmich and the German Corona Investigation Commitee
  corona-ausschuss.de

 2. Jan schreef:

  Hoi Dirk,
  Moet een school ook omcirkeld worden om de WIFI te giften, of is 1 TB voldoende ergens bij de ingang, maar wel aan de buitenzijde?

  • Dirk Verelst schreef:

   Noch een zendmast, noch een school ‘moet’ omcirkeld worden. Enkel bij grote scholen -meerdere gebouwen op groot oppervlak doe ik méér dan 1 towerbuster. Ik begraaf ze zo dicht mogelijk bij waar ik de wifirouter vermoed, maar ga meestal niet het schoolterrein op.
   Enkel bij flatgebouwen doe ik soms aan weerszijden van het gebouw.
   1 towerbuster per school is dus meestal voldoende. Dat is veel waar voor je geld 🙂
   Uiteindelijk is zelf zsm gaan pendelen de beste manier voor dit soort vragen.
   Groet

 3. Nina schreef:

  Mooi stuk Dirk. Wederom! Kennis delen staat gelijk aan mensen bevrijden. 🙏🙌

 4. Wat fijn is het jouw nieuws steeds te lezen! Heel hartelijk bedankt. Zo belangrijk !!!!

 5. Ineke schreef:

  Dank voor dit duidelijke artikel. Toen ik dit maandag las, was ik direct enthousiast en ben verder gaan kijken wat ik in mijn omgeving kan doen. Ik heb zelf al een poosje een orgonite piramide in huis.
  Nu hoorde ik vandaag dat metaal volloopt met de negatieve energie en dat dit om de paar dagen schoongemaakt moet worden, omdat het anders tegen je gaat werken. Ik heb dit uitgetest op mijn eigen piramide. Deze gaf negatieve energie af. Ik heb de piramide gereinigd door deze op een labyrint te zetten. Daarna was deze weer (zeer) positief. Dit betekent voor mij dat ik dus met regelmaat mijn piramide moet reinigen.
  Mijn vraag is nu hoe dit is als ik organite ga plaatsen op de cruciale plaatsen in mijn omgeving? Hoe worden deze dan gereinigd? Wordt dit door aarde en water gedaan? Is dit eerder getest?

  • Dirk Verelst schreef:

   Hoi Ineke, bedankt voor de vraag. Ik weet niet wat voor piramide je hebt. Als er geen of onvoldoende metaalsnippers in de hars worden gegoten, maar vooral veel kristallen, mineralen in allerlei kleuren, dan heb je geen orgonite. Hoed je voor mensen die beweren ‘een beter idee te hebben’, of ‘waarschuwen voor de gevaren van’ en dergelijke. Reeds 20 jaar werken mensen met orgonite. Als je je aan de basisinstructies houdt, hoef je niets te reinigen. Orgonite is zelfreinigend, maar, en daar zit misschien het ‘probleem’: orgonite is vooral geschikt voor het opheffen van zware verstoringen als zendmasten, begraafplaatsen, vrijmetselaarsloges,… en minder voor het energetisch finetunen van je huis. Mijn boodschap is er dus 1 van geruststelling: als je je houdt aan de basisinstructies kun je niet fout gaan, en doe je zeer belangrijk werk.
   Met vriendelijke groeten
   Dirk

 6. medusa schreef:

  kijk….als we alle kerken gaan bezetten, en lekker gaan zingen,
  en we nemen allemaal gelijk een orgonite mee, dan zal dat toch effect moeten krijgen!
  let wel! ALLE kerken in nederland 🙂

 7. Mirjam schreef:

  Hoi, er staat bij mij in de buurt een 5g mast op een gebouw. Moet de orgonite rondom begraven worden of maakt dat niet uit? Er is niet veel grond om te begraven ;-).

  • Dirk Verelst schreef:

   Binnen een straal van 200 meter is prima. Is er water in de buurt? Dan kan het daarin ook iets verder.
   Je kunt alles op 1 plek begraven, of de target omcirkelen, laat je inspireren!

 8. Wow schreef:

  Goed werk,…respect!!

 9. IJ. Werkhoven schreef:

  Ik ben blij met deze informatie, heb vanaf begin februari ’20 vreemde lichamelijke klachten. In november 2020 kwam in m’n hoofd de gedachte : oorzaak 5G? Huisarts heeft meer mensen hierover gehoord. Jullie info bevestigt alles. graag doorgaan… orgonites heb ik ongeveer 15 jaar geleden gekocht van zus uit Australië, zij maakte ze zelf, heb ik 9 stuks hier in huis….
  HHG zou ik graag willen kopen, waar bij wie?

  • Raj schreef:

   Hoi meneer Werkhoven,
   Dit is een site
   www.orgoniseafrica.eu

   Hier haal ik ze ook.
   Succes.

  • Dirk Verelst schreef:

   Orgonite in huis is prima, maar het is nog nuttiger om de dichtstbijzijnde antennes te giften (orgonite in de buurt te plaatsen binnen straal van 200meter), dan is iedereen beschermd. En een hhg in huis zal je niet (voldoende) beschermen tegen klachten als de zendmasten niet gegift zijn. Ik vergelijk het altijd met een kogelvrije vest. Als er op je geschoten wordt is het goed het aan te hebben, maar je kunt nog steeds gewond raken. Beter het geweer onschadelijk maken (de communicatiefunctie van de zendmast blijft intact). Voor gifting orgonite raad ik orgonita.eu aan . Orgonise Africa heeft ook zeker mooi spul maar om te giften is het prijziger.
   Als je 9 towerbusters hebt zou ik er daar meteen 5 of 6 (afhankelijk van grootte) van bij dichtsbijzijnde mast gaan begraven.
   Mvg
   Dirk

  • Margie schreef:

   Dag meneer Werkhoven, gezien u vreemde lichamelijke klachten heeft, kan ik u naast organite, de website www.earthingnederland.nl/ van harte aanbevelen.

   Met vriendelijke groet,
   Margie 💃

 10. Margie schreef:

  A gathering of a huge moslim group was the so called source over there…bit the same but different 💃

 11. Margie schreef:

  600 Kerkgangers stond met grote KOP in de media…wat er niet bij gemeld werd is dat er plek is voor 3000 en allen een zitplaats! ACH, dat gelooft en begrijpt de gemiddelde nederander toch niet!

  Dat Corona een stralings ziekte is, is mij duidelijk…vanaf het begin. 5G, LED- verlichting etc volop in Zuid-Oost Azië
  Met Kuala Lumpur voorop!

 12. Margot Groot schreef:

  Goed dat je veel meer naar buiten komt Dirk. Wij maken je al jaren mee.Je bent er inderdaad zo lang mee bezig en deelt dit nu. Dank je wel

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.