Veridiek of verikt: that’s the question – luchtdagboek van de maand oktober

Donderdag 3 oktober

We zien op de bovenstaande foto , die ’s middags tegen half vier genomen is, dat zich een plasmasluier vormt. Ze komt uit chemtrailbanen voort. Hier gezien in verschillende stadia: streep, baan, sluierbaan, sluier en al iets als een plasmawolk, rechts. Wat we nu op de foto zien is in een tijdsbestek van 20 tot 30 minuten en in voortdurende verandering over de horizon gewaaid.

De onderstaande foto grenst links aan bovenstaande foto. We zien verbrede banen.

Een verdichting rechts. Nu volgt de noordelijke hemel. De cirrus homomutatus (chemische laag) ligt boven de deo mutatus (natuurlijke bewolking).

Ze zullen zich langzaam vermengen, waardoor de natuurwolken hun natuurlijke karakter verliezen.
Het is crimineel hé, wat er gebeurt. We klagen het niet aan? We zullen wegen vinden dit wel te doen.

Een uur later, zie data en tijd op de foto, de zuid hemel in beeld met nieuwe lucht, aangevoerd vanuit zuidwest. De zon staat al lager. Waar deze lucht vandaan komt moet er goed gespoten zijn, zoals bij ons een uur geleden, wat je kunt opmaken aan de dichte sluierlaag die boven de geplaagde bewolking ligt. Toch kan de zon er een beetje doorkomen spelen. Er is nieuwe spuiterij te zien.

Zaterdag 5 oktober

De volgende foto’s zijn van 11.05 en 10.20 respectievelijk oost en zuidoost.

Wat werkt men weer hard daarboven, kijk op de rechter foto. We kunnen het met goed fatsoen eigenlijk geen wolken noemen omdat het opzettelijk gevormde chemische formaties zijn. Hoe noem je zoiets? Straalmotoruitlaatgasvormen of wolkenprothesen of sprayprothesen of nano.al.ba.spray, of virusspraywolk of vliegas spraydusen. Ik denk maar zo: laten we beestje bij de naam noemen.

Mijn vrouw noemt het getöse, dat is Duits voor spektakel.
Komt er een naamgeving in je op, laat het me weten alsjeblieft.

Ribbelpatronen

Bij uitvergroting van de drie kwartier later genomen linker foto zie je overal ribbelpatronen. Zijn ze door signalen veroorzaakt? De indianen gebruikten rooksignalen. De Noren gaven met vuursignalen aan elkaar door dat ze tegen opname in de Europese Unie stemden.

Vuurpijlen afschieten, ja, we weten via de lucht, berichten door te geven. Wij konden op onze beurt ook iets afspreken, een signaal bedenken. Bijvoorbeeld iedereen die deze chemtrailspokerij tegenstaat gaat op elke eerste zondag van de maand om 12 uur een vuurtje maken. Of ludieker, van twaalf tot twaalf over twaalf met kleppers of trommels, toeters en bellen, deksels of foekepot, gitaar of ….. voor zijn voordeur muziek maken, omlijst met een anti spray poster.

Andere ideeën? Laat het horen!

Is er al een ban-de-chemtrail vignet? Is er al een raamposter?
Ik las wel over een t-shirt met opdruk, waar was dat ook weer? Er staat dan op je borst de vraag: Heb je al een chemtrail gezien?

Mijn vrouw geeft aan dat het zo wel weer kan voor vandaag. Ze heeft gelijk en ik stuur gelijk een signaal naar de chemtrail-fanfare en haar vendelzwaaier daarboven, dat het zo wel weer kan voor vandaag!

Scheetstrepen

De volgende morgen bij het ontwaken de gedachte: als je een windje laat, dan is dat ook gas. Een chemtrail die uit een straalmotor komt is ook een soort scheet: een straalmotorscheet, nee beter, een vliegasscheet. En wat denk je van US Airforce vliegasscheet in plaats van chemtrail? Bij veel gedoe daarboven is dat dan US Airforce vliegasscheterij.

Ik schiet in de lach, ’t kon minder denk ik, maar vanuit mijn buik gaat het schudden door. Ja, het combineert ook goed: scheetstreep, scheetbaan, scheetveer, scheetsluier en scheetwolk.

Flatulentie: een toenemende hoeveelheid gas in het maagdarmkanaal dus veel …
Dat wordt een dagje scheetflatulentie met prijsschieten daarboven, mensen-oorlogsapparaat vergast burgers.

Een posteridee: een Amerikaanse vlag met het sterrenvlak vervangen door een vliegasdump vlak en een ban de vliegasdumpteken rechts onder in het rood-wit gestreepte deel.

Jetzt schluß zegt mijn vrouw, we gaan eten. Ik laat dit symboolzoeken hierbij en wacht op jouw voorstellen. O, ik kreeg er al een toegestuurd: een vliegasdump.

Ja, via milieuwetgeving mag het niet door de schoorsteen de lucht in, vliegas verwerkt men daarom op allerlei mogelijke manieren, onder andere in beton, bouwstenen, asfalt. Maar als militair geheim mag het onbeperkt onze lucht weer in, en dan? Zijn gifgasaanvallen niet verboden?

Jetzt wirklich schluß. Nu echt eten.

Vrijdag 18 oktober

Vandaag een dag met een gouden randje. Ik vergaap me aan de vliedende cumulus licht-donker-grijs gevaarten met bijna oogverblindende lichtranden. Het licht is zo scherp dat het je snijdt, zo lijkt het.

Er is geen vuiltje aan de lucht, echt niet, zo een paradijselijk wolkengevoel, ja, wanneer voelde ik dit voor het laatst? Je voelt weer warmte door het dubbele glas heen, alle dingen om je heen lacht je toe. Zo helder is het. Je bent vergeten dat het zo zijn kan, zijn moet.

Hier tegenover staat een bericht dat ik vanmorgen om zes uur op HoeZitHetNuEcht las. De United States Federal Communications Commission sluit een contract af met het raketbedrijf SpaceX van Elon Munk om 12.000 raketten de ruimte in te sturen die met extreem hoge frequentie de aarde gaan bestralen om in elke uithoek 5G te kunnen gebruiken. Ook de ondernemingen Spire, Global en One Web lanceren er de komende jaren samen 8.000.

Wie gaat er mee een rechtszaak opstarten? Ik weet niet hoe en ik weet niet waar en ik weet niks over zoiets maar ik weet wel dat we wat moeten doen om te zorgen dat dit ophoudt.

Onze aards-hemelse elementen

Nog vroeger vanmorgen las ik in Meditatieve Beschouwingen voor artsen en studenten medicijnen een voordracht van Rudolf Steiner, gehouden op 6 januari 1924/ Hij spreekt zijn gehoor aan met ‘lieve vrienden’ en ontwikkelt gedachten en oefeningen zodat ze op een natuurlijke, evenwichtige wijze naar de mens en zijn aards-hemelse omgeving leren kijken. Zo kunnen ze mensen-arts zijn.

Ik zou het liefste de hele voordracht vertalen en hieronder weergeven , maar ik moet me beperken. Daarom een korte samenvatting.

“Leert U zich, met de in uzelf levende eigen wil, verbonden te voelen met wat de uiterlijke verschijning van vuur is. Tot achter de kleinste kaarsvlam steekt werkende wil. Wij zien een vlammetje, maar wat er voor zit, is werkende wil, zich in de uiterlijke vlam kond doend.

Lucht zou je in je eigen wezen alleen beleven als je ze als moed beleeft. Overal waar wind is in de natuur kun je dat in de eigen ziel als moed beleven.

Water is de uiterlijke verschijning van het gewaarworden. Waar gewaarwording optreedt is innerlijk hetzelfde bezig als daar, waar uiterlijk water optreedt. Water is gewaarwording.

En waar aarde is, vaste aarde, het vaste is hetzelfde als de gedachte. In de gedachte bevriest ja het leven”.

Morele waarden en karma

Wat zou ik graag met de mensen van United States Federal Comminications Commissie en de andere genoemde bedrijven een gevoeligheidstraining doen.

We beseffen te weinig dat we alles wat we van de natuur nemen of gebruiken, van een appel tot een stralingsfrequentie, van wolk tot aarde, betalen. Hoe? Gewoon, op het geestelijke vlak. Morele waarden worden aangesproken bij alles wat we doen en laten. Ook deze satellieten producerende, in standhoudende en gebruikende ondernemingen ontkomen niet aan dit karma. Dat is nu eenmaal zo.

Uiteindelijk draait het er om: kunnen we mens en aarde leefbaar houden zolang als nodig is voor de aarde- en mensheidsontwikkeling tot deze zich ontpopt als een ster van liefde en vrijheid.

Gisteren, bij het regenwater koken, viel me op dat er soms kookbellen ontstonden die eerst even aan de bodem hechten, daar kleiner en groter wordend tot het moment van afspringen. Eens kijken wat we daarmee kunnen.

Zondag 20 oktober

Je ziet bijna geen wolk, geen nuancering in de lucht rondom en toch is het bewolkt.
Ra ra hoe kan dat? We zullen toch niet nu al in het plasmatijdperk leven?!

We realiseren ons dat opgroeiende kinderen hun dagelijkse indrukken over het algemeen als vanzelfsprekend ervaren, dus voor hen zijn dit gewone, maar voor jou en mij ongewone luchten. Wij kunnen over langere tijd aardse herinneringen vergelijken.

Als je je fris voelt en energiek haal je met gemak herinneringen op. Je voelt je daarentegen in plasmaluchten onfris en slap, tenminste zo neem ik dit bij mezelf waar. Het kortetermijngeheugen begint te haperen. De waarneming wordt onscherp en de gedachten worden troebel. Ik moet dan enthousiasme en licht uit mijn ziel en geest ophalen om goed werk te doen.

Ik twijfel niet aan de samenhang tussen chemtrails in de lucht en dementie in de mens.

Mijn vrouw tikt me op de vingers: zo kan die wel weer voor deze zondag, er is ook een geestelijke wereld die niet stilzit. Ik weet het, ze werkt door de mens vandaar mijn activiteit.

Maandag 21 oktober

Zo een egaal grijze sluier krijg ik alleen met goede chemische verf en een soort mechanische penseelvoering op de wand. Zo een ongenuanceerdheid is alleen door chemie mogelijk. De lucht-ether-processen brengen veel meer nuances voort. Conclusie: Een sterk plasmaschild in de lucht. Ik zie nergens beweging. Niet in de lucht en ook niet in de bomen.

Peter, roep moed en kracht in jezelf op om kleur in je leven te houden!

Zaterdag 26 oktober

Deze cirrus homomutatis fungeert als een vitrage, als een sluier tussen hemel en aarde, als een membraan. Je vraagt je af: waarom is deze precies daar en op dat moment uitgespreid?

Ik nam de middelste foto op het moment dat de grote en kleine kerktorenspits op het kruis in de vliegasdump wijzen, in plaats van op het natuurlijke hemelgewelf.

Wat gebeurt er in die dump? Wat zijn de gevolgen ervan, zowel boven als beneden deze sluier?

Erboven

Licht van de zon, ook van maan en sterren, kaatst gedeeltelijk terug, een deel wordt vastgehouden en een deel wordt doorgelaten, als gefilterd licht. De door het licht veroorzaakte warmte of de met het licht meekomende warmte veroorzaakt verdamping vanuit de chemische sluier. Verdamping vraagt veel warmte. De warme damp inclusief de zich daarin bevindende nano-deeltjes trekken omhoog, de ionosfeer in.

Dus dit is de werking: licht vasthoudend en warmte, vocht en nanodeeltjes uitdampend naar boven.

Eronder

De aarde met haar mineralen, planten, dieren en mensen straalt ook licht uit,
geeft warmte af en vocht, stuifmeel en stof. Dit alles stijgt op, resulterend in wolkenvorming en blijft veelal onder de sluier hangen. Hierdoor ontstaat daar een relatief warm, vochtig en stoffig milieu. Dit zijn gunstige omstandigheden voor chemische reacties en ook voor virussen en bacteriën.

In de sluierlaag

De chemische laag, uitdampend naar boven, neemt aanvullend aarde licht, warmte, vocht en stof op. Het vliegasspoor mengt hemels licht-warmte-vocht en aarde-licht-warmte-vocht-stof.

Dit doet denken aan wat er in de bladeren van planten gebeurt. Daar vindt fotosynthese plaats. Hemelse licht-warmte reageert daar met aarde-vocht. Zou er in de sluierlaag iets vergelijkbaars gebeuren? Hoe moeten we dat dan noemen?

Hoe noemen we dit proces waarbij chemische nano-deeltjes zich mengen met hemels licht en warmte en aards licht en warmte en vocht? Brengt dit wellicht ook een soort voeding voort, zoals in een plant?

De sluierlaag werkt als een membraan. Verdampende vocht wordt aanvullend aangezogen uit de eronder hangende bewolking en uit wat vanaf de aarde omhoog komt. Dit kan verklaren waarom uit een chemtrail-lucht veel minder regen valt.

Ervaringsdeskundigen

Ik ben een autodidact, heb leren kijken, een beetje leren denken en invoelen. En last but not least wat leren willen. Zo merkt u wel dat ik geen gerotzooi wil daarboven, ook niet hier beneden natuurlijk. Wat ik eigenlijk zeggen wil: foutloos zal het een of het ander in dit dagboek niet zijn, maar kijkt en denkt en voelt en wilt u mee zowel in uw innerlijk als uiterlijk en laat van u horen alstublieft. Ieder mens is een ervaringsdeskundige.

Een leeftijdgenoot van me vertelde me van haar vakantie met de caravan in Zuid-Limburg. Daar las zij het boek Hemel onder Vuur en hield zij het luchtruim bijna 14 dagen nauwlettend in de gaten. Ze zei: “Peter, ik wist af en toe niet waar ik kijken moest, het was soms net een inferno.”

Zondag 27 oktober

De drie bovenstaande foto’s zijn genomen in wintertijd om 12.40, 12:41 en 12:43.

Ik kan vanaf mijn balkon ongeveer 25 kilometer ver kijken, zowel naar het zuiden als naar het noorden. Dat is een hemelkoepel met een doorsnee van 50 kilometer. Ik zag bij 10 km/u wind in de loop van vijf uur een totaal andere lucht. De derde foto, boven mijn hoofd genomen, geeft in beeld het resultaat van wat twee-en-een-half uur geleden in het westzuidwesten opkwam. Een grote actuele verandering wordt veroorzaakt door een dikke trail, in het midden.

Onnatuurlijk donker

Ook op de linker foto is in het midden een verse chemtrail. De foto nam ik omdat het niet zo vaak gebeurt dat een chemtrail onder de bewolkingslaag en de sluier van vliegas gelegd is. Waarom gebeurt dit en wat voor uitwerking heeft dit? Verder nam ik de foto’s omdat het middaguur-zonlicht door de dikke chemische sluierlaag en een weinig bewolking eronder in hoge mate gevangen werd; het was onnatuurlijk donker hier rond dit nu zondagse middaguur.

Ik sluit deze maand af, het is de 30ste als ik dit schrijf, de 31e als ik corrigeer, met een ontdekking op het spirituele vlak, die ik twee dagen geleden deed.

Verikken

Uit het werk van Rudolf Steiner en anderen ben ik passages bij elkaar aan het zoeken over belevenissen die plaatsvinden op de overgang tussen de twee werelden, de fysiek-zintuiglijke en de boven-zintuiglijke, de aardse en de hemelse.
Toen ik naar de vertaling van een bepaald woord uit het Duits zocht, stuitte ik in mijn Wolters Woordenboek Nederlands op het woord verikken. Wat zou dat betekenen?

Dit staat er: “ver’ikken –ikte, verikt; het ik (van de eigen persoonlijkheid) het belangrijkste vinden, alles beoordelend met het oog op de eigen persoon”.

Wat mooi, wat een vondst! Dat onze taal dit woord heeft voorgebracht. Het staat hier te boek: mooi, kracht gevend, wat waar.

In het Groot Nederlands Woordenboek vind ik het woord niet, maar wel een ander goed bruikbaar en voor mij nieuw woord: veridiek (bn.) {<Fr. Veridique} oprecht, waarachtig, echt.

En ik combineerde deze twee nieuwe woorden. Dit zijn ook twee werelden. De wereld van het verikken, dat is het domein van het dagelijkse ik. In de meeste gevallen het ego en dat staat tegenover het hogere ik.

Bij het hogere ik draait het om het ontwikkelen van kosmische wijsheid. Daarvoor moet je loskomen van de aardse wijsheid.

De geestelijke wereld bestaat uit wat eeuwig waar, eeuwig schoon en eeuwig goed is. Onwaarheid, onschoonheid en ongoedheid zijn van een ander, je kunt zeggen amoreel plan. Er zijn veel overgangen tussen verikt waar en veridiek waar.

Op de drempel

Rudolf Steiner beschrijft in zijn werk Wetenschap van de geheimen der ziel een drift, in de mens levend om zich te verbeteren. Als je dit bewust nalaat roept dat een gevoel van schaamte op. Je verbergt het liefste naar buiten toe dat waarvoor je je schaamt.

Nu zegt de geesteswetenschap dat er verborgen in diepe zielslagen een soort van schaamtegevoel leeft. Dit treedt op als je voor jezelf je ware wezen verhult. Je ware wezen in de zin van hoe je als verikkend mens leeft. Dar is je dubbelganger. Daartegenover staat leven volgens je veridieke ik. Je kunt ook zeggen: je hogere ik.

Rudolf Steiner geeft deze dubbelganger de naam ‘Hüter der Schwelle’. De werkzaamheid van de dubbelganger bestaat uit het verifiëren van de echtheid, van het veridiek zijn van zichzelf. Bij het nog te verikt zijn, verhult hij je veridieke wezen, dus hoe je er echt uitziet en verhult zo tevens de geestelijke wereld.

Als je je voldoende ontwikkeld hebt en de stap over de drempel zet is bijna altijd het eerste wat je omkijkend waarneemt, hoe je dubbelganger is.

Aan jezelf werken

Je beleeft wat voor neigingen, verlangens en behoeftes er nog in je leven, die een bewuste overgang van fysiek- naar bovenzintuiglijk bij tijd en wijle nog belemmeren. De ‘Hüter der Schwelle’ maant je ernstig, energiek verder aan jezelf te werken om zo een samengaan van de hogere en lagere wereld te kunnen bewerkstelligen.

Het moge duidelijk zijn dat we in een mensenwereld leven waarin verikking hoogtij viert, maar waarin anderzijds ook het streven veridiek te leven opgang maakt.

Hoe beter je hoog kunt schouwen hoe dieper je omlaag kunt kijken.

Dit alles met dank aan de taal- spraak- en denkgeesten en aan de mensenkinderen en situaties, die bovenstaande overpeinzingen mogelijk maakten.

 

Gerelateerd

Luchtdagboek juli 2019

Luchtdagboek augustus 2019

Luchtdagboek september 2019

 

Volg ons op Mastodon!

 

Dit vind je misschien ook leuk...

7 reacties

 1. Willem schreef:

  Hier een videoclip uit 1987, 32 jaar geleden. Ook toen waren ze er al die trails maar toen viel het nog maar weinigen (zeer weinigen) op. Soms denk ik wel eens (ook als ik zeer oude foto briefkaarten bekijk) zou het er al niet veel en veel langer zijn, wordt het meeste al niet vele eeuwen gedaan en leven we in een schijnwereld. Hier de clip start op 1:18 als het goed is en zie, youtu.be/u1ZoHfJZACA?t=78

  • Fred Teunissen schreef:

   Ik zie op 1:17 in één kort fragment één duidelijk trail.
   Of dat een chemtrail is valt zo niet te beoordelen, want je moet dan weten hoe lang deze trail is blijven hangen.
   Twee vragen over deze videoclip:
   * De song van Black is van 1986 zegt Wikipedia. Geldt dat ook voor de video, of is die later toegevoegd?
   * Is dit de enige ‘officiële’ video of zijn er meer van in omloop? Zo ja, zijn die dan identiek?
   Achtergrond bij deze vragen: het is een bekend, goed gedocumenteerd feit dat in historisch beeldmateriaal (bijvoorbeeld Disney films) later alsnog chemtrails werden gemonteerd. Zo ontstaat de illusie dat chemtrails van alle tijden zijn.
   Het enorm oppassen geblzen met digitaal beeldmateriaal. Het kan gemakkelijk worden gemanipuleerd.
   Ga dus vooral af op wat je met je eigen zintuigen in de natuurlijke wereld waarneemt.
   Wat ook helpt is een bezoekje aan een museum. Sluierwolken zijn van alle tijden en die tref je ook op oude schilderijen aan. Maar je zal vergeefs zoeken naar chemtrails op het werk van oudhollandse meesters. Die werken kunnen uiteraard niet zo gemakkelijk met terugwerkende kracht chemtrail-compatibel gemaakt worden….
   Praat ook eens met oude mensen die dag in dag uit met de natuur geleefd hebben, zoals boeren en boerinnen, vissers of boswachters. Zij weten hoe de lucht in hun jeugd anders, mooier, wolkiger en vvoral blauwer was.

   • Willem schreef:

    Ben zelf al wat ouder Fred (62) en herinner me blauwe luchten tot in de 80er jaren, daarna begon het te veranderen, het is ook terug te zien in oudere series van begin 80. Maar als je er niet op let en van het bestaan niet af weet zie je ze ook niet, dat is nu nog zo want velen zien het niet. De clip is de originele uit dat jaar by the way, Dat heb ik uiteraard ¨gechekt¨ Het maakt ook niet uit verder want het is er en het zal er blijven ik wilde alleen maar aantonen dat het al lanher aan de gang is dan men denkt. In de oorlog zag je ze ook maar dan dikker dat waren de vliegtuigen op diesel.

 2. Willem schreef:

  Dat is waar Fred, duister bestaat ook niet zonder licht en andersom uiteraard maar die vaardigheden zouden mijns inziens voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden en niet uitgeput moeten worden door het constante gevecht (in onszelf en daarbuiten) tegen deze waanzin. Heb in de afgelopen 20 jaar dat ik mij hiermee (teveel) heb bezig gehouden al vele theorieën de spreekwoordelijke revue zien passeren en de meest bizarre zijn daarmee tevens de meest voor de hand liggende. Natuurlijk gaat het niet alleen om de symptomen maar om het geheel omdat de meest vreemde zaken ook tot eenzelfde geheel behoren. Maar het gaat ook om de intentie van het uitvoerbare en de uitvoerenden. Zal een printscreen mailen van foto’s die ik maakte in 2009, deze maakte ik met gemiddeld 30 seconden tot een minuut tussenpauze dat lijkt mij op plasma in wolkenvorm maar aangestuurd door een voor ons onbekend magnetisch fenomeen. Misschien kun je er iets mee, heb honderden opnames maar ja, internet staat er al vol mee.

 3. Willem schreef:

  Wederom een pracht artikel met zeer duidelijke foto’s Fred, wat we ook proberen het is overal nul op het rekest/request wanneer je vragen stelt of het aan anderen laat zien. Milieu en klimaat is nu een hype en dan zou je denken, “Is een ieder ziende blind en horende doof”? De toeren die er zeer duidelijk boven onze hoofden worden uitgehaald door allerlei “lieden”? zijn echt krankzinnig en ze doen het al ruim 20 jaar in zeer opvallende vorm. Hoe is dit mogelijk? Ja ik kan mij er nog steeds over verbazen en vreselijk aan ergeren. Maar ja, wij (in het algemeen) gehoorzamen nu eenmaal onze eigen God, het Hormoon, de drijfveer, de vermenigvuldiger, de vechter, de liefhebber, de eter, de drinker, de ik eerst, de wegloper, de kruiper, de angsthaas, de domme, de slimme, de mooie, de lelijke enzovoort enzovoort. En wanneer we alles hebben doorlopen is het te laat want dan ben je aan het einde van je aardse bestaan. Het is echt om gek van te worden.

  • Fred Teunissen schreef:

   Nou ja, het zet ons met de rug tegen de muur, dat ben ik met je eens. Maar daardoor ontwikkelen we waarschijnlijk juist vaardigheden die anders buiten beeld gebleven zouden zijn. Denk aan holistische en energetische healing bijvoorbeeld. Niks is alleen maar zwart. Denk aan het Yin-Yang teken. In het diepste zwart zit een cirkel van helder wit Licht.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.