Over de continuïteit van het Akasha-onderzoek

Akasha Forschung

Ik ben er altijd van uitgegaan dat Rudolf Steiner één boek over de Akasha Kronieken geschreven heeft.

Strikt genomen klopt dat ook. Er is één bundel met artikelen van zijn hand over dit onderwerp. De Duitse titel daarvan luidt: Aus der Akasha-Chronik. Het is de elfde banduit de zogeheten Gesamtausgabe.

Dit boek las ik voor het eerst aan het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw in de Nederlandse vertaling,.

Ik vond en vind het een verbijsterend boek omdat het geschreven is vanuit een perspectief dat miljoenen jaren omvat. Hoe kan een mens zoiets overzien?

Steiner diepte deze kennis op uit de Akasha Kronieken. Dit feit is mij altijd bijgebleven als een enorme ontdekking en als een cruciale gebeurtenis voor mijn innerlijke ontwikkeling, immers ik stuitte hier op het kennelijke bestaan van een kosmisch geheugen dat geraadpleegd kan worden.

Het Mysterie van Golgotha

Een paar weken geleden deed ik een enorme ontdekking: band 148 uit de Gesamtausgabe, met als titel Aus der Akasha-Forschung: Das Fünfte Evangelium.

Nogeen boek dus over de Akasha Kronieken!

In deze bundel voordrachten werpt Steiner vanuit zijn connectie met de Kronieken licht op het leven van Jezus en op de wereldhistorische betekenis van wat hij het Mysterie van Golgotha noemt: de opname van het Christusbewustzijn in de aura van de aarde.

Weer dat gevoel van verbijstering: het leven en de betekenis van Jezus vanuit de Akasha beschreven! Ik heb dit boek direct in de Nederlandse vertaling besteld en in één ruk uitgelezen.

Connectie met de Kronieken

Vlak daarna ontdekte ik een derde boek, dat ook vol staat met Akasha-kennis: band 152 van de Gesamtausgabe (1)

Ik kom inmiddels tot het inzicht dat nog veel en veel meer van het werk van Steiner vanuit zijn connectie met de Kronieken tot stand is gekomen. Met andere woorden: het Akasha-onderzoek is een methodisch sleutelelement in heel zijn werk.

De weerslag van het meeste daarvan vind je niet in door hem zelf geschreven en geautoriseerde artikelen, maar in de vorm van voordrachten die door anderen gestenografeerd en uitgewerkt zijn (2).

Problematische titels

De titels van de Nederlandse vertalingen dragen bij aan het onbekend blijven van de dynamische Akasha-inhoud van Steiners werk.

De titel van het hierboven eerstgenoemde boek (band 11) is statisch (De Akashakroniek), terwijl de Duitse titel (Aus der Akasha-Forschung) wijst op een activiteit, op een voortgaand proces, op een continuüm met steeds nieuwe inzichten. Dus op een esoterisch-wetenschappelijke discipline.

Steiner onderstreepte deze continuïteit als volgt: “Er zou veel meer te vertellen zijn uit dit Vijfde Evangelie dan wat hier gezegd is. Maar in de loop van de mensheidsontwikkeling zullen heel beslist ook nog andere delen van dit Vijfde Evangelie te voorschijn komen.” (3)

Dit boek gaat bovendien niet over de Akasha Kronieken als zodanig, wat de titel suggereert, maar over essentiële inhouden daaruit. Dat is een belangrijk verschil.

De mystieke betekenis van Jezus

Ook met de vertaling van de titel en ondertitel van Het Vijfde Evangelie(band 148) is iets mis. Het eerste deel van de Duitse titel: Aus der Akasha-Foschungis hier weggelaten, terwijl deze aanduiding essentieel is. zij duidt de bron aan en de dynamiek.

Verder is hier een ondertitel toegevoegd die niet in de originele Duitse uitgave staat en die modieus verwijst naar het leven van de mensJezus van Nazareth, terwijl dat niet de kern van Steiners betoog is.

Het tegendeel is het geval. De kern van zijn betoog is juist de geestelijke, mystieke betekenis van Jezus, of, in Steiners woorden, de Christusimpuls.

Uit beide Nederlandse titels is het actieve Akasha-onderzoek verdwenen. Dat wil zeggen: de bron waaruit is geput. En waaruit tot op de dag van vandaag kan worden geput als je weet hoe je hem kunt benaderen.

Voor mij is dit een aansporing om voorzichtiger te worden met vertalingen.

Zo wordt bijvoorbeeld in de vertalingvan het Vijfde Evangelie nergens expliciet vermeld dat dit een selectiebetreft. Het gaat hier namelijk om zes voordrachten uit een totaal van achttien. Wie de Nederlandse uitgave lest, krijgt echter de indruk dat dit het hele boek is.

Schriftgeleerden en ingewijden

Ik heb tot nu toe in Steiners werk geen heldere instructies kunnen ontdekken hoeje zelf de Akasha Kronieken kunt raadplegen. Deze kennis heeft me enkele jaren geleden langs een andere wegbereikt.

Ik kan daardoor nu aanvoelen hoe ook anderen in de continuïteit van het Akasha-onderzoek staan, zoals Valentin Tombergen Judith von Halle, beide antroposoof en – opmerkelijk genoeg – in eigen kring zeer omstreden.

Steiner kun je lezen en Steiner kun je navolgen. Ook dat is een belangrijk onderscheid.

De binnenwereld van de antroposofie is langs deze lijn verdeeld in schriftgeleerden, lees: erudiete lezers enerzijds en ingewijden, lees: mystieke doeners anderzijds. Waar deze twee typen elkaar de hand reiken ontstaat iets moois.

En waar zo’n handreiking in één en dezelfde persoon plaatsvindt kan Steiners werk verdiept en verder ontwikkeld worden en is er sprake van spirituele continuïteit.

Noten
(1) Vorstufen zum Mysterium von Golgatha, GA 152
(2) De meesten daarvan zijn niet geautoriseerd, dus enige voorzichtigheid in de omgang met deze teksten is op zijn plaats.
(3) Steiner zei dit in Oslo op 6 oktober 1913 (Het Vijfde Evangelie, pag 152).

Online Archief
Al het werk van Steiner is online beschikbaar:
Rudolf Steiner Online Archiv

 

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

 1. van hees, peter schreef:

  Wat verhelderend Fred, het geeft me goed zicht op mijn eigen omgang met Rudolf Steiner,
  met antroposofie en de mensen zoals ik die er nu mee bezig zijn.

  Een van de grootste vertaal fouten is die van de entiteit “Hüter der Schwelle” met Wachter aan de drempel. Als er iemand aktief is dan is het wel deze entiteit wat het vertaalde woord
  wachter niet uitdrukt en hoeder wel

  Peter.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.