Over ons / About us

Over / About

░ Nederlands

Op TransitieWeb blog ik over onderwerpen die mij na aan het hart liggen.
Veel draait daarbij om energie en spiritualiteit. Anders gezegd: om Licht en Liefde.

Mijn kernthema’s zijn:
* nulpuntenergie (breakthrough energy)
* de ontoelaatbaarheid van kernenergie
* chemtrails, skynet en mind control
* energetische en spirituele healing
* het kosmische geheugenveld (Akasha Kronieken)
* de bouw van enclaves voor de Nieuwe Aarde

Dit blog staat open voor gastbijdragen.
De teksten mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen mits voorzien van een duidelijke bronvermelding met een link.

Fred Teunissen
@fredteunissen
@TransitieWeb

░ English

On TransitieWeb I am blogging about topics that I bear in my heart.
Much has to do with energy and spirituality. In other words: with Light and Love.

My key subjects are:
* breakthrough energy
* the inadmissibility of nucleair energy
* chemtrails, skynet and mind control
* energetical and spiritual healing
* the cosmic memory field (Akashic Records)
* building enclaves for the New Earth

Postings in English:
Some postings are in English. You can select them by using the category English under ‘Rubrieken’ on the right side of each page.

This blog is open to guest contributions.
Reproduction of the content is allowed provided a clear reference to the source is given together with a link.

Fred Teunissen
@fredteunissen
@TransitieWeb