Vijf coronaboeken: vijf uiteenzettingen op een onbewezen fundament

De afgelopen maanden verschenen aardig wat coronaboeken. Ik heb er vijf bekeken en wat me opviel is dat vier ervan het bestaan van ‘het nieuwe virus’ zonder meer aannemen. Een vijfde stelt dat het niet van belang is of het bestaan van virus wel of niet is aangetoond.

Katrin Reiss en Sucharit BhakdiErwin PasmansJudith von HalleRobin de Ruiter CoronaMartin Vrijland

Boek 1: Corona, vals alarm?

Dit boek werd met veel publicitair tromgeroffel aangekondigd en kreeg danszij de nationaal coördinator terrorisme en veiligheid die zich over de uitgever boog nog eens extra de wind mee in kritische kringen.

Alleen… Corona, vals alarm? van Karina Reiss en Sucharit Bhakdi ontspoort wat mij betreft al op bladzijde 10. Iets onder het midden op de pagina staat daar een zin die ik hier in zijn geheel laat volgen. Het gaat mij om de tweede helft ervan:

In december 2019 waren er opvallend veel ziektegevallen in de Chinese miljoenenstad Wuhan in de provincie Hubei, waarbij de patiënten duidelijk besmet waren met een nieuw virus uit de coronafamilie.

Hier staan twee belangrijke stellingen:
1. Er is een nieuw virus; het bestaan daarvan is vastgesteld
2. Er is duidelijk aangetoond dat de mensen in Wuhan daarmee waren besmet.

Deze stellingen worden verder niet toegelicht, laat staan onderbouwd. Ze worden gewoon geponeerd. Zoiets heet een postulaat. Het is het fundament voor een heel bouwwerk aan redeneringen dat daaruit volgt.

Er is alleen één heel groot probleem hier. Stelling 1 is onwaar. De Wereld Gezondheids Organisatie riep wel begin vorig jaar dat er een nieuw en gevaarlijk virus was ‘uitgebroken’ en regeringen en media echoden die roep, maar er is nergens wetenschappelijk bewijs dat dit een nieuw en gevaarlijk virus is. Niemand heeft dit zo duidelijk aangetoond als de Amerikaanse onderzoeksjournalist Jon Rappoport. Zie alle links naar zijn artikelen hierover onder mijn posting van twee dagen geleden.

Terug naar boek 1.
Beide auteurs nemen in het begin van hun boek geen afstand van de onjuiste bewering van de WHO en eigenlijk kun je dan het boek wel terzijde leggen. Dat heb ik niet gedaan. Er staan best wel behartenswaardige dingen in, en daar zal ik later, in een vervolgartikel nog op ingaan, maar het fundament van dit boek klopt niet.

Stelling twee in de gewraakte zin maakt dat duidelijker. Hoe kun je aantonen dat mensen ‘besmet ‘ zijn met een niet aangetoond virus? Dat is geen moeilijke vraag. Dat kan niet.

In de zin op pagina 10 zit nog een derde, impliciete aanname, namelijk dat virussen besmettelijk zijn of kunnen zijn. Met andere woorden dat het ziekteverwekkers (kunnen) zijn. Dat is een wetenschappelijk omstreden standpunt. Daarom mag je dat niet zomaar neerzetten als een algemeen geaccepteerde waarheid.

Boek 2: De coronaplandemie

Boek 2 dan. De coronaplandemie van Erwin Pasmans. Pas uit en een baksteendikke pil van 512 bladzijden. Met een goed register achterin, wat het meteen stukken toegankelijker maakt. Dat is sympathiek. Net als de titel. Door het woordje ‘plan’ weet je direct dat de wind hier uit een kritische hoek waait.

Direct na twee voorwoorden staat op pagina 19 een prima lijstje met sleutelvragen over de coronacrisis. Bovenaan prijkt deze vraag:

Als COVID-19 bestaat, waarom heeft nooit iemand het virus geïsoleerd dat deze symptomen veroorzaakt?

HOERA denk ik dan. Nu gaat het ergens over!
Dat is namelijk een hele goede vraag. Een basisvraag. Een vraag die het hart raakt van de hele coronacrisis en alle discussies daarover.

Maar dan.
Vlak daarna staat op bladzijde 22 onderaan:

Het virus is slechts een peuleschil in het grotere geheel en triggert enkel deze onderliggende fundamentele problemen.

Hoe heb ik het nu? Hoe kan een niet aangetoond virus een peuleschil zijn? En een trigger in een groter geheel?

Hoe kun je zo’n knots van een tegenstrijdigheid binnen vier bladzijden aan de lezer voorschotelen?

Het is een van tweeën: of het virus is aangetoond of niet en het kan je ziek maken of niet.
En allebei is niet bewezen.

Als je daar dan toch maar van uitgaat, omdat iedereen dat doet, of omdat je onderzoek anders te ingewikkeld wordt, of om welke andere reden dan ook, dan ga je in het fundament mee met de hoofdstroom van de WHO.

Daar bovenop kan je dan kritisch zijn over de proportionaliteit van de maatregelen, over de keuze van de medicatie en over de inzet van middelen en gedragingen om de kans op ‘besmetting’ te verkleinen. Maar in het fundament ga je met de WHO mee.

Ook hier dacht ik na pagina 22 dat ik het boek eigenlijk wel terzijde kon schuiven. Ik heb er toch nog wel stukken in gelezen en kom daar in het vervolgartikel nog op terug.

Boek 3: De coronaviruspandemie

De coronaviruspandemie van Judith von Halle tapt uit een ander vaatje dan de voorgaande twee boeken. Von Halle heeft een antroposofische achtergrond en benadert het thema vanuit een spirituele kijk op maatschappelijke fenomenen.

Hoewel er prachtige passages in dit boek staan en het zeker aan te bevelen is, juist omdat het een andere invalshoek heeft dan de gebruikelijke westers-wetenschappelijke benadering, kan ook dit boek – wat de bestaansgrond van ‘het virus’ betreft – al na lezing van de derde zin van het voorwoord weer terug in de kast.

Dit is die zin:

Aangezien de mensheid voor het eerst met dit virus in aanraking komt, staan veel vragen over de oorsprong en de besmettelijkheid van het virus, over het voorkomen van de infectie of over immuniteit, alsmede over de behandeling van de ziekte veroorzaakt door het virus COVID-19 nog grotendeels open.

Vrij vertaald: dat dit een nieuw virus is staat vast en dat het besmettelijk is ook.

Ht is hetzelfde beeld: fundamentele aannames worden in het begin van het boek geponeerd en op dat fundament wordt het betoog opgebouwd. De gedachte dat dit fundament wel eens ondeugdelijk kan zijn en nader onderzoek verdient komt niet eens op.

Boek 4: Coronacrisis, de komst van de Transitie
Boek 5: Coronavirus, covid-19 Waar eindigt dit?

Deze twee boeken noem ik in één adem, want Robin de Ruiter en Martin Vrijland hebben allebei in een vroeg stadium van de coronacrisis (in de loop van de zomer van 2020) eerder gepubliceerd materiaal opnieuw uitgebracht onder toevoeging van een corona-slothoofdstuk.

Helemaal netjes vind ik dit niet, want als je afgaat op het titelblad, verwacht je een volledig coronaboek. Van kaft tot kaft dus.

Aan de andere kant is er veel voor te zeggen om beschouwingen over de coronacrisis te ‘embedden’ in een veel bredere historische en politiek-culturele context. Dus het zij deze auteurs vergeven.

Minder vergevingsgezind ben ik waar het de fundamenten van de coronadiscussie aangaat.

Robin de Ruiter schrijft daar het volgende over op bladzijde 172 bij het begin van het twaalfde hoofdstuk getiteld ‘Toevalproduct of biowapen’.

Het coronavirus verschijnt in januari 2020 plotseling uit het niets op de voedsel- en vismarkt in de directe omgeving van het Wuhan instituut of Virologie in de Chinese stad Wuhan.
Dit leidt onvermijdelijk tot de volgende vragen: Is het virus misschien afkomstig uit dit laboratorium in Wuhan? Is het misschien ontsnapt of is het opzettelijk op de voedsel- en vismarkt vrijgelaten?

Ook hier weer de onbewezen aanname van een nieuw virus waar het hele verdere verhaal op berust. De vraag wordt dan vervolgens of het een ‘natuurlijk’ virus is of een door de mens in laboratoria gemaakt griezelding. Uit de bewoordingen die de Ruiter kiest is duidelijk dat hij neigt naar de tweede mogelijkheid. En dan blijft alleen de vraag nog over of het een ongelukje was of opzet.

Alles staat op de basis dat er daar een virus is gevonden. Een fonkelnieuw virus ook nog eens. Iets wat we nog niet eerder zagen.

Dat is een mooi verhaal, maar het is onbewezen. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor. Jon Rappoport heeft dat op onnavolgbare wijze aangetoond.

Meegaan met dat verhaal is geen onschuldig kleinigheidje. Je zit dan, of je het wilt of niet, in het WHO-verhaal. Dan kun je nog zeggen dat het geen echte pandemie is en dat de gevolgen niet erger zijn dan bij een forse griep. Allemaal tot je dienst. Maar je zit IN dat verhaal.

En wat volgt is een welles-nietes-discussie binnen die context. De voorstanders van het coronabeleid beweren dat het virus enorm gevaarlijk is. Misschien dan nog wel niet nu, in deze vorm, maar dan toch zeker wel in de vorm van nog komende mutaties. Je staat zo allebei op hetzelfde onbewezen virusfundament.

Martin Vrijland is de enige van de vijf die in elk geval de mogelijkheid open laat dat het virusverhaal een broodje aap verhaal is. Dit schrijft hij op pagina136:

Of we te maken hebben met een echt virus, een virus by design of vooral met mediaspektakel, blijft een vraag, maar sowieso zal het virus gebruikt worden om allerlei zaken door te drukken die de mensheid gevangen moeten zetten.

Met andere woorden: het maakt niet uit of het een echt virus is of niet.

De vraag die hij hier open laat is nu precies de vraag die je in een boek als dit van hem behandeld zou willen zien. Het maakt namelijk een wereld van verschil uit of het virus echt is of niet. Als het echt is (en gevaarlijk) dan zijn de maatregelen op hoofdlijnen te billijken. Als het niet echt is, wordt de vraag waardoor mensen dan eigenlijk de bijzondere symptomen krijgen die ‘covid’ genoemd worden.

Dan moet je gaan zoeken naar andere oorzaken. Door te zeggen dat het er niet toe doet, sluit je de weg naar dit zo noodzakelijke onderzoek af.

Vrijland staat met zijn agnosticisme voor tweederde binnen het WHO-vertoog (virus dan wel biowapen, maar allebei wel VIRUS) en voor eenderde op nieuwe grond, die hij helaas niet verder onderzoekt.

Hij geeft een goede analyse van de doelstellingen van de globale elite (met name transhumanisme en de rol van allerlei hightech daarbij). Maar… hij laat de vraag liggen waar de mensen dan eigenlijk ziek van worden als het niet door dat VIRUS komt.

Thomas Cowan en Sally Fallon Morell Cowan schreven een baanbrekende werk over de mythe van de besmettelijkheid. Helaas is hun visie nog niet doorgedrongen tot het gangbare denken over de coronacrisis.

Wat mij betreft is dit zesde boek een voortreffelijke fundering voor toekomstige coronaboeken.

Disclaimer

Ik heb de besproken boeken op hoofdlijnen ‘gescand’. Nog niet van kaft tot kaft gelezen. Het is mogelijk dat ik daardoor iets essentieels over het hoofd heb gezien.
Het vervolgartikel zal op basis van de kaft tot kaft leeservaring zijn. Voor deze vijf boeken zijn dat 1161 pagina’s. Dat duurt dus nog even.

Boekgegevens

Corona, vals alarm?
Blue Tiger Media

De Coronaplandemie
Uitgeverij Aspect

De coronaviruspandemie
Uitgeverij Cichore

Coronacrisis, de komst van de transitie
Uitgeverij Mayra Publications

Coronavirus, covid-19, waar eindigt dit?
Uitgeverij: in eigen beheer

Gerelateerd

Jon Rappoport: “Het bestaan van het SARS-CoV-2 virus is nooit aangetoond”

De besmettingsmythe: een Nederlandstalige samenvatting van The Contagion Myth

The Contagion Myth: een boek waar de pandemieplanners als de dood voor zijn

Het Rouleaux effect: de echte oorzaak van de coronacrisis

 

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

20 reacties

 1. Janna schreef:

  Antwoord op Tjeerd op bericht van 2 februari:

  Dank je Tjeerd. Dat was een supersnel antwoord over Tetanus. Wat interessant is, is dat weer blijkt dat “het terrein” (de conditie van het lichaam) doorslaggevend is voor ziekte of gezondheid. Een bacterie gaat pas toxinen uitscheiden als hij dood of ziek weefsel moet opruimen. Dan scheidt (schijt) hij dat als toxine weer uit en worden de endosomen gestimuleerd om het toxische gif naar buiten te brengen.
  Dan kan men de endosomen/exosomen als zgn virussen de schuld geven, maar dat slaat nergens op. Men kan ook de bacterieën de schuld geven, maar dat slaat ook nergens op, want die doen eveneens gewoon hun werk. Het is de te zwakke constitutie van de mens die hem de das om doet. Dus logisch dat Tetanus meer voorkomt in oorlogsgebieden en in andere erbarmelijke omstandigheden.

  Deze dingen worden keer op keer bevestigd. Dus het puzzeltje sluit zich.
  Dank je wel.

 2. Margie schreef:

  Een prachtig e-book, Dus…lekker snel in huis 😊

  Building a Better World in Your Backyard Instead of Being Angry at Bad Guys”

  It takes a look at some of the things that the average person can do, like really saving energy, growing gobs of food almost effortlessly, and designing a house that solves nearly everything.

  ecominded.net/build…tter-world

 3. Marike schreef:

  Ik ben benieuwd naar jouw boek over corona, al denk ik dat het een dun boek wordt: het corona virus bestaat niet en dus is alles gebaseerd op een hoax. Of heb ik het dan verkeerd geïnterpreteerd?

  Ik ben het niet met je eens dat als het virus wel echt zou zijn dat dan de maatregelen te billijken zouden zijn, zoals je schrijft. Ook daar zijn weer vele redenaties en gezichtspunten op los te laten.

  En gaat dit wel helemaal over een virus??? Of gaat dit over een hele andere agenda en komt die in de boeken ook aan de orde als je niet precies definieert of het corona virus bestaat of niet?
  Naar mijn mening gooi je het kind met het badwater weg als je over 1 zin in een boek (ook al zou je die als heel fundamenteel kunnen zien) valt en daarmee het hele boek terzijde schuift.

  Het is acteren in een heel complex speelveld waarin zeer veel verschillende lagen en zienswijzen zitten.

  Overigens lijkt het mij zeer belangrijk om elkaar te steunen in deze tijden van verdeel en heers ipv als kritische denkers elkaar af te vallen (wat ik wel zo ervaar doordat jij zegt dat al deze boeken fundament missen) op een deel onderwerp (nmm) waar ook de communicatie over geopend zou kunnen worden. Zelfs onder wetenschappers verschillen de meningen er over.

  Ik zou er voor zijn vooral ook te kijken naar wat er wél in deze boeken staat. Voor mensen die nog niet echt op de hoogte zijn van deze materie zou je dan als je het boek aanraadt een kanttekening kunnen maken over dat het virus nog niet aangetoond is, maar ze daarmee niet ontnemen alle verdere informatie tot zich te kunnen nemen.

  Ik ben dus heel benieuwd naar je bespreking van de boeken als je ze helemaal gelezen hebt.
  Vriendelijke groet,
  Marike

  • tjeerd schreef:

   Ik vind ook dat de maatregelen in zijn geheel meteen moeten worden opgeheven. Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing whatsoever voor iedere maatregel. In Ninefornews wordt een studie van dr. Ioianides aangehaald over het bewezen nutteloze van lockdowns iot gezondheidsstandpunt in een groot aantal onderzochte landen. De lockdown in Nederland werd met het excuus dat de ICs overbevolkt zouden raken ingevoerd (een duidelijke misvatting die al na een maand had moeten leiden tot het einde ervan).. De maatregelen tasten de (psychologische) gezondheid van de bevolking aan en dat is kennelijk de bedoeling want het nut ervan ontbreekt (zoals ook eerder al aangegeven door het RIVM en het kabinet). Duidelijk is wel dat de verborgen agenda van de Great Reset er mee gediend is.

 4. marcel schreef:

  Overigens vind ik The Contagion Myth van Tom Cowan wel een fantastisch boek om te lezen, een aanrader voor iedereen. Tom is een rustige en verstandige man die alles goed uitzoekt. Hij maakt van alles met de grond gelijk en dat met veel humor. Hij noemt ook alternatieve oorzaken van de Corona verschijnselen; maar ik vraag me af of het rijtje volledig is. Meest over het hoofd gezien door iedereen: ‘chemtrails.’

 5. marcel schreef:

  Het bestaan van virussen (waaronder dus polio, mazelen, HIV en griepvarianten) valt inderdaad te betwijfelen. Stefan Lanka, David Crowe en recent Tom Cowan hebben er wat balletjes over opgegooid en dat is goed want voor je het weet zitten we vast in hokjesdenken! Dan Sars Cov 1 en 2; zijn die op een degelijke manier aangetoond? En zo ja, waarom komt er dan geen duidelijk bewijs over? Is het virus door autopties bij gestorvenen aangetoond? Die vraag mag ik toch wel stellen of wordt van mij als burger verwacht dat ik in mijn vrije tijd wekelijks urenlang het internet afstruin om op zoek te gaan naar het bewijs dat het wel zo is? Waar zijn krant of TV dan nog voor?

  Ja mensen zijn ziek, en een hoop van de ziekteverschijnselen die nu gerelateerd worden aan het virus bestaan als sinds lang. Eventuele virussen, bacteriën, parasieten, elektromagnetische stralingen, verpakt voedsel, chemicaliën zijn allemaal aanwijsbare boosdoeners. Maar wellicht ook invloeden uit de kosmos; we zijn compleet vergeten dat de aarde een ieniemienie onderdeel is van ons universum of onze universa.

  Hoe worden ziektes verder verspreid? Al bijna 15 jaar volg ik het fenomeen van chemtrails dat net zo’n stupide woord is als complotdenkers waardoor je er met niemand over kan praten. Het is het meest belachelijk gemaakte onderwerp (good job!), terwijl iedereen met een beetje logisch verstand en waarnemingsvermogen kan concluderen dat er vreemde dingen gebeuren in de lucht en met het weer. En als je naar je eigen lichaam luistert en er met mensen over praat: dan kom je tot de conclusie dat plotseling opkomende ziekteverschijnselen zoals griep en spierpijnen regelmatig synchroon lopen met die dag veel buiten zijn geweest.

  Dit is geen pleidooi om maar lekker binnen te blijven zitten, maar wel een hint aan al die bekende criticasters van het officiële Corona verhaal, om eens verder te kijken dan hun neus lang is. En met ‘kijken’ bedoel ik dus niet dingen gaan uitzoeken op internet (alhoewel een beetje googelen niet helemaal verkeerd is want in regenmonsters is interessante stuff aangetroffen), maar vooral om zelf om je heen te kijken op de planeet waar je woont. En ziet en aanvoelt wat er gebeurd en nadenkt of het wel klopt dat wat je waarneemt!

  Dus wat mij betreft zijn de 5 of 6 boeken allemaal nog sterk in gebreke om de essentie van het probleem voldoende aan te tippen. En persoonlijk vind ik wel dat het mooie van de huidige crisis is dat het voor iedereen veel dingen losmaakt en opschudt. We worden nu met onszelf geconfronteerd, dieren in de stad en in de natuur pakken wat meer ruimte. Velen zien in dat er iets flink fout is met de huidige machtsstructuren, maar ook in hun eigen consumptiegedrag (vliegreizen naar het buitenland, goedkope kleertjes kopen die elders door kinderhandjes zijn gemaakt).

  Er kunnen hier hele mooie dingen uit voortkomen 🙂

 6. Janna schreef:

  Dank je wel Fred! Wat een prachtig initiatief, om via het lezen van deze kritische boeken de puntjes op de i te zetten.
  Deze zin vormt de kern van je betoog: Meegaan met dat verhaal [de theorie van de besmettelijkheid] is geen onschuldig kleinigheidje. Je zit dan, of je het wilt of niet, in het WHO-verhaal. Dan kun je nog zeggen dat het geen echte pandemie is en dat de gevolgen niet erger zijn dan bij een forse griep. Allemaal tot je dienst. Maar je zit IN dat verhaal.

  Het probleem is volgens mij dat het begrip ‘virus’ een erg verwarrend begrip is. Er worden meerdere zaken mee aangeduid. Wel 4 of 5.

  1. Een BESMETTELIJK MICRO-ORGANISME (het bestaan ervan is een onbewezen theorie en een reeds lang bewezen onwaarheid),

  2. Natuurlijke bestanddelen van cellen met de taak om de cellen te helpen overleven, namelijk de zogeheten ENDOSOMEN. Een term die weinig meer gebruikt lijkt te worden en zomaar opeens vervangen is door het woord ‘virussen’. De endosomen komen o.a. in actie bij vergiftigingen van de cellen. Zij brengen het vergif buiten de cellen in de lichaamsvloeistoffen (dat doet ons ziek voelen) en uiteindelijk helemaal naar buiten via uitscheiding. De endosomen heten buiten het lichaam exosomen.

  3. EXOSOMEN heten tegenwoordig eveneens zomaar ‘virussen’ of ‘virusdeeltjes’, terwijl het afvalstoffen zijn.

  4. Tenslotte is er nog het meest zuivere begrip ‘virus’: vertaald uit het Latijn betekent het ‘VERGIF’.

  5. Het vergif, het virus dus, kan ook gezien worden als HET KWAAD van deze wereld.

  Wanneer in de context het woord virus vervangen kan worden door een van de genoemde betekenissen, kan de tekst soms opeens weer kloppen. Dan blijft het een mankement dat er niet aangeduid is wat men bedoelt met het woord virus. Zo zit er in een vaccin een laboratoriumvirus, dus een vergif of een kwaad. Losgelaten op een markt is natuurlijk onzin. Tenzij hier het kwaad bedoeld wordt: het verhaal zelf is dan al het kwaad.
  Hoe dan ook, als iemand het woord virus gebruikt moet aangegeven worden wat ermee wordt bedoeld. Zo geraffineerd zit deze virusbende inmiddels in elkaar!!! Het is een Babylonische spraakverwarring.

  Hartelijk groet van Janna
  p.s. ik heb nog een vraag:

  Hoe zit het nu eigenlijk met de ziekte Myxomatose? Weet iemand dat? Die ziekte onder de konijnen dook op nadat konijnen een plaag begonnen te worden en dus ongewenst werden, teruggedrongen moesten worden, vond de mens.
  De ziekte wordt toegeschreven aan een virus. Virusbegrip no 1 valt voor mij volledig af. Daar ga ik niet in mee, want dat is tegen alle natuur en logica in. Er moet sprake geweest zijn van een VERGIF. Dat kan uiteraard van alles zijn. Ook straling. Er moet zich iets voorgedaan hebben waar konijnen vatbaar voor waren en zich (nog) niet tegen konden verweren.

  • Fred Teunissen schreef:

   Dank je! Dit is bijzonder verhelderend.
   Ik ga nu ook kijken of het begrip ‘virus’ wel wordt gedefinieerd in de vijf boeken.

  • tjeerd schreef:

   Prachtige uitleg. Hier vindt je het antwoord op je vraag: nourishingtraditions.com/myxomatosis/

   • Janna schreef:

    Wat een verrassing, Tjeerd!

    Mijn Engels is niet best, maar als ik het goed begrepen heb, was de konijnenpopulatie verzwakt door overbevolking en regelt de natuur het middels vlooien of andere insecten met hun vergif om de populatie uit te dunnen.
    Of ….. is het toch niet de natuur? Want er worden in sommige laboratoria vreemde dingen gedaan. Denk maar aan de teken die opeens vanaf de zeventiger jaren een vreemde ziekmakende Borrelia bacterie overbrengen. Dat is beslist niet het werk van de natuur, maar is volgens mij mensenwerk. Zo kan dat ook zijn gegaan bij de Myxomatose, want de konijnen waren immers een plaag?
    Ik heb een heel bijzonder avontuur gehad met een slachtoffer van Myxomatose. Dat wil ik wel even vertellen.
    Ik was op een verlaten strand en zag in de verte op een duintop het silhouet van een konijn met de oren oplettend omhoog. Ik had het onverklaarbare gevoel dat ik contact had met dat konijn en zag het konijn aan de afdaling beginnen. Richting zoekend, zigzaggend, kwam het konijn voorzichtig naar beneden, steeds de afdaling corrigerend in mijn richting. Ik zat inmiddels op mijn knieën op het strand en het konijn kwam helemaal tot voor mijn knieën en hupte daar hulpeloos heen en weer. Het was volkomen blind. Ik sprak hem toe en eindigde met: ga maar, nu! Op hetzelfde moment kreeg het konijn een stuip. Ik zag het leven zich er krampachtig uit los wringen. Er bleef een kadavertje over dat eruit zag alsof het er al tijdenlang lag. Ik was diep onder de indruk, voelde me dankbaar dat het konijn mij gezocht had om te kunnen sterven.
    Het is deze gebeurtenis die mij opeens naar de oorzaak van Myxomatose deed vragen.

    Hartelijk dank Tjeerd! Ik ben blij met je link.

    • tjeerd schreef:

     Ontroerend verhaal, Janna. Iets dergelijks heb ik gehad met een kat van de overburen die altijd langskwam voor wat melk dat ik altijd geef. Toen de kat half verlamd was en nauwelijks nog kon lopen kwam ze toch in de avond (vanwege andere katten) nog langs voor wat melk, Ik zag het niet meteen maar toen ik wat beter keek bleek het achterste deel achter haar aan te slepen. Ik heb haar toen naar de eigenares gebracht en hoorde dat ze kort daarna was overleden. Net alsof ze ook afscheid wilde nemen en nog een keer in mijn tuin wilde zijn. Ook duiven die door soortgenoten bijna doodgepikt zijn zoeken contact met mensen. Ik heb een aantal er met goed voer weer helemaal bovenop gekregen. Het is ook een ultieme survival modus van dieren dan denk ik.

     Ik was al eerder tegen myxatose aangelopen toen ik zocht naar alternatieve verklaringen voor virussen als zogenaamd pathogeen voor ziektes cq epidemieen. Ik kwam vandaag een recent artikel van de Hamburgse onderzoeksjournalist Torsten Engelbrecht en een Italiaanse onderzoeker tegen in de Off-Guardian die heel duidelijk maakt dat het COVID SARS2 virus door geen enkele wetenschapper of instituut is geisoleerd. Zij concluderen – aansluitend bij de inzichten dr. Cowan en dr. Kaufman – dat er enkel sprake is van een computermodelvirus en geen echt virus. De zogenaamde mutaties waarvan nu sprake zijn passen dan ook enkel in de angstpandemie die sinds februari-maart 2020 dagelijks de wereld wordt ingeslingerd door overheden en reguliere media:
     off-guardian.org/2021/…ars-cov-2/
     www.youtube.com/watch…SBQUIEUbQ8 (ZERO Evidence that COVID Fulfills Koch’s 4 Germ Theory Postulates – Dr. Andrew Kaufman & Sayer Ji)

     • Janna schreef:

      Ja, dr. Cowan en dr. Kaufman heb ik al een tijdje gevolgd. Ook van Stefan Lanka heb ik het een en ander gelezen. Zij staan op één lijn met de uitspraken van Rudolf Steiner. Zij betrekken het woord virus op exosomen. Dat past bij de huidige situatie, maar is wel verwarrend voor veel mensen.
      Dr. Hamer heeft er ook het nodige over gezegd. Hij spreekt over globuline als het endosoom bij een lichaamsreiniging in de bloedbaan is gekomen. Dan zijn er dus drie fasen in de reiniging: 1. endosomen (die het gif uit de cellen absorberen), 2. globulines (in de lichaamsvloeistoffen) en 3. exosomen (als de eiwitformaties met RNA uiteindelijk uitgescheiden zijn). De oorzaak van de reiniging is een “virus” in de betekenis van vergif en dat kan van alles zijn. Vaak is het een psychisch gif, een psychische disbalans. Daar is trouwens tegenwoordig geen gebrek aan….

      Mooi verhaal van die kat. Ja, dat doen katten. Ze zijn eigenlijk heel trouw, vergeten je nooit, ook al zijn het eigenwijze donders.

      Ik heb nog een vraag: hoe zit het met Tetanus? Weet je dat misschien ook? Ook dat wordt toegeschreven aan een virus. Een virus dat speciaal in paardenpoep zou zitten. Ik vertaal dat woord virus natuurlijk weer naar zijn oerbetekenis: vergif. Wat zou dat kunnen zijn? Straatvuil? Waardoor zou straatvuil eigenlijk giftig kunnen zijn? De gehele puzzel is voor mij nog niet gelegd.

     • tjeerd schreef:

      Precies. Uit je opsomming kon ik opmaken dat je dr. Lanka en dr. Hamer kent. Ik heb beiden ook bestudeerd. Jammer dat Stefan Lanka geen omvattend boek over virussen geschreven heeft. Hij en dr. Hamer zijn wel de eersten geweest die het virus narratief van de industrie wetenschappelijk hebben ontkracht. Op beiden is natuurlijk daarom ook jarenlang karaktermoord gepleegd door reguliere wetenschapsjournalisten.
      Ik zal kijken of ik antwoord op je vraag kan vinden.

     • tjeerd schreef:

      Hier vindt je genoeg antwoorden en tips. Geen virus in ieder geval: impfen-nein-danke.de/tetanus/

     • Margie schreef:

      Het laatste boek van Sayer Ji, Regenerate, is nu ook in het Nederlands voor de liefhebbers verkrijgbaar bij succesboeken.

      “Herboren worden” is de titel

      Dit boek is een revolutie! Het gaat veel verder dan de overtuigingen die de moderne farmaceutische geneeskunde al tientallen jaren voeden en geeft je alle wetenschap die je ooit nodig zult hebben om te bewijzen dat het anders kan.

      In dit boek kom je te weten hoe je het verbazingwekkende regeneratieve vermogen van je lichaam kunt aanwenden door middel van voedsel, informatie en rechtstreekse ervaring.
      In zijn grondige en diepzinnige verkenning van de Nieuwe Biologie werpt Sayer Ji een licht op:
      • de fascinerende nieuwe wetenschap van voedsel als informatie;
      • de waarheid over het testen op kanker en hartziekte en hoe echte preventie eruitziet;
      • hoe de meest voorkomende vormen van degeneratie een halt toe te roepen met op voedsel gebaseerde methoden;
      • hoe het lichaam energie uit andere bronnen dan alleen voedsel, zoals water en melanine haalt;
      • hoe de tegenstrijdige voedingsaanbevelingen en achterhaalde voedselfilosofieën te plaatsen.

      Over de auteur:
      Sayer Ji is oprichter van GreenMedInfo.com, ’s werelds grootste vrij toegankelijke natuurlijke gezondheidsdatabase.

      www.succesboeken.net/book/…9492665492

   • Margie schreef:

    Iedere keer als ik nourishing traditions lees, komt dit ‘oude’ liedje bij me op…

    youtu.be/jhs009jSOAg

 7. Margie schreef:

  Hoi Fred,

  Indien in boek 2 De Plandemie, het woord virus tussen aanhalingstekens was geschreven, wordt het direct een ander verhaal.
  Edoch, een ieder kan schrijven wat hij/zij wil…ik blijf bij mijn eigen visie op het geheel!!!

  Corona…een krans van licht!

  De hoogste tijd voor verandering, verdieping en verwezenlijking. Terug naar de bron van wie men werkelijk is…

  Hartsgroet,

  Margie 💃

 8. petermrvanhees schreef:

  Dank Fred voor je werk en inzet. Er bestaat een begrip dat heet: fantasmagorie en dit woord betekent: spookachtige, aan een grillige fantasie ontsproten voorstelling. Elk steentje dat bijdraagt een morele fantasie tot ontplooiïng te brengen is welkom. Peter.

 9. C.J. Deckers schreef:

  Hallo Fred,

  Wauw, meer dan 1.100 pagina’s! Dat is heel wat leeswerk. Wat ik mij afvraag is, wat je bedoelt met “Als het (virus) echt is (en gevaarlijk) dan zijn de maatregelen op hoofdlijnen te billijken.” Welke hoofdlijnen billijk jij dan? Verplicht gemuilkorfde mensen? Mensen, die je op straat in een grote boog ontwijken of je puur vergif bent of een crimineel met slechte intenties. Een economie, die willens en wetens volledig aan gort getrapt wordt door wereldwijd elk zogenaamd land tot een open ziekenhuis om te bouwen, ergo, zoals ik in mijn boek schreef naast transmensisme ook transomgevingisme? Een verplichte vaccinatie? Kinderen, die leren, dat je als mens het enige dier op Aarde bent, dat zich moet muilkorven (ja, want die god van je is even vergeten, dat ook nog gelijk aan je mee te geven)? Kinderen, die op afstand les krijgen of die helemaal geen scholing meer krijgen, zodat zij straks nog minder mondig zullen zijn om hun zogenaamde beteren, al die betwetenschappertjes, politicietjes en meer van dat spul, een weerwoord te geven? Oudere mensen, die opgesloten worden in verzorgingsgevangenissen, om ze zogenaamd beter te kunnen beschermen?

  Kortom: Welke maatregelen vind jij billijk? Ik geen enkele!

  Of dat virus nu wel of niet bestaat, de cijfers, of die nu wel echt zijn of niet, bewijzen, zoals ze er staan, dat het absoluut niet meer gevaarlijk is dan elk ander griepvirus.
  Dat zijn meteen de cijfers waarop de leugenaars kunnen worden aangesproken. En die ook al bijna een jaar lang bewijzen, dat er vet gelogen wordt. Maart 2019 was dit al volkomen duidelijk.

  Tot slot, ken je deze webplek ook al “EARTH HEROES TV”: earthheroestv.com/

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.