Hoe kunstmatig gefilterd zonlicht inwerkt op onze zintuigen

Na een paar chemievrije luchtdagen, einde augustus, zonder gefilterd zonlicht, volgde in september een periode met veel cirrus homomutatus, oftewel door de mens veroorzaakte wolken. Daarna waren er tien dagen waarop ik bij wijze van spreken geen vuiltje in de lucht waarnam.

Nu, 29 september, is het de derde dag met totale bewolking, waarvan ik nu eens neig te zeggen dat er geen door mij waarneembare chemie in lijkt te zijn en dan weer denk dat de wolken te stijf zijn om chemievrij te zijn.

Later op de dag wordt het een wonderschone Michaël-naamdag met een prachtige wolkenhemel met veel helderblauw.

Een kunstmatige wolk fluoresceert

De volgende passages uit het boek Kanker als lichtstofwisselingstoring van Klara Zupic – zie mijn terugblik op augustus – wekten in mij de gedachte: “Hé joh, je stelde toch al vaak vast dat het licht dat uit kunstmatige wolken schijnt niet meer straalt, maar glimt of fosforesceert?”

Vervolgens kwam de gedachte: het zonlicht dat via een homomutatus wolk de aarde bereikt, heeft een andere golflengte dan het zonlicht dat via een deomutatus wolkendek de aarde bereikt.

“Het uit het leven vallend licht kan fluoresceren. Het is dan een onder het fysieke gezonken licht. De geesteswetenschap weet dat substanties, die fluoresceren, bijna altijd carcinoom zijn. Zij ‘binden’ licht.”

Dan citeert ze Rudolf Steiner (13-03-1920):

“Gas innerlijk verdunt straalt, gas innerlijk verdicht fluoresceert.”

Chemische spookluchten

Het is te merken dat een kunstmatige wolk ten opzichte van een normale wolk of normale lucht, een verdicht gas is; hij fluoresceert.

Zie onderstaande foto van 6 september 2020 vanaf mijn balkon in Driebergen, om 15:28 uur. Het lijkt zo duister door de dichte lucht van de hele dag spuiten.

Kunstmatig gefilterd zonlicht in Driebergen

De verbetering die we zien in vergelijking met de tijd voor maart 2020 komt doordat er bijna geen burgerluchtverkeer is, waardoor er veel minder condenssporen zijn van kerosineverbranding in de lucht. De chemtrails steken hierdoor duidelijker af. De avondhemelkoepel houdt als het ware op met dit kunstmatige wolkendek en toont ons onverhuld een hemelspook.

chemtrails filteren het zonlicht

De hemel wordt een fabriekshal

Donderdagmorgen, 17 september:
Onze hemel lijkt op een productieafdeling van de aarde. Alsof we in een fabriek leven in plaats van op in het natuurlandschap van Moeder Aarde.

Vrijdagmorgen 18 september:
Er zijn een paar belangrijke zintuigen in het hoofd gelokaliseerd, zoals het zicht, het gehoor en de smaakzin. Deze zijn hoofdzakelijk naar buiten gericht. Anderzijds hebben we de innerlijke organen, zoals lever, nieren en ga,l waarvan de functie op de ruimte binnen de afgrenzing door de huid gericht is.

Het op op de buitenwereld gericht zijn van zintuigen maakt hun in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van de waarneming. Ook de hoeveelheid indrukken speelt een rol. Naar binnen toe is de uitwerking hiervan op de organen, op de innerlijke mens gericht.

Teruggekaatst lawaai

Een schokkende ervaring voor mij, die ik vanuit de verte meemaakte, was dat ik een zuigeling tot baby en kleuter zag opgroeien in de directe nabijheid van een klein, slecht en krakerig transistorradiootje. Het resultaat was een gebrekkig functionerend gehoor en een op een opmerkelijk wijze ontwikkelde spraakzin: de stem van het jongentje ontwikkelde zich scherp en krakend.

De nieuwe mens van nu, vooral in de stedelijke agglomeraties, groeit op onder een spiegel van lawaai dat wordt versterkt doordat het kunstmatige wolkendek de geluiden niet ongehinderd het heelal in laat kaatsen. Ze houdt wat vast en laat wat door, maar kaatst ook een gedeelte terug. Het broeikaseffect behelst niet alleen warmte en vochtigheid, maar ook lawaaiigheid.

Het lijkt misschien vergezocht maar ik leg het volgende verband: ons gehoororgaan strekt zich via hamer en aanbeeld uit over ons gehele botten-skelet. Je luistert met je hele bottenstelsel, met je hele lichaam.

In het merg van de botten van de schedel, het borstbeen en de ribben worden rode en witte bloedlichaampjes gemaakt. Nu kan de wijze waarop de universele wijsheid ons schept, zeker veel wegvangen van al het geluid van slechte kwaliteit en grote kwantiteit, zodat er vaak normale bloedlichaampjes in het bottenmerg aangemaakt worden. Vaak is echter niet altijd en niet bij iedereen. Zou het teruggekaatste lawaai, vanuit deze optiek bezien, in causaal verband staan met bloedziektes?

Gemodificeerd licht tast de smaak aan

19 september en 20 september: geen chemtrails!

We hebben veel smaakknoppen in onze mond die zich verenigen in smaakpapillen, die zich op hun beurt concentreren tot smaakzones. Er zijn zeven hoofdsmaken zoals er onder andere ook zeven hoofdkleuren zijn.

Eigenlijk is wat bij de kleuren licht en donker is, bij de smaken zoet en zout. De zoetige smaak ontstaat in de natuur in de bladplant door de inwerking van licht dat het bladgroen omzet in een zetmeelachtige substantie.

De meer zoutige kant ontstaat vanuit de wortels door opname van mineralen. Aan de minerale kant is er gemanipuleer door kunstmest en van bovenaf door kunstlicht. Beide hebben een grote invloed op de smaak- en voedingskwaliteit van het geteelde.

De kunstmatige wolken hebben beide kanten in zich: de zoute kant door haar hoge gehalte aan nano-chemicaliën en de zoete kant door het doorschakelen van (kunst-)licht.

Voor onze landbouwproducten betekent dit een enorme smaakvervlakking.
Deze smaak wordt door de voedingsindustrie over het algemeen opgevijzeld met zout en suiker.

Net als bij geluid, is er een doorwerking van de vele kunstmatige smaakstoffen op de kwaliteit van innerlijke organen en orgaanprocessen. De biologische, maar vooral de biologisch-dynamisch geteelde landbouwproducten daarentegen zijn tijdens het kiemen, groeien en gedijen minder gevoelig voor kunstmatige invloeden.

In de oktobermaand probeer ik vanuit menselijke immuniteit te kijken.

Gerelateerd

Over klassiek zonlicht versus chemtrail TL-llicht en U-ether

Wat hebben ons luchtruim en het getal 129.600.000 met elkaar gemeen?

Ook in het luchtruim zien we een beweging van tegenpolen

 

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.