Loskomen uit het veld van verdwazing

Wat door velen wordt beschouwd als ‘een groot complot’ is in werkelijkheid veel meer de uitwerking van een veld van verdwazing dat ons allemaal beïnvloedt, stelt Dirk Verelst in deze bijdrage. Weliswaar zijn er heimelijke machtshebbers die vanuit achterkamertjes opereren, maar volgens hem kunnen zij alleen maar effectief zijn bij de gratie van het bestaande, negatieve veld. De kernvraag is daarom hoe dit veld instandgehouden wordt en hoe we daaraan kunnen ontsnappen.

Parijs energieveld

Het veld van verdwazing is het gevolg van het corrumperen van het subtiel energetisch veld (chi, orgone, prana) dat overal aanwezig is en dat verbonden is met ons individuele en collectieve bewustzijn, maar ook met het onderbewuste.

In mijn eerdere artikels over orgonite heb ik uitgelegd dat sommige objecten en locaties hotspots zijn van negatieve energie. Deze energie wordt door ons opgepikt en beïnvloedt ons denken, onze emoties en ons doen en laten. Ik het het vooral gehad over de 3G/4G/5G zendmasten, antennes voor mobiele telefonie, die in werkelijkheid ook een aandeel hebben in weermanipulatie, brainwashing en nog andere minder fraaie toepassingen.

Zenders van negatieve energie

Dit ‘negatieve veld’ is niet onlangs pas ontstaan. Het bestaat al zeer lang en heeft er door de eeuwen voor gezorgd dat onze maatschappij geëvolueerd is tot wat ze nu is. Er bestaan dus ook andere, oudere ‘zendmasten’ of ‘antennes’, die ik hieronder zal beschrijven. Deze antennes kunnen we voor ons begrip ook ZENDERS noemen. Voor mensen die the Lord of the Rings kennen: the Two Towers die alle schepsels in de omgeving ‘slechter’ maken.

De mensen die door deze zenders beïnvloed worden zouden kunnen worden beschouwd als ONTVANGERS van deze slechte energie. De mens verwordt daardoor tot een soort van biologische robot wiens gedrag en levensloop uiteindelijk bepaald worden door de mate waarin de kwaliteit van deze energie kan ‘aanhaken’ in hun wezen.

De maatschappij wordt in grote mate gestuurd door de negatieve energie die achter de schermen door een zeer kleine groep van ingewijden al sinds mensenheugenis bewust in stand wordt gehouden. Dat is uiteindelijk een vorm van zwarte magie. De belangrijkste kenmerken van zo’n maatschappij zijn.

* Autoritaire, hiërarchische structuren.
* Een afwezigheid van medeleven; compassie maakt plaats voor een vorm van leegheid en sadisme
* Controledrang en afkeer van individuele verantwoordelijkheid en vrijheid.
* Starheid, angst
* Een gestage evolutie naar een dictatoriale controlemaatschappij, inclusief ‘mark of the beast’.

Het New World Order veld

De link naar wat er zich nu allemaal afspeelt is makkelijk gelegd. Het is al wat moeilijker in te zien dat we erin zijn opgegroeid en er zelfs mee zijn vergroeid. Het is een illusie te denken dat we erboven kunnen staan. Wel kunnen we ervoor zorgen dat we er minder door worden beïnvloed en onszelf leren betrappen op ‘dubieus gedrag’. Anders houden we het ‘New World Order veld’ mee in stand.

Draag jij in je emoties en handelen bij aan een veld van starheid en negativiteit? Als jij bang bent voor een virus, of voor ‘de dictatuur die er aan zit te komen’, dan ben jij een zender van angst. Als jij volledig in de oppositiestand zit, zonder iets nieuws bij te dragen aan de maatschappij van morgen, draag jij bij tot starheid.

Ik heb reeds aangegeven dat er mensen zijn die er blijkbaar baat bij hebben dit negatieve veld in stand te houden. Zijzelf en hun gedrag worden erdoor gevoed, versterkt, en zij zullen snel op de ladder stijgen van macht, aanzien en geld omdat ze goed gedijen in zo’n onmenselijk klimaat.

Door mee te doen aan satanische rituelen, of minder spectaculair bewust of onbewust initiaties te ondergaan in geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij, zullen ze hun eigen energetisch veld beter kunnen afstemmen op wat er wordt ‘uitgezonden’ door de ZENDERS.

Negatieve spirituele groei

Ik wil hier niet met een beschuldigende vinger wijzen naar elke individuele vrijmetselaar, er zijn er ook veel die niet begrijpen waar ze mee bezig zijn. Ze voelen zich groeien in hun persoonlijkheid tegenover mensen in hun omgeving die zich ten opzichte van hun spontaan onderdaniger (‘respectvoller’) beginnen te gedragen Dat kan verkeerdelijk worden geïnterpreteerd als een vorm van zelfontwikkeling.

In werkelijkheid ondergaan vrijmetselaars door de verschillende symbolen en rites die gebruikt worden een soort negatieve spirituele groei. Ze worden zelf ‘naar boven toe’ ook onderdaniger binnen hiërarchische structuren waarin ze zich ook thuis voelen. Ze hebben een ring of power gekregen… zie weer Lord of The Rings, en worden daardoor makkelijker beïnvloed door ‘het kwaad’. Ze zullen ‘spontaan’ meer open staan voor autoritaire regels en controledrang.

Zo bouwen ze onbewust mee aan hun ‘Grand Oeuvre des Ages’, de New World Order. De hele moderne architectuur met vierkante, hoekige en vaak agressieve vormen is een voorbeeld van een grotendeels onbewust ‘instrument van verdwazing’, omdat het het gedrag van de mensen op negatieve wijze beïnvloedt, terwijl de meeste architecten ‘gewoon’ toepassen wat ze geleerd hebben.

We hebben dus ZENDERS, ONTVANGERS en het daaruit volgende grotendeels onbewust geïnspireerde GEDRAG van de mensen.

Het belang van krachtplekken

De alom aanwezige subtiele energie is op bepaalde plekken of momenten ook sterker aanwezig, wat van belang is voor de intensiteit van de corrumperende invloed van de ZENDERS. Het is veel nuttiger om een satanisch ritueel (of een terroristische aanslag) uit te (laten) voeren op een hoogenergetische plek, omdat dat het hele veld op die plek of op dat moment veel sterker zal beïnvloeden.

Daarmee zijn we dan aanbeland bij het onderwerp van de zogenaamde heilige plekken, leylijnen en dergelijke. Net zoals het bij acupunctuur op bepaalde punten op het lichaam makkelijker is om de energie weer te doen stromen, is het op bepaalde plekken op de aardbol makkelijker het energetisch veld te beïnvloeden. Kerken, heiligdommen, hunebedden, piramiden, monumenten, vrijmetselaarsloges, begraafplaatsen, hoogspanningsverdelers en kerncentrales staan bijna allemaal op plekken waar de subtiele energie in sterkere mate aanwezig is.

Het is dus heel goed mogelijk dat je op die plekken (in een kathedraal bijvoorbeeld) een religieus gevoel ervaart. Dat is echter ‘gewoon’ een geobiologisch fenomeen. De grote hoeveelheid subtiele energie zorgt voor een beleving van spiritualiteit. Door onder andere de puntvormige en koepelvormige vorm van heiligdommen wordt de energie echter gecorrumpeerd.

De zogenaamde ‘gargouilles’ op kathedralen. inclusief diabolisch uiterlijk en penissen in erectie staan daar ook niet voor niets. Het religieuze gevoel wordt aldus gekanaliseerd in een vorm van autoritaire, hiërarchische en dogmatische religie: de paus, de bisschop, de pastoor staan allemaal dichter bij God en moeten de slaafse schapen leiden. Alles draait om geld en macht en er is een groot gebrek aan onafhankelijkheid.

De zwartmagische plattegrond van Parijs

Het is interessant te zien dat dit alles al zeer lang bestaat. De maya’s die tijdens een zonsverduistering (veel energie) boven op een piramide (op een hoogenergetische plek) mensenoffers brachten aan de zonnegod, deden aan zwarte magie.

De gehersenspoelde terrorist die mensen omverrijdt op Koninginnedag en zichzelf te pletter rijdt tegen de Naald in Apeldoorn op een belangrijke energetische dag en plek (bekijk het stratenplan!) genereert slechte energie die terechtkomt bij de personen die in dit land het hoogst op de autoritaire ladder staan. En het veld van verdwazing, depressie en slaafsheid is weer versterkt.

Op ronde punten, in parken, aan de rand van een rivier of op andere plekken zien we ook vaak afschuwelijke en agressieve ‘kunst’, die de omgeving negatief beïnvloedt.

Een laatste interessant voorbeeld is de historische as door Parijs: lange rechte wegen versnellen en verharden de ‘ chi’ (subtiele energie) die ook nog eens de negatieve indrukken oppikt van de op deze as aanwezige monumenten en gebouwen die de hele stad ‘voeden’.

De constellatie obelisk (fallusvorm – groot verticaal object) die zich linea recta achter een boogvormige (of koepelvormige) constructie bevindt is een wijdverspreide manier om de energie negatief te beïnvloeden.

De as begint achter La Défense en zijn Grande Arche de la Fraternité (een term die ook naar de vrijmetselarij verwijst) en passeert de begraafplaatsen (!) van Neuilly en Puteaux.

Ook in Marseille ligt aan het eind van de lange verkeersas door de stad een kerkhof. U kunt op de foto’s in deze link volgen wat er allemaal nog op de as door Parijs ligt: Arc de Triomphe met de twaalf straten, Place de La Concorde met obelisk, Jardin des Tuileries met nog een Arc en een obelisk, en tenslotte de piramide van het Louvre, erdoor gedrukt door Mitterand, een 33ste graad vrijmetselaar.

Of deze piramide werkelijk 666 stukjes glas heeft zoals wel eens wordt beweerd weet ik niet want ben er nooit aan toe gekomen ze te tellen. Noteer ook het reuzenrad, dat er verlicht uitziet als de piramide met alziend oog en precies op die lijn geplaatst is.

Het inbrengen van gezondmakende energie

Wat gebeurt er nu als we orgonite in de buurt van al deze ‘ZENDERS’ neerleggen? De gecorrumpeerde, starre subtiele energie die daar al zo lang aanwezig is en de energetische fundering is van onze huidige maatschappij, wordt dan omgezet in een liefdevolle, beweeglijke, gezond makende energie.

Door te giften haal je de energetische poten onder de stoel van de machtshebbers vandaan. Je beïnvloedt ook indirect de hele bevolking, aangezien die door deze vrijelijk stromende energie andere keuzes zal gaan maken en zich onafhankelijker, verantwoordelijker en liefdevoller zal gaan gedragen. Je creëert de best mogelijke energetische omstandigheden, en kunt vervolgens de details overlaten aan het ‘Toeval’ of het ‘Universum’.

De ommekeer die momenteel bezig is in de maatschappij kan zich niet enkel op ‘intellectueel vlak’ voltrekken, anders krijgen we gewoon weer hetzelfde toneelstuk met andere poppetjes die machtsposities bekleden. Dan zou dezelfde gecorrumpeerde energie doorheen onze onveranderde psychologische structuren gewoon op een andere manier tot uiting komen en er zou in de ‘grond’ niet echt iets veranderen.

Door orgonite te verspreiden zorgen we ervoor dat de bevolking minder makkelijk ‘aanhaakt’ bij dictatoriale manieren van denken.

Het veld van verdwazing kan met behulp van orgonite worden omgebogen tot een veld van verlichting. Deze term kies ik niet zomaar. Het veld van verdwazing zou misschien ook beter veld van verzwaring of onderdrukking kunnen heten. Het veld van de onderdrukker en de onderdrukte…

Deze woordkeus is ingegeven door de fysieke eigenschappen van de subtiele energie (orgone, chi, prana). Zoals zo vaak verraadt onze taal een dieper begrip van deze alom aanwezige maar wetenschappelijk niet aanvaarde energie.

Frodo en Sam hadden in The Lord of the Rings dus ook een stuk orgonite naar de Tower of Orthanc kunnen brengen. Het spijt me als u geen fan bent van Tolkien. 🙂

Weerzin bij de gevestigde wetenschap

Ik wil graag kort aanstippen waarom er zo’n problematische relatie bestaat met de huidige wetenschap als het gaat over dit concept. Het heeft te maken met de verbinding die ontstaat tussen studie-object en observator.

Hoe graag de wetenschapper ook objectief wil blijven, op het moment dat hij zich verbindt met deze levensenergie, worden er onbewuste processen in gang gebracht die het bestaan ervan weg willen redeneren, omdat er een vorm van ”introspectie’ optreedt, die niet altijd even gewenst is.

Het menselijke bewustzijn, oftewel de observator, is immers zelf een specifieke vorm van geconcentreerde subtiele energie. Er treedt als het ware een vorm van ‘weerstand’ op, die ook bij therapeuten goed bekend is. Het ‘probleem’ wordt onbewust uit de weg gegaan.

De andere pathologische vorm van omgaan met de subtiele energie als fysieke realiteit, is het ‘zweven’. De levensenergie, die zoals gezegd verbonden is met bewustzijn, maar ook het gevoel van ‘heiligheid’, ‘ verbondenheid’ en nog wat van die termen wordt dan het onderwerp van religie. De subtiele energie wordt dan buiten onszelf geprojecteerd, op een externe godheid of godheden. Wil u hier meer over weten, dan beveel ik het boek’God. Ether, Devil van Wilhelm Reich aan.

Subtiele energie en onze stemming

Terug naar verzwaring, onderdrukking en verlichting. Deze zijnstoestanden komen overeen met werkelijke biofysieke eigenschappen van de subtiele energie. Kort door de bocht: subtiele energie is verbonden met zwaartekracht en aantrekking.

De kwaliteit van de subtiele energie bepaalt ook mede de richting van de zwaartekrachteffecten. Als je ‘veel energie’ hebt, je levenslustig en opgewekt voelt, bevat je lichaam veel gezonde subtiele energie. Je voelt je licht, soepel, lijkt wel te ‘zweven’. Je weegt minder.

Als je ‘down’ bent, voel je je terneergeslagen, depressief, onderdrukt. Allemaal woorden die aangeven dat de richting, horend bij die emoties, ‘naar beneden’ is. Dat hoort bij weinig, of bij een onderdrukte energie. Bij een kwaliteit van de chi of orgone die zeer ‘verdwaasd’ is door het veld van verdwazing en verzwaring.

Als je kijkt naar de mensen die zich wél goed lijken te voelen bij deze zware energie, dan spreken hun gelaatstrekken vaak boekdelen: afhangende hoekmonden, neusplooien en oogplooien. Zij hebben de zware onderdrukkende energie volledig geassimileerd. Hun hele wezen is doortrokken van een – bij hen – verankerende kracht. Zij zullen zich in plaats van terneergeslagen juist krachtig en stabiel voelen, omdat ze gevoed worden door de minder goed geaarde en in hun levensenergie gefrustreerde medeburgers.

Energetisch gaat het hier om parasitisme, zou je kunnen zeggen. Klaus Schwab die momenteel regelmatig voorbijkomt is een uitstekend voorbeeld. Ook een groepsfoto van vrijmetselaars is een uitstekende manier om te kijken hoe het gedurende jaren ondergaan van ‘verzwarende’ rituelen zijn tol eist. Het is ook interessant te zien dat deze mensen vaak zware brillenglazen nodig hebben.

Deze mensen voelen zich door gezonde energie bedreigd in hun veilige laag-bij-de-grondsheid, wellicht vergelijkbaar met het angstgevoel dat soms optreedt in een kermisattractie.

Dit anti-zwaartekrachteffect kan in de natuur trouwens ook worden teruggevonden in het ontstaan van bergtoppen, verdampend water en regen.

Atmosferische verzetsstrijd voor een vrije maatschappij

Samengevat: de reeds eeuwen heersende hiërarchische, dictatoriale vormen van gedrag, opvoeding en organisatie van de maatschappij worden instandgehouden door een ‘veld van verdwazing’.

Het veld van verdwazing is niets meer dan de natuurlijk aanwezige subtiele energie die continu wordt gecorrumpeerd. Dit gebeurt op bewuste manier door zwarte magiërs en geheime genootschappen en door ons allen in mindere of meerdere mate onbewust omdat we in ons wezen vergroeid zijn met bestaande psychologische structuren.

Maar sinds 2000 wordt er door vrije mensen ook op een bewust manier aan witte magie gedaan met behulp van orgonite: door dat te begraven op plekken waar het belangrijk is dat de invloed van slechte energie wordt omgezet in goede creëren we de best mogelijke omstandigheden voor de ontwikkeling van een vrije maatschappij zonder dat we ons over de details hoeven te bekommeren. Een maatschappij waarin autoritair opgelegde beperkingen onnodig zijn, omdat mensen op onafhankelijke, verantwoordelijke en liefdevolle manier met elkaar omgaan, waarbij ook weinig of geen begrip zal heersen voor neurotische controledrang.

Op de Facebook– en Instagrampagina van Etheric Warriors kunt u illustratieve foto’s bekijken. Misschien raakt u zelf wel geïnspireerd om mee te helpen.

Foto: Walkerssk

Gerelateerd

Tips en trucs om zelf aan de slag te gaan met orgonite

Zendmasten, corona en orgonite

Giften met orgonite: negatieve straling omzetten in positieve levensenergie

Re-energise Earth! (3): Georg Ritschl over healing met orgonite

field orgonite

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

7 reacties

 1. Janna schreef:

  Dag Dick,

  Er bestaat een video die laat zien dat de aanslag in Apeldoorn anders in elkaar zat. Dat er geen gehersenspoelde terrorist achter het het stuur zat, maar een reeds bewusteloze man en dat de auto vanuit de lucht bestuurd werd. Misschien is die nog te vinden. Ik vond de reconstructie en uitleg zeer aannemelijk!

  • Dirk Verelst schreef:

   Dag Janna, bedankt voor die toelichting, ik heb me destijds niet in de details verdiept, wat je zegt lijkt me zeker ook tot de mogelijkheden te behoren. Feit is dat deze plek niet toevallig is gekozen. Daar ging het me natuurlijk om bij het vermelden van die aanslag. In de pdf leg ik volgens mij ergens uit wat het effect was op de wijdere omgeving van dit mensenoffers.
   Groeten

 2. Jeanine Hoefnagels schreef:

  Ik ga aan de slag hier in Portugal met die orgonites. Ik ga de ingrediënten bestellen en doe het samen met een vriendin. Ik heb nog een vraag: wat is HHG? Ik kan dat nergens vinden.

  • Dirk Verelst schreef:

   Don Croft heeft de kegelvormige vorm van orgonite waar ook een koperdraad in zit (zie instructielink in 1 van de artikels of anders op youtube orgonise africa) ‘Holy Hand Grenade’ genoemd, naar Monty Python. Deze heeft de sterkte van 4 a 5 towerbusters (hockeypuckgrote schijfjes orgonite, muffinpan) maar door de koperen winding en extra kristallen iets minder hars nodig om te maken. Je kunt in principe ook enkel towerbusters gebruiken, hoor. Ik raad tegenwoordig minstens 5 towerbusters aan voor een gemiddelde zendmast, maar idealiter voel of pendel je zelf. Je zult daar vanzelf beter in worden. Succes.

 3. Dona Köhler schreef:

  Geweldig artikel.

 4. C. B Kromme schreef:

  Jammee dat de tekst bestaat uit lichtgrijze lettertjes die voor mij moeilijk te lezen zijn.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.