Windmolens en agressieve bomenkap zijn – net als zendmasten – instrumenten voor de elektrificatie van de atmosfeer

Windmolens zijn- naast bomenkap, zendmasten en chemtrails – een vierde grote pijler in de agenda om de atmosfeer te elektrificeren. Zo wil men een ideaal medium creëren dat de elektrische en psychotronische controle over alle levende wezens- in het bijzonder de mens – optimaliseert.

Soms duurt het even voor inzichten boven komen drijven, vandaar dat het belangrijk is niet meteen alles in hokjes te willen duwen, de neutrale observatieperiode zo lang mogelijk proberen te houden.

Door mijn jarenlange ervaring met het verspreiden van orgonite in de openbare ruimte, heb ik een zekere gevoeligheid ontwikkeld voor de meer subtiele aspecten van onze leefomgeving en de atmosfeer. Dat helpt me bij het herkennen van energetische patronen die zich aftekenen. In tweede instantie biedt dit kansen om efficiënt te reageren tegen deze agressie tegen de mensheid en zijn leefomgeving.

Bomenkap

Het is menigeen niet ontgaan dat er momenteel enorme hoeveelheden bomen gekapt worden, soms zelfs onder het mom van ‘natuurbehoud’ (sic). Eeuwenoude eiken, hele dennen- of berkenbossen maken plaats voor een troosteloos slagveld van verwoeste natuur.

bomenkap

‘Zieke bomen’ die – te oordelen naar de staat van de achtergebleven boomstronk – gewoon kerngezond waren, maar dan is het dus te laat om te protesteren. ‘Te dicht op de weg’ en dus een probleem voor de verkeersveiligheid…
Elk argument is goed om de kettingzaag te laten aanrukken. Dit alles te moeten aanschouwen is wat mij betreft één van de grote trauma’s die we momenteel met zijn allen beleven. Overigens is het voor de goede observator overduidelijk dat het kappen van bomen op bepaalde plekken is ingegeven door de relatieve posities van de zendmasten in de buurt. Typisch wordt er dan een vrije corridor bomen gekapt tussen twee zendmasten.

Gelukkig wordt er tegenwoordig meer tegengas gegeven, maar we zulen voorlopig wellicht het einde nog niet beleven van deze crime. Het deed me plezier te zien dat Gideon Van Meijeren onlangs uitgebreid aandacht besteedde an dit onderwerp.

Zie ook:

De ontbossing van Nederland gaat sneller dan die van het Amazonegebied

Veluwe gaat eeuwenoude bomenlanen in stappen verjongen

‘Sfeervolle bomenlanen zijn gesneuveld voor de vernieuwingsdrang van Paleis Het Loo’

(NB artikels achter een betaalmuur kun je vaak via archive.is toch lezen)

Een aanslag op onze gezondheid en op het milieu

We worden om de oren geslagen met argumenten waarom we toch zo veel mogelijk het milieu moeten beschermen voor ons nageslacht. In de praktijk is de enige invulling daarvan een waanzinnige CO2-agenda die enorme hoeveelheden geld kost, slechts zeer beperkte en volgens velen zelfs discutabele resultaten oplevert, maar de overheid wel steeds meer doet inbreken in ons doen en laten. Individuele gedragsverandering moet worden nagestreefd voor een groter gemeenschappelijk doel. Het oorverdovende geluid van kettingzagen in onze bossen staat in schril contrast met een geruisloos natuurbeleid dat het tegenovergestelde bereikt van milieubehoud.

We hebben deze bossen immers nodig voor onze gezondheid. Niet voor niets wordt er vaak gesproken over ‘groene longen’. Vooral de eeuwenoude eiken verspreiden een rustgevende kracht en frisheid, die soms onder woorden wordt gebracht als ‘negatieve ionen’. Dat is wat mij betreft een vorm van scientisme, dat wil zeggen een wetenschappelijk reductionistische poging om de wereld te vangen binnen de grenzen van een wetenschap, die echter nog niet ver genoeg geëvolueerd is om fenomenen als ‘atmosfeer’ en ‘subtiele energie’ wetenschappelijk accuraat te omschrijven. Wat mij betreft is enkel kijken naar de ionen in de lucht dus reductionistisch, maar het kan voorlopig volstaan om het fenomeen bespreekbaar te maken.

Ionisatoren (luchtreinigers) zoals deze te koop zijn op de markt verspreiden ook ‘negatieve ionen’ en verbeteren het klimaat binnenshuis inderdaad. De lucht voelt frisser en lichter aan.

De Duitser Harald Thiers had het bij de uitleg over de werking van zijn ‘Cosmic Towers’ ook over ‘negatieve ionen’. Deze man is onlangs jammer genoeg omgekomen bij een verkeersongeluk.

Het RIVM is dan weer geen fan van producten die met negatieve ionen adverteren als bescherming tegen de negatieve effecten van 5G.

Zijn de negatieve invloeden van de technologische vooruitgang en ‘negatieve ionen’ elkaars tegenpolen? Je zou het haast gaan denken. Een gebrek aan negatieve ionen in de buurt van hoogspanningslijnen en zendmasten voor telecommunicatie wordt in de alternatieve gezondheidswetenschappen wel aangeduid als oorzaak voor de nefaste effecten op de gezondheid.

Samengevat kunnen we stellen dat het massaal verdwijnen van bomen een negatieve invloed heeft op de atmosfeer in brede zin.

Windmolens

Windmolens zijn in feite grote dynamo’s, vergelijkbaar met die, welke we vroeger op de fiets hadden zitten. Ze hebben een grote invloed op de (atmo)sfeer in een wijde omgeving. Het is ondertussen duidelijk dat onder andere het zeeleven ernstige negatieve gevolgen ondervindt van wat ‘elektrificatie’ van de zee kan genoemd worden. Eenzelfde effect kan worden verondersteld op de natuur en de mens in de buurt van windmolens op het vaste land.

Ik heb me lang afgevraagd wat de agenda was achter het neerpoten van windmolens op grote schaal. Mijns inziens zijn deze mastodonten een vierde grote pijler (naast bomenkap, zendmasten en chemtrails) in een agenda om de atmosfeer te elektrificeren. Men is bezig een ideaal medium te creëren dat de elektrische en psychotronische controle over alle levende wezens- in het bijzoner de mens – optimaliseert. Ook weermanipulatie en andere onfrisse praktijken worden veel eenvoudiger met een geëlektrificeerde atmosfeer.

Wat kunnen we doen? Met orgonite aan de slag!

Als ik het over mogelijke oplossingen heb voor de chaos waarin we heden te dage leven, kom ik altijd weer uit bij orgonite.Ik heb over dit onderwerp op deze site al uitgebreide artikels geschreven. Met name de stralingsbelasting ten gevolge van zendmasten is een hot item dat niet genoeg benadrukt kan worden.

In het kort: orgonite kan worden achtergelaten op plekken in de publieke ruimte. Het mobiliseert en verzacht de subtiele energie op plekken waar dit nodig is. Je zou naar analogie van wat ik hierboven schreef kunnen zeggen dat orgonite negatieve ionen doet ontstaan.

Ik herhaal dat ik dit een versimpelde uitleg vind van wat er werkelijk op subtiel energetisch vlak gebeurt tijdens het werken met orgonite. Maar het is wel een nuttige manier om het onderwerp begrijpelijk te houden voor modern wetenschappelijk ingestelde lezers, en om lezers die de neiging hebben door te schieten in mystiek in tastbare concepten te doen redeneren.

zendmasten giften met field orgonite

De invloed van windmolens kan ongedaan gemaakt worden door een of twee towerbusters (hockeypuckgrote rondjes orgonite) te begraven binnen 50 meter van de windmolen. Door een koperen buisje van 25-30 cm mee te begraven verticaal de grond in (zelfs een vrij dunne buis kan volstaan) wordt het effect optimaal, ik raad dit dan ook zeker aan.

Recent gekapte bossen kunnen ook geheeld worden door er wat orgonite achter te laten, al zullen de bomen er niet door terug komen…

Een experiment: voorkomen is beter dan genezen…

Een paar jaar geleden zag ik dat ten zuiden van Zutphen waar ik woon, windmolens gepland stonden. Instinctief ben ik daar toen orgonite gaan begraven. Het was pas veel later dat ik hoorde dat de plannen daar waren afgeblazen, mede door (vanzelfsprekend) protesten van bewoners uit de buurt.

De drie reeds aanwezige windmolens op bedrijventerrein De Mars in Zutphen had ik al voorzien van orgonite, maar een tijdje terug werden de plannen voor nieuwe windmolens op en rond dezelfde zone aangekondigd, en ik herinnerde mij het Toeval dat had plaatsgevonden ten zuiden van Zutphen.

Tot mijn verbazing kon ik de voorziene plek voor aanbouw van deze windmolens voelen/pendelen. Ik ben toen aan de slag gegaan met mijn orgonite op die plekken, en een interessante dynamiek ontstond, waarbij ik, de actualiteiten volgend, de negatieve energie kon voelen toenemen, en nog een keer ben teruggegaan met meer orgonite. Ondertussen is de betrokken zone al geruime tijd volledig zuiver.

Dat is nu ondertussen al 6 jaar geleden, en sinds die tijd blijft het project maar vertraging oplopen, volgens de laatste berichten hebben ondertussen zelfs drie van de vier geïnteresseerde partijen afgehaakt. Burgers uit het nabijgelegen Eefde hebben nog steeds een rechtszaak lopen, en nog meer achter de hand mocht dat in eerste instantie verkeerd uitpakken. De verwachting is dat het nog jaren gaat duren…

Ik was geïntrigeerd en aangemoedigd door dit succes. Het lag in de lijn van vergelijkbare toevalligheden bij eerdere orgonite-projecten, waarbij wereldse gebeurtenissen lijken te kunnen worden beïnvloed door orgonite op strategische en ter zake doende plaatsen te begraven of in het water te gooien.

Of de windmolens er uiteindelijk mee kunnen worden tegengehouden is nog maar de vraag, maar toen ik zag dat er in het nabijgelegen Lochem dicht bij een mooi stuk natuur óók van die windmolen-gedrochten gepland stonden, ben ik in de auto gestapt en ben op de desbetreffende plek eveneens aan de slag gegaan met orgonite.

Ook dáár gaat het voorlopig nog niet van een leien dakje voor de betrokken ondernemers: de Gemeente Lochem in plaats van de Provincie (die wil doorpakken) is nu bepalende partij.

En het volgende mooie project dient zich al aan: in de Gemeente Buren, Gelderland, ter hoogte van de A15 bij Echteld-Lienden staan maar liefst zeven Eiffeltoren-hoge windturbines gepland. Op de kaart pendel ik drie plekken waar de energie slecht is en goed kan worden gemaakt met orgonite. Ik heb ze met rode puntjes aangeduid op de kaart hieronder.

Een vijftal towerbusters of anders 1 of twee HHG (kegelvormig stuk orgonite), idealiter vastgetapet aan een koperen buis moeten daar in het water terechtkomen.

Het zou mooi zijn als iemand die daar in de buurt woont zou willen deelnemen aan dit experiment, dat hoop en al een paar tientallen euro’s zou kosten.  Orgonita.eu heeft goedkoop orgonite als je het zelf niet wil of kan maken. Wie weet hebben we er jaren plezier van!

Witte magie

De machten achter de schermen sturen de maatschappij en de gebeurtenissen die zich daar afspelen al zeer lang met behulp van zwarte magie, daar ben ik in eerdere artikels al uitgebreid op ingegaan. We hebben nu toch wel enigszins dringend een voldoende grote groep mensen nodig die dit beseffen en begrijpen dat we voor het eerst in de geschiedenis de kans hebben om mee te doen met dit spel van magie.

Orgonite neerleggen op strategische plekken zorgt ervoor dat bepaalde plannen moeilijk of geen doorgang kunnen vinden. Concreter zorgt het voor een gezondere atmosfeer, waarin mensen en natuur minder snel ziek zullen worden. Lees u verder in op deze site, raak geïnspireerd, en vooral: probeer het!

Lectuursuggestie

Een stralingsbescherming aanbrengen in vier stappen

Je krijgt corona door langere tijd op een plek te zijn waar een zware stralingsbelasting heerst

Loskomen uit het veld der verdwazing

Orgonite maken en giften: een handleiding en achtergrond – pdf nu beschikbaar

 

Foto gekapte bomen: Artur Łuczka

Foto windmolen: Robert Gramner

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is. Dit komt, omdat er eerst moderatie plaatsvindt.

Als je reageert kun je aangeven dat je een seintje wilt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.

Wil je dit artikel delen met anderen?
Maak dan bij voorkeur gebruik van e-mail. Zo is de kans een stuk kleiner dat je bericht gecensureerd wordt.

 

Dit vind je misschien ook leuk...

9 reacties

 1. Margie schreef:

  Stay tuned for more waves of innovation and transformation!

  Exciting news flash: The World’s mightiest tidal power station, nestled in the mystical lands of Kamchatka Peninsula, is gearing up to be the driving force behind Russia’s Hydrogen Energy revolution!

  With a mind-blowing capacity exceeding 100 gigawatts, the Penzhinskaya TPS is shaking up the world of renewable energy and paving the way for Russia’s hydrogen-powered destiny.

  Explore the cosmic wonders of this groundbreaking development in this article: ecominded.net/kamch…er-station

 2. Margot groot schreef:

  Een mooie tekst van een bevriende man Dirk Verelst. Hij plantte een Cloud-Buster in onze tuin toen bleek dat ik door shedding Corona had opgelopen. De nachten veranderden daardoor: meer rust. Dank je Dirk, ook weer voor deze uitgebreide tekst.

 3. Margie schreef:

  Global Radiation Emergency

  Our World is Electric
  Radiofrequency (RF) Radiation is presently the greatest cause of ecological destruction and human disease. It is the only pollutant that is deliberately sprayed over every square centimeter of the Earth

  radiationemergency.org/

 4. Frank schreef:

  Wat ik mis in de discussie is dat moderne windmolens rechtsom draaien, waar de ouderwetse Hollandse windmolens linksom draaiden. De nieuwe gevaartes maken de energie mannelijk, hard en destructief, waar de oude het vrouwelijk, ontvankelijk en zacht maakten.

  • Dirk Verelst schreef:

   Hoi Frank, bedankt voor de reactie. De oude windmolens zijn op een andere manier ‘DOR’ (deadly orgone, zoals Reich het noemde). De ronde zware torengebouwen (de wieken even wegdenken) zijn soms duidelijk fallusvormig, en een towerbuster plus koperen buisje is dan zeker op zijn plaats. Torenvormige gebouwen werden in het verleden vaak gebruikt in het landschap als energetische ’tool’.
   Voor het giften zijn de verschillende ‘soorten’ van slechte energie niet relevant. Een kerncentrale voelt anders aan dan een begraafplaats of een zendmast… allemaal hebben ze baat bij orgonite.
   Zowel vrouwelijke als mannelijke energie kunnen voorkomen in hun aggressieve vorm.
   Mvg
   Dirk

 5. AdelaarRobin schreef:

  Bedankt Dirk, zo kan ik aan de slag.

 6. AdelaarRobin schreef:

  Heb het artikel gelezen, en heb zelf ook organit gemaakt en verspreid.

  Heb ook drie cloudbusters staan. Bij de Dam in Amsterdam zag ik veel zendmasten op gebouwen, daar kan ik niet komen om daar TB’s towerbusters neer te leggen.

  Wie weet heeft iemand een tip.

  • Dirk Verelst schreef:

   Robin, je heeft helemaal niet zo dicht te komen bij de antennes om ze te giften. 200-300 meter ervandaan is nog steeds effectief. Overigens is het dodenmonument op de Dam door mij in 2005 gegift door towerbusters via het valse plafond ‘in’ de muur te kieperen, op de toiletten van 1 van de café’s eromheen. Soms moet je creatief zijn bij het achterlaten van orgonite.

 7. Margot groot schreef:

  Dirk Verelst heeft weer zeer helder beschreven hoe de vork in de steel zit. Mensen, en vooral milieu activisten lees dat eens! “Wat is natuur nog in dit land?”
  Dank Dirk Verelst​. Warme groet, Margot

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.