Terugblik op de grote manifestatie in Brussel van 23 januari

Een vredevolle manifestatie van 500.000 mensen voor vrijheid, waarheid en gezondheid. Dàt was het. Tot overeenkomstig een vooraf afgesproken scenario in de achterhoede een gewelddadige hel losbarstte. Enkel daarover hebben de MSM gerapporteerd.

Wie nog enig vertrouwen in hen had als objectieve bron van correcte informatie zal niet anders kunnen dan hen dumpen op het stort van definitief afgevoerde illusies. Ze liggen daar in slecht gezelschap van o.a. ‘onze'(niet meer) politici, verkochte staats (niet meer) experten en andere mala fide (niet meer) dragers van oprechte verantwoordelijkheid.

Mijn excuses voor de wat harde taal. Ik besef dat er ook in die kring nog mensen zijn die het wel goed menen. In de mate dat ze daarbij ook nog eens wakker zijn heb ik een diep medelijden met hun moeilijke spreidstand. Hoe lang kan je leven tegen de wenken in van je inwendig gps-systeem?

Er zijn heel wat beelden gemaakt, waarvan Janet Ossebaard vanuit haar Spaanse malpertuus een korte maar alles onthullende reportage gemaakt heeft. Zie de video hieronder. De man in militaire bovenkledij (vanaf 3’20”) geeft ten onrechte de indruk bij de politie te horen, maar staat volledig aan onze zijde. Deze kleine onnauwkeurigheid is haar vergeven en hierbij rechtgezet!


Aanvullend beveel ik jullie eveneens de lezing aan hieronder van de eersterangs getuigenissen van Philip en Carine. Beiden waren ze ook betrokken bij de organisatie, die ons aller respect verdient. Dit geldt zeker ook voor de initiatiefnemer Tom Meert die volgens ‘Afspraak’ aan de schandpaal werd genageld door een tendentieuze journalist, een hypocriete politica en een hooghartige oud-knacker. Ben ik ook hier in mijn bewoordingen wat in overdrive gegaan? Oordeel zelf en klik hier.

Wat van dit alles te denken?

Ik begrijp dit als de drieste stuiptrekkingen van een woest wezen, meer en meer in het nauw gedreven, minder en minder de evolutie beheersend en diep van binnen heel erg onzeker en vooral bang. De angst waarin de slippendragers van dit monster de mensheid proberen te houden is bij hen zelf nog veel groter. Zij worden tot daden van wanhoop gedreven door het besef dat hun tijdsklok aftikt en dat de ogen en geesten van mensen opengaan. Voor zover ze een geweten hebben moet het ook op dat vlak bij hen pijnscheuten beginnen geven.

Het aantal medemensen die doorheen dit soort rookgordijnen het spel doorzien neemt toe. Ontegensprekelijk. Onweerstaanbaar. Onherroepelijk.

Zondag 23 januari 2020 zal in de kronieken van de grote bewustwording in afwachting van de gouden tijden ingeschreven worden in zilveren hoofdletters.

Courage aan alle mensen van nobele inborst, heldere geest en dappere wille!

Getuigenverklaring nummer één

Een manifestatie wordt maar toegelaten als de organisatoren voor stewards zorgen. Op 23 januari 2022 stonden we met zo’n 250 stewards klaar aan het Noordstation om er een veilige en warmhartige optocht van te maken.

Een uur voor de eigenlijke optocht begon, hebben wij onder leiding van Yves – onze onovertroffen ‘leider’ – het parcours afgelegd. Op cruciale plaatsen zoals zijstraten en tunnels, zei Yves dat hier en daar x-aantal stewards gewenst waren. Zo werden de groepjes samengesteld. Ieder groepje kreeg een walkietalkie om in geval van problemen de politie te verwittigen.

De bedoeling is om provocatie te vermijden. De Breydelstraat – what’s in a name – die wij met ons zessen gekozen hadden, vlak bij het einde van de optocht aan het Jubelpark, moesten wij ‘afzetten’ met een zeildoek met tekst, zoals jullie op de foto’s (hebben) kunnen zien. Honderd meter achter ons waren zogenaamde Friese ruiters opgesteld en een politiemacht met waterkanon. Wanneer dus iemand ‘onze’ straat in wilde, deelden wij mee dat hij of zij iets verder tegengehouden zou worden door de politie. Als er tijdens een optocht aan iedere zijstraat gepantserde politie staat, dan komt dat provocerend over. Maar wanneer er een aantal vriendelijke vrijwilligers staan, is het gevoel anders. Ik ben in mijn leven nog nooit op één dag zo dikwijls gefotografeerd als op 23 januari 2022 en ik heb nog zoveel ‘duim omhoog’ te zien gekregen.

De sfeer van de optocht was ronduit fantastisch. Heel veel mensen met kindjes, soms nog hele kleine kindjes in kinderkoetsjes of op borst en rug. Huisdieren. Zelfs – zoals ik al heb geschreven – een lama. En wat voor een creativiteit! Twee uur lang heb ik tienduizenden mensen zien passeren, lachend, strijdend, liefdevol. Ik verneem nu dat er 500.000 mensen waren en dat zou me niet verwonderen. Er kwam gewoon geen einde aan. Allemaal op de barricaden voor jullie vrijheid en die van je kinderen en kleinkinderen. Vergeet niet dat je straks evenveel niet meer zult mogen doen als ik nu tenzij je je nog eens en nog eens en nog eens en nog eens zult laten injecteren met het mRNA-vergif dat men totaal ten onrechte ‘vaccin’ noemt. Sommigen denken dat het over een maand of twee afgelopen zal zijn. Dat is wat men noemt wishful thinking. Er zijn door Europa injecties besteld voor de volgende twee jaar. In Australië voor de volgende vier jaar. Je denkt toch niet dat ze die in de vuilnisbak gaan gooien? Maar terug naar 23 januari 2022.

Kort voor het einde van de optocht kwam een Nederlandse dame vanuit de tegenovergestelde richting naar ons toe. Ze wist te vertellen dat TWINTIG Nederlandse bussen door de politie tegengehouden waren (dat doen ze ook met treinen) en omgeleid waren naar het einde van de optocht: het jubelpark. Daarom ging deze lieve dame met haar immens gevolg in tegenovergestelde richting om althans nog in het staartje van de optocht mee op te kunnen stappen.

Na de manifestatie moest ik mijn stewardhesje inleveren in een EHBO-tent links van het podium in het jubelpark. Het jubelpark is, zoals je misschien weet, geen open vlakte, maar een terrein met hagen en hindernissen, een soort van labyrint. Bovendien is het helemaal omheind met hoge hekkens. Dat wordt dus een gevangenis wanneer de (enige) twee hoofdingangen dicht gaan.

Het podium waarop gezongen werd, stond vlak voor de triomfboog. Verder dan de triomfboog kon je niet komen, want die was afgezet met nadarafsluitingen. Daarachter stond politie met helm, schild, traangas, matrak en driedubbele beschermkleding. Daarachter stonden de cameraploegen klaar want alles wat je op de televisie ziet, is voorbereid en in scène gezet. Geloof mij, want ik heb zelf ook voor en met de televisie en het journaal gewerkt. Wie meent dat de verrekijk de waarheid vertelt, is – vergeef me de woordkeus – idioot. De corrupte mediamensen (een tautologie) kregen van de politie gasmaskers. Van de vreedzame verdedigers van onze vrijheid waren de beschermmaskers ’s morgens al afgepakt. (Ik ben door de mazen van het net kunnen glippen omdat ik er al vroeg was).

Nadat ik mijn hesje ingeleverd had, wilde ik terug naar een van de twee hoofdingangen, maar daar zag ik wolken van traangas opstijgen hoewel daar hoegenaamd geen hooligans aan het werk waren. Langs een smalle zij-uitgang ben ik op tijd kunnen ontsnappen. Vervolgens zijn de waterkanonnen en de traangasspuiters het jubelpark ingereden, is er vanachter de bogen een charge uitgevoerd, onmiddellijk gevolgd door de sensatietelevisie, en is in vier talen omgeroepen dat de manifestatie afgelopen was en dat het park ontruimd zou worden. Het was toen halfvier. Er werd traangas gespoten op ouders, kinderen en huisdieren zonder onderscheid en zonder pardon. Niemand kon ontkomen want de hoofduitgangen waren door de politie afgesloten. Paniek. Van de veertien buitenlandse sprekers die uitgenodigd waren, heeft niemand het woord kunnen voeren. Ik verzin dit niet. Dit is geen fake news. Ik wàs erbij en ik keek ernaar? Ik ben een ooggetuige.

Er stond een LEGER van politiemannen en politievrouwen klaar, compleet met helmen, schilden, scheenbeenbeschermers, driedubbeldik pak, gasmasker, matrak, traangasspuit, pistool, handboeien enzovoort. De paar amokmakers die blijkbaar vuurpijlen afschoten – ik heb ze niet gezien – hadden een-twee-drie opgepakt en in de combi gestopt kunnen worden. Maar dat heeft de politie natuurlijk niet gedaan. Integendeel. Heel de zogezegde ‘aanval’ van de amokmakers fungeerde als trigger om IEDEREEN te bestoken met water en traangas. Ook baby’s. Ook mensen die vol liefde en vrede aan de manifestatie hadden deelgenomen. Ook huisdieren. Ook de lama.

De politie heeft zelfs traangas gespoten IN de bussen van de vreedzame deelnemers die huiswaarts keerden. Ik heb gezien dat een man die een stap achteruitzette en daardoor ongewild tegen een politie-agent stootte, niet-wetende dat dicht achter hem een politieagent stond, gewoonweg in elkaar is geklopt. Er is trouwens een ‘intern onderzoek’ gestart naar ‘mogelijk buitensporig politiegeweld tijdens coronabetoging’, zo meldt het VTM Nieuws in een laatste poging om nog enige schijn van objectiviteit te redden. Maar alleen al de naam ‘coronabetoging’ is compleet fout. Wij komen niet op tegen vaccins, wij vragen enkel dat onze en jullie grondwettelijke rechten op vrijheid van meningsuiting en lichamelijke integriteit gerespecteerd zouden worden. Van dat ‘intern onderzoek’ zullen we nooit nog iets horen.

De provocateurs maken nooit deel uit van de optocht. Zij worden aan het einde aangevoerd in zwarte combi’s en hebben niets te maken met de manifestatie. Ik voeg hierbij een link naar een YouTube filmpje waaruit onweerlegbaar blijkt dat de zogenaamde boelmakers eenvoudigweg in het zwart vermomde politieagenten zijn. In het filmpje kan je zien dat het politiecordon de gelederen opent wanneer de zogenaamde provocateurs er genoeg van hebben. Dit is de link: https://t.co/6BLDPNge7L

Wat die scène aan de metro betreft. Het is ten eerste al compleet belachelijk dat agenten op de loop zouden gaan voor een tiental amokmakers. Er staat, zoals gezegd, een LEGER van gepantserde politie klaar om die amokmakers de combi in te draaien en de collega’s te verdedigen. Waarom laten die honderden robocops hun collega’s in de steek? Bovendien: de cameraploegen stonden aan de metro al klaar om alles te filmen. Welke agenten zouden zo dom zijn om de metro in te vluchten? Komaan zeg, laten we toch nog een beetje serieus blijven. Het is allemaal super-geënsceneerd zodat lijzige De Croo met zijn oervervelende stem en al zijn leugens op de verrekijk kan verkondigen dat ‘de schuldigen’ gestraft zullen worden. De schuldigen? Je hoort er nooit meer wat van. Natuurlijk niet. Het zijn politieagenten!

Informeer je. Geloof niet wat de corrupte media je vertellen. Er zijn wetenschappelijke boeken genoeg die het lezen waard zijn. Je vrijheid gaat eraan. Je vrijheid van meningsuiting én je vrijheid van beweging. Erger nog, die van je kinderen en kleinkinderen. En dat in een verenigd Europa!

Dit nog. Alle huidige presidenten, premiers en zelfs partijvoorzitters komen uit de school van Klaus Schwab. Ik noem diegenen die me nu te binnen schieten: Rutte, Merkel, De Croo, Macron, Da Costa, Trudeau, Modi (ik vergeet er veel). Kijk het maar na. Ik vertel geen fake news. Allemaal uit de school van nazibaas Schwab. Hoe kan het dat zij allemaal op hetzelfde moment aan de macht gekomen zijn? Elektronisch stemmen is sowieso fraude.

Je wordt bedrogen en belazerd en dat blijf je maar accepteren? Enkele voorbeelden? In het begin van de pandemie zei men dat die twee maanden zou duren. Intussen zijn we al twee jaar verder en straks minstens vier jaar. In het begin zeiden de incompetente virologen (nog een tautologie) dat de maskers niets niemendal hielpen en nu lopen de mensen met een masker rond, zelfs in de buitenlucht op straat! Ze zouden veel beter wat frisse lucht inademen. In het begin heeft men gezegd dat 70 % geïnjecteerden met het mRNA-gif – absoluut geen vaccin – totale veiligheid zouden garanderen. Nu moet dat 100 % worden. En dat blijft de Vlaamse schapenkudde allemaal slikken.

Wanneer mijn ex-collega’s een artikel of een boek schrijven, informeren ze zich zo goed en zo veelzijdig mogelijk. Maar wanneer het op deze covid-waanzin aankomt, dan is hun enige bron: de leugentelevisie en de leugenkrant. En op basis daarvan hebben ze dan hun ‘mening’!

Laten we tot slot even één enkel cijfer bekijken. In de krant Público van 15 januari 2022 wordt gemeld dat er tussen 21 december 2021 en 13 januari 2022 in Portugal minder mensen gestorven zijn dan in de vier voorgaande jaren, namelijk 8.573 in plaats van gemiddeld 11.700 (zie attachment, ‘abaixo’ is ‘lager dan’). Daarvan tellen we – ik citeer – ‘425 com covid’. Dus met (com) covid, maar niet door covid. Wie sterft van kanker (zoals Colin Powell), maar op zijn laatste levensdag covid blijkt te hebben, wordt ingeschreven als ‘gestorven door covid’. Zullen we nu eindelijk eens ophouden met belachelijk te doen? Het aantal doden door covid is totaal verwaarloosbaar. Hoeveel doden ken jij zelf die gestorven zijn door covid? Indien er sprake was van een pandemie, dan lagen de straten nu vol lijken. En zelfs al waren het er in Portugal 425, is dat een reden om 10,31 miljoen Portugezen (telling van 2020) te verplichten om een zeer ongezond en totaal nutteloos mondmasker te dragen? Om kinderen, die van covid heel soms een dagje ziek zijn, maar er zeker niet van sterven, met een gif te injecteren dat hun DNA en genetische code onherstelbaar verandert? Om die kinderen de godganse dag een nutteloos mondmasker te doen dragen vol giftige partikels en stoffen die hun longen verwoesten?

Waar blijft het gezond verstand? Waar blijft de opstand van de massa, die over enkele maanden gevangen zit in het regime van voor de Franse Revolutie. Kom op voor de toekomst van je kinderen en kleinkinderen! Dit gaat al lang niet meer over een virus. Dit gaat over fundamentele, constitutionele vrijheden die door idioot Conner Rousseau & Co voorgesteld worden als ‘beloningen’ voor wie zich dood laat spuiten.

In het begin spraken de leerlingen uit de klas van post-nazi Klaus Schwab van aantal doden. Dat waren tussen haakjes allemaal hele oude oudjes die niet lang meer te leven hadden. Toen het aantal doden niets meer voorstelde en dus het domme publiek – dat al zijn informatie enkel en alleen uit de verrekijk haalt en waartoe jullie, mijn intelligente vrienden, naar ik aanneem niet behoren – niet meer kon overtuigen, is men begonnen met het aantal besmettingen rond te bazuinen. Die besmettingscijfers zijn volkomen vals want de tests werken niet (dat hebben de ontwerpers ervan al tot in den treure geschreven, maar de pers censureert dat), de cijfers zijn dus onbetrouwbaar en de conclusies waardeloos. Trouwens, hoe meer besmettingen hoe beter. Het is door besmettingen dat we onze immuniteit opbouwen. Bij ons eerste griepje als kind lagen we een week met koorts in bed. De tweede keer een halve week. De derde keer twee dagen. De volgende keer niet meer. Of mogen we nu ook al niet meer eventjes ziek zijn?

Wat men nu wil bereiken door al die injecties is – onder meer – ons natuurlijk immuniteitssysteem kapotmaken zodanig dat wij – en jullie arme kinderen en kleinkinderen – levenslang afhankelijk zullen blijven van de farma-industrie om niet van de minste infectie dood te vallen.

Ik kan hier een boek over schrijven, maar er zijn al veel betere boeken geschreven dan ik zou kunnen doen. Mijn advies is: lees ze. Geloof niet langer de leugenfabriek die ‘media’ heet. Je wordt belazerd, bedrogen, belogen en, het ergst van al, vergiftigd.

Hartelijke groet van Philip Vermoortel – philip.vermoortel@gmail.com

Getuigenverklaring nummer twee

“Burgemeester Philippe Close heeft de manifestatie omstreeks 15u30 stil gelegd omdat er BUITEN het park rellen waren en aan de bestuurlijke politie ( robocops ) de opdracht gegeven om het park met waterkanonnen en traangas meteen te ontruimen. Heel ” toevallig ” was dit net voordat het tweede luik van de toespraken met de Internationale sprekers zou beginnen. Tom en ik hebben met de vertegenwoordiger van de politie gesproken. Ik heb gevraagd om het park af te sluiten en de manifestanten te beschermen. Dat werd geweigerd. Vervolgens heb ik gevraagd om ons nog een half uur te geven “. Dit werd ook geweigerd. ” Ik ben slechts een boodschapper ” zei de man ” het park moet van de burgemeester ontruimd worden, jullie kunnen kiezen, ofwel vertrekken jullie NU vrijwillig ofwel spuiten we jullie allemaal plat met waterkanonnen en traangas met nog een fikse boete er boven op “.

Omdat er geen zeggen aan was, hebben wij ons akkoord verklaard met de beslissing. De veiligheid van de deelnemers gaat voor alles. Ik ben het podium op gegaan, heb gewacht tot de zanger die een liedje aan het zingen was klaar was en heb dan het einde van de manifestatie aangekondigd, gevraagd om te vertrekken en geduid dat wie blijft dit doet op eigen risico.

We kregen echter niet de tijd om rustig te vertrekken. De waterkanonnen bleven vooruit rijden tot 50 meter van het podium waar dure ( gehuurde ) geluidsinstallaties stonden. We hebben met 30 man in 7 haasten het podium moeten ontmantelen om geen waterschade op te lopen. De voorzitter van de Duitste afdeling van WWD is met 3 man, met zijn armen hoog in de lucht ( ten teken van overgave ) naar voren gestapt met de bedoeling om de waterkanonnen te vertragen. Hij is letterlijk onderste boven gestraald door een waterkanon dat recht op hem gericht werd en heeft er een rugletsel aan overgehouden. De bestuurlijke politie was extreem agressief tegen de vreedzame betogers. Er zijn mensen geklopt met matrakken omdat ze niet snel genoeg weg liepen naar de enige zij uitgang langs waar we nog buiten het park geraakten. Het geweld was totaal buiten proportie.

Op de binnenring van Brussel ( 1/2 van de mars ) verschenen plots uit het niets ( zoals alle vorige keren ) zo’n 20 tal zwart gekleedde hooligans met zwarte bandanas voor hun gezicht. Zij stapten samen met de gillets jaune uit Frankrijk voor ons uit. We hebben de stoet bewust ingehouden om een zekere afstand te scheppen en duidelijk te maken dat zij niet bij ons hoorden. Ik wist dat die kerels ( net zoals alle vorige keren ) herrie zouden schoppen en heb de politie agent in burger die op de kop van de stoet met ons mee liep ( D. ) uitdrukkelijk gevraagd om preventief maatregelen te treffen om de vreedzame deelnemers te vrijwaren. Het werd geweigerd. ” We kunnen niets doen want ze hebben nog niets gedaan” klonk het. En voorts ” het zijn anarchisten, we kennen ze, we houden ze in de gaten “. En daar moesten wij het mee doen. Herkenbaar patroon. Steeds hetzelfde scenario en steeds hetzelfde antwoord.

Niet veel later liepen er plots 3 zwaar gebouwde kerels, volledig in het zwart met zwarte bandana voor het gezicht pal naast mij ( ik liep voor de kop van de stoet om alles in de gaten te houden ). Ik heb één van hen aangesproken met de vraag wat hij daar deed en waarom hij zijn gezicht volledig bedekte met een zwarte bandana. Hij negeerde mij. Ik bleef tegen hem praten waarop ik heb aangegeven dat ik hem zou blijven volgen en als hij ook maar één stap verkeerd zou zetten ik hem zou weten te vinden. Plots stapte hij weg van mij en ging pal naast de mediaploeg van VRT lopen ! ( voor de kop van de stoet stond het afgeladen vol pers verslaggevers uit tal van landen ). Stefan, hoofd van het veiligheidsteam ( een teamlid met een fenomenaal geheugen ) zei me ” Carine, die kerels waren ook in Terkamerenbos. Zij horen bij de VRT ploeg “. Toen ik terug opkeek zag ik inderdaad de 3 ” hooligans ” met de reporter van VRT praten. Ik liet dit niet over mijn kant gaan en ben naar hen toegelopen en heb ze opnieuw aangesproken : ” ah zo, u bent van de pers, u komt hier verkleed als hooligan om te schijn te wekken dat er rellenschoppers mee lopen met de betoging ! ” waarop de geluidsman van de VRT lachend tegen me zei ” ja, so what, dat mag toch ? ” Zo doen ze dat dus ….”

Carine Knapen

Gerelateerd

Brussel, zondag 23 januari: megademo voor de Vrijheid!

Zondag 9 januari 13:00 uur: Samen voor Vrijheid! grote, nationale mars in BRUSSEL

Actie-agenda voor de komende weken en maanden: massale demonstraties in Amsterdam, Brussel, Nijmegen en Utrecht

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

3 reacties

 1. peter vereecke schreef:

  Ik heb vernomen dat de organisatoren dit aantal hebben berekend aan de hand van de bezetting van het Jubelpark. Je mag quasi steeds bij protestacties die inconvenient voor de powers that be zijn de cijfers van opkomst met minstens factor 10 vermenigvuldigen. Ik was erbij. De betoging is begonnen om 10 u en om 15u kwamen er nog steeds demonstreerders aan.

 2. Willem schreef:

  Waarom ze de IC enz niet opschalen? Omdat we naar een digitale zorg gaan, alles via de app, alles via A.I. Ook huisartsen zijn niet meer nodig, in 2025 is het wel klaar. Maar dan snappen jullie waarom ziekenhuizen gesloten worden enz.

 3. Robert Verhoeven schreef:

  Even los van alles.
  Is 500.000 een vergissing ? Versta me niet verkeerd. Maar , is het 50.000 ? Ook een niet te verontachtzame hoeveelheid van een groot voetbalstadion . Wanneer je hierbij een vergissing maakt, wordt het vanuit een dergelijke onzorgvuldigheid ongeloofwaardig .

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.