Duitse internist wijt covid-19 doden aan testprogramma’s en overbehandeling

De bekende Duitse arts en internist dr. Claus Köhnlein, mede-auteur van het kritische boek Virus-Wahn (2020) stelt dat de slachtoffers van het zogenoemde covid-19 virus vrijwel uitsluitend aan testprogramma’s en overbehandeling te wijten zijn.

In de video hieronder legt hij uit dat in de jaren ’80 en ’90 met AIDS-patiënten precies hetzelfde gebeurde. Ook toen was er sprake van testprogramma’s en overbehandeling, voornamelijk met hoge doses van het middel AZT.

Volgens Köhnlein zijn bij virussen de genomen therapiemaatregelen eigenlijk het probleem. De sterfgevallen worden daardoor veroorzaakt. “Stop met het testen,” zegt hi, “dan is deze hele zogenaamde epidemie vorbij.”

Hoge doses zware medicijnen

Toen het covid-19 virus in China zou zijn ontdekt, heeft hij allereerst gekeken naar de gebruikte therapiemaatregelen om het virus te bestrijden. Het viel hem op dat de behandeling hoge doses – het immuunsysteem onderdrukkende – middelen zoals dexamethason, cortison, antivirale medicamenten, interferon en intraveneus ingebrachte antibiosen omvatte.

Een artikel in The Lancet suggereerde dat het ontdekte virus wel heel erg gevaarlijk zou zijn, maar het maakte vooral duidelijk dat de patiënt in kwestie aan overbehandeling moet zijn overleden.

Uit gegevens van het Italiaanse gezondheidsministerie blijkt dat vijftig procent van de ernstige patiënten antiviraal behandeld zijn met Lopinavir, Ritonavir en Remdesivir en dertig procent met cortison.

Test ongeschikt voor diagnose

Of het hier gaat om een nieuw virus is sterk de vraag. Nieuw is vooral de PCR-test die gebruikt wordt, zo stelt dr. Köhnlein. Het probleem daarbij is dat men zich enkel op een PCR-test baseert en niet op elektronisch zichtbaar gemaakte deeltjes die verkregen zijn met een elektronenmicroscoop.

De PCR-test is te gevoelig om bij een positieve testuitslag een oorzakelijk verband met een infectieziekte te kunnen vaststellen. Dr. Köhnlein heeft destijds in gesprekken met dr. Kary Mullis, de uitvinder van PCR -laboratoriumtest, ook vernomen dat deze voor een dergelijk gebruik ondeugdelijk is.

Mullis legde tijdens een bijeenkomst in Santa Monica in juli 1997 omstandig uit waarom een PCR-test niet geschikt is om een virus in het lichaam aan te tonen. Zie de registratie hiervan in de video hieronder.

Vooral het laatste stuk is van groot actueel belang. Daarin zegt hij (vanaf 51:40): “The PCR-test is a process that is used to make a whole lot of something out of something. It does not tell you that you are sick.

Geen nieuw ziektebeeld

Om een oorzakelijk verband vast te stellen moet de vermeende ziekteverwekker geïsoleerd en gereinigd worden en daarna ingebracht worden in een proefdier dat vervolgens dezelfde ziekte ontwikkelt (volgens de postulaten van Robert Koch). Dat oorzakelijk verband is niet aangetoond in het recente geval van een zogenoemd coronavirus. De wetenschap vertrouwt op een door een PCR-test geconstrueerd virus en stelt een ziektebeeld samen dat zonder PCR-test nauwelijks te onderscheiden is van normale verkoudheidheden en longontstekingen.

Daarom stelt dr. Köhnlein dat er geen sprake is van een nieuw ziektebeeld. Het zijn verkoudheden die verlopen zoals een normale griep en er zijn longontstekingen die verlopen zoals bij normale influenzavirusziekten.

Testepidemieën

In Duitsland is de mortaliteit (sterfte) niet hoger dan in andere jaren. In andere landen is er wel een hogere sterfte waar te nemen (*). In Noord-Italië blijkt er al vanaf het begin op grote schaal te zijn getest waardoor een zogeheten testepidemie (vergelijkbaar met de testgolf die nu gaande is in ons land) is ontstaan.

Er waren daar veel positieve covid-19 testtgevallen waarvan de meesten niet ziek waren ondanks hun positieve testen. Zieken kregen vervolgens een massieve behandeling met antivirale medicatie en cortison. Dit zijn voor een normaal griepvirus niet de geëigende middelen. Ze onderdrukken het immuunsysteem van de patiënt.  Juist in deze situatie is een goede werking van het immuunsysteem een vereiste om weer snel gezond te worden.

De Italiaanse minister van Gezondheid schat dat 88 tot 96 procent van het aantal doden niet aan een coronavirus is gestorven. De Duitse Heinbergstudie schat dat 98 procent met corona is gestorven aan een onderliggende ziekte. Dr. Köhnlein herkent dit beeld uit zijn eigen praktijk. Hij kan zonder de PCR test geen onderscheid ontdekken met normale verkoudheden.

Er wordt krampachtig getracht een nieuw ziektebeeld op te bouwen dat in de klinische praktijk niet als zodanig bestaat. Hetzelfde probleem ondervond dr. Klaus Püschel uit Hamburg die autopsie uitvoerde op de eerste overleden coronapatienten in Duitsland. Hem was niets bijzonders opgevallen. Deze mensen waren ook zonder een coronavirus overleden.

Vragen over griepdoden

Zijn er ook vragen te stellen over de statistiek van griepdoden? Het aantal griepdoden is moeilijk te schatten. Het Duitse RIVM (het Robert Koch instituut) maakt schattingen door de zomermortaliteit van de wintermortaliteit af te trekken. Het gaat dan om tienduizend tot twintigduizend doden die als griepdoden worden gecategoriseerd. Dat is een gang van zaken waar men dus van mening over kan verschillen.

De lockdown in Duitsland heeft volgens dr. Köhnlein niets gebracht. Deze maatregel werd afgekondigd nadat de (lichte) toename van sterfte in Duitsland al weer afvlakte. De lockdown kwam te laat, maar daarmee wil hij niet zeggen dat het een zinvolle maatregel is geweest tegen een relatief onschuldig virus. Feitelijk zou daarmee ieder jaar een dergelijke maatregel tegen een vergelijkbaar influenzavirus moeten worden genomen!?

Lockdowns zijn eerder sociaal en economisch contraproductief te noemen volgens deze arts. Kinderen hebben veel te verduren omdat zij in de woning moeten blijven en niet op straat kunnen spelen (in Duitsland). Ook de economische schade is natuurlijk enorm.

Geen vaccinatieplicht

Volgens Köhnlein zou de beste maatregel zijn de PCR-test uit de markt te nemen en deze niet langer te gebruiken. De test veroorzaakt enkel een landelijke angststemming over een virus waarvan de ziekmakende werking niet aangetoond is. Maar dat is de regeringsautoriteiten moeilijk aan het verstand te brengen vreest hij.

Hoe denkt hij over vaccinatie-onderzoek? Moet vaccinatie wel worden verplicht? Er bestaat volgens deze arts geen goed placebo-gecontroleerd vaccinatie-onderzoek. Dat betekent dat het niet uitgesloten is dat de vaccinaties schade veroorzaken. Er zijn enkel placebo controles die zonder het antigen worden uitgevoerd.

In de placebo-controles wordt niet alleen het relevante antigeneiwit gecontroleerd, waarvan op basis van de PCR-test wordt verondersteld dat het op het virus reageert. Ook wordt het hele spectrum van andere antigeneiwitten in het lichaam meegenomen. Daarom vindt deze arts ook dat vanwege de ondeugdelijke controle er van vaccinatieplicht nooit sprake mag zijn.

Covid-20 en verder

Er wordt altijd gezegd dat vaccinaties de pokken hebben uitgeroeid. Dit klopt volgens dr. Köhnlein niet. Vaccinaties hebben juist altijd tot uitbraken van deze ziekte geleid. Dat is uitgebreid onderzocht en beschreven in het boek van de dr. Gerhard Buchwald (Impfen: Das Geschäft mit der Angst)

Er wordt nu gewerkt om snel vaccins tegen corona op de markt te brengen. Deze vaccins zouden bescherming moeten bieden tegen covid-20 dat in de komende winter zou moeten ontstaan. Deze kritische Duitse arts kan zich niet goed voorstellen dat er überhaupt een vaccin zou moeten komen.

De WHO heeft concrete plannen om de gehele wereldbevolking ieder jaar tegen dit vermeende virus in te enten. Het zou de winsten van de farmaceutische bedrijven sterk verhogen. Maar of de mensheid daar iets mee opschiet weigert hij te geloven.

Voorzichtigheid geboden met HCQ en Remdesivir

In veel landen worden behandelingen met chloroquine, hydrochloroquine en remdesivir uitgevoerd. Dr. Köhnlein raadt deze behandelingen af als er sprake is van pas geconstateerde infecties. Deze middelen zijn giftig bij hoge dosering en verslechteren de toestand van de patiënt.

Hij raadt patiënten aan naar huis te gaan en te rusten en af te wachten tot het voorbij is. Het beste is het om huismiddeltjes te nemen om het hoesten en snotteren te stoppen en het immuunsysteem verder het werk te laten doen.

In het Artsenblad van dit voorjaar wordt gesteld dat er nog geen medicament tegen covid-19 bestaat. Dr. Köhnlein gaat nog verder en stelt dat dit veel voorkomt (in geval van virussen). De patiënt sterft – door ontbrekende controle – aan de gebruikte medicatie. Overmedicatie leidt zo tot -onbedoelde – oversterfte Veel artsen sluiten voor deze schokkende realiteit de ogen.

Internationale vakbladen als The Lancet spelen hierbij ook een kwalijke rol met een aanbeveling van een overdosis methylprednisolon wat bij een virale infectie rampzalige gevolgen heeft. De overbehandeling leidt dan vrijwel altijd tot het vroegtijdig overlijden van een patiënt.

Een grote rol voor onafhankelijke experts

Dr. Köhnlein, die samen met de onderzoeksjournalist Torsten Engelbrecht het boek Virus- Wahn, Wie die Medizin-Industrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden-Profite macht (**) schreef is een voorstander van een vooroordeelsvrije wetenschappelijke analyse, onafhankelijk van de invloed van de farmaceutische industrie.

Hij begrijpt dat dit utopisch is. Vooral ook omdat de Duitse gezondheidsminister Spahn een bankier is die veel met de farmalobby overlegt, de directeur van het Duitse RIVM een dierarts is en bondskanselier Merkel een fysicus. Hij stelt daarom voor dat onafhankelijke experts zonder banden met de industrie bij epidemieën worden ingeschakeld. De grote invloed van de industrie leidt tot overbehandeling zoals in het recente verleden ook bij AIDS-patiënten stelselmatig gebeurde.

Tijd van de grote pandemieën is voorbij

Als de WHO binnenkort een tweede coronavirusgolf afkondigt of een nieuwe pandemie uitroept zal ons niet anders overblijven dan dit te ondergaan. Wie zich verzet krijgt te maken met de politie en justitie.

Dr. Köhnlein vindt zichzelf geen complotdenker. Hij is een orthodoxe arts met een kritische instelling. Hij ontdekte ten tijde van de AIDS problematiek in de gezondheidszorg dat er sprake was van oversterfte als gevolg van overbehandeling. Positief geteste hiv-(AIDS-) patiënten zouden volgens de officiele lezing een dodelijke ziekte hebben. Door een veel te hoge dosis van een toxisch chemomedicament (AZT) voor te schrijven stierven patiënten ook daadwerkelijk, maar niet aan een ziekte.

Niemand vroeg zich af wat er werkelijk gebeurde. Pas na vier jaar toen het zogenoemde Concorde onderzoek gepubliceerd werd en een artikel in The Lancet (***) verscheen, werd deze rampzalige gang van zaken duidelijk.

De tijd van de grote pandemieën is volgens Köhnlein voorbij, omdat de levensstandaard van bevolkingen steeds verder gestegen is. De hygiënische situatie is sterk verbeterd en ook is honger sterk teruggedrongen waardoor epidemieën als gevolg van infectieziekten zich minder snel verbreiden.

Men heeft pokkenepidemieën ingedamd door ziektegevallen meteen te separeren. Als er een epidemie is moeten zieken in (zelf)quarantaine worden gesteld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als binnen een familie bij grootouders influenza geconstateerd  wordt.
Maar nu wordt er door de WHO en vrijwel alle aangesloten landen voor gekozen om vanwege covid-19 de hele bevolking van elkaar te scheiden.

(*) Later blijkt uit onderzoek van de Canadese arts dr. Meryl Nass dat deze oversterfte werd veroorzaakt door WHO covid-19 testprogramma’s met (zeer) hoge medicatiedoseringen en deels foutieve medicatie in maart en april in meerdere landen
(**) Virus-Wahn, 8e uitgebreide druk 2020.
Engelse vertaling: T. Engelbrecht Virus Mania, How the Medical Industry continually invents epidemics , 2nd English Edition, juli 2020
(***) Anti-Aids drug ‘does not prolong survival’: AZT trial confirms earlier findings

Gerelateerd

Een ander geluid van een Duitse internist: “Schaf zo gauw mogelijk de coronatest af” (video verwijderd van YouTube)

World Doctors Alliance: “We want a BETTER normal!”

Twee Californische artsen weerleggen aan de hand van hun eigen gegevens de onheilsvoorspellingen van de WHO

Artsen spreken zich uit tegen viruspaniek

Doctors for Truth: “De coronacrisis is geen pandemie, maar een politieke operatie.”

Belgische arts: “Wees niet bang van Corona, pas wel op voor de bangmakers”

Dr. Russell Blaylock waarschuwt voor gebruik van gezichtsmaskers door gezonde mensen

Medische klokkenluiders slaan alarm over intubatie bij COVID-patiënten

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

13 reacties

 1. Remi schreef:

  PCR toont niets aan, het is een kloon-techniek waar mee je een stukje DNA kunt vermeerderen zo dat je voldoende (gekopieerd) DNA hebt om te onderzoeken.
  PCR staat voor polymerase chain reaction.

  nl.wikipedia.org/wiki/Polymerase

 2. Siebrich schreef:

  Goede vragen en heldere antwoorden van een nuchtere arts met veel ervaring!

 3. Tjeerd de Haan schreef:

  Hoopgevende rechterlijke uitspraak vanuit Berlijn inzake de horeca. Het is onvoldoende aangetoond dat de besmettingen via de horeca komen en sluiting is een disproportionele inbreuk op de persoonlijke vrijheid:

  Court overturns order to shut Berlin’s bars and restaurants from 11pm because ‘it is not apparent’ it would help fight coronavirus
  Court noted infections in Germany stem from beyond food and drink industry
  It said closing bars would be a ‘disproportionate encroachment on freedoms’
  It comes after Angela Merkel warned the country was heading for ‘disaster’

  www.dailymail.co.uk/news/…-11pm.html

 4. M.J. Freeve schreef:

  Artsen doen aanklacht tegen de staat: www.youtube.com/watch…ixQ5i2oOF4

 5. Tjeerd de Haan schreef:

  De familie Rothshild had al in 2015 het patent op de pcr test van covid 19…!? Covid 19 test kits werden al in 2017 en 2018 over de hele wereld verspreid op basis van de patenten van de Rothshild familie. Dus alles rond covid19 is al vanaf 2015 voorbereid..:

  ONE KEY DETAIL STRUCK ME ON THESE REGISTRATIONS: Both were filed and updated years ago, but they were SCHEDULED to be made public in September 2020. This is sufficient evidence that they knew in 2015 what’s going to happen in September 2020!
  So how did Mr. Richard A. Rothschild know to create a system and method for testing for a disease that didn’t exist, and know exactly how the disease will be called, including the year in which the disease will be discovered?
  Another bombshell fact: Millions of COVID-19 Test Kits Have Been Sold in 2017 and 2018
  Data from the World Integrated Trade Solution, however, shows something astonishing:
  “in 2017 and 2018 – two years before COVID-19 – hundreds of millions of test kits for COVID-19 were distributed worldwide.

  humansarefree.com/2020/…-2017.html

 6. Tjeerd de Haan schreef:

  CDC-document bevestigt de bewering van dat er NOOIT een succesvolle laboratoriumtest is geweest om het bestaan ​​van het SARS-COV2-virus te isoleren en te bevestigen volgens de gouden standaard (Koch postulaten):

  twitter.com/Basti…6525949953

 7. Tjeerd de Haan schreef:

  Dr. Reiner Fuellmich van de Duitse Corona onderzoekscommissie zegt dat de Rothschild familie het nep positieve resultaat van Covid-19 tests jaren geleden heeft gepatenteerd. Dr. Reiner bereidt nu samen met andere advocaten een van de grootste schade rechtszaken in de geschiedenis voor tegen de plegers van het corona virus bedrog. Daarom is de WHO nu ook bezig met terugtrekkende bewegingen door op te roepen de locjdowns te stoppen:
  www.bitchute.com/video…FW3hwuyBc/

 8. Kim Grashoff schreef:

  Goed stuk, behalve wat hij zegt over HCQ .Denk dat hij dat nog baseert op de foutieve artikelen die later terug getrokken zijn uit de Lancet omdat artsen bewust veel te hoge doseringen hebben gebruikt en toegediend aan doodzieke patiënten! HCQ moet bij eerste symptomen gebruikt worden om te voorkomen dat mensen naar het ziekenhuis moeten . Hier 72 pagina’s over effectiviteit en vrijheid van HCQ docs.google.com/docum…sp=sharing

  • Tjeerd de Haan schreef:

   Dr. Köhnlein zegt wel duidelijk om HCQ (met zink) niet te gebruiken bij eerste corona-achtige symptomen. Het kan zijn dat hij er nu wat genuanceerder over denkt. Als ik het goed begrepen is deze therapie vooral nodig om het zinkniveau in het lichaam te verhogen. Correct me if I’ m wrong. Deze man weet waarover hij praat. Je kunt ook gewoon zinksupplementen gebruiken bijvoorbeeld.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.