Een groeiend deel van de Amerikaanse bevolking staat achter de stelling dat er een geheim chemtrail-programma is

9% van de Amerikanen staat volledig achter de stelling dat er een geheim chemtrail-programma gaande is. Nog eens 30-40% denkt dat deze stelling ‘enigszins waar’ is. Dat is fantastisch nieuws. En het mooie is dat het uit een onverdachte bron komt.

Het is de uitkomst van een door het Amerikaanse Congres georganiseerd onderzoek naar de stemming onder het kiezerspubliek (*). Voor het onderdeel ‘geoengineering’ werd aan duizend Amerikaanse burgers de volgende vraag voorgelegd:

“Do you believe it is true that the government has a secret program that uses airplanes to put harmful chemicals into the air (often called “chemtrails”)?”

[“Gelooft u dat het waar is dat de regering een geheim programma uitvoert waarbij vliegtuigen worden ingezet om schadelijke chemicaliën in de lucht te verspreiden (vaak ‘chemtrails’ genoemd)?”]

Dit is de uitkomst:

Volledig waar zegt 9%.
Een beetje waar zegt 19%
Een beetje onwaar zegt 15%
Volledig onwaar zegt 32%
Onzeker is 25%

Als aan de onzekeren gevraagd wordt waar ze het meest naar neigen (best guess) dan wordt dit de uitkomst:

Volledig waar zegt 10%.
Een beetje waar zegt 29%
Een beetje onwaar zegt 27%
Volledig onwaar zegt 34%

Tamelijk spectaculair, deze uitkomst, nietwaar? Mooi is ook dat het percentage Amerikanen dat deze stelling onderschrijft in tamelijk korte tijd aanzienlijk is gestegen. Bij een ander onderzoek in 2011 dacht nog maar ruim 2% dat deze stelling compleet waar is en 14% dat zij gedeeltelijk waar is.

Internetvrijheid onder vuur
De onderzoekers wijzen de vrije toegang tot sociale media aan als de oorzaak van de snelle toename. Ze stellen vast dat de afgelopen tien jaar 60% van de bijdragen over ‘geoengineering’ in de social media afkomstig is geweest van ‘complotdenkers’. Die worden dan ook verantwoordelijk gesteld voor de verandering in publieke opinie.

De gedachte dat het gezonde verstand blijkbaar aan de winnende hand is in de VS en dat het publiek meer en meer op eigen indrukken afgaat en niet langer op de opinies van de zogeheten experts, komt niet bij de onderzoekers op.

Beklemmend aan het rapport is dat het de brengers van het slechte nieuws aanvalt. Zij worden door de opstellers aangeduid als een ‘online community of conspiracy’. Op meerdere plaatsen in de tekst kom je de term ‘chemtrail conspirators’ (chemtrail samenzweerders) tegen. Niet voor degenen die het chemtrail-programma uitvoeren of verdedigen, maar voor hen die het aan de kaak stellen.

Dat is een omkering die weinig goeds voorspelt voor de overlevingskansen van het vrije woord op het web, de komende tijd.

 

(*) Solar geoengineering and the chemtrails conspiracy on social media

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.