“Ik spreek hier over een wetenschappelijk, media- en politiek schandaal zoals ik dat nooit had kunnen dromen”

Professor Stefan Homburg is directeur van het instituut voor openbare financiën van de universiteit van Hannover. Tijdens de demonstratie tegen de lockdown op zaterdag 9 mei in Stuttgart gaf hij zijn ongezouten visie op de coronacrisis. “Al die statistieken zijn leugens. Het betreft geen ziekte, het betreft alleen een infectie.”

Goedendag, dames en heren. Ik spreek namens geen enkele partij, namens niemand. Ik ben onafhankelijk en spreek louter voor mezelf.

U hebt misschien gemerkt dat ik mij zojuist heb aangemeld bij de Fraktion der Aluhutträger, de complotdenkers.

Dat heb ik gedaan omdat ik al wekenlang op het internet, in de media voortdurend beledigd wordt als complotdenker en Aluhutträger (aluminiumhoeddragers) alleen omdat ik met openbaar toegankelijke cijfers kom. Kijkt u maar op Twitter van gisteren. Daar mengde ik me in een discussie over het voorstel van Bondsdagafgevaardigde Lauterbach om de scholen tot ver in het volgende jaar gesloten te houden. Daarop diskwalificeerde hij me door te stellen dat ik als niet-medicus niets over dit vraagstuk te melden zou hebben.

Ik ben geen medicus en ik spreek je niet over geneeskundige problemen. Ik spreek hier over een wetenschappelijk, media- en politiek schandaal zoals ik dat nooit had kunnen dromen.

Inmiddels zijn de omstandigheden, is de sfeer hier in Duitsland omgeslagen.
We mogen vandaag demonstreren.

Maar aanvankelijk, toen ik net in opstand kwam tegen deze coronagekte, was de sfeer hier totaal anders.

Je moest onwillekeurig denken aan Idi Amin en zijn beroemde uitspraak: I guarantee freedom of speech, I do not guarantee freedom after speech.

Dat typeert de sfeer en ik zeg u eerlijk dat mijn vrouw mij vier weken geleden heeft gewaarschuwd en gevraagd liever geen interviews te geven.

Ik wil met u kort doornemen en samenvatten wat er de afgelopen twee maanden gebeurd is.

Eerst is medio maart de politieke opvatting dat corona ongevaarlijk was, omgedraaid.
In mijn YouTube-interview met Milena Preradovic vindt u een link naar de Bayerische Rundfunk. Daar moet u beslist op klikken. Daar zegt de Bayerische Rundfunk, omdat de Beierse minister-president carnaval wil vieren: “wie beweert dat corona gevaarlijk is, is een rechtse complotdenker”.

Dat heeft de Bayerische Rundfunk circa acht weken geleden uitgezonden om hun minister-president in de rug te dekken omdat hij het voor politiek opportuun hield om carnaval te laten vieren, wat vervolgens tot zeer veel besmettingen in Beieren heeft geleid.

Nadat de politiek zich 180 graden had omgedraaid, hebben ook de gedienstige media een draai van 180 graden gemaakt, en vanaf dat moment is iedereen die zegt dat corona niet zo gevaarlijk is een rechtse complotdenker.

Ik heb me toen geïnformeerd, dames en heren, over hoe gevaarlijk corona nu eigenlijk is.

Ik ben, zoals gezegd, geen arts maar als wetenschapper kan ik kennis nemen van meningen en literatuur lezen.

Ik heb eerst gekeken wie op dit gebied de meest gerenommeerde wetenschapper ter wereld is. En dat is John Ioannidis van Stanford University, die op Google 250.000 geciteerd is, hetgeen uniek is.

John Ioannidis heeft op 17 maart publiekelijk gezegd dat deze lockdown niet gebaseerd was op bewijs en een fiasco zou worden.

Datzelfde heeft hier in Duitsland dr. Wodarg gezegd, die lange tijd directeur van de gezondheidszorg in Flensburg was.

Dr. Wodarg, voormalig parlementslid voor de SPD, en in die tijd bestuurslid van Transparency International, werd vanwege zijn opvattingen op 10 maart uitgenodigd voor het programma Frontal 21, waar hij invulling gaf aan de hem toegedachte rol door te zeggen dat corona ongevaarlijk was.

Nadat twee dagen later de deelstaat- en bondsregering hun standpunt gewijzigd hadden, verscheen in alle grote tijdschriften, Stern, Spiegel, Zeit, een artikel dat Wodarg eigenlijk een charlatan was.

Sedertdien wordt Wodargs wikipedia-lemma verminkt en wordt hij eigenlijk sociaal vermoord, ofschoon hij van het begin af aan correct voorspeld heeft dat deze zaak niet gevaarlijk is.

Ten derde wil ik emeritus hoogleraar professor Bhakti van de universiteit van Mainz aanhalen.

Velen kennen zijn interviews. Leest u ook eens zijn boek over infectieziekten. Niet alleen is dat buitengewoon deskundig maar eveneens, iets dat ik bij dit onderwerp voor onmogelijk had gehouden, zeer humoristisch geschreven. En leerzaam.

Dit boek moet u beslist gelezen hebben om een eigen mening te kunnen vormen.

Ook professor Bhakti heeft gezegd dat deze hele paniekzaaierij onzin is.

Niemand van de maar liefst 120 voor het merendeel geneeskundige deskundigen wereldwijd die allen gezegd hebben ‘corona is een hype, misschien wel een hoax’, heeft men gehoord.

In plaats daarvan heeft bondskanselier Angela Merkel de volledige stand van de wetenschap genegeerd en twee wetenschappers in de arm genomen die in Duitsland al in 2009 door hun gedrag waren opgevallen.

U kunt ook nu nog nalezen hoe de heer Drosten en de heer Kekulé in 2009 waarschuwden dat de varkensgriep heel ernstig zou worden en Kekulé eiste in 2009 dat de scholen gesloten werden. Achteraf bleek dat de varkensgriep een volledige hype was, maar een met grote financiële gevolgen.

De deelstaten, ook uw deelstaat Baden-Württemberg, werden door een mediacampagne gedwongen honderden miljoenen euro’s te besteden aan ineffectieve en dubieuze vaccins.

De burgers stonden wantrouwend tegenover deze vaccins en daarom kon toen de hype voorbij was alles weggegooid worden.

Laten we nog even kort de tijdlijn doornemen.

Medio maart maakt de regering, om welke reden dan ook, een ommezwaai.

Dan worden op 9 maart grote evenementen verboden.

Scholen dicht op 16 maart.

Op 23 maart volgt de lockdown voor het hele land.

Enkele dagen later zegt de bondskanselier in haar privépodcast ‘wanneer de verdubbelingstijd in de buurt van de 10 dagen komt, wordt de lockdown opgeheven’.

Dat is echter al kort daarna het geval. Het Bundeskanzleramt (± ministerie van Algemene Zaken) zegt dan ‘nee, liever 14 dagen verdubbelingstijd. Dat is veiliger.’

Dat punt wordt wederom weer heel snel bereikt, helaas.

Vervolgens, en nu wordt het echt interessant, verandert de bondsregering volledig van argumentatie. De regering laat de verdubbelingstijd vallen en de tovert het getal ‘R’ tevoorschijn, dat lager moet zijn dan 1.

Voortaan is dat de richtlijn.

Tot dit moment dacht ik dat het gewoon weer eens een geval van slechte politiek was, zoals ik dat al zo vaak had gezien.

Op 15 april echter heb ik mijn mening volledig herzien. Op 15 april was er een bijeenkomst van de minister-presidenten van de deelstaten en de bondskanselier.

Ze hadden allen een grafiek met dat getal R voor hun neus.

Ze zagen dat het doel R=<1 niet alleen reeds bereikt was, maar dat het al was bereikt voordat het besluit tot de lockdown genomen werd.

Op dat moment was het voor iedereen die niet gek is duidelijk dat er een fout gemaakt was en verwachtte ik dat de minister-presidenten en de bondskanselier de volgende dag zouden zeggen dat de lockdown opgeheven werd.

Dat heeft men niet gedaan.

Sedertdien denk ik anders over de zaak.

Het gaat er niet meer om uw gezondheid te beschermen.

Het is allemaal paniek en misleiding.

Ik ben van mening dat de lockdown plotseling een doel op zich geworden is.

Wat onze regeringen vanaf die 15e april doen, en dat is inmiddels ook alweer weken geleden, is niet zich bekommeren om de gezondheid van de bevolking.

Wat ze doen, doet me denken aan de dystopische film De Hongerspelen. Ik zie deze lockdown als het organiseren van hongerspelen en elke dag zijn er in Duitsland nieuwe straffen, gaan er door deze onzinnige lockdown honderden ondernemingen kopje onder en de daarmee verbonden banen.

Als de politiek nog een greintje verstand heeft dan heft ze de lockdown nu op en neemt ze niet steeds opnieuw maatregelen, zoals de verplichting om een mondkapje te dragen, wat eveneens volkomen idioot is.

Op het hoogtepunt van de besmetting, begin maart, met een vertraging van weken, kwamen de diagnoses en de sterfgevallen. Begin maart, gedurende deze ergste periode, heeft het Robert Koch-instituut gezegd dat om gezondheidsredenen afgeraden werd om een mondkapje te dragen.

Nu de besmettingsgolf voor het grootste gedeelte achter de rug is en het aantal gevallen elke dag minder wordt, moeten we ineens allemaal een mondkapje dragen.

Dit voorbeeld laat aan de doorsneeburger zien wat voor een willekeur daar bestaat.

Wanneer u er echter wat nauwkeuriger naar kijkt, ziet u iets nog veel ergers.

Namelijk… En dit is het enige moment dat ik het over geneeskunde ga hebben, zij het dat het iets is wat iedereen die de middelbare school afgemaakt heeft weet, namelijk dat men in de geneeskunde een onderscheid maakt tussen een infectie en een ziekte.

Het wezenlijke verschil is dat je bij een ziekte symptomen hebt.

Het Robert Koch-instituut heeft het unieke gepresteerd, namelijk om een pure infectie met een virus waarvan de meesten niet eens merken dat ze het hebben, de betekenis te geven van een ziekte: covid19.

Al die statistieken zijn leugens. Het betreft geen ziekte, het betreft alleen een infectie.

In mijn inbox krijg ik steeds de vraag: “wat kunnen we nu eigenlijk doen tegen dit probleem?”

Ik ben van mening dat u als burger veel kunnen doen.

Deze demonstratie alleen al is geweldig. Tegelijkertijd vinden vele andere demonstraties plaats, maar ik wil u, als u van mijn opvattingen overtuigd bent, op de hoogte brengen van twee verdere acties.

Ten eerste: Schrijf, ongeacht op welke partij u gestemd hebt, naar uw parlementslid.

Bel uw parlementslid en maak hem of haar duidelijk dat u niet meer zal stemmen op iemand die de lockdown nog langer ondersteunt.

Het tweede punt is net zo belangrijk. Ook hier op dit plein zijn vandaag onvolledige gezinnen aanwezig omdat binnen het gezin verschil van mening over dit punt bestaat.

Daarom is het belangrijk dat u met uw vrienden en bekenden praat en ze er met feiten en argumenten van probeert te overtuigen dat corona gewoonweg een enorme paniek en een enorm schandaal is.

De wezenlijke elementen van het schandaal zijn, vind ik, wetenschappers die door een door gecorrumpeerd zijn.

U weet misschien dat meneer Drosten en zijn netwerk inmiddels van het bondsministerie 150 miljoen euro ontvangen hebben. Zomaar. Terwijl andere wetenschappers tot bloedens toe brieven schrijven om van de Deutsche Forschungsgemeinschaft, een onafhankelijk instituut, na een jaar misschien 400.000 euro te krijgen.

Het tweede hoofdprobleem vormen de media.

De media zijn in principe eigenlijk van het begin af aan gelijkgeschakeld geweest en hebben allemaal dezelfde paniekkaart gespeeld.

En dat is helaas tot op dit moment nog steeds het geval.

Ik wil daarvan een concreet voorbeeld noemen.

De heer Söder heeft de afgelopen dagen steeds opnieuw gezegd dat we de lockdown niet kunnen opheffen omdat Singapore hem te snel opgeheven heeft.

En toen vond daar een tweede golf plaats.

Iedereen kan op het internet zonder betaling zonder te registreren op internet zien dat daar geen tweede golf is. Die bestaat niet.

Ik verwacht echter van journalisten dat ze niet domweg de regeringsverklaringen overschrijven, maar zelf controleren of er in Singapore inderdaad een tweede golf is.

En als men ziet dat er geen tweede golf is, hoort men de heer Söder te bekritiseren voor zijn valse voorstelling van zaken en hem te corrigeren.

Dat gebeurt echter niet.

We krijgen al wekenlang een niet aflatende reeks nepnieuws van de bondsregering over ons heen.

Velen van ons zijn gedwongen thuis te blijven en krijgen al die tijd niets anders te zien en te horen dan dat en het is moeilijk om weer terug te schakelen naar de vorige modus.

Nog een laatste opmerking, dames en heren, en ik bedoel het niet cynisch.

Deze hele zaak heeft voor mij persoonlijk als wetenschapper één voordeel gehad. Ik had namelijk nooit begrepen wat er in de jaren 30 van de vorige eeuw in Duitsland gebeurd is.

En we hebben nu helaas gezien hoe kwetsbaar onze democratische rechtsorde is en hoe snel zoiets als wat in de jaren 30 gebeurd is op elk moment weer kan gebeuren.

In die tijd heeft men tegen de mensen gezegd dat Duitsland een volk was zonder ruimte, ook al was Duitsland slechts half zo dichtbevolkt als nu. Volstrekte onzin.

Maar op die manier werden de Duitse burgers ertoe aangezet een aanvalsoorlog tegen Polen en Frankrijk te aanvaarden.

Vandaag de dag worden de mensen fabeltjes over corona op de mouw gespeld, die ik urenlang zou kunnen ontzenuwen, waarvoor ik de tijd niet heb… En de mensen geloven het en zijn dan bereid dergelijke beperkingen te accepteren en zelfs de NSB’er te spelen en andere mensen te veroordelen, enzovoort.

De politie heeft dezer dagen een jongeman die alleen op een bankje in het park een boek zat te lezen weggesleurd.

Een Duitse moeder met drie Duitse kinderen uit Mecklenburg-Vorpommern is naar Frankrijk uitgewezen omdat ze daar woont.

En fietsers uit Hamburg is verhinderd om de grens met Schleswich-Holstein over te steken.

Grondwettelijke rechten, zoals het recht van iedere Duitser om zich binnen de landsgrenzen vrij te bewegen, zijn door deelstaatregeringen en door gammele tot onmogelijke verordeningen gewoonweg afgepakt en niemand is daartegen in opstand gekomen.

Men kon daar ook moeilijk tegen in opstand komen omdat demonstreren ook verboden was.

Dit vind ik een van de ergste dingen:

Als er in 1939 praatprogramma’s op de televisie waren geweest, dan waren voor de diversiteit aan meningen mensen uitgenodigd die het standpunt vertegenwoordigden ‘we vallen nu Polen aan’ en vertegenwoordigers van het standpunt ‘we vallen nu Polen en Frankrijk aan’.

Maar vertegenwoordigers van het standpunt dat we liever vreedzaam met onze buren omgaan zouden niet zijn uitgenodigd.

Het is vandaag de dag net zo. Er is een schijndiversiteit aan meningen in praatprogramma’s waarbij verschillende fasen en gradaties van corona aan de orde komen, maar niet iemand die daar tegen ingaat, zoals bijvoorbeeld dr. Wodarg. Die is na die 10e maart nooit meer uitgenodigd.

Slotopmerking. Wanneer eenmaal door brede lagen van de bevolking ingezien wordt hoezeer men bedrogen is… Dat zie je duidelijk aan de aantallen… Daar valt niet over te twisten…

Dan ontstaat misschien een sfeer van de politiek heeft ons volledig bedrogen en dat ze allemaal weg moeten.

Dat zou verkeerd zijn. Net zoals ik zo-even zei dat de meeste politiemensen ook burgers zijn en een gezin hebben en zelf ook in de maling genomen zijn, geldt dit ook voor burgemeesters, regionale leiders, parlementsleden en andere gekozen vertegenwoordigers.

Het zou een grote fout zijn iedereen te veroordelen. Veel van deze politici hebben op dit moment hetzelfde gevoel als u.

Maar de drie hoofdverantwoordelijken voor deze ramp, namelijk bondskanselier Angela Merkel, die dit alles georkestreerd heeft…

…minister van volksgezondheid Spahn…

…en bovenal de heer Seehofer, wiens ministerie een afschuwelijke nota geschreven heeft, namelijk hoe men de bevolking zou moeten choqueren met beelden van stikkende mensen…

Deze drie mensen moeten naar mijn mening ter verantwoording worden geroepen.

En de komende weken zullen dan beslissen over de verdere politieke consequenties.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

=== / ===

Vertaling: Willem Frederik Erné

Gerelateerd

In tal van Duitse steden is gedemonstreerd tegen de lockdown en voor de Grondwet

Een ander geluid van een Duitse internist: “Schaf zo gauw mogelijk de coronatest af” (video verwijderd van YouTube)

Duitse professor: “De lockdown was volstrekt onnodig”

Karel van Wolferen: “Het moet afgelopen zijn met deze fictie van een grote pandemie. Het is nu zaak dat we weer gewoon gaan leven in vrijheid!”

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht.

Ook handig: maak met je mobiele telefoon een foto van je computerscherm en post daarna de foto. Of, als je mobiel internet gebruikt, maak dan een schermafdruk en stuur die rond met een omschrijving van de bron, maar niet met de link.

Loop je toch nog tegen problemen op? Laat het me weten!

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

5 reacties

 1. Jos Grob schreef:

  Een goed en helder stuk! Ik hoop dat velen deze aanreiking ter harte zullen nemen en hun stem laten horen, maar vooral begrijpen en er iets mee gaan doen!

 2. Désirée Rover schreef:

  Quarantaine is voor de zieken. Niet voor de gezonden.
  Denk maar aan het Pesthuis, en hoe vroeger pokken- en TBC-patiënten werden gescheiden gehouden van de rest van de bevolking.

  Mondkapjes zijn gevaarlijk: zij verlagen de zuurstofsaturatie in het bloed, waardoor kankercellen en reeds in het lichaam aanwezige virussen zich naar hartelust kunnen vermeerderen…

  De mensen moeten snel massaal uit deze gekte stappen om nog te redden wat er te redden valt van de samenleving.
  In feite wordt iedereen die in de stompzinnige angstporno blijft hangen, een vijand voor de wakkeren…

 3. Bennie Achterlijk schreef:

  Wat een gepassioneerd, duidelijk, kritisch verhaal. Wat een held. En wat fantastisch om het verhaal in het Nederlands te kunnen lezen. Heel veel dank aan de tolk Erné.

 4. Ad de Gruijter schreef:

  Het is heel goed dat er in Duitsland wel gedemonstreerd mag worden! Waarom mogen wij dat niet?Het is toch een grondrecht van onze democratie?

 5. Andre schreef:

  Van het begin af aan heb ik weerstand gevoeld naar het politieke beleid. De weerstand is alleen maar toegenomen. Nu ik weet dat grote wereldleiders in het verleden al gezegd hebben dat er een nieuwe wereldorde komt. Bill Gates is hier de Grote man die veel macht kan kopen. Natuurlijk zit daar ook weer een onbekende groep achter die hem ruggensteun geeft. Brrr. Walgelijk. Heeft niets met liefde en respect te maken.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.