– Luchtdagboek van de maand juli – ‘Waar zijn die wattige wolken gebleven?’

Peter van Hees houdt het luchtruim boven Driebergen scherp in de gaten. In deze bijdrage beschrijft hij zijn indrukken van de maand juli 2019.

De directe aanleiding om met dit dagboek te beginnen is dat er gisteren – dinsdag 9 juli 2019 – weer zoveel trails gespoten zijn en door mij in de lucht boven Driebergen waargenomen dat ik het wil gaan documenteren. Een inspiratiebron daarbij is de inhoud van het boek Hemel onder Vuur van Fred Teunissen.

Woensdag 10 juli

Afgelopen nacht om drie uur zag ik een wolkenpatroon van ongeveer noordwest naar zuidoost dat deed denken aan de structuur van weiden, zoals in Friesland. Deze zien er in dwarsdoorsnede uit als een horizontale accolade, met in het midden een lichte afwaterings-inzinking die in een sloot uitmondt. Deze wolkenbanden begonnen in het noorden vanuit een diffuus wolkenmeer en liepen door naar het westen. Ze bedekten de hele hemel.

 

Gisteren was er van zes uur ’s morgens tot elf uur ’s avonds activiteit van vliegtuigen die chemtrails achterlieten.
Mijn laatste observatie van die dag is dat er nieuwe trails werden toegevoegd aan het reeds bestaande lichte sluiermateriaal in de lucht.

Reactie van een puber die ik op het rasterfenomeen wees: “Vind ’t wel mooi.” Het heeft ook wel wat zo’n blauwe lucht met die lichte lijnbanen daar doorheen getrokken. Het lijkt daardoor alsof de hemel veel directer om je heen is.

Vanmorgen een dicht wolkendek met daarin weer bandaccoladen, waarvan sommigen die kenmerkende golfpatronen hebben voor uitgewaaide chemtrails, nu van noord naar zuid.

Zaterdag 13 juli

Vanmorgen om vijf uur een dicht wolkendek, weinig wind van west naar oost. Ik heb een argwanend gevoel bij de lucht alhoewel dat om zes uur grotendeels verdampt door de genuanceerdheid van het wolkendek. De lucht lijkt nu opener dan in de donkerte van een uur eerder. Wat van de argwaan overblijft is de idee dat er meer klit in de wolkenmassa is dan ‘normaal’ is, met andere woorden: het beslag is niet luchtig genoeg.

 

Gisteren zag ik tijdens de tennispartij tussen Federer en Nadal op Wimbledon een goede opname van de lucht boven het stadion, met daarin veel chemtrails.

Tijdens de ochtendwandeling van half acht tot acht uur druilerig en dicht. Flinke onweersbui met plensregen om circa half twaalf.

Eergisteren, donderdag 11 juli, de hele dag bewolkt en soms regende het. Eenmaal in de voormiddag in een opening van het dek een chemtrail waargenomen. Ook voordat ik dit dagboek begon dit feit reeds meerdere malen geconstateerd: soms zie je een opening in het wolkendek waardoor een chemtrail daarboven zichtbaar wordt. Overdag gebeurt het ook dat je in de lucht boven de wolkenbanken en of wolkenpartijen, chemtrails ziet. Je ziet zo’n trail dan voor en na de wolkenband of wolkpartij in een hogere luchtlaag. Ook opvallend is dat de trails zich over het algemeen langzamer verplaatsen dan de wolken.

Zondag 14 juli

Vanmorgen om zes uur een gesloten wolkendek. Het voelt anders en het ziet er losser, luchtiger uit dan de vorige dagen. Geen chemtrailactiviteit vandaag? Gistermorgen om negen uur, staand aan een weiland en kijkend van west naar oost, was de ervaring: een grote strakgespannen bolle paraplu, zo dichtbij voelde het wolkendek.

 

Gistermiddag is de lucht vrijer geworden dan de afgelopen dagen, een onbelast gevoel, veel blauw met duidelijk gevormde wolkenpartijen. Geen chemtrailactiviteit.

Maandag 15 juli

Vanmorgen om zes uur een dicht, grauw, grijs wolkendek met matige westenwind en veertien graden Celsius. Voelt erg kunstmatig aan daarboven.

Gistereravond om zes uur, bij westenwind, zag ik de eerste chemtrails zich vormen in het westen. Een uur later waren de toegewaaide wolken boven ons dichter en vaster en in het westen zag je nieuwe chemtrails. Het is daar kennelijk doorgegaan vannacht. Deze chemtrails waaieren uit en voeren hun nanodeeltjes tot ver in het oosten mee.

Mijn dochter in Zuid-Zweden zei me vanmorgen dat de leverancier van haar zonnepanelen ontkennend had geantwoord op haar vraag of hij de laatste jaren een afname van capaciteit heeft geconstateerd. Wat je toch wel zou verwachten met ‘gedimd’ zonlicht.

Woensdag 17 juli

Vanmorgen een stralende lucht waarbij aangemerkt moet worden dat het blauw fletser is dan het blauw van een vergeet mij niet. Met andere woorden: er lijkt een waas in de hogere luchtlagen te zijn.

Donderdag 18 juli

Boven mij een groot flets blauw meer, rondom begrensd door stapelwolken die dichtgeplakt lijken. Normalerwijze heeft een stapelwolk iets wattigs, maar dit beleef ik weinig hier.

 

Gisteren las ik een beschrijving van blauw, zoals je dat in de regenboog terugvindt. Ik begreep precies wat daarmee bedoeld wordt, want ik had zo’n ervaring zelf eens op een Noorse gletsjer. Staand voor een diepe spleet zag ik hoe een helder, ademend, wevend blauw zich manifesteerde. Dit blauw bezit iets kristallijns, iets aantrekkends, iets in zich opnemends en verkoelends. Zo’n gewaarwording had ik als kind en ook als jongeling van de blauwe lucht. Nu mis ik dit bijna elke dag.

De wolkenformaties die voorkomen uit chemtrails hebben een ander voorkomen dan de vanouds bekende cirruswolken en schapenwolken. In Fred’s boek op bladzijde 166 onder het kopje ‘nieuwe wolkentypen vallen uit de lucht’ zijn twaalf nieuwe benamingen te vinden. In een volgende bijdrage kom ik daarop terug.

Gisteravond om acht uur hing er een luchtballonvaarder met zijn tuig hoog in de lucht. Boven hem was een sterke chemtrail-waas-lucht. Ik wou dat hij daar luchtmonsters ging halen. Er was zo weinig wind dat hij nauwelijks voortgang maakte.

Vrijdag 19 juli

Negen uur. Matige zuidenwind. Om zeven uur vanmorgen weer een vaal blauwig eiland boven me. Nu, om negen uur, is het een dun wolkendek met blauw overal ertussen. Dit patroon lijkt op een eilandengroep, vanuit de lucht bezien. Het blauw is diffuus.

Ik neem me voor meerdere malen per dag te schrijven, want ik krijg te weinig zekerheid over de beelden als ik die van de dag daarvoor moet reconstrueren.

Half tien. In het zuiden nu een ruitpatroon van chemtrails, circa tien stuks. Ze vervloeien snel tot een waas.

Twaalf uur. De hele lucht is dichtgeslempt. Boven de dichtgelopen plekken zie je nog twee chemtrails die er doorheen schijnen.

Zes uur ’s avonds. Verder deze dag een dicht wolkendek dat ik als te dichtgesmeerd ervaar.

Zaterdag 20 juli

Zes uur. Bij het wakker worden deze gevoelde en denkende ervaring: in mij bevindt zich een chemtraildek dat het equivalent is van het dek dat ik buiten mij waarneem. Ik volgde, samen met mijn vrouw, de Tour de France en het resultaat van het virtuele meebeleven van de tijdrit was eenzelfde gevoel in mijn bewustzijn. De virtuele wereld verhoudt zich op een vergelijkbare wijze tot mijn ware wezen als het chemtrail-smog-dek tot de kosmos. Verder ervarend kwam de erkenning dat ‘de gehele mensheid’ door haar wijze van leven een chemtraildek in zichzelf vormt.

De verbetering begint bij mezelf. Als je de Tour kijkt, doe dat dan zodanig dat je het contact met het goddelijke geen moment verliest. Zorg dat het een reële tour is die je volgt en geen virtuele. Puh, dat is me nogal wat, doch het voelt als een haalbare bevrijding dit te denken.

Vanmorgen veel bewolking met een iets aangetrokken zuidenwind. Het blauw ver weg achter de wolken had hier en daar een intensievere kleur; ook de wolken waren daar wattig, meer luchtig.

Zondag 21 juli

Gisteren geen chemtrails gezien. ‘s Middags een paar flinke onweersbuien met hoosregen. ’s Avonds een frissere lucht dan we gewend waren, wat een verademing is.
De doorwoven lucht met melkige sluier die het verbleken van het blauw kan verklaren is niet alleen boven ons hoofd. Ze komt vanuit oorden waar ze geprepareerd is mee met de luchtbewegingen die boven ons plaatsvinden. Wat aan chemtrail te zien is zal zijn meeste werk onderweg, tijdens het voortdrijven verrichten.

 

Vanmorgen om zeven uur en nu om acht uur een schone lucht met mooie wolken er in. Toch een verademing. Je bent er blij om, terwijl het je tevens bedroefd laat zijn omdat het niet normaal is. Ik ben blij dat ik over deze zaken schrijf, omdat dat me helpt om beter te worden in het uiten van deze gemoedsgesteldheden en al doende het goede te dienen.
Wat voor ‘gedachtegangen’ zorgen ervoor, dat wij toelaten, dat jarenlang in deze intensiteit het weer, de mens, beïnvloed worden? De schone kleren van de keizer sprookjes?!

Maandag 22 juli

Kwart over zeven. Een chemtraildek noem ik dit te vaste, te mechanische, dichte sluiergordijnen luchtdeksel dat op dit moment boven mij zichtbaar is. In de zuidoostelijke verte herken ik een verse chemtrail, noch niet verstoven, door het dek heen. Soms een ‘gewoon’ wolkje onder het chemtraildek.

 

Gisteravond tegen achten was binnen een uur tijd die hele mooie atmosfeer zoals van deze zondag volgespoten met vanuit het westen en noordwesten aangevlogen chemtrails. Dat ze over een groot gebied aangelegd zijn is duidelijk doordat 25 uur later het boven mijn hoofd nog steeds zo goed als dicht zit. Bah, wat een smeerlapperij maken de mensen die dit aansturen daar en hier ervan.

 

Vijf over acht. De wat schoongewaaide lucht is nu bedekt met een nieuw chemtrail-stof-weefwerk van links naar rechts en van voor naar achter zie ik louter chemisch weefsel.

Tien voor half zes. De wind is al een tijd krachtiger vanuit zuidzuidwest. Steeds worden nieuwe chemtrails aangevlogen die dan verwaaien en wegdrijven, maar onderwijl komt ook chemtraillucht aangewaaid zodat het mooiere blauw vaalblauw wordt.

Zo een ongehoorde activiteit! Zogenaamd om ons weer positief te beïnvloeden.
Heb ik of onze regering deze zogenaamde weerveranderaars daartoe opdracht en een blanco betaalcheck gegeven?

Zaterdag 24 juli

Half acht. Gisteren een zeer warme dag met de hele dag door nieuwe chemtrails, gelegd in de aangewaaide lucht, die reeds een door chemtrails veroorzaakt sluierdek bevatte.
Nu ook een afgematte stralende lucht met vanuit de zonrichting een chemtrail achterlatend vliegend tuig.

Zondag 25 juli

Half acht. Gisteren een zeer warme dag waarbij in Nederland met name in Eindhoven een hitterecord gebroken is. Er werd daar 39,1 graden gemeten. Er was de hele dag door wel wat met frisse lucht vloekende activiteit, maar beperkt. Of het door de hitte kwam of dat er opzet achter stak: ik nam vaker een korte chemtrail waar of een ergens beginnende en weer eindigende chemtrail waar ze gewoonlijk het gehele panorama-blikveld omspannen. Vanmorgen geen activiteit waargenomen wat chemtrails betreft. Het is blauwe lucht die ik als wat afgemat ervaar.

 

’s Avonds half negen. Niet zo vaak een chemtrail gezien vandaag. Desondanks geen schone lucht. Nog warmer dan gisteren: 40,7 graden in Gilze-Rijen.

Dinsdag 27 juli

Kwart voor acht. Grijze lucht met oostenwind. Een totaal ander weerbeeld dan de vorige dagen. Gister werd de hele koers van de Tour de France stopgezet toen de renners het stuk naderden waar door zware hagel en sneeuwval de weg op een lawine leek, terwijl de dag ervoor daar nog 25 graden heerste. Zo’n weersomslag is hier ook, maar dan wat minder extreem.
Ik zie geen chemtrailactiviteit.

Woensdag 28 juli

Half negen. Een gevarieerd aaneengesloten wolkendek vanmorgen.
Gisteravond beleefden we een gek onweer. Een weinig gevarieerd laaghangend donker wolkendek, waarboven het aan een stuk door donderde, rommelde, rumoerde en brulde.
En waar beneden het soms bliksemde. Dit rommel de bommel en wat nijdig aandoende geluiden hielden lang aan, begeleid door flinke regenval.

Vrijdag 30 juli

Zeven uur. Gisteren twee chemtrails gezien, ’s morgens vroeg, reeds verwaaide. Verder de dag door niet, voor zover je weet als je zo nu en dan kijkt. Vanmorgen ook een schone lucht. Ik moet er diep van zuchten, zo ontspant dit.

Zaterdag 31 juli

Weer een relatief schone lucht. Wat cirrusachtige wolken die chemtrailrestanten
zouden kunnen zijn. Er is nu een chemtrail, 7.20 uur in het zuiden, net boven de daken zichtbaar.
Avond, tien uur. Verder geen chemtrails waargenomen. Vandaag wel een aangewaaide sluier gezien.

[Alle video’s zijn afkomstig van het YouTube-kanaal Timelapse Skies Holland]

 

Volg ons op Mastodon!

 

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.