Goed idee: rondjes om het stadhuis lopen voor schone lucht; beter idee: ook zelf ultrafijnstof meten


Klik hier voor een verslag van het eerste rondje

Woensdagavond 20 december 19:30 – als de Amsterdamse gemeenteraad bijeenkomt – start een rondgang om het stadhuis om de wens dat de lucht in de hoofdstad schoner wordt kracht bij te zetten.

De organisatoren, waaronder Milieudefensie, wijkcentrum De Pijp en wijkcentrum d’Oude Stadt hebben aangekondigd door te gaan met deze ‘Rondjes Stopera’ totdat de Raad het onderwerp serieuzer aandacht geeft.

Het sympathieke initiatief roept bij mij de vraag op wat wordt verstaan onder ‘meer schone lucht’? Meer dan wat? Hoeveel meer ten opzichte van wat? Wat wordt bedoeld met schone lucht? Wanneer is de lucht schoon?

‘Meer schone lucht’ is een buitengewoon vage eis.

Beter zou het zijn een bepaalde limiet aan fijnstof te noemen. Niet meer dan zoveel microgram per kubieke meter. Dat is op zichzelf al lastig, want fijnstof – en zeker ultrafijnestof – heeft altijd negatieve gezondheidseffecten, hoe klein de ingeademde hoeveelheid ook is.

Maar goed, je kunt hiervoor limieten hanteren (*). En dan moet je metingen doen. Het is verstandig dat burgers dit ook zelf doen, want overheden kunnen sjoemelen met zulke gegevens, bijvoorbeeld omdat ze een luchthaven en drukke verkeersaders van groot economisch belang achten of omdat ze de effecten van chemtrails willen bagatelliseren.

Milieudefensie voert actie met luchtwachters die fijnstof (PM2,5) gaan meten. Dat is een hele goede zaak. Deze wachters zouden daarbij alleen ook het aandeel van het nog veel gevaarlijker ultrafijnstof (PM0,1) moeten meten. Voor zover ik weet kunnen ze dat (nog) niet.

Dus rondjes om het stadhuis lopen is een prima idee. Het initiatief verdient navolging in andere steden.

Voor of na die rondjes zelf metingen verrichten is naar mijn idee een betere aanpak.

 

(*) De huidige EU-norm is maximaal 25 microgram PM2,5 per kubieke meter. Deze norm wordt in ons land op veel plaatsen en veelvuldig overschreden. Overigens is deze norm volgens deskundigen te ruim bemeten en zouden er strengere fijnstofnormen moeten worden aangehouden. Ook een burgerinitiatief kan dit uiteraard doen.

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.