De magische wisselwerking tussen mens en geestelijke wereld

Via de zon ontvangen alle levende wezens essentiële inspiratie vanuit de geestelijke wereld. Daarom is het absurd en misdadig om kalk, chemtrails, zwavel en andere stoffen en straling in de atmosfeer van de aarde te brengen.

Aanleiding tot dit schrijven zijn berichten in de media dat een aantal mensen denken dat ze de atmosfeer van de aarde over grote oppervlakten moeten gaan dichtspuiten. Door middel van chemtrails of zwavelerupties zoals bij een vulkaanuitbarsting. Hierdoor kunnen beduidend minder zonne- en andere hemellichaamsstralen de aarde bereiken (1).

De weer-app op uw smartphone, mits hiervoor ingesteld, kan de intensiteit van de zonnestraling weergeven. Het getal dat u ziet, levert een klein stuk materiële informatie op over de zon en haar stralen.
Vanuit een andere invalshoek kan een soortgelijk klein stuk informatie mensen op het idee brengen de veronderstelde opwarming van de aarde tegen te gaan, door het inzetten van kalk, zwavel of andere chemische stoffen.

Kosmische uitwisseling

Er bestaat een wisselwerking tussen aardemensen en geestwezens, die de aarde en de hemelruimte bevolken. Uitwisseling tussen hen loopt via de regenboog. Deze boog werd door de oude Grieken gezien als brug tussen de aardse en de geestelijke wereld en werd geëerd in Iris, de godin van de regenboog. In de huidige geesteswetenschap kun je het volgende over deze wisselwerking inzien (2):

Aan de geestelijke zijde van de regenboog vangen Engelen, Aartsengelen en Archai – wezens van de derde hiërarchie – op wat wij mensen aan de aardse zijde van deze kleurige boog aan gedachten, gevoelens en wilsimpulsen ontwikkelen binnen het tijds-ruimte aspect waarover het handelt.

De mens kan zijn gedachten, gevoels- en wilsleven zodanig ontwikkelen dat hij met die geestelijke concentratie door de verschijning van de regenboog schielijk heen kan gaan om deze vanaf haar rugzijde geestelijk te schouwen. Vanuit deze ‘geestelijke’ schouw is de regenboog als een kom van half-aardse omvang, een wereldschaal in vloeiende kleuren.

Gemetamorfoseerde impulsen

De mens kan, bij nog hogere concentratie, in deze majestueuze vloeiende kleurenpracht de wezens van de derde hiërarchie – Engelen, Aartsengelen en Archai – zien reizen. Deze wezens ademen de vloeiende kleuren van de wereldschaal in, nemen deze in zich op en verlevendigen ze.

Deze dienende wezens van de derde hiërarchie voorzien hogere wezens uit de tweede hiërarchie – de Exusiai, Dynamis en Kyriotetes – van bruikbare verlevendigde zielenimpulsen van de mens. De Exusiai, Dynamis en Kyriotetes geven op hun beurt en wijze deze door hen bewaarde en in verhoogde levendigheid gebrachte, voormalig menselijke gedachten, gevoels- en wilsimpulsen door aan de aan de nog hogere wezens van de eerste hiërarchie: de Serafijnen, Cherubijnen en Tronen. Deze verweven vervolgens de omgevormde, gemetamorfoseerde impulsen in de zonne- en andere hemellichaamsstralen.

Zoals boven beschreven, bestaat er dus een ware wisselwerking tussen aardemensen en geestwezens die de aarde en de hemelruimte bevolken. Als u in gedachten mee hebt kunnen bewegen in de hierboven beschreven drievoudige uitwisseling dan wordt zonneklaar hoe absurd het is om kalk, nano aluminium partikeltjes, zwavel en andere stoffen en straling in de atmosfeer van de aarde te spuwen.

Het goddelijke in onszelf

Wijzelf dragen bij aan de ontwikkeling van de aarde, van de aardemensen en van de geestwezens. Via onze wisselwerking met hen dragen wij verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de geestelijk goddelijke wezens waaruit wij zijn voortgekomen.
Uit hen zijn wij geschapen als tiende hiërarchische wezenheid. Daardoor zij wij in staat om het goddelijke in onszelf steeds opnieuw te vergroten, te pulseren en te vervolmaken. Dit wezenlijke uitwisselingsprogramma stelt ons in staat te bouwen aan een aarde als een nieuw Jerusalem.

Carpe diem.

Noten

(1) https://www.ninefornews.nl/world-economic-forum-promoot-plan-om-zonlicht-te-
blokkeren-met-ruimtebellen-volstrekt-gestoord/

(2)De hoofdidee van dit artikel is gerelateerd aan het zeventiendee klasse-uur; een esoterische les door dr. Rudolf Steiner in Dornach, gehouden op 19 juli 1922.

Gerelateerd

Zo erg was de chemtrailing gisteren

Chemtrails zijn het luchtteken van de antichrist

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.